Yatırımcı Arıyorum

Gayrimenkul Sektöründe Neler Oluyor?

5-6 Aralık 2017 tarihinde İnşaat sektörünün önemli temsilcileri, inşaat sektörüne yön veren isimleri, sektörün dev yatırımcıları, alt sektörlerinin temsilcileri, mesleki toplum kuruluşları inşaat sektörünün kapsamında ki ilgili alanları tam bir bakış açısı ile değerlendirmek üzere önemli toplantı, RE360’ta bir araya gelecekler.

Toplantının amacı inşaat sektörünü oluşturan ve etkileyen tüm unsur ve değerlerin bir araya getirilerek incelenmesi sektörü oluşturan ve güç katan tüm yapı taşları ile ortak bir güç oluşturulması, sektörün ulusal ve uluslararası platformda gelişmesi, ulusal ekonominin bir numaralı gelişen sektörü olmak için çaba sarf edilmesi.

İnşaat sektörüne küresel düzeyde baktığınızda veriler ülkemizde ve dünyada bu sektörün gittikçe büyüdüğünü gösteriyor. Bir iki yıl geriye giderek yakın geçmişi ile açıklanan veriler incelendiğinde, 2015 yılı Yapı Endüstri Merkezi Raporuna göre Türkiye’de İnşaat sektörünün büyüme rakamları dünya ekonomisi beklentilerinin altında gerçekleşmiş. Dünya geneli İnşaat harcamaları ise %4 büyüme göstermiş

Avrupa ülkelerinde yavaşlamış, körfez ülkelerinde küçülmüş, Amerika Birleşik Devletleri’nde en üst seviyede büyüme göstermiş. Gelişmiş ülkelerde inşaat malzemesi talebi artarken gelişmekte olan ülkelerde azalmış.

Küresel düzeyde değerlendirildiğinde ülkelerin sektörde ki hareketlilikleri ya da durgunlukları uluslararası ithalat ve ihracat aktivasyonunu da etkilemekte. Sektör yavaşladığında ihracat geriliyor, inşaat malzemesi fiyatları geriliyor. Mal talebinin sınırlanması ile ticaret hacmi daralıyor.

İnşaat sektörünün milli gelir içinde ki payı 5.6 o dönemde ki sektörde ki istihdam sayısı iki Milyon civarı. Günümüze doğru geldiğimizde kaynaklar ne söylüyor Türkiye İnşaat Malzemecisi Sanayicileri (TİMSAD) 2017 Raporuna göre, İnşaat sektörü yüzde 6,4 büyüme gerçekleştirmiş. Sektörde ki istihdam sayısı 2,17 Milyonu kişiye ulaşmış.

Konut inşaat artışının olumlu konut dışı inşaat yapımının yavaş ilerlediği büyümenin yeterli olmadığı belirtiliyor. Alışveriş merkezleri, ofisler, sağlık hizmetleri ile ilgili yapılar, lojistik depoları, oteller vs.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 2017 Ağustos ayı analizlerinde, Türkiye’de ki gelişmelerin hem olumlu yönde olduğu hem de sektörün bazı sorunlarının bulunduğu açıklanıyor. Yurt dışı inşaat faaliyetlerinin bu yıl itibarı ile 2016 yılından daha iyi durumda olduğunu geçen yıl 45 adet yurt dışı proje alırken 2017 yılında bu rakamın 63 projeye yükselerek büyüme gösterdiğini belirtiliyor. Ancak genel ekonomik düzeyde değerlendirildiğinde beklenen büyümenin altında kalmış.

Kaynaklar toplam Pazar büyüklüğünün yüzde 35’ini Libya, Rusya, Irak ülkelerinin oluşturduğunu dolayısı ile bu ülkelerde meydana gelecek ya da ülkeler arası ilişkilerde meydana gelebilecek bir krizin, Türk inşaat sektörünün yurt dışı inşaat yatırımlarında düşüşe yol açacağını ifade ediyorlar.

Sektörün önemli sorunları arasında özel sektörün yatırımının az olduğundan yakınılıyor sürdürülebilir bir büyüme için yeni uygulama ve yöntemlerin bulunarak hızla hayata geçirilmesi gerektiği savunuluyor.

Yatırım alanının yenileşmesi en çok dile getirilen konu. Yatırım alanı öyle bir yapı ortaya koymalı ki istihdamı artırmalı, ekonomiyi desteklemeli, üretimi artırmalı diyor konunun uzmanları. Dünya Bankası raporuna göre Türkiye’nin ekonomisi yüzde 3,5 büyümüş bu rakamın 2018’de 3,9 olması 2019’da 4,1 olarak büyümesi beklendiği yönünde.

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamalar incelendiğinde, demir fiyatlarının çok yükseldiği bağımsız çalışan müteahhitler açısından yükselen demir fiyatlarının zorlayıcı olacağı ifade ediliyor. Yapılan açıklamada ihalelerde inşaat maliyet fiyatları verilirken senenin başı itibarı ile verildiğini, sonrasında meydana gelen fiyat artışlarının sektörde zorluklara ve sorunlara neden olduğu belirtiliyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, üretim yeterli değil talebi karşılayamıyor bu sebeple sorunlar yaşanıyor. Üretim fazla olduğunda demir fiyatlarının düştüğünü bu durumda üreticinin zarar ettiğini pek çok firmanın zarar ettiğini ifade ediyor.

Genel yaklaşımlara sektörün yetkililerinin değerlendirmelerine bakıldığında yakın geçmişten itibaren resmi raporların da açıklamaları ve değerlendirmeleri ışığında inşaat sektörünün alt kurumları üreticileri tedarikçileri ile bir bütün olarak ulusal ve küresel düzeyde sorunlarının bulunduğu RE360 toplantısının sektörün kalkınması sorunlarının giderilmesi istihdam ve ekonominin birlikte büyümesinin gerçekleştirilmesi için ne kadar gerekli olduğu görülebiliyor.

İnşaat sektörünün kendisine bağlı yaklaşık iki yüz alt sektörünün bulunduğu bu sektörlerin ürettiği mal ve hizmetleri kullandığı düşünülür ise ekonomik yaşam içinde ki payının büyüklüğü  ilgili firmaların da büyümesi veya küçülmesinde etken olduğunu inşaat sektöründe meydana gelebilecek bir durgunluğun ekonomik ortamı genel olarak etkilediğini söylemek mümkün.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz