Yatırımcı Arıyorum

Sözleşme Feshi ve Sözleşme İhlali Nedir?

Sözleşme, müşterinin ve tedarikçinin çıkarlarını koruyan ve her iki taraf için de bağlayıcı olan yasal bir belgedir. Sözleşme feshi ile ilgili hükümler sözleşme, taraflardan biri veya diğeri tarafından feshedildiğinde herhangi bir sürpriz durumla karşılaşmamak için yakından incelenmelidir. Sözleşme, taraflardan birinin sözleşmenin nasıl feshedilebileceğini ve fesih hükümleri de atılacak adımları belirleyecektir.

Tedarikçi ile sözleşme yapıldığında, fiyatlandırma, indirim ve teslimat gibi talimatları belirtilmelidir. Sözleşme ayrıca, belirli nedenlerle sözleşmeyi iptal etme prosedürünün ne olduğuna dair hükümler içerecektir.

Sözleşme Feshi Yöntemleri

Sözleşmelerin çoğu, sözleşmenin geçerlilik süresi dolduğunda sona erer ve çoğu durumda sözleşmeler yeniden görüşülür ve gerekirse yenilenir. Ancak, bir sözleşmede belirtilebilecek üç ayrı fesih senaryosu vardır.

İlk iptal şekli, müşteri tarafından yapılan iptaldir. Bu iptal, satıcı sözleşme kurallarına uymadığında müşteri tarafından kullanılır. Sözleşmenin nasıl ifade edildiğine bağlı olarak, teslimat tarihlerine uyulmaması veya öğelerin gerekli kalite seviyesinde sağlanmaması üzerine oluşabilir. Nedeni ne olursa olsun, müşteri iptal bildirimini doğrulayacak kanıt sunabilmelidir.

Sözleşmeye bağlı olarak, satıcının sorunları ele almak için bir süresi olabilir veya müşteri tarafından sağlanan nedenlere katılmamaları halinde, davalarını bir arabulucuya götürebilirler.

İkinci iptal şekli, karşılıklı rıza ile yapılan iptaldir. Birçok durumda sözleşme, bir nedeni tetikleyen hiçbir durum olmaksızın karşılıklı rıza ile sona erer. Bazen satıcı, müşteri tarafından kullanılan bir parçanın üretimini durdurabilir ve bu durdurmadan dolayı sözleşme artık yerine getirilemez. Diğer durumda da, müşteri artık sözleşmenin yerine getirdiği parçalara ihtiyaç duyan mamul üretemez.

Kolaylık için iptal de, tedarikçilerin, müşterinin finansal zorluklarda oldukları ve bir sözleşmeye bağlı kalmak istemedikleri için, sözleşmeleri kolaylık için iptal ettirmektedir. Bu fesih meydana gelirse, satıcı müşterinin eylemleri nedeni ile herhangi bir mali kayıp yaşamaz.

Haklardan Feragat

Bir müşteri bir nedenle sözleşmeyi feshetmeye karar verdiğinde, örneğin, malların kalitesi şartlara uygun değilse veya teslimatlar zamanında yapılmamış ise, müşteri haklarından feragat etmiş olabileceğinden emin olmalıdır. Bir satıcı, teslimatlarını sürekli olarak müşteriye geç gönderiyorsa ve müşteri bundan şikâyet etmezse, müşteri sözleşmeyi feshetme hakkından feragat etmiş olabilir.

Bunun nedeni, teslimatların her zaman geciktiğini ve daha sonra geç teslimatlara dayalı olarak sözleşmeyi iptal etmeyeceğini etkili bir şekilde kabul etmesidir.

Sözleşme İhlali Nedir?

Tedarikçi, sözleşmeyi birkaç yoldan biriyle ihlal ederse, müşteri tedarikçi ile olan sözleşmesini feshedebilir. Geç teslim, tedarik edilen ürünlerin yanlış kalitesi veya özellikleri, tedarik edilen yanlış ürünler veya satıcının ürünleri teslim edememesi sözleşme ihlalini meydana getirir.

Satıcı, sözleşmede belirtilen kalemleri sağlayamayacağını söylüyorsa, müşteri aynı kalemleri başka bir tedarikçiden bulabilir. Diğer tedarikçideki bu ürünler daha pahalıysa, müşteri sözleşmeyi ihlal eden tedarikçiden geri ödeme alabilir.

Sözleşmenin İhlali Nasıl Olur?

Sözleşmenin ihlal edilmesi, tarafların yaptıkları sözleşmenin hükümlerine göre, taraflardan birinin ya da her ikisinin, vaatlerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkan ve sözleşmenin ihlali anlamına gelen yasal bir terimdir. Görevlerini yerine getirmeme kabiliyetine müdahale etmeyi içerir. Bir sözleşme tamamen ya da kısman ihlal edilebilir.

Çoğu sözleşme, her iki tarafın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesiyle sona erer. Ancak, bir tarafın sözleşme şartlarını tam olarak yerine getirmemesi de nadir değildir. Sözleşmenin ihlali, sözleşme uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasının en yaygın nedenidir.

Genel Gereksinimler

Sözleşmenin ihlali, mahkeme tarafından onaylanmadan önce dört gereksinimi karşılamalıdır.

Sözleşme geçerli olmalıdır. Kanunla tüm temel sözleşme unsurlarını içermelidir. Tüm bu temel unsurlar mevcut olmadığı sürece bir sözleşme geçerli değildir. Bu yüzden onlar olmadan dava açılamaz. Davacı veya davalı, sözleşmeye uyulmadığı için anlaşmanın şartlarının ihlal edildiğini göstermelidir.

Davacı, sözleşmede kendileri üzerine düşen her şeyi yapmış olmalıdır. Davacı, davayı açmadan evvel, davalıya ihlali bildirmiş olmalıdır. Yazılı olarak yapılan bir bildirim, sözlü bir bildirimden daha iyidir, çünkü daha somut bir kanıt ortaya sunar. Sözleşme ihlali maddi, kısmi ya da ileriye dönük olabilir.

Sözleşme İhlallerine Karşı Savunmalar

Tüm davalarda olduğu gibi, davalının (dava edilen taraf) iddia edilen ihlalin gerçekte bir sözleşme hali olmaması veya ihlalin neden mazur görülmesini kanıtlaması için yasal bir hakkı vardır. Buna savunma denir. Sözleşmenin ihlaline karşı yaygın savunmalar şunları içerir.

Sahtecilik: Sahtecilik yapan kişinin, bir maddi gerçeği, gizleyerek ya da yanlış tanıtılarak kendi çıkarına kullanmak için başkasını ikna ederek kullanmasıdır. Bir sanık bu savunmayı sunduğunda, davacının önemli bir şeyi açıklayamadığı veya maddi ve önemli gerçek hakkında yanlış bir açıklama yaptığı için sözleşmenin geçerli olmadığını söylediğini iddia eder. Yani davacının sahtecilik yaptığını söylerler ki, sanık sahtekârlığın kasıtlı olduğunu ispat etmelidir.

Zorlama: Bu, bir kişi, bir başkasını fiziksel güç veya diğer tehditler yoluyla bir sözleşme imzaladığında ortaya çıkar. Bu da bir sözleşmeyi geçersiz kılabilir, çünkü her iki taraf da standart bir sözleşme ön koşulu olan, kendi özgür iradesi ile imza atmamıştır.

Aşırı Etki: Kişi üzerinde baskı kurmak gibidir. Bu, bir tarafın, diğerine göre bir güç avantajına sahip olduğu ve bu avantajı diğerlerini sözleşmeyi imzalamaya zorlamak için kullandıkları anlamına gelir.

Hata: Davalı tarafından yapılan bir hata, biz sözleşmeyi geçersiz kılamaz ve bir sözleşme davasını ihlal edemez. Ancak, sanık her iki tarafın konuyla ilgili bir hata yaptığını kanıtlayabiliyorsa, sözleşmeyi geçersiz kılmak yeterli olabilir ve bu savunma görevi görür.

Sınırlamalar: Pek çok dava türü, davanın getirdiği zaman sınırlamaları, davanın açılması ve sunulması gereken son tarihlere sahiptir. Davalı, zaman aşımı süresinin dolduğunu gösterebiliyorsa, sözleşme davasının ihlali mahkemeden çıkarılabilir. Zaman aşımı davası, bir eser sözleşmesi ise 5 yıl, diğer sözleşmelerde 10 yıl içinde açılmalıdır.

Sözleşmenin İhlali İçin Çözümler

Sözleşme taraflarından birinin, aralarında imzalanan sözleşmeyi ihlal ettiği tespit edilmelidir. Yasal olarak buna çare denir ve bir tarafın bir sözleşmeyi ihlal ettiği tespit edildiğinde en yaygın çare parasal bir ödemedir.

Sözleşmenin ihlali nedeniyle ortaya çıkan bir kayıp için, diğer bazı genel çözümler arasında hasarlar ve ihtiyati tedbirler yer alır. Zararlar, mağdurun maruz kaldığı gerçek zararı telafi eden miktarlardır. İhtiyati tedbir ise, mahkeme tarafından suçlu tarafın, diğerine zarar veren her türlü eylemi durdurmasını gerektiren bir emirdir. Bir mahkeme, ayrıca sözleşmenin feshini-iptalini talep edebilir. Davacı taraf ihlal nedeniyle ağır hasar görmüş ise, hasar gören taraf anlaşmayı iptal edebilir veya feshedebilir.

Sözleşmenizin İhlal Edildiğini Düşünüyorsanız;

Hangi sektörde iş yaparsanız yapın, tüm işlemler sözleşmeler dâhilinde yapılır. Personel, alıcılar, tedarikçiler ve satıcılar arasında sürekli olarak sözleşmeler yapılır, süreleri dolmak üzere olanlar yenilenir. Yapacağınız tüm yasal işlemlerde danışmak ve yasal tüm işlemlerinizi yürütmek üzere bir avukata danışmanız daha yararlı olacaktır. Ayrıca bir muhasebeci ile de sözleşme şartlarını değerlendirmeniz yararınıza olacaktır.

Sadece bir avukat, kendi başınıza bir dava açmanız için zaman ve para harcamadan evvel, davada kazanma ya da kaybetme olasılığınız hakkında bilgi verebilir. Bu yüzden bir iş sözleşmesinin feshi ya da sözleşme ihlali gibi durumlarla karşı karşıya kalırsanız, bir avukat aracılığı ile davaya taraf olmanız önerilir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz