Yatırımcı Arıyorum

Kitle İletişimi Nedir?

Kitle İletişimi Ne Demek?

Kitle iletişimi; bir kuruluşun, bir grubun veya bireyin uygun bir iletişim kanalı aracılığıyla büyük bir kuruluşa veya gruba mesaj gönderdiği bir süreç olarak tanımlanır. Mesajı gönderen çoğunlukla profesyonel bir iletişimcidir. Mesaj basılı medya, sosyal medya, reklam panoları, dergiler, internet, filmler, radyo ve televizyon aracılığıyla halka veya anonim bir gruba gönderilir.

Basit bir ifadeyle, kitle iletişim, bir kerede birçok kişiye hızlı bir şekilde mesaj gönderme olarak adlandırılır. Kitle İletişimi çok faydalı olmasının yanında tek sorun pahalı olmasıdır. Bir kerede birçok kişiye başarılı bir şekilde mesaj iletmek için ciddi bir harcama yapmak gerekir ve bu kitlelerle iletişim kurma maliyetleri yüksektir. Kitle iletişiminin bazı benzersiz özellikleri vardır; örneğin, çeşitli kültürlere, gruplara, ırka veya dinlere ait olabilecek geniş bir kitleye bağlı kalabilirler. Bu kitleler coğrafi olarak dağınık ve herhangi bir şekilde organize edilmemiş olabilirler.

Bunun yanında belirtmek gerekir ki; resmi, yapılandırılmış ve standart haline gelmiş kitle iletişim araçları dünyanın her köşesinde kabul görmüştür.

En Popüler Kitle İletişim Araçları

Kitle iletişimi çeşitli kaynaklar aracılığıyla gerçekleşir. Ve belirlenen hedefe ulaşması için bir kişiye veya birçok kişiye aynı anda gönderilmesi kolaydır. Kitle iletişimin en yaygın örneklerinden biri, liderlerin görüşlerini yayınlamak ve oy toplamak için seçim dönemlerinde kitle iletişim yöntemleri kullanmaları verilebilir. Benzer şekilde, kar amacı gütmeyen kuruluşlar da kendi bakış göstermek ve fikirlerini yaymak için yazılı basın veya sosyal medyadan yardım almaktadırlar.

Günümüzde kullanılan kitle iletişim araçları kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Telgraf

İki merkez arasında yazılı iletişimi sağlayan telgraf ilk telekomünikasyon araçlarındandır. Ve aynı zamanda ilk dijital iletişim olmasıyla da çığır açmıştır.

Televizyon

Kitlesel iletişimin en yaygın biçimlerinden biridir ve coğrafi sınırları aşması sayesinde çok yaygın kullanılan bir kitle iletişim aracı haline gelmiştir.  Ana amaçları arasında Kamu hizmeti duyuruları, medya kampanyaları ve televizyon reklamları bulunmaktır ve bunlar, kanallar ve belirli zamanlamalar yoluyla kitleleri hedeflemek için etkili bir şekilde kullanılır. Örneğin saat 21.00 – 23.00 arasındaki zaman aralığı, hedef kitlenin çoğunlukla erkek ve kadın olduğu Prime time olarak kabul edilir. Ya da çocuklara yönelik bir mesaj yada reklam hedefleyen biri,  çocukların televizyonu aktif olarak izledikleri 14-16 arası zaman dilimini seçmesi gerekir.

Radyo

Kitle iletişim yönteminin en eski örneklerinden biri radyodur. Bununla ilgili en iyi şey, birçok yeni iletişim yönteminden bağımsız olarak, başlı başına özgün bir kitle iletişim aracı olmasıdır. Elektrik kesintisi nedeniyle diğer ortamlar arızalandığında, gerekli bilgileri sağlamaya yardımcı olan radyodur.  Zaman, belirli kanal, dinleyen kitleler belirlenerek başarılı bir kitle iletişim aracı olması sağlanabilir.

Posta

Posta, çok uzun süredir kullanılan kitle iletişim araçlarından biridir ve iletişimi özelleştirmeye yardımcı olur. Belirli bir hedef seçilerek posta gönderimi yapma imkânı tanır. Fakat günümüzde internetin yaygın olarak kullanılması ile posta kullanımı daha geri planda kalmıştır.

Bilgisayar – İnternet

Yüzyılın buluşu olan internet, günümüzde en çok kullanılan kitle iletişim örneklerinden biridir.Hedef kitlenin boyutu artırılmak istendiğinde yerelden başlayarak, dünya çapında iletişim kurmak mümkündür.

Basılı yayınlar

Gazeteler, dergiler, el ilanları, tabelalar ve diğer basılı materyaller kitle iletişimi için kullanılan araçlardır. Günümüzde kullanımı devam etmekle birlikte, yoğunluk dijital türlerine kaymıştır.

Kitle İletişiminin Tarihi ve Önemi

Kitle iletişim araçları, ekonomik, eğitim, kültürel, siyasi, eğlence, gündem haberleri vermek gibi kamu alanında birçok görevi, bir arada yerine getirerek toplumca bir güç unsuru oluşturmaktadır. Hatta bazı batı ülkeleri tarafından yasama, yürütme, yargıdan sonra gelen dördüncü güç olarak kabul edilmektedirler. Bu durum, bu güç unsurunun toplumdan ayrı olarak değerlendirilemeyeceği anlamına gelmektedir.

Kitle iletişim araçları tarihine bakıldığında, ilk olarak 15. Yüzyılda, Batı Avrupa’da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı döneme dayanmaktadır. 1434-1436 yılları arasında Alman Johann Gutenberg’in matbaayı kullanmasıyla birlikte kitle iletişim araçları da yaygınlaşmaya başlamıştır. Fakat unutulmamalıdır ki; kitle iletişimi insanlığın var oluşuyla başlamış ve gelişerek kullanılmaya devam etmiştir.

Kitle iletişim araçları bazı araştırmacılara göre 5 aşamadan oluşmaktadır:

 1. İşaretlerle iletişim kurma
 2. Dilin gelişimiyle birlikte iletişim kurma
 3. Yazının icadıyla birlikte iletişim kurma
 4. Baskı makinesinin icadıyla birlikte basılı materyallerle iletişim kurma
 5. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte iletişim kurma

İnsanlık tarihiyle beraber başlayan kitle iletişim araçları sürekli olarak yenilenmiş ve gelişmiştir. İlk araç Mısır ve Roma’da kullanılan gazetelerdir. Sonrasında radyo gelmiş ve 2. Dünya savaşından sonra onu da televizyon takip etmiştir.

Kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki rolünü göz önüne aldığımızda dünyanın her yerindeki olaylar anında duyulabilmektedir ve teknolojiyle birlikte her geçen gün rolü daha önem kazanmaktadır. Toplum yaşantısının önemli bir parçası haline gelmiş olduklarının en yakın örneği Korona virüsü vakasıdır. Bu örneği ele alırsak; kitle iletişim araçları sayesinde Çin’de yaşanan Korona (Corona) virüsü tüm dünyada çok kısa zamanda duyulmuş, önlemler alınmış ve bilinçlenme sağlanmıştır.

Kitle İletişiminin Fonksiyonları

Kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarını maddeler halinde sıralamak gerekirse:

 • Haber verme, eğlendirme ve eğitme olanakları
 • Dış dünyayı izleme fırsatları
 • Kültürün nesilden nesile aktarımı
 • Ürün veya hizmetlerin tanıtılması ve pazarlanması imkânları
 • Sosyalleşme ve etkileşim alanlarının artışı
 • Yardımlaşma çalışmalarının genişlemesi

Kitle İletişiminde Kariyer Fırsatları

Kitle iletişimi, geniş kitlelere hem sözlü hem de yazılı olarak mesaj gönderme ve alma işlemidir. Kitle iletişimini bilen profesyoneller, geniş kitleleri hedeflemek ve her sektörde haber yayınlamak için etkili stratejiler belirleyerek, mesajlarını hızla geliştirebilir ve değerlendirebilirler. İletişim uygulamaları ve formatlarındaki çeşitlilik, kariyer seçiminde esneklik ve yaratıcılık sağlar. Uygulanabilir dereceye sahip bireyler birçok alanda istihdam ve kariyer sahibi olabilirler.

Bunun yanında son yıllarda kitle iletişim alanlarında benzeri görülmemiş bir büyüme kaydedilmiştir, çünkü hedef kitlelerde değişiklikler göstermektedir. Kitle iletişimindeki her bir aracın, çeşitli alanlarda dinamik kariyer fırsatları sunduğu bir gerçektir. Bununla beraber, kitle iletişim eğitimleri için uygunluk kriterleri ülkeden ülkeye ve okuldan okula değişiklik göstermektedir. Güçlü iletişim ve insan becerileri olan bireyler tercih edilir, çünkü ilgili işler yaratıcı, enerjik ve yetenekli bireyler gerektirir. İş Dünyasında Sağlıklı İletişim Kurmak

Kitle iletişim alanlarıyla ilgili bazı iş profilleri aşağıdaki gibidir:

 • Reklam
 • Film çekmek
 • Halkla ilişkiler
 • Disk Jokey (DJ)
 • Gazetecilik
 • Basım ve yayıncılık
 • Video düzenleme
 • Radyo-Jokeylik
 • Video jokeylik
 • Ses mühendisliği
 • Özel muhabirlik
 • Editörlük
 • Organizasyon yöneticiliği
 • Sanat Yönetmeni
 • Foto muhabirliği
 • Eleştirmenlik
 • Ressamlık
 • Moda fotoğrafçılığı
 • Karikatüristlik
 • Senaryo yazarlığı

Gazete ve kitle iletişimi bölümünden mezun olanlar aşağıdaki şirket türlerinde çalışabilirler:

 • Dergiler
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • Halkla ilişkiler
 • TV kanalları
 • Fotoğrafçılık şirketleri
 • Basın danışma büroları
 • Haber ajansları
 • Yayın şirketleri
 • Bloglar
 • Basım evleri
 • Reklam ajansları
 • Gazeteler
 • Web sitelerinde, süreli yayınlar ve dergilerde
 • Radyo televizyon şirketlerinde

Birkaç yıl öncesine kadar kitle iletişim alanındaki çoğu işte çalışabilmek için, eğitimini iyi bir derecede bitirmek ve mükemmel iletişim becerilerine sahip olmak yeterliyken, günümüzde teknolojik becerilere sahip olma koşulu da aranmaktadır. Bu alanda iyi bir kariyer yapılacak ve yüksek kazançlar sağlanabilecek iş mevcuttur, haber kanalları ve eğlence sektörü kitle iletişim araçlarında eğitimli profesyoneller yüksek talep görmektedir. Uluslararası düzeydeki büyük medya grupları, bu zorlu iş profilleri için cazip paketler sunmaktadır.

Kitle iletişim alanındaki kariyerin mutlak özveri, bağlılık ve kişisel zamandan fedakârlık gerektirdiğini unutulmamalıdır ve bunlar sayesinde özellikle rekabetin son derece şiddetli olacağı ilk yıllarda ön planda kalınacağı bilinmelidir. Bununla birlikte, en iyi yanı, şöhret ve isim yapılarak beraberinde getirdiği yüksek kazançlardır. İşletmelerde Kullanılan Kitle İletişim Araçları

Kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki rolü tartışılmazdır ve toplumun ayrılmaz parçalarıdır. Bu rolün büyüklüğü düşünüldüğünde, şirketlerin pazarlamalarında, bu araçların etkin kullanımları konusunda bilinçlenme zorunluluğu doğmaktadır. Peki, sizin şirketiniz de hangi kitle iletişim araçları kullanılıyor?


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz