Yatırımcı Arıyorum

Boya Üretimi Yapmak İş Fikri

Boya Ürünleri Üreticiliği Yapmak

Boya kimya sanayinin konusu ancak boya sektörüne girmek için kimyager ya da kimya mühendisi olmak gerekmiyor. Boya sektörü endüstriyel anlamdaki çıkışını 1950 yıllarında başlatır. Demografik değişim, nüfusun hızla artması, kentleşme pek çok sektör üzerinde tetikleyici etki oluşturur ilk dinamiği artan sektör doğal olarak inşaattır ve dolayısı ile inşaat için kullanılacak tüm malzemelerin ilgili sektörlerinde zincirleme yükseliş gözlenir.

Boya pek çok alanda olduğu gibi inşaatlarda da hem iç hem dış cephelerde kullanılmakta hayatımızın pek çok alanı için gerekli sanayi ürünü olarak tüketilmektedir. Talebi ve ihtiyaç duyulacağı alanları nerede ise sınırsız tükenmeyecek endüstri ürünüdür.

Boya Sektörünün Küresel Özellikleri

 • Hedef pazarlar yılık büyüme oranı %5
 • Gelişen ülkelerde sektörel büyüme %10
 • Yeni iş modelleri uygulanmakta
 • İnovasyon gerçekleşmekte
 • Son tüketicinin tercih ve beklentileri önemli

KÜRESEL TÜKETİM

 • Küresel tüketim 51 Milyon Ton
 • Küresel Pazar hacmi yaklaşık 130 Milyar Dolar

Dünya boya üretimi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi ülkelerden Çin, Hindistan, Kore gibi ülkelere doğru yer değiştirmeye başlamış.

2030 DÜNYA BOYA SEKTÖRÜ BEKLENTİLERİ

 • Asya’nın lider olması bekleniyor yönetecek ülkelerin ise Çin ve Hindistan olması beklentiler arasında
 • Avrupa dünyanın en büyük ikinci pazarı olacağı belirtiliyor

Türkiye’de Boya Sektörü

Ülkemiz Avrupa’nın en büyük 5. Üreticisi olarak anılıyor, dünya Boya pazarındaki sahip olduğu pasta 2014 için %2,2 olarak açıklanmış. Söz konusu dönemde gerçekleşen üretim 903 Bin Ton.

TÜRK BOYA SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

 • Sürekli gelişim içindedir
 • Teknoloji ve üretim kapasitesi bakımından bölgede önemli bir güç olarak görülmekte
 • 2014 yılında sağladığı istihdam 300 Bin
 • İhracat potansiyeli yüksek

TÜRK BOYA SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE POTANSİYELİ

 • İmalat sanayinin gelişimi boya sektörü üzerinde olumlu etki yaratmış
 • Kentleşmenin yüksek olması yaşam standartlarının yükselmesi yabancı sermaye üzerinde olumlu etki yaratmış
 • Boya ve ham madde sektöründeki yabancı ortaklı yatırımlar büyüme sağlamış
 • Türkiye’nin coğrafi özellikleri nedeni ile çevresindeki kıta ülkelerine ihracat potansiyeli yüksek

SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE İTEN ETKENLER

 • Ülkemizin sanayileşme sürecini hızlı bir biçimde sürdürüyor olması
 • Kentsel dönüşüm projelerinin sürüyor olması
 • Yapı imalat sektörünün gelişmeye devam ediyor olması
 • Yeni teknolojilerin boya sektörünü her geçen gün geliştirmesi yoğun inovasyon uygulamaları
 • Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin getirdiği inovatif yenilikler
 • Kaliteli ürün talebindeki artış
 • Yoğun rekabetin bulunması

Sektörde faaliyet gösteren Boya Sanayicileri Derneği, Boya ve Matbaa mürekkepleri Birliği fuar etkinlikleri ile sektörün gelişimine katkılarını sürdürüyor. Söz konusu Fuar 22-24 Mart 2018 Tarihinde İstanbul’da gerçekleşmiş 16 farklı ülkeden ziyaretçi ağırlamış. Bir sonraki Fuar 2020 yılının 19-21 Mart tarihleri aralığında gerçekleşecek. BOSAD aynı zamanda Avrupa Boyacılar Birliği’ne üye durumda.

Sektörün 2030 yılına kadar %3,5 büyüme göstermesi bekleniyor sektörde endüstri boyaları ve inşaat boyalarında %50 oranında yabancı sermaye yatırımı bulunduğundan da söz edilmekte. Türkiye’nin üretim kapasitesinin ve ihracat payının yükselmesinin, bu alanda üretim yapacak küçük ve orta ölçekli firmaların sayılarındaki artışa da bağlı olduğu dile getiriliyor.

Destek ve Teşvikler

Girişimde bulunurken ihtiyaç duyulan sermaye miktarı yeterli değilse teşvik ve desteklerden yararlanma yoluna gidilebilir. Destek ve teşvikler genellikle istihdam yaratan, üretim yapan, ihracat potansiyeli bulunan girişimci adaylarına verilmekte sektör yapısı, geleceği ve yarattığı fayda itibarı ile aranan kriterlere uygun nitelik sergiliyor.

Boya Sektöründe Bayilik İş Modeli

Sektör kazanç getirmesi yönü ile cazip özellikler sergilediği gibi yaratacağı fayda yönü ile ülke ekonomisine değer katacak niteliklere sahip. Bu alanda girişimci olmayı düşünen kimseler boya üretiminde bayilik veren şirketler ile irtibata geçebilecekleri gibi fuar dönemlerini takip ederek sektörü izlemeye alarak daha fazla bilgi sahibi olabilirler. (Boya Sektöründe Bayilik) Sektörün yabancı sermaye potansiyeli de bulunuyor ülkenin genel durumu itibarı ile ekonomik istikrar sorunu yok genel anlamda pek çok anlaşmaya imza atmış uluslararası pek çok iş birliği gerçekleştirmiş yüksek oranda yabancı sermaye ülkede yatırım gerçekleştirmiş.

Genel ekonomik anlamda boya sektörü bazında ve uluslararası platformda sektöre yatırım yapmakta bir engel görünmüyor. Rekabetin yüksek olması ihracat olanağı bulunması sektörün önemli özellikleri arasında yatırımcı bu durumu avantaj olarak değerlendirebilir. Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin desteklendiği ve teşvik edildiği bir dönem ayrıca imalat sanayi önemle büyümeye teşvik ediliyor ve destekleniyor.kobi vadisi

Yorumunuz