Yatırımcı Arıyorum

Ekonomik Özgürlük

Ekonomik Özgürlük Nedir?

Ekonomik özgürlük, herhangi birine bağımlı olmadan, ekonomik faaliyetin özgürce kullanılması yoluyla başarılı olma yeteneğidir. Ekonomik özgürlük, bireylere eşit ekonomik fırsat, mülkleri, becerileri ve fikirleri üzerinde tam kontrol ve sorumluluk verir. Yoksulluğu azaltır, refahımızı ve ailemizin geleceğini iyileştirir.

Araştırmalar, ekonomik olarak özgür ülkelerde yaşayan bireylerin daha fazla ekonomik güvenceyle sahip olduğunu göstermektedir. Yoksul ülkelerde yaşayan bireylerin, ekonomik özgürlük olan ülkelere göçü de, daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak ve geride kalan ailelerinin refahını artırmak içindir. Ülkemizden ya da başka ülkelerden ABD ya da Kanada gibi ülkelere yerleşmenin sebebi de budur.

Ekonomik Özgürlüğün Faydaları Nelerdir?

Ekonomik özgürlüğün yararlı ve sezgisel bir tanımı, istekli bir karşı taraftan satın alma veya satma özgürlüğüdür. Herhangi bir baskı yoktur. Ekonomik özgürlüğe dayalı toplumlar, serbest piyasa toplumlarıdır. Peki, ekonomik özgürlük, ekonomik olarak yararlı mı? Her şey parayla mı ilgili? Ahlaki mi? Devlet müdahalesinin gerekli olduğu pek çok istisna yok mu? Ekonomik özgürlüğün faydaları nelerdir?

Özgürlük Bizi Daha Müreffeh Yapar

Ekonomik sistemin en belirgin yararı, bir sistem olarak, yaygın refahı, yani nüfus çoğunluğu için yüksek veya artan gelir ve tüketime en çok yardımcı olmasıdır. Daha fazla ekonomik özgürlüğe sahip ülkeler daha hızlı büyürken, daha az ekonomik özgürlüğe sahip ülkeler bazen hiç büyümemektedir.

Buna bir örnek verecek olursak, Sanayi Devrimi’nin öncüsü birleşik Krallık, gerçek kişi başına GSYİH’si 1700 yıllarından sonraki üç yüz yılda 16 ile çarpıldı. 1700’den önceki 700 yıl içinde ise sadece iki katını çıkmıştı. ABD ve Kanada ‘da bu ülkenin izinden gitti.

Türkiye’ye baktığımızda; GSYH, 2020 yılında 649 milyar dolar iken 2021’de ise 652 milyar dolar olması beklenmektedir.

Sadece Para ile İlgili mi?

Ekonomik büyümenin pek çok faydası var. Eşitsizlik arttığında bile, yoksullar için daha yüksek mutlak gelir düzeylerine dönüşür. Kişi başına daha fazla üretim ve gelir, bireylerin her biri kendi tercihlerine göre, bazıları için daha materyalist, bazılarına göre daha ruhani olmak üzere istedikleri yaşam tarzlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Bazı kişiler daha fazla boş zamanın tadını çıkartabilir ve daha az tüketebilir.

Mesele şu ki, kişi başına yüksek gelir, daha fazla insan için daha fazla fırsatın göstergesidir. Ekonomik özgürlük ve bireysel özgürlüğün diğer bileşenleri birlikte hareket eder. Ekonomik olarak daha az özgür ülkeler, aynı zamanda daha az siyasi özgürlüğe sahip olan ülkelerdir.

Ekonomik özgürlük, genel olarak bireysel özgürlük için yeterli bir koşul değildir, çünkü büyük ölçüde ekonomik özgürlüğün var olduğu Singapur gibi otoriter ülkelerin varlığını biliyoruz. Bununla birlikte ekonomik özgürlük, bireysel özgürlüğün zorunlu bir koşulu gibi görünmektedir.

Bireylere ne satın alacakları, ne satacakları ve nerede çalışacakları söylenirse, anlamlı bireysel özgürlük hayal edilemez. Uygulamada bireysel özgürlük ve ekonomik özgürlük birlikte hareket eder.

Ekonomik özgürlüğe dayalı bir sosyal ve politik sistem, ahlaki olarak savunulabilir ve bireylerin büyük çoğunluğu için, muhtemelen uzun vadede hepsi için ekonomik olarak faydalıdır. Bu nedenle kamu politikası, ekonomik özgürlük lehine güçlü bir varsayıma dayanmalıdır.

Ekonomik Özgürlük ve 5 İlkesi

Bir ekonomik özgürlük endeksi, araştırmacıların ekonomik özgürlük ile diğer istenen sosyal sonuçlar arasındaki deneysel ilişkileri incelemelerine olanak tanır.

Ekonomik özgürlüğün 5 ilkesi;

  1. mülkiyet hakları
  2. hukukun üstünlüğü
  3. serbest ticaret
  4. anayasal olarak sınırlı bir hükümet
  5. sağlam para arzıdır

Uzun süreli ekonomik büyüme, fırsat ve refah sağlama konusunda kanıtlanmış bir sicile sahiptir. Gelişen uluslar ile yoksulluk ve yozlaşma içinde oyalananlar arasındaki farktır. Bu ilkeleri benimseyen ülke veya devlet, toplumlarında daha az yoksulluk, daha fazla iş, daha iyi yaşam kalitesi, daha sağlıklı çevreler ve daha uzun yaşam beklentileri görür.

Mülkiyet Hakları

Bir kaynağın nasıl kullanılacağını belirleyen açık ve iyi tanımlanmış yetki kuralları, özel mülkiyetimizi ve fikirlerimizi güvenle geliştirmemize veya bunlara yatırım yapmamıza izin vermek için yolsuzluktan arındırılmalı ve devlet tarafından tam olarak uygulanmalıdır.

Bu alan, bir ülkenin hukuk sisteminin mülkün korunması, sözleşmelerin icrası ve kanunun tarafsız uygulanmasıyla tutarlılığını ölçer.

Bu belki de ekonomik özgürlüğün en önemli alanıdır, çünkü ekonomik özgürlük insanların fiziksel mülklerinde güvenli olmasını gerektirir. Aynı zamanda sözleşmeye dayalı anlaşmaları adil bir şekilde uygulayan bir yargı sistemi gerektirir.

Hukukun Üstünlüğü

Üç temel demokratik ilkenin özlü, tutarlı ve sistematik olarak uygulanması; hukukun üstünlüğü, kanun altında eşit koruma ve kanun ihlallerine karşı tarafsız uygulama, hepimize mevcut seçenekler hakkında net bir anlayış sağlar ve seçimlerimizi daha iyi planlamak için bizi güçlendirir.

Serbest Ticaret / Açık Pazarlar

Bu sistem, ulusların tüketicilere yüksek kaliteli / düşük maliyetli mal ve hizmetler üreterek küresel pazarda rekabet etmesini sağlar. Ayrıca ülkelere yeni iş fırsatları açmaları ve iş yaratmaları için teşvikler sağlar. Uluslararası ticaret, korumacı tarifeler, kotalar ve sermaye kontrolleri uygulamaktan kaçınan ülkeler, bu alanda daha yüksek not alır.

Ekonomik özgürlük, insanların seçtikleri herhangi bir kişiyle ticaret yapabilecekleri anlamına gelir. Hükümet vergilendirir veya insanları başka ülkelerdeki insanlarla alım satım yapmaktan alıkoyarsa, özgürlüklerini azaltır.

Anayasal Olarak Sınırlı Hükümet

Hükümetin rolü, Anayasa’yı desteklemek ve korumaktır. Sınırsız hükümet, bireylerin ve işletmelerin gelişmesi için bağımlılık ve boğucu fırsatlar yaratan düzenlemeler geçirerek refahın önüne geçer. Sınırlı bir hükümet halka, temsil ve oy kullanma yetkisi aracılığıyla hükümetin müdahalesini kontrol etme olasılığı sağlar.

Bu kontrol ve düzenlemeler, ekonomik özgürlük ilkelerini ihlal ederler. Yüksek derecelendirme alabilmek için, ülkeler bu tür düzenlemelerden kaçınmalı ve insanları fiyat belirleme, iş kurma ve ticaret yapma konusunda özgür bırakmalıdır.

Sağlam Para Arzı

Para biriminin değerin korumak, yatırımları korur ve fırsat ve refahı doğrudan etkileyen istihdam yaratılmasına olanak tanır. Bu alanda yüksek derecelendirme alabilmek için, hükümetler mütevazı bir şekilde vergilendirme ve harcama yapmalı ve marjinal vergi oranları nispeten düşük olmalıdır. Hükümetler, mülkiyet haklarının korunması, sözleşmelerin uygulanması ve bazı hizmetlerin sunulmasında önemli olsalar da, hükümetler büyüdükçe insanların ticarete girme ve emeğinin meyvelerinden yararlanma konusundaki ekonomik özgürlüğünü kaçınılmaz olarak ihlal etmektedirler.

Sağlam para arzının neden sadece iyi bir ekonomik politika ölçütü olmaktan ziyade bir özgürlük ölçüsü olduğu, ilk başta açık olmayabilir. Ancak hükümetin para arzı üzerinde yasal bir tekeli olmasaydı, para muhtemelen sağlam olurdu. Bu nedenle sağlam para, hükümetin tekel gücünü kötüye kullanmaktan ne kadar kaçındığının bir ölçüsüdür. Birada yüksek not alabilmek için, bir ülkenin enflasyonunun düşük ve istikrarlı olması ve hükümetin insanların diğer ülkelerin para birimlerine sahip olmasına izin vermesi gerekir.

Özgürlüğü bu temelde ölçmeye yönelik herhangi bir girişim, kaçınılmaz olarak ayrıntıları göz ardı eder. Tüm bu faktörler eşit olarak ağırlandırıldığı için, iki ülke farklı şekillerde aynı endekslere sahip olabilir. Biri yüksek vergilere sahip olabilir ancak iyi bir hukuk kuralına sahip olabilirken, diğeri düşük vergilere ancak zayıf bir yasal sisteme sahip olabilir. Bir ekonomik özgürlük endeksi, ülkeler arasında geniş karşılaştırmalar yapmamıza izin verir, ancak endeks kör bir ölçüdür.

Ekonomik Özgürlük ve Dünya Ülkeleri

Dünyanın en özgür ekonomisi olan yerlerin başında Hong Kong yani resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Belgesi gelir. Hong Kong, İnci Nehri Deltasında, Çin’e ait bir metropolitan alan ve özel bir idari bölgedir. Hong Kong, düşük vergilere, çok iyi bir hukuk sistemine, sağlam paraya, maksimum düzenlemelere ve serbest ticarete sahiptir. Ve tüm bu sistemleri onlarca yıldır uygulamaktadır.

Dünyada en yüksek puan alan ülkeleri, Hong Kong bölgesinin dışında Singapur, ABD, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık takip etmektedir. Bunlar arasında en dikkat çeken Singapur’dur. Çünkü Singapur, yüksek ekonomik özgürlük ve siyasi özgürlük uzun vadede birlikte olma eğiliminde olmasına rağmen, Singapur bir istisnadır. Ekonomi araştırmacıları bu durumun ne kadar süreceği hakkında bir şey söylemenin mümkün olmadığını ancak ekonomik özgürlük ve siyasi baskının uzun süre devam etmeyeceği görüşündedir.

Almanya’da ekonomik özgürlük açısından istikrarlı ülkelerden biri. Afrika ülkesi Botsvana, Mauritius gibi ülkelerin de derecesi yükseldi. Bir Latin Amerika olan Şili’nin de ekonomik büyüme derecesi yükseldi ve bu da bölgesindeki en yüksek puan alan ülke konumuna yükseltti.

Ekonomik Özgürlük Daha İyi Sağlık Hizmetlerini, Eğitimi ve Çevresel Kaliteyi Nasıl Teşvik Eder?

Geçmiş tarihe bir baktığımızda, hiçbir ekonomik sistemin, insanları yoksulluktan kurtarmada, özgürlük ilkelerine dayanan kapitalizm kadar başarılı olmadığını görmekteyiz. Ekonomik özgürlük, dünyanın her yerindeki yoksullar için, vergi mükelleflerinin finanse ettiği sosyal bir program ya da refah kontrolünün yapabileceğinden daha fazlasını yapmıştır. Finansal Özgürlük Nedir?

Kapitalizmin kucaklanması ve sanayi öncesi Avrupa’da serfliğin yenilgisi, dünya tarihinde zenginlikte en dramatik artışlara yol açtı. Bireysel özgürlüğün, özel mülkiyetin, sınırlı hükümetin ve sınırlı düzenlemenin temellerine dayanan sanayi devrimi, Batı dünyasında milyonlarca insanın yaşamını iyileştirdi.

Bu, sadece orta sınıfın yükselişine yol açmakla kalmadı, aynı zamanda sağlık hizmetleri, eğitim ve diğer sözde sosyal mallarda yenilikleri de teşvik etti. Bu özgürlüklerin bir sonucu olarak ve beraberinde getirdiği yenilik ve zenginlik ile ABD dünyanın en müreffeh ülkesi oldu. Piyasa kapitalizmi ve ekonomik özgürlük sayesinde, tüm Amerikalılar küresel yüzde bir’e aittir.

Ekonomik özgürlük, son iki yüzyıldaki başarısına rağmen, eleştirmenlere göre başarısız saylanıyor. Bazı ülkelerdeki düşük vergi oranları, tarafsız hukukun üstünlüğü, güçlü özel mülkiyet hakları ve pazara sınırsız erişim gibi politikalara öncelik veren hükümetlerin genel olarak vatandaşlara yeterli sağlık hizmeti, eğitim ve temiz ortamlar sağlamada başarısız olmaları çok sık görülen bir durumdur.

Aslında daha fazla ekonomik özgürlük, hem kamu hem de özel okullarda daha iyi sonuçlar, daha yüksek okuryazarlık oranları, daha düşük bebek ölüm oranları, daha uzun yaşam beklentisi ve daha temiz daha güvenli bir çevre ile ilişkilidir.

İronik bir şekilde, ekonomik özgürlüğü reddeden, düşük sosyal mallar üreten ülkelerdir. Daha yüksek kaliteli sosyal mallar, tüketiciler, gerçek serbest piyasa rekabeti yoluyla yaratılan çok çeşitli seçeneklere sahip olduklarında yaratılır. Rekabet ve seçim yoluyla, ekonomik özgürlüğün temel ilkeleri, özellikle dünyada gelişmekte olan ülkeler, vatandaşları için daha yüksek bir yaşam kalitesi kazanmak için en iyi fırsatları yaratırlar.

Eğitim

Eğitim, insanların kendilerini kurtulmak için, sıkı çalışmak ve girişimcilik yoluyla kendi başarılarını kazanma çabalarını artırmaktadır. Eğitim kurumlarının merkezileştirilmesini, bürokratikleşmeyi ve sendikalaşmayı artırma eğiliminde olan eğitim politikaları, son birkaç yılda gelişmiş ülkelerde etkili olmuştur.

Çoğu kişi temel okuryazarlık standartları ve 21. yüzyılın bilgi ekonomisinin talep ve fırsatlarıyla yüzleşen eğitimli bir yurttaş için diğer gereklilikler üzerinde anlaşabilirken, hükümette ve akademide eğitim kurumunun gerici politikaları olumsuz eğitim sonuçları üretmektedir. Bunun yerine, hükümet politika yapıcılarının ekonomik özgürlüğü kucaklayan politikalara ciddi bir şekilde bakmaları gerekir. Bir örnek verecek olursak, Charter okulları (Bağımsız çalışan devlet okulları – Matematik ya da fen gibi belli alanlara yoğunlaşmış – giriş sınavı ya da öğrenim ücreti yok), okul sistemlerindeki rekabeti artırmaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler için standartları ve sonuçları yükseltir. Eğitim kararlarını ebeveynlere ve yerel okul yetkililerine iade etmek, eğitimcilere müfredatı yerel çevreye ve iş gücüne uyarlama fırsatı vererek öğrencilerin istihdam şansını artırmaktadır.

Okuryazar oranının yüksek olması ekonomik büyümenin ön koşuludur. Okuryazarlık, bir ülkedeki insan sermayesini geliştirir, bireyleri daha iyi eğitim gerektiren ve daha yüksek maaşlı işler için vasıflandırılır. Bu, daha sonra artın büyümeye katkıda bulunur.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, yüksek okuryazarlık seviyesine ulaşmış ülkelerde hızlı ekonomik atılımlar gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak, yüksek okuryazarlık seviyeleri, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla ile güçlü bir ilişkiye sahiptir ve bu da onları uzun vadeli büyümeye kilit bir faktör haline getirir.

Sağlık

Sağlık hizmetleri, ekonomik özgürlük açısından en büyük zorluklardan biridir. Her şeyden önce maliyetlidir, bazen eşit olmayan bir şekilde dağıtılır ve özel sağlık sigortası gibi mali hizmetler bazen verimsiz şekilde düzenlenir. Ekonomik özgürlüğe sahip ülkeler, sadece vatandaşları için daha iyi sağlık hizmetlerine sahip olmakla kalmaz, ayna zamanda ekonomik özgürlük, sürekli teknolojik ilerleme için hayati önem taşıyan tıbbi atılımlar ve yeni prosedürler üreten girişimciliği ve yeniliği de teşvik eder.

Politika yapıcılar, ekonomik özgürlük politikalarının daha iyi sağlık sonuçlarına yol açmasına izin vermelidir. Bireyleri güçlendirerek ve kendi sigorta ve sağlık hizmetlerini kontrol etmelerine izin vererek, tüketicilere gücü geri verebilir. Seçimleri sınırlamak ve aileleri devlet tarafından işletilen sağlık hizmetlerini satın almaya zorlamak yerine, yeniliği teşvik edecek ulusal özel sağlık planlarının yanı sıra rekabeti ve seçimi teşvik etmelidir. Bu ekonomik özgürlük ilkelerini benimseyerek, dünyanın her yerindeki hükümetler, vatandaşlarının daha izin, daha sağlıklı yaşam sürdürmesine yardımcı olabilir. Pahalı ve verimsiz hükümet programları yoluyla sağlık hizmetlerinin zorlaşıcı tekelleşmesi yerine, olumlu sağlık hizmeti sonuçlarına ulaşmak için ekonomik özgürlük uygulanabilir.

Çevre

Ekonomik özgürlük için bir önemli kavram da çevredir. Ekonomik olarak daha özgür dünya ülkeleri, çevre koruma konusunda baskı altındaki emsallerinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor. Ekonomik özgürlük ve buna bağlı zenginlik, sağlıklı bir çevre ile tutarlıdır ve onu destekler. Arazi ve diğer gayrimenkullerin daha büyük yüzdeleri özel olarak tutulduğunda ve bir ülkenin yargı sistemi tarafından korunduğunda çevre de daha iyi korunur.

Bazen politika yapıcılar, zorlayıcı çevre düzenlemelerini uygularken genellikle bireysel mülkiyet hakların göz ardı etmektedir. Mülkiyet haklarına saygı, çevre politikasının ön saflarında yer almalıdır. Arazi sahiplerine, çevre düzenlemelerine dayanan herhangi bir yasal düzenleme ve ekonomik özgürlük için adil bir şekilde tazminat ödenmesi gerekir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz