Ticaret Borsası Nedir?

Ticaret borsası, gerçek malların el değiştirmesi sonucu oluşan piyasayı kontrol ederek ticari hayatı kolaylaştıran kuruluştur. Ticaret borsası, arz ve talep dengesiyle oluşan fiyatlar altında satıcı ile alıcıları bir araya getirerek ticari hayatın aktifleşmesine yardımcı olmaktadır.

Ticaret borsası, borsaya dâhil edilen maddelerin satımı, alımı, borsa fiyatlarının tespit, ilan ve tescil işleriyle meşgul olmak için kurulmuş kamu tüzel kişiliği olan kurumlardır.

Ticari hayatta çok önemli rol oynar. Ticaret borsasının en önemli amacı, piyasadaki ürünlere sahip satıcılar ile o ürünleri almak isteyen alıcıları bir araya getirmesidir. Böylece satıcılar ellerindeki ürünleri satabilirken, alıcılar da istedikleri ürünleri kolayca bulma şansı elde ederler.

Ticaret Borsalarının Görevleri Nelerdir?

Ticaret borsasında satılıp alınan mallar için bazı kıstaslar mevcuttur. Bu kıstasları kanunlar belirler. Bu kıstaslara uyan ürünler alınıp satılabilir. Bu ürünler hızla satılabilen, kolay bozulmayan ve piyasada rekabet imkânı veren ürünler olmalıdır. Bu ölçütlere uyan ürünü olan tacirler, ticaret borsalarına üye olarak ürünleri için alıcı bulabilir.

Üründe rekabet şartı, ürünün kolay satılmasını sağlamak amacıyla konan bir şarttır.

 • Dolayısı ile ticaret borsasının en önemli görevlerinden biri, ürünlerin satışını kolaylaştırmaktır.
 • Ticaret borsaları; yurtdışı ve yurtiçi piyasaları takip eder ve ilgili ürünlerin fiyat takiplerini yapar.
 • Borsa konularında siyasi organlara başvurarak ticari hayatı kolaylaştırmak için gerekli adımları atmak.

Bu vazifeler, ticaret borsalarına olan talepleri artırmakta ve il ve ilçe merkezlerinde ticaret borsası kurma ihtiyacı büyümektedir.

Ticaret Borsalarının Yararları

 • Ticaret borsaları, üyelerine kolay bir ticari hayat sunar. Ticaret borsaları, görevleri itibarıyla devlete de destek sunarlar. Yaptıkları faaliyetlerle devlete doğrudan maddi destekte bulunmasalar bile, işleyişleri bakımından devlet ekonomisine katkı sağlarlar. Örnek verecek olursak ticaret borsaları, çiftçilerin ellerindeki ürünlerin gerçek değerleri ile diğer alıcılara ulaşması, devletin tarıma yaptığı destek yatırımlarını azaltmak kaydıyla devlet bütçesine olumlu katkı sağlar. Bir an ticaret borsalarının olmadığını var sayarsak, çiftçi elindeki malları satmak için kendi başına alıcı bulmaya çalışacak, devletin de çiftçiyi mağdur etmemek için çiftçinin elindeki malları alıp, ihtiyacı olan alıcılara dağıtması gerekecekti. Bu durum devletin ekonomik kaynaklarında sorunlara ve olumsuz etkilere yol açacak, tarım çalışanları kar etmeyecek ve bu yüzden işlerini bırakma durumuna getirecekti. Bu nedenlerden dolayı da ticaret borsaları tarım için oldukça önemlidir.
 • Ticaret borsalarının devlete bir diğer yararı da yapılan bütün alım ve satım işlemlerinin ticaret borsasına tescil zorunluluğudur. Bundan dolayı tescil edilen ticari işlemlerden elde edilen vergiler, eksiksiz şekilde devlete ödenmektedir. Ticaret borsası olmasaydı kayıt dışı alım olacağından, KDV gibi vergiler bilinmeyecekti. Ticaret borsası sayesinde tüm vergiler devletin kasasına gitmektedir. Ticaret borsalarının devlete katkı sağlarken, devlette ticaret borsalarına katkı sağlamaktadır. Tescil işlemlerinde devlet, yapılan işlem sonucunda almış olduğu stopaj vergisinde indirim yapmaktadır. Ticaret borsalarına kayıt olmadan yapılan işlemlerden alınan vergilerin yüksek olması, yatırımcıların ticaret borsasını tercihine neden olmaktadır. Ticaret borsaları sayesinde yapılan vergi indirimleri sebebiyle ticari hayat daha da hareketlenmiştir.
 • Ticaret borsalarının alıcıya olduğu kadar üreticiye de büyük katkısı vardır. Üreticiler, ürettikleri malları satmak için pazar arayışına girmekte ve alıcı bulamadıkları zaman zarar etmekte ve yaptıkları işi bırakmak zorunda kalıyorlardı. Geniş alıcı pazarı yaratan ticaret borsaları, üretilen ürünlerin satılmasını ve yeni ürünlerin üretilmesi için maddi olanak sağlamaktadır.

Bireysel ticarette yapılan işlemler uzun sürer ve sonuç alınması kesin değildir. Ticaret borsalarında ikili anlaşmazlıklar kolay çözülmektedir.

Ticaret borsaları üyeleri arasında çıkan sorunlar da kısa sürede hakem heyeti sayesinde çözülmektedir ki, bu sayede ticari hayat eksiksiz ve hızlı bir şekilde işler.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ VE ODALAR VE BORSALAR KANUNU’NA GÖRE BORSALARIN KURULMA AMACI VE GÖREVLERİ

 • Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım- satım tescil ve tanzimini yapmak ve bu maddelerin her günkü fiyatlarını tespit ve ilan etmek,
 • Yurt içi fuarlar için yapılacak müracaatları değerlendirerek birliğe teklifte bulunmak,
 • Yurt dışı ve yurt içi piyasa ve borsaları takip ederek, fiyat haberleşmesi yaparak internet ağları, ticaret, elektronik konusunda üyelerine destek vererek yol göstermek,
 • Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vererek, bunlarla ilgili hizmetleri yapmak,
 • Borsaya dâhil mamullerin vasıflarını ve tiplerini tespit etmek üzere, teknik büro ve laboratuvarlar kurmak ve kurulmuş olanlara destek vermek.


kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

Ticaret Borsası Nedir?

okuma süresi: 4 dk
0