Yatırımcı Arıyorum

Lider Olmak ya da Olmamak

Liderlik

Gerçek bir lider iş hayatında olsun, sosyal yaşamda olsun her zaman bir sıfır öndedir. Liderlik gerçek bir beceri istemekle beraber, kişinin karakteristik yanlarının da bir aynasıdır. Motivasyonu yükseltebilen ve vizyon sahibi kişiler olan gerçek liderler, hedeflere ulaşabilmek için ekibini en doğru biçimde yönlendirendir. Onlar başarıya çok daha hızlı ulaşır ve çevrelerinde aranan kişilerdir. Gerçek bir lider olmak ya da olmamak! Aslında hakikatten bütün mesele bu değil mi?

Bir liderde olması gereken önemli özellikler

 • Coşkusu ile ekibi olumlu bir biçimde etkiler ve ekibin odağını işte tutmayı başarır.
 • İyi bir lider karşısındakini dinlemeyi bilir, ekibinde ve işlerinde şeffaflıktan yanadır. Ekibin mutlu ve rahat olması gerçek bir lider için fevkalade önem taşımaktadır.
 • Takım ruhu gerçek bir lider için asıl olan olgudur. Ekibinde her bir bireyin başarılı oldukları görevleri vererek kalıcı başarılar için alan ve olanaklar yaratırlar.
 • Sorumluluk sahibi ve inovatif fikirlere açık kişilerdir.
 • Sükunetlerini koruyabilen ve kriz yönetimi becerisine sahip kişilerdir.
 • Uzlaşmacı bir tarafları vardır.

Charles Swindoll’un dediği gibi ‘Hayatın yüzde onu başımıza gelenler, yüzde doksanı ise onlara nasıl tepki verdiğimizdir.’ Gerçek liderler için başarı tesadüf değildir.

 • İş verimi konularında kendilerine karşı toleransları yoktur ve işlerine tutku ile bağlıdırlar. Üstelik duydukları tutkuyu ekiplerine bulaştırabilmek gibi bir meziyete sahiptirler.
 • İş yaşamlarında ve sosyal yaşamlarında nazik ve yardımsever bir tutumları vardır. Başarıda kendisine destek ve yardımcı olan kişileri unutmaz ve mütevazi tarafları ile de dikkat çekerler.
 • Karmaşık durumlardan ziyade sadelik insanlarıdır ve odaklanma hususunda çok başarılıdırlar.
 • İş verimi ve üretim hususlarında kronik hatalara gerçek liderlerin yaşamında yer yoktur.
 • Hatalarını kabul eder, özür dilemekten çekinmezler. Hatalarını sahiplenir, sorumluluk sahibi yanlarını burada da göstermekten korkmazlar.
 • Risk almaktan korkmazlar.
 • Çözüm üretmek onların işidir.
 • Bir ortama girdiklerinde pozitif enerjileri ile hemen dikkat çekerler.

Liderlik Statüsü

Unutmamak gerekir ki; gerçek bir lider statü ile çok fazla ilgilenmez. Yaşadığı toplum içerisinde muteberliği daha çok karakteristik özellikleri ile erişmiştir. Görüş ayrılıklarına karşı saygılı, farklı fikirlere açık kişilerdir. Beşeri başarılardan ziyade toplumsal başarılara ve faydalara yönelirler. Başarısızlıklara karşı tutumları ise, başarısızlıkları bir ders olarak algılar ve hızlıca toparlanır ve sorunların üzerini kapatmak yerine çözüme giderler.

Zaman rekabetin çok daha yoğun olduğu bir dönem. Bu dönem içerisinde gerçek bir lider olmak öğrenilebilir olması ile beraber, aslında karakteristik bir taraf, liderlik vasıflarına yakın kişilik özellikleri ile güçlenmektedir. Etkin bir alışveriş ve iletişim becerileri, konuşma kabiliyetleri aşikardır. Hani adamı gözünden tanırım tabiri vardır ya, gerçek liderler insanları tanıma ve değerlendirme hususunda oldukça başarılıdırlar.

Gerçek bir lider olunur mu, doğulur mu?

Karakteristik özellikler baskındır ancak kişisel gelişim kursları, workshoplar ve eğitimler ile iyi ve başarılı bir lider olmak elbette mümkündür.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz