Yatırımcı Arıyorum

Firma İş Birliği Gerekli midir?

Firma İş Birliği

Firmalar ülke ekonomisini ayakta tutan, sektörleri oluşturan ana aktörler olduğuna göre gelişmiş ülkelerde firmaların çalışma biçimi nasıldır, ekonomilerinin büyümesinde etken olan ana unsur ya da unsurlar nelerdir incelemek, ticarette iş birliği bir ihtiyaç mıdır? Sorusunun cevabını bulmamızda kolaylık sağlayacaktır.

İlişkilerimizin tarih boyu yoğun olduğu Almanya ekonomisine bakalım dünyanın 4. Büyük ekonomisi olarak biliniyor, Avrupa Birliği’nin en büyüğü küresel sıralamada ise Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya ile birlikte anılıyor.

Firma İş Birlikleri İçin Bazı Ülkelerin Ekonomi Analizleri

Alman Ekonomisi Neden Büyük?

Alman Ekonomisi neden en büyük? Elbette sorunun cevabı kısa değil sıralanacak pek çok etken var. Ancak iki önemli özelliği göze çarpıyor ekonomisini belirli bir hedefe yöneltmiş ihracat odaklı ve yenilikçi olmaları başarılarındaki en büyük etken olarak belirtiliyor. 1949 yılından bugüne kadar Almanya sosyal piyasa ekonomisi modelini izleyerek büyümesini sürdürmüş.

Özel girişimin teşvik edildiği piyasa koşullarında istihdam sorunu yaşamamış en az işsizliğin görüldüğü ülke olarak gösteriliyor. Mesleki eğitimlere önem vererek niteliksiz iş gören bırakmamış dolayısı ile sektörlerde ihtiyaç duyulacak uzman personel her zaman mevcut olmuş.

19. Yüz Yıl başlarına kadar küçük devletlerden oluşan Almanya’nın küçük işletmeleri büyüyebilmek için ihracatlarını geliştirmişler. İhracat rakamlarını ise üretim yaparak, mesleğinde uzman insan yetiştirerek yükseltmişler.

 • Üretim yapmış
 • Pratik ve teori bir arada uzman personel yetiştirmiş
 • Kalite gücü ile dünya pazarına açılmış
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemiş halen destekliyor(KOBİ)

Japonya Ekonomisi Neden Büyük?

Savaş sonrası ekonomisi yıkılmış olan Japonya’da Amerika Birleşik Devletleri’nin yatırımlarının kalkınmada büyük rol oynadığı yorumunu yapıyor kaynaklar. Savaş sonrası ucuz iş gücü bulunması, Amerika Birleşik Devletleri’nin Japonya’dan mal talep etmesi KOBİ işletmelerin faaliyetini artırmalarını sağlarken KOBİ işletmeler birleşerek maliyetlerini düşürmüşler. Ve Dodge planını uygulamaya koymuşlar. Devlet yatırımlarının azaltılması, bütçe harcamalarında tasarruf sağlanması, selektif (önceliği olan firmalara kredi verilmesi) kredi uygulaması ve Firmaların büyümeye teşvik edilmesi.

Japonya örneğinde benzer özellikler göze çarpıyor.

 • Üretim
 • Kobi işletmelerin desteklenmesi
 • Uzman iş gücü
 • İhracat

Çin Ekonomisi Neden Büyük?

Dünya petrolünün %10 kadar bölümünü sadece Çin’in tükettiği belirtiliyor.  Üretimini her alanda aktif hale getirmiş önceliği Japonya gibi ağır sanayi oluşturmuş tarım ve imalat üstüne düştükleri diğer iki önemli lokomotif sektör. İmalat sanayinde dünyanın en büyük gücü olduğu belirtiliyor.

Ortak özellikler diğer örneklerde olduğu gibi

 • KOBİ işletmeler
 • Üretim
 • Uzman işgücü
 • İhracat

Amerika Neden En Büyük Ekonomi?

300 Yıl içinde var olup büyüyen ve dünya ekonomisine yön veren Amerika Birleşik Devletleri’nde kaynaklarda belirtildiğine göre tam bir KOBİ tanımı bulunmuyor ancak istihdam edilen iş gücü sayısına göre bir tanımın yapıldığı belirtiliyor. 250 iş görenden az personel çalışan işletmeler küçük, 250 iş görenden fazla çalıştıran işletmeler büyük olarak tanımlanmış.

Bütün ekonomilerin temelini oluşturduğu konusunda dünya ülkelerinin aynı fikirde olduğu ve bu yaklaşımı hayata geçirdikleri görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri serbest piyasa ekonomisine inanmış ve uygulamış ancak başarısındaki etken sadece yaptıklarından kaynaklanmıyor avantajlı coğrafi koşullara sahip olması en büyük etken. Ilıman bir iklimi, zengin petrol ve maden yatakları, verimli tarım alanları var.

Çok fazla göç alan Amerika Birleşik Devletleri sahip olduğu zengin olanaklara rağmen sorunlar yaşar, ülkede işsizlik artmıştır, çalışan iş gücünün sorunları artmıştır bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri iş gücünün maliyet unsuru değil de aslında değerlendirilmesi ve kazanılması gereken bir kaynak olduğunun farkına varır. İnsan kaynağının geliştirilmesi, mesleki eğitimlere önem verilmesi sonucunda, konusunda uzman iş gücüne sahip olan işletmelerin kaliteli üretim yapması sağlanır.

Diğer ülkeler ile modelini paylaşan Amerika Birleşik Devletleri sahip olduğu zengin kaynaklara rağmen kalkınmasını insan kaynağı ile gerçekleştirmiştir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak anılıyor.

 • Küçük ve Büyük işletmeler
 • Üretim
 • Uzman iş gücü (İnsan Kaynağı)
 • İhracat

Ülkemiz dünyanın 4 büyük ekonomisinin uygulamalarını hayata geçirmek için büyük çaba gösteriyor. Devlet kredileri ile küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenerek üretime teşvik edilirken kaliteli üretimi sağlayacak uzman personel yetiştirilmesi çabası, meslek edindirme faaliyetleri, uygulamalı ve pratik eğitimler ile kesintisiz sürüyor.

Üreticinin uzman iş gücü sıkıntısı çekmemesi, kaliteli üretimin gerçekleşmesi böylece ihracatta rekabet edebilirliğimizin yükselmesi ile ekonomisi büyüyen ülkeler arasında yerimizi almamızın çabaları gösteriliyor.

KOBİ işletmelere bu aşamada büyük sorumluluklar düşmekte üretmek ve ihraç etmek için çaba gösterilmesi bekleniyor KOBİ işletmelerden. Firmalar gerekirse iş birliğine giderek yeni çözümler üretmeli güçlenmeli, ülkemizin üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefini gerçekleştirecek adımları atmalıdırlar.

İhracata dayalı büyüme gerçekleştirebilmek için üretimde, AR-ge gibi pahalı çalışmalarda iş birliğine gitmek böylece uluslararası pazarda rekabet gücümüzü yükseltmek doğru bir gayret gibi görünüyor.

İş Ortaklığı

Kobi Vadisi olarak; firmanıza, şirketinize, markanıza, kurumunuza veya yerel işletmelerinize firma iş ortaklığı çalışmalarımız ile destek olmaktayız.

Kobu hakkında ayrıntılı içeriğe ulaşmak için: Firma İş Ortaklığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz