Yatırımcı Arıyorum

Liderlik Yeteneği ve Duygusal Zeka

Liderlik Yetenekleri

Uzmanlara göre; “Beyin tekrarlanan davranışlara göre kendini şekillendirir. Tekrarlanan davranışların çocuklara düzenli bir biçimde öğretilmesi ile, anti-sosyal davranışların köreldiği, sosyal davranışların düzelme gösterdiği ve akademik başarı yeteneğinin geliştiği tecrübe edilmiştir,” diyor.

Liderlik yeteneğinin araştırmacıları “Kendi hakkında bilgi sahibi olmak, kendi gereksinimlerini, olaylar karşısındaki olası tepkilerini anlamayı ve yeni çözümler üretmeyi kolaylaştırır” diyor.

Kendinizi tanıyarak ve geliştirerek, işinizi daha etkili bir biçimde yönetebilirsiniz. Yönetmek bir ego unsuru değildir. Yönetici tayin edilen kişinin öncelikle kendisinin lideri olup, fark yaratması gerekir. Yönetim; işi idare etmek, kendinizi idare etmek ve başkalarını idare etme işlemidir. Bunların içinde en önemlisi kendi kontrolünüz, kendinize hükmetme yeteneğiniz, işinize olan saygınız ile egonuz arasında denge kurmanızdır.

Uzmanlara göre duygusal zekânın kişilik üzerinde etkili olabilmesi için, kendinizi sorgulamaya başlamanız gerekiyor. Kendi duygusal dünyanızın nasıl işlediğini anlamadan, başkalarının ihtiyaçlarını, beklentilerini anlayamazsınız. Başkalarının gelişimini destekleyemez ve kendilerine güvenmelerini sağlayamazsınız. Başarılı liderleri diğerlerinden ayıran en önemli nitelikleri, duygusal zekâ seviyeleri ve yeteneklerini etkili bir biçimde kullanabilme özellikleridir.

Liderlik Özellikleri

KENDİNİZİN FARKINDA OLUN

Kendinizi dinleyin, kendinizi sorgulayın, kendiniz ne zaman nasıl davranıyorsunuz, bazı olaylar karşısında tepkileriniz ve beklentileriniz nasıl gerçekleşiyor farkına varın. Güçsüz ve güçlü yönlerinizi keşfetmeli ve diğer insanlar üzerindeki etkinizi anlamaya çalışmalısınız liderlik motive edebilme yeteneğidir ve peşinizden gelen ekibin çevrenizde yer alarak motive olabilmesi üzerlerinde olumlu etki yaratabilme başarınız ile alakalıdır.

Kendinize güvenmelisiniz elbette siz kendinize güvenmezken başkalarının size güvenmesi mümkün olmayacaktır. Kendine güvenen çevresindekilere eleştirileri olduğunda bunu yapıcı dil ile gerçekleştiren bir yönetici ya da lider ekibini daha kolay bir arada tutacak, çalışma verimlerini artıracaktır. Eğer bir yönetici iseniz, muhtemelen zaman ile yarışıyorsunuz ve mutlaka rakipleriniz de var. Duygusal açıdan zeki bir yönetici, zamanlarını doğru bir şekilde planlayacak, ekibini doğru yönlendirecek, en verimli biçimde motive edecek ve sürenin en etkin biçimde kullanılmasını sağlayacaktır.

Kendiniz anlamak, kendinizi yönetmek kendinizi ayakta tutmaktır. Sizi yıkacak öz güveninizi düşürecek olaylar karşısında dik durma yeteneğinizin gelişmesi demektir. Ruh hallerinizin farkında olup kontrol edebilme gücü gösterebilmenizdir.

KENDİNİZ BAŞKALARININ YERİNE KOYARAK DÜŞÜNÜN

Başkalarını anlayabilmemiz etrafımızdaki insanlar ile doğru biçimde kontak kurmamızı, etkili iletişim gerçekleştirmemizi sağlayacak en önemli özelliğimizdir. Başkalarının duygularını anlayabilmek, kendimizi onun yerine koyarak düşünmeye çalışmak mutlaka yapmamız gereken bir duygusal eylemdir. Kendimizi başkasının yerine koyduğumuzda belki de en yetenekli iş göreni seçme kabiliyetini göstereceğiz belki de onları nasıl motive edebileceğimizi anlayabileceğiz.

MOTİVASYON

İyimserlik, yüksek enerji içeren bir ruh halidir, işine motive olmuş bir iş gören keyif ile ve isteyerek zamanını işine harcayacak etkili çalışacak verim yüksek olacaktır.

Tıpkı IQ gibi geliştirilebilir olan duygusal zekâ üzerine gerçekleştirilmiş pek çok araştırma bulunuyor. Ve araştırma sonuçları göstermiş ki duygusal zekâsı yüksek olan kimseler daha başarılı ve daha mutlular. Duygusal zekâsı gelişmiş kişilerin hem başarı hem de mutluluk için gereken özelliklere sahip oldukları deneyimlenmiş. Örneğin; stresle başa çıkma yetenekleri gelişmiş, farkındalıkları ile doğru kararlar alma olasılıkları yüksek, empati yeteneklerini kullanabiliyorlar ve başkalarına göre çok daha etkili sosyal ilişkiler kurabiliyorlar. Kendilerini tanıyorlar ve sorunlar ile yüzleşebiliyorlar. Kontrol yetenekleri gelişmiş, problemleri yüksek duygusal zekâları sayesinde bertaraf edebiliyorlar.

Duygusal zekâsı yüksek kişiler araştırmaların da belirttiği gibi daha mutlu ve daha başarılılar. Duygusal yetenek kişinin hem kendi duygularını hem de başkalarına ait duygularını anlaması biçiminde tanımlanabilir. Ortaya çıkan duyguların yönlendirilebilmesi, kişinin empati kurabilmesi tamamen duygusal zekanın kullanılması ile ilgilidir diyor uzmanlar.

Liderlik Vasfı

Lider, kitleleri etkileyebilen kişidir. lider kendisine inanılan kişidir, lider kendisine güvenilen kişidir, lider ona inanlar için kişisel sorunlarını aşmış, kendisi ile sağlıklı bağı kurmuş, olaylara nerede ve ne zaman müdahale edeceğini bilen, kendi tepkilerini kontrol edebilen kişidir.

Duygusal zekâsını en iyi biçimde kullanabilen birinin uygulayabileceği davranış biçimleridir ki toplumda kontrollü davranış biçimleri sağlıklı davranış olarak da tanımlanmaktadır. En iyi liderler kendisinden başka kişilerin neye ihtiyacı olduğunu bilen, benzer durumlarda nasıl hissettiklerini anlayan ve sosyal bağlarını bu anlayıştan yola çıkarak kuran kendisi ile bağlarını da çok önce kurmuş olan kimselerdir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz