Yatırımcı Arıyorum

Bankacılık Sektörü

Mevduat bankaları, kalkınma bankaları ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı Eylül 2017 yılı itibarı ile 11.663 olarak açıklanırken iş gören sayısı 2019.672 olarak belirtilmiş. Bankacılık sektörü bir önceki çeyreğe göre şube olarak küçülmüş bu süreçte 46 şube kapatılmış, 697 iş görenin görevine son verilmiş.

Bankacılık Sektörünün Güçlü Yanları

  • Prestiji yüksek yabancı sermayenin bankacılık sektöründeki yatırımları
  • Türk iş liderlerinin kriz yönetimindeki yüksek performans ve yetenekleri
  • Genç ve donanımlı iş gücünün sürekliliği
  • Teknoloji kullanımının uluslararası seviyede kullanılıyor olması, eş zamanlı olarak küresel gelişmelere adapte olunabilmesi
  • Düşük kaldıraç oranı, yüksek likidite, büyük sermaye
  • Yeterli büyüme gücü

SEKTÖRDEKİ FIRSATLAR

Yabancı sermayeyi Türkiye’de yatırıma yönlendiren etkenlerden biri genç nüfusa sahip olmamız bir diğer etken ise ülkemizdeki teşviklerin yabancı sermaye için pek çok fırsatı bünyesinde barındırıyor olması ayrıca Türk Bankacılığının teknolojik gelişmeleri eş zamanlı izlemesi ve anında uygulamaya geçirmesi sektörün avantajı olarak niteleniyor.

Katılım bankalarının yine sektörde fırsatlar doğmasına teşvik verdiği, katkı sağladığı araştırma sonuçlarında yer verilen bilgiler arasında. En önemli fonksiyonu ise faize karşı davranış gösteren kesimin katılım bankacılığı aracılığı ile sisteme dahil edilmeleri.

Fırsat olarak görülen bir başka alan ise henüz bankacılık faaliyetlerine dahil olmamış geniş bir kitle bulunması ve bu özellik gelişimini henüz tamamlamamış ülke konumunda bulunmamızdan kaynaklanan bir fırsat değerlendirecek yatırımcılar açısından.

Bankacılık Değerlendirilmesi

Ülkemizde gerçekleşen %5 oranındaki büyümenin korunması hedefleniyor bu hedefin gerçekleşmesinin ise kredi büyüklüğünün %20 seviyesinde gerçekleşmesine bağlı olduğu belirtiliyor. KOBİ işletmelere verilen kredilerin sürmesi ve inşaat sektöründeki finansal gücün sürmesi ile bu orana ulaşılmasının mümkün olduğu belirtiliyor. (2018 yılı baz alınarak belirtilmiştir)

Katılım Bankası Nedir?

Faize karşı tutum sergileyen kitleye hitap eden, faizsiz uygulama prensibi ile hareket eden bankacılık işlemlerinin gerçekleştiği kâr ve zarara ortak olma biçiminde fon toplayan ticaret ve ortaklıklar ile fon kullanımı sağlayan bankacılık anlayışıdır.

Katılım Bankası uygulaması ülkemizde ilk kez 1985 yılında uygulamaya konulmuş faizsiz banka uygulamasının yaklaşık 60 ülkede faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Katılım Bankacılığı çağdaş ve güvenilir bir model olarak değerlendiriliyor.

KATILIM BANKALARININ OLUMLU ETKİLERİ

Öncelikle kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına olanak sağlamış, kayıtlı ekonominin geniş alanlara yayılmasına destek olmuş dolayısı ile devletin vergi gelirlerinin artmasında etkin rol oynamış Katılım Bankaları.

Finansal alım-satım, Sukuk, Faizsiz BES, Para nakit, mal veresiye satış, Eser Sözleşmesi gibi uygulamaların Katılım Bankacılığı faaliyetleri ile kazanıldığı da açıklamalarda ifade ediliyor. (Bireysel Emeklilik Hakkında)

BANKALARIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ NEDİR?

Bankacılık sektörü ülkenin ekonomik büyümesi için gerekli olan fon ve tasarrufları toplayarak önemli projelerde değerlendirir. Bankacılık faaliyetleri dışında kalan kitlenin sisteme dahil olması ile tasarruf miktarı artış gösterir dolayısı ile sermaye güçlenir ve güçlenen sermaye kredi sistemi ile istihdamın artması ve ekonominin büyümesi sağlanır.

Bankalarda Kriz Ne Zaman Görülür?

Bilanço kötüye gitmişse, aktif yapı bozulduysa bankada bir krizden söz edilebilir böyle bir durumun oluşmasına da geri ödenmeyen krediler, menkul değer piyasasındaki dalgalanmalar neden olmaktadır.

Bankalarda meydana gelebilecek krizlerin sadece o ülkenin sorunu olmadığı önce ulusal sonra küresel boyutta diğer ülkeleri de etkileyeceği belirtilmekte dolayısı ile olası zararların önlenmesi amacı ile bankacılık sektörünün iyi yönetilmesine küresel boyutta önem verilmektedir.

REPO NEDİR?

Repo sabit getiri sağlayan unsurlardan biri olarak tanımlanıyor. Tahvil veya bono gibi menkul değerler üzerinden işlem görüyor banka ile anlaşıldıktan sonra alım-satım farkına göre elde edilen gelir yatırım hesabına aktarılıyor.

REPO İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Uzmanlar repo yapmak için doğru zamanın faizlerin yüksek seyrettiği dönemler olduğunu söylüyor. Enflasyonun yüksek olduğu bu dönemlerin ek gelir elde etmek isteyenler için doğru zaman olduğuna vurgu yapan uzmanlar kısa vadeli örneğin bir haftalık repolar ile para kazanılabileceğini söylüyorlar.

Kısa vadede sabit gelir garantisi sağlayan vadesi bittiğinde faiz getirisi olan cazip yatırım aracı olarak değerlendiriliyor repo. Repo uygulamasının 9 çeşidi bulunuyor Düz ve Ters Repo yapabilmek için menkul değeri yönetecek aracı kurumun yetki belgesinin olması zorunlu koşullardan.

FED’in açıklamalarını takip etmek de repo faaliyetinde ön görü yapabilmek doğru adımlar atabilmek açısından önemli.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz