Yatırımcı Arıyorum

İhracat Nasıl Gelişir?

İhracatı Geliştirmek

Ekonominin uzmanları, tarihe geçmiş yöneticiler bir ülkenin kalkınmasının, dış ticaret seviyesine bağlı olduğunu söylüyorlar. Amerikalı yayımcı aynı zamanda siyasetçi ve bilim adamı Benjamin Franklin şöyle demiş: ’Hiçbir Ülke Ticaret yüzünden Yıkıma Uğramamıştır.’

İthalat ve ihracatın toplamından oluşan dış ticarette, ödemelerde denge sağlanamadığında açık oluşmakta böyle bir durumda yurt dışına çıkan dövizin ülke içinde yeri doldurulamayacağından Gayrı safi Milli Hasıla Oranı düşüş göstermektedir. Ülkede gayrı Safi Milli Hasılanın yüksek olabilmesi için dış ticaret açığının oluşmaması yönünde çaba göstermek gerekmektedir.

Ekonomik kalkınmanın ölçüsü kişi başına düşen gelirin yüksekliği olduğuna göre kişi başına düşen milli gelirin artırılmasının yolu ticaret dolayısı ile ihracattır ihracatı geliştirmenin yolu ise daha fazla üretim ve daha geniş pazarlarda bu ürünlerin satışı olarak telaffuz edilmektedir.

İhracatı Geliştiren Etkenler

Bugüne dek teknolojik yetersizlik, ulaşımda zaman ve nakliye sorunları, dil farklılıkları gibi engeller ile baş etmek durumunda kalan dış ticaret faaliyetleri teknolojide yaşanan gelişmeleri eş zamanlı olarak uygulamaya koymakta tüm sektörlerde işletmeler dijital dönüşümlerin bir an önce gerçekleştirmeye büyük önem vermekteler dolayısı ile teknolojiden yararlanma hususunda bir engel kalmamaktadır.

Ulaşımda bugüne dek yaşanmış zorlayıcı koşullar ortadan kaldırılmakta özellikle lojistik alanda yapılan yatırımlar ile uluslararası ticaretin canlandırılması, hızlanması sağlanırken coğrafyalar tüm kültürleri ile yakınlaşmakta ticari faaliyetleri artırıcı alışveriş gelişmektedir yeniden canlanan ipek yolu küresel ticaretin can damarı olduğu gibi ülkemiz açısından büyük bir fırsattır.

İletişimde dijital dönüşüm küresel düzeyde gerçekleşmekte her türlü teknoloji eş zamanlı kullanılmakta olduğundan veriye ulaşmak kısa sürmekte küresel bağlantı anında kurulabilmekte bu anlamda da uluslararası ticaretin önü açılmaktadır.

Ülkemizde girişimcilerin başarılı faaliyet gösterebilmesi için her alt yapı çalışması yürütülmekte koşullar çağdaş uygulamalar ile uygun hale getirilmektedir. Bu noktadan sonra ekonominin uzmanları girişimcilere düşen görevin strateji geliştirmek olduğunu belirtiyorlar.

GENİŞLEME STRATEJİSİ

İşletmelerin başarılı olan ürünlerini kullanarak geniş pazarlarda yer edinmeleri yaklaşımının ihracat gelirlerini artırmak yolunda olumlu bir adım olabileceği önerisinde bulunuyor piyasa araştırmacıları. Uluslararası pazarlarda başarılı örneklerine yoğun olarak rastlandığına da değiniliyor.

YENİLİK STRATEJİSİ

İnovasyona ve Araştırma-geliştirme çalışmalarına sürekli olarak yatırım yapmanın gerekliliğinden önemle söz ediliyor bu hususu atlamayan toplumlardaki başarıya dikkat çekiliyor. İhracat gelirlerimizi artırmak daha geniş pazarlarda rekabet edebilmek ve ürün satmak istiyorsak yenilenmek, yeni ürünler ortaya koymak dolayısı ile sürekli AR-GE faaliyetleri yürüten konumda bulunmak zorundayız.

YENİLEME STRATEJİSİ

Ekonominin nabzını tutanlar, piyasayı araştırarak inceleyenler pek çok deneyime sahip oluyor dolayısı ile ön görü tespitinde bulunabiliyorlar. Bazen piyasaya yeni bir ürün sunarak başarısız olmanın da mümkün olabileceğini yeni marka yeni ürün yerine başarılı olmuş markanın yeni versiyonlarını sunmanın çok daha büyük başarı getirebileceğini dile getiriyorlar.

ODAKLANMA STRATEJİSİ

Bir hedef belirlemelisiniz değerli girişimciler diyor uzmanlar, Ürün mü? Üretim mi? Müşteri mi? Yapılan araştırmalar göstermiş ki hedef belirleyerek strateji geliştiren şirketler daha başarılı getirileri daha yüksek.

Odaklanma içerikte olduğu gibi ticari tavırda da olabilir ve birlikte ele alınarak bir odaklanma geliştirilebilir bu tür bir yaklaşıma genellikle Japon firmalarında rastlandığı sonuçlarında memnuniyet verici olduğu belirtiliyor. Mitsubishi bu tür stratejiye verilebilecek en iyi örnek olarak gösteriliyor.

Uluslararası Pazarlamanın Koşulları Nelerdir?

Uluslararası ticarete yön veren ve fark yaratan asıl unsurun özel sektör olduğu, firmaların kendilerine özel geliştirdikleri ticari yaklaşımların uluslararası platformda belirleyici olduğu tespitinde bulunuluyor. Piyasada varlığını korumak isteyen daha geniş pazarlara ulaşmak ve büyümek isteyen firmalar doğal olarak Pazar araştırmalarına, rekabet için ürün geliştirme çalışmalarına ağırlık vermek durumunda kalıyor dolayısı ile varlıklarını kalıcı kılmak adına kendilerine özel stratejiler ve yöntemler geliştiriyorlar.

  • Günümüzde pazarlama satışın gerçekleştiği anla son bulmayan bir faaliyete dönüştü. Satış sonrası hizmet anlayışı dolayısı ile müşteri hakkında bir veri tabanının oluşturulması bu kapsam içinde tüketim eğilimleri, ilgi alanları gibi pek çok unsur takip edilmekte müşteriye özel seçenekler sunulması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. İletişim firmaları, bankalar bu yöntemi ilk kullanan sektörler olarak ifade edilebilir.
  • Markalaşma, bir başka önemsenmesi gereken çağın tüketim anlayışına uygun pazarlama faaliyetinin etkin bir parçası. Tüketici tanınan markayı güvenilir olarak algılıyor sürekli teknoloji kullanan bir toplum söz konusu olduğundan sosyal medya ve internet olanakları markalaşma çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturuyor.
  • Sürekli reklam, sürekli tanıtım ve tanıtım-reklam araçlarının doğru ve etkin kullanımını sağlayarak ihracata yönelik stratejilerin geliştirilmesi

Uzmanlar deneyimlerini ve gözlemlerini aktararak yeni ihracatçılara oluşturacakları haritada destek olmaya çalışırken başarılı yöntemleri de aktararak vizyonlarının gelişmesine katkı sağlamaya çalışmışlar.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz