Yatırımcı Arıyorum

Yönetimin Yeni Fikirlere Açık Olmasının 3 Yolu

Yeni Fikirlere Açık Olmak

Firma liderlerinin yeni ürün fikirleri konusunda kontrollü davranmak istemesi gayet doğaldır. Çünkü objektif bir gözle bakıldığında her ne kadar herkes geleceğin yaptığı planlara göre gelişmesini umut etse de günümüzde geleceğe güvenle bakmak pek mümkün değildir. Geleceğe güvenli bakabilmek, rekabette başarı sağlayabilmek için;bir sonraki hareketin ne olacağı ile ilgili planlama ve tahminler yaparak sürekli olarak denemeler yapmak gerekir.

Oysa rekabet şartları bu kadar çetinken, çoğu şirket ürettikleri ya da verdikleri hizmetin halihazırda bir pazarın ihtiyacını karşıladığından dolayı yeni denemeler yaparak riske girmeye gerek olmadığını düşünür. Bu yüzden de yönetim çoğu zaman yeni ürün fikirlerine kapalıdır ve değişim eğrisinin yanlış tarafında yer almaktadır.

Yönetiminin Sabit Düşüncesi Nasıl Yenilenebilir?

Yönetimin ve liderlerin yenilikçiliğe açık olmasını sağlamak ve şirketteki yönetim sistemlerinin yenilenmesine teşvik etmek için; biz her zaman yapılan ve bilinen işe devam edelim mantığının dışına çıkılmasını sağlamak gerekir. Bunu sağlamak için de bazı stratejilere başvurmak ve uygulamak şarttır.

Yenilikçiliğe dönüşümde Gary Hamel tarafından yazılmış olan Yönetimin Geleceği isimli kitabından uyarlanmış 3 temel yapı taşı bulunmaktadır. Bunlar, 21. yüzyıl yönetim modeli için kritik tasarım özellikleridir.

1. Deneme Kapsamının Genişletilmesi

Şirketler sadece stratejik deneyimlerinin kapsamını genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda işe yaramaz ya da sınır dışı ettikleri ürünlerini markalamak için daha yavaş hareket etmeleri gerekir. Radikal fikirler başlangıçta her zaman inandırıcılığı tetikler. Şirketin mevcut yönetim süreçleri neyin mantıklı ya da mümkün olduğuna dair dar bir görüşe sahip olarak yeniliklerin önünü kesiyor mu diye bir gözden geçirilmelidir. Ve çalışanların sunduğu yeni ürün fikirlerini engelleyip engellemediği ve onların yenilikler konusunda hevesini kırıp kırılmadığına dikkat edilmelidir.

Tabi ki her yenilik yada yeni ürün fikri mantıklı ve denemeye değer olmayabilir. Fakat aralarından biri muhakkak işe yarayacaktır. Ayrıca sürekli fikirleri dışlanan çalışanlar fikirlerine değer verilmeyen bir firmada devam etmek istemezler. Bu yüzden deneme kapsamının genişletilmesi şirketin uzun vadede olası personel problemlerinin yaşanmasının da önüne geçer. En İyi Fikir Üretme Teknikleri

2. Önyargılı Karar Vermekten Vazgeçilmesi

Çoğu şirkette, hangi fikirler için bütçe ayrılacağına ve hangilerine ayrılmayacağına dair politik önyargı vardır. Bu, yönetim inovasyonu için bir başka hedef ortaya koymaktadır ve bu da karar vermeyi depolitize etmektedir. Depolitize etmek kutuplaşmayı ortadan kaldırmak olarak tanımlanmaktadır ve yeni fikirler yerine tek yönetici veya iş birimi liderinin kararları dikkate alınarak yönetim yapılmaktadır. Oysa bunun aksine çalışanların üst yönetimin yeni fikir projeleri hakkındaki görüşlerini dile getirmelerine izin veren bir süreç uygulaması gerekir.

Şirketin hayatta kalma şansını artırmak isteniyorsa yöneticilerin seçiminin değil, olması gereken yapılması için hangi fikirlerin ilerleyeceğini ve hangilerinin ilerlemeyeceğini belirlediğinden emin olunması gerekir. Yenilikçi düşünce tarzından uzaklaşan ya da benimsemeyen firmalar rakiplerinin arkasında kalır ve zamanla yok olmaya mahkumdurlar. Bu gerçekten yola çıkarak önyargılı karar vermekten kaçınılmalıdır.

3. Gen Havuzunun Geniş Tutulması

Bir şirket çalışanlarında düşünce, beceri, tutum ve yetenekler bakımında fazla çeşitlilik olması cevapların daha geniş bir yelpazede uyarlanabilir olmasına eşittir. Hızla değişen bir dünyada risk, bir şirketin belirli bir ekolojik nişe aşırı adapte hale gelmesidir. Odaklanma peşinde bir şirket, tek bir kalıpta işe alım yaparak, yenilikçilik çabalarının kapsamını daraltmış olur ve yalnızca tek bir iş modeline güvenerek veya yeni işletim modelleriyle denemeyi ret ederek, uyum sağlama yeteneğini bozabilir.

Oysa değişim hızlandıkça, çeşitliliğe yatırım yapmak lüks değildir; kesinlikle bu bir hayatta kalma stratejisidir. Firmaların özellikle bu konuya önem göstererek farklı düşünce ve yeteneklere sahip personellere sahip olmaya dikkat etmelilerdir. Gelecekte, iş dünyasının rekabetçi ortamı daha da sertleşecek ve temel stratejilerini nasıl hızlı bir şekilde geliştireceklerini öğrenen şirketlerin sayısı daha da artıracaktır. Zaman yeniliğe ve gelişime daha az adapte olabilen ya da hiç olmayan firmaları da cezalandıracaktır iş dünyasından silecektir.

İnovasyona Ayak Uydurmak

Her saniye değişen bir dünyada ben değişmek istemiyorum deme lüksü kimsenin yoktur.

Hayatta kalmak adına bu değişime ayak uydurulması şarttır ve bu düşünce tarzı dönemlik bir şey değildir, kesinlikle en üst basamaktan en alt basamağa kadar, şirket kültürü olarak benimsenmelidir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz