Yatırımcı Arıyorum

Üretim ve İmalat Arasındaki Farklar

Üretim ile İmalatın Farklılıkları

Üretim ve imalat, kulağa benzer gelse ve birbirinin yerine kullanılsa da, aslında birbirinden çok farklıdır. Her ikisi de bitmiş mal veya bir tür ham maddeden çıktı elde etme yöntemleridir. Yalnızca benimsenen süreç ve kullanılan araçlar farklıdır. İkisi arasında ince bir fark çizgisi olsa da, farklılık noktaları önemlidir.

Üretim ve imalatın genellikle aynı olduğu anlaşılır ve mal yaratmaya atıfta bulunurken, birbirinin yerine kullanılır. Bununla birlikte üretim ve imalat, alet ve işlemlerin kullanımı açısından aralarında küçük farklılıklar barındırmaktadır. Bu terimlerin neyi ifade ettiğini ve ne zaman daha iyi kullanılabileceğini anlamak için, üretim ve imalat arasındaki farkları bilmek önemlidir.

Pek çok insan, imalat ve üretimin aynı olduğunu varsayar. Sonuç olarak, işle ilgili yaratma süreçlerine atıfta bulunurken, terimler birbirinin yerine kullanılır. İmalat ve üretim benzer temellere sahip olsa da, bunlar iki benzersiz süreçtir.

İmalat Nedir?

İmalat hem insanın hem de makinenin çabalarını çok büyük ölçekte içerir. İnsanlar binlerce yıldır hammaddeleri bitmiş ürünlere dönüştürmek için araçlar kullanmaktadır. Bununla birlikte, modern imalat endüstrisi Sanayi Devrimi’ne kadar ortaya çıkmadı. 18.yüzyılın sonlarında, şirketler büyük hacimli ürünleri üretmek için makineleri kullanmaya başladı ve bu da üretim için yeni bir çağ başlattı.

İmalat, makine kullanılarak hammaddelerin bitmiş ürünlere dönüştürülmesini içeren çok adımlı bir süreçtir. İmalatçı firmalar, hammadde alıp ürüne dönüştürerek faaliyet göstermektedir. Yeni ve bitmiş bir ürün oluşturmak için hammaddeler kesilir, boyutlandırılır veya şekillendirilir. İmalat, hammaddelerin ve parçaların alet, insan emeği, makine ve kimyasal işlem kullanarak bitmiş ürünlere dönüştürülmesidir.

İmalat nedir? İmalat, insan kaynakları, makinelerin yanı sıra kimyasal ve biyolojik süreçler yardımıyla satışa yönelik mal üretimi olarak tanımlanabilir. İmalatın, temel küçük endüstrilerden teknolojik olarak gelişmiş olanlara kadar insan kaynağının dâhil olduğu bir dizi adım olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, hammadde kaynaklarının büyük bir marjla nihai ürünlere dönüştüğü endüstriyel üretim durumunda imalat terimi uygundur.

Bu nihai mallar örneğin otomobiller, ev eşyaları, gemiler veya uçaklar gibi karmaşık ürünlerin imalatında tekrar kullanılabilir. Üretici bu nihai ürünleri toptancılara satabilir. Perakendeciler toptancılardan satın alıyor ve son tüketicilere satıyor. Serbest piyasa ekonomisini düşünürsek, üretim, tüketicilere kârla satış yapan büyük ölçekli nihai mal üretimini ifade eder.

Modern imalat konseptinde, bir ürünün bileşenlerinin üretimi ve entegrasyonu için zorunlu olarak gerekli olan tüm ara imalat süreçleri dâhildir. Mühendislik endüstrilerinin yanı sıra endüstriyel tasarın endüstrileri de üretim alanına girer. İnovasyon İmalat Sektörünü Nasıl Etkilemektedir?

Üretim Nedir?

Üretim ise, hammaddeler ve kısmen bitmiş ürünler de dâhil olmak üzere girdilerin bitmiş ürünlere dönüştürülmesini ifade eder. Daha da önemlisi üretim, bir şirketin finansal faaliyetlerini ve diğer somut olmayan unsurları kapsayan daha geniş bir terimdir.

Yalnızca bir tanıma dayanarak, imalatın, üretimden farkını ayırt etmek zor. Bu süreçler arasındaki farkları daha iyi anlamak için tam olarak dönüştürdüklerine bakmalısınız. İmalat, yalnızca hammaddeler gibi somut ürünleri bitmiş ürünlere dönüştürür. Üretim, hammaddeleri ve kısmen bitmiş ürünleri bitmiş ürünlere dönüştürebilir.

Üretimde girdi malzeme olabilir veya olmayabilir ve bu daha sonra bir son ürüne dönüştürülür. Bu ürün tüketiciye satılabilir ve döngü devam eder. Üretimin birincil amacı, inan isteklerini veya fayda yaratmayı temin etmektir. Onu imalattan ayıran şey budur. Unutulmaması gereken bir nokta, nihai ürünün her zaman son tüketicinin tüketimine uygun olmayacağıdır. Bazen başka bir endüstri için de hammadde olabilir.

Üretimi imalattan ayıran özelliğin başında imalatın yalnızca hammaddeler gibi somut ürünlerin bitmiş ürünlere dönüştürülmesine odaklanırken, üretim ise, dönüştürme sürecinde somut olmayan öğeleri içerir. Her iki süreçte şirketlerin kar amacıyla sattığı bitmiş ürünler yaratmak için tasarlanmıştır. Aradaki fark, üretimin hem maddi hem de somut olmayan öğeleri kapsayan daha geniş bir terim olmasıdır.

Üretim yöntemlerinden bazıları şunlardır:

  • Fabrikasyon üretim
  • Hızlı üretim
  • Çevik üretim
  • Yalın üretim
  • Esnek üretim
  • CNC imalatı

Ekonomide bir üretim işlevi, fiziksel süreci fiziksel girdiler veya üretim faktörleri ile ilişkilendirir. Girdilerin katma değerli çıktılara dönüştürülmesine üretim denir. Üretimin birincil işlevi, üretim işlevinde faktör girdilerinin kullanımında verimliliği ele almaktır. Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak için doğanın kaynaklarının bitmiş ürünlere dönüştürülmesi anlamına gelir.

Üretim, fiziksel girdilerin fiziksel çıktılara dönüştürülerek insanların isteklerini karşılamaya aktif olarak yönlendirilir. Dönüşüm manuel olarak veya makinelerin yardımıyla gerçekleştirilir. Örneğin, pamuğu kumaşa dönüştürüyorsanız, onları kişisel memnuniyet için kumaşı da elbiseye dönüştürürüz.

Avukat, doktor gibi maddi olmayan hizmetler de ekonomik olarak üretim teorisinin kapsamına girer. Dolayısı ile hem somut hem de soyut hizmetler, üretime dâhil edilir.

Üretim, bir konunun yaratması anlamına gelmez, mevcut kaynaklardan fayda yaratmak anlamına gelir. Dolayısıyla üretim, insanların mevcut kaynaklardan veya ham maddelerden istediklerini yaratmayı içerir.

Dolayısıyla üretimi, bir firmanın girdi çıktılara dönüştürdüğü süreç olarak tanımlayabiliriz. İnsan isteklerini karşılamak için üretim faktörleri veya girdiler yardımıyla mal ve hizmet yaratma sürecidir. Büyük üreticilerden bazıları, Procter & Gamble, Boeing, Pfizer, Volkswagen Group, Lenovo, Toyota ve Samsung’dur.

Not: ürün üreticiliği yapmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan ürün üretim rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz

Üretim ile İmalat Arasındaki Temel Farklar

Üretim ve imalat aynı şekilde anılsa da aralarında bazı farklar bulunmaktadır:

Anlam

İmalat; işçilik, makine, hammadde ve diğer kaynakları kullanarak bir iyilik yapmayı içerir. Öte yandan üretim, kaynakları tüketim için yararlı bir şey yapmak amaçlı kullanmak anlamına gelir.

Yardımcı Program Oluşturma

Üretim, her zaman yaratmak anlamına gelmezken de üretimdir. Bu nedenle ekonomide doktor ve avukat gibi hizmetler de üretime girmektedir. Bunun nedeni bir çeşit fayda yaratmalarıdır. Öte yandan imalat her zaman maddenin yaratılmasını gerektirir, bu da daha sonra bir şekilde tüketilebilir.

Giriş Gereksinimleri

İmalatta girdi veya hammaddeler elle tutulur, yani onları görebilirsiniz. Üretimde girdi hem somut hem de soyut olabilir.

Temel Konsept

Üretimde bir şirket veya birey, hammaddeye sahiptir. Örneğin, çiftçiler üzerinde üretim yapmak için toprağın sahibidir. Çiftçi, bu mahsulleri müşterilere satarak hammaddeden fayda yaratır. Ancak imalat ham maddenin farklı kaynaklardan temin edilmesini gerektirir. Bir firma hammaddeyi temin ettikten sonra hem insan hem de makine yardımı ile büyük ölçekte nihai bir ürün oluşturur.

Sürecin Çıktısı

İmalatta, nihai sonuç veya çıktı her zaman somut bir mal olacaktır. Bu, günlük hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz bir kalemden bir arabaya kadar her şey olabilir. Üretim sürecinde nihai sonuç, girdiye bağlı olarak elle tutulur veya soyut olabilir. Avukatlar, doktorlar gibi profesyonellerin olması durumunda, nihai ürün genellikle bir hizmettir.

İmalatın nihai sonucunun da satılmaya hazır bir mal olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan üretimin nihai sonucu, hemen veya daha sonra tüketilmeye hazırdır. Her türlü imalat üretim kapsamına girebilir. Bununla birlikte, her üretim, üretim olarak adlandırılır veya adlandırılmayabilir.

Zorluk

Üretim, çıktıyı ortaya çıkarmak için insan, makine ve teknoloji arasındaki uygun koordinasyonu içerir. Karşılaştığında üretim, öncelikle tüketicilere fayda eklenmesini içerdiğinden daha az karmaşık olabilir. İmalat Sektöründe Verimliliğin Artması

Ön Koşullar

Üretim için makinelere ihtiyaç olabilir veya olmayabilir. Benzer şekilde, büyük ölçekli insan gücü de üretim durumunda bir gereklilik olmayabilir. İmalat ise hem makinenin hem de insan gücünün geniş ölçekte kullanılmasını gerektirir. Dahası, tüm işçilerin işe gelebileceği ve makinenin kurulabileceği fiziksel bir tesis olmalıdır. Üretim söz konusu olduğunda büyük ölçekli bir tesise gerek yoktur.

Satışa Karşı Fayda

İmalat, sadece somut mallar yarattığı için başka birine satılabilir. Öte yandan, üretim somut bir ürün yaratabilir veya yaratmayabilir. Bu, son ürünün her zaman bir sonraki kişiye satılamayacağı, ancak fayda sağladığı anlamına gelir.

Kapsam

Üretim, daha büyük perspektif ve daha büyük bir sonuç içeren daha geniş bir terimdir. Öte yandan imalat, sınırlı kapsamı ve daha küçük sonuç spektrumu olan bir terimdir.

Örnek:

Türbin oluşturmak ve tasarlamak imalattır. Diğer yandan, türbinin parçası olabilecek motorun farklı parçalarının montajı üretimdir.

Üretim ve imalat arasında çok ince bir çizgi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, yukarıdaki ayrıntıları okuduğunuzda aralarındaki ince farkları anlayabilirsiniz. Ancak, bu iki terimin birbirinin yerine yoğun kullanımı düşünüldüğünde, her iki terimi de aynı şekilde kullanmak yanlış olmaz.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz