Yatırımcı Arıyorum

Uzaktan Çalışma İşletmeler İçin Avantajlı mıdır?

Uzaktan Çalışma Nedir?

Yapılan çalışmalara göre son 10 yılda uzaktan çalışanların sayısı %92 oranında artmıştır. Bu anket çalışmasında çalışanların çoğunluğu, şayet şartlar el verse uzaktan çalışmayı tercih etmek istediklerini belirtmişlerdir. Tabi ki uzaktan çalışmanın popülaritesinin artmasıyla birlikte,iş hayatında esneklikte artmaktadır. İşletmeler için uzaktan çalışmanın pratik ve faydalı bir çalışma şekli olup olmadığına karar vermek için artıları ve eksileri hakkında fikir sahibi olmak gerekir. Bu yazımızda uzaktan çalışma nedir?

İşletmeler açısından avantaj ve dezavantajları nelerdir beraberce bir göz atalım.

Uzaktan Çalışmak

Uzaktan çalışma veya evden çalışma; bir kişinin ofis dışında çalışması anlamına gelir ve modern esnek çalışmanın önemli bir parçası haline gelmiştir. Çalışan yararı bakımından incelendiğinde, gerçekten cazip olmakla birlikte, gelişmiş teknoloji ve dijital çağ sayesinde uzaktan çalışma yapılabilecek bir çok imkanı bulunabilmektedir. Günümüzde bir wifi bağlantısı olduğu sürece, bir kafe, hotel odası veya ev gibi hemen hemen her yerden rahatlıkla çalışabilmeye imkan tanımaktadır.

Sağladığı avantajlara göz attığımızda Bulut gibi depolama yazılımları ve Outlook gibi programlarında payı büyüktür. Bu bir proje üzerinde çalışmak veya bir toplantı yapmak için artık aynı binada, hatta ülkede olmak zorunda kalınmadığı anlamına gelmektedir. Uzaktan çalışma için herkese uyacak tek bir program elbette yoktur, kişiler ihtiyaçlarına göre kendine uygun program ve yazımları seçmesi gerekir ve bu çalışma şekli şirketten şirkete büyük ölçüde değişebilir. Nihayetinde kişiye, şirket kültürüne ve yürütülen iş türüne bağlıdır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, şirketlerin uzaktan çalışmanın kendileri için doğru olup olmadığı konusunda bilinçli karar vermeleri için, bu çalışma şeklinin artıları ve eksilerini göz önüne almaları gerekir.

İşletmeler İçin Uzaktan Çalışmanın Avantajları

Uzaktan çalışmanın personel için faydaları açıktır, işe gidip gelme ve daha fazla esneklik sağlaması sadece birkaç tanesidir. Fakat bir işyeri için neyi ifade ettiğine bakıldığında avantajlarından bazılarını şu şekilde sıralanabilir:

Daha fazla üretkenlik sağlar

Verimliliği artırmanın yolları arandığında uzaktan çalışma,verimliliği artırmada yardımcı olabilir. Ekstra esneklik sunarak, çalışanlar kendilerini güvende ve rahat hissettikleri yerde çalışabileceklerinden dolayı bunun sonucunda üretkenliği artıracaktır. Araştırmalar, uzak çalışanların kendilerini ofis tabanlı çalışanlardan daha verimli gördüklerini, üretkenlikleri değerlendirildiğinde 10 üzerinden 7,7 olarak tespit edildiği ortaya koyulmuştur. Bu değerlendirme ofis tabanlı çalışanlarda 10 üzerinden 6,5 ile karşılaştırılır ve çalışanların yarısından fazlası uzaktan çalışmanın motivasyon düzeylerini artıracağını bildirmişlerdir.

Daha ileri yaştaki çalışanlarla çalışma imkânı sağlar 

Bir şirketin uzaktan çalışmayı tercih etmesi, daha yaşlı ve deneyimli çalışanları işyerinde tutmanın da harika bir yoludur.İleri yaştaki çalışanlar, iş harici yaşamlarında, ailelerine veya yaşlı akrabalarına bakmak zorunda kalmak gibi potansiyel artan taleplerde bulundukları için çoğu firma tarafından ileri tercih edilmezler. Ya da firma tarafından tercih edilseler bile, kişiler yukarıda belirtilen yaşamlarını aksatacağı için çalışmak istemezler. Fakat bu anlamda uzaktan çalışma ideal bir çözüm olabilir.Bu onların üretken kalmalarını sağlar ve diğer acil taahhütlerle başa çıkma esnekliği sunar.

İşletme maliyetlerini azaltır

Çalışanlara sağlanan esneklik, genellikle çalışanların işe alımı ve elde tutulmasında iyileşmelere yol açar. Yeni işçileri işe almak ve eğitmek pahalı olduğundan, bu bir işletme için bariz bir maliyet avantajıdır. Ayrıca uzaktan çalışanlar için ofis ihtiyacı olmayacağından ofis satın alma, kiralama masraflarından da tasarruf edebilirler. İş esnekliği aynı zamanda çalışanların devamsızlığını azaltma eğilimindedir ve şirketlerin bordrolarını mevsimsel veya istihdamdaki diğer değişimlerle daha kolay eşleştirmelerine olanak vererek, ek maliyet avantajları getirebilir. Son olarak, bir şirket çalışanı evden çalışabildiğinde, büyük bir elektrik kesintisi yaşandığında, fırtına veya başka bir doğal afet seyahat etmeyi engellediğinde bu işletmenin üretkenliği etkilemez.

Bir şirket çalışanlarının uzaktan çalışmasına izin verirse, onları barındırmak için doğal olarak daha az sabit işçilik maliyetlerine ihtiyaç duyar. Yapılan araştırmalara göre Amerika’daki patronların personelinin yarıya kadarının uzaktan çalışmasına izin vermesi durumunda yılda ortalama 11.000 dolar tasarruf edeceği belirlenmiştir.

Yeni çalışan maliyetini azaltır

Kalifiye çalışanları kaybetmenin bir maliyeti vardır ve ortalama bir çalışanın yerini değiştirmek için yapılan masraflar azımsanmayacak kadar yüksektir. Onlara daha esnek bir çalışma yöntemi sunarak daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlanmış olur ve daha fazla çalışan bağlılığı sağlanır. Bunların hepsi, çalışanları elde tutmayı artıracak ve yeni çalışanları işe alma maliyetini azaltacaktır. Dolayısıyla tasarruf çalışmaları içinde yer alır.

Uzaktan çalışma seçenekleri çevre dostudur

Uzaktan çalışma çalışanların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamanın yanında şirketin iklim değişikliğine olan olumsuz etkilerini de azaltır. Günlük işe gidip gelmelerin azalması hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltır. Video konferans ve diğer uzaktan iletişim araçlarının doğru kullanılması, şirketlerin iş seyahatini azaltmalarına yardımcı olabilir ve bu da kirliliği azaltır. Evden çalışanlar ayrıca daha az elektrik, daha az malzeme ve daha az ofis ekipmanı kullanarak atık miktarını azaltır. İşletmeler çevre dostu olmak istiyorsa, esneklik kültürünün bir parçası olmalıdırlar. Ofis Ortamı Olmadan Çalışma

Uzaktan çalışma seçenekleri morali artırır

Ara sıra veya sürekli uzaktan çalışmayı tercih eden çalışanlar, hem fiziksel hem de duygusal olarak daha sağlıklı olma eğilimindedir. Boston Kolejindeki Sloan Yaşlanma ve Çalışma Merkezi’ne göre, dokuz farklı şirkette 19.000’den fazla çalışanın üzerinde yapılan bir çalışmada, işyeri esnekliği olan işçiler arasında stres ve tükenmişliğin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Kanıtlar ayrıca esnekliğin beyin için iyi olduğunu, daha yaratıcı ve daha mutlu çalışanlara sebep olduğunu göstermektedir. Ayrıca, iş gücündeki farklı nesiller arasında köprüler kurulmasına yardımcı olabilir. Dolayısıyla işyerindeki moral düzeyi artar.

İşletmeler İçin Uzaktan Çalışmanın Dezavantajları

Ekip sorunları

Uzaktan çalışan personel, ofis isi şakalaşma, muhabbet ve etkileşim fırsatlarını kaçırır ve bu davranışlar güçlü bir ekip oluşturmak için hayati önem taşır.Video konferans görüşmeleri burada yardımcı olabilir, ancak aynı ofiste çalışma etkisinde değildir.Ofis tabanlı personel, uzak çalışanları ekibin bir parçası olarak görmeyebilir ve uzak çalışanlar kendilerini daimi olarak dışarıda kalmış gibi hissedebilirler. Ayrıca uzaktan çalışanlarla hızlı, kendiliğinden bir toplantı yapılamaz veya işlerinin nasıl gittiğini görmek için onların masasına uğrama şansı olmaz.

İletişim zorluğu

Uzak çalışanlarla iletişim kurabilecek birçok yol var, ancak bu kendi içinde bu çok zor olabilir.Ayrıca sunulan birçok iletişim şekliyle, şirket bilgilerinin sızması tehlikesi vardır. İstenilen kadar farklı iletişim şekli kullanabilir ve yalnızca uzaktan çalışan kişi iletişim kurmak istiyorsa bu yöntemler çalışır. Çok Çalışmanın Fayda ve Zararları

Güvenlik riskleri 

Uzaktan çalışmak, özellikle personelin hassas verilerle çalıştığı alanlarda güvenlik ihlali riskini artırabilir. Örneğin; bir dizüstü bilgisayarın kaybı ciddi bir veri ihlaline ve hatta dolandırıcılığa neden olabilir. Güvenlik konusunda endişeler varsa, muhtemelen ofis tabanlı çalışmalara bağlı kalmak ya da en azından şifreli yazılım ve şifre yönetim programlarını kullanmak da en iyisidir.

Uzaktan Çalışma Sistemi

Şirketler, uzaktan çalışmaya ilk adımı atmadan önce, işin durumunu ve personeli iyice inceleyerek sunduğu fırsatları değerlendirmelidir. Yeni teknolojiye nasıl yatırım yapacağını, nasıl bir iletişim planı oluşturacağını ve performansı nasıl kıyaslayacağını gözden geçirerek karar vermelidir.

Ayrıca iş gücünün, işyeri pratiğinde böyle bir değişikliği benimsemeye hazır olup olduğuna da çok dikkat edilmesi gerekir.kobi vadisi

Yorumunuz