Yatırımcı Arıyorum

Elma Yetiştiriciliği İş Fikri

Elma Yetiştiriciliği Yapmak

Ilık iklimde yetişen ve dünyada en fazla üretimi yapılan meyve Elma. Araştırmalar yeryüzünde 5,2 Milyon hektar Elma ekili olduğunu söylemekte. 1990-2013 yılları arasında dünya tarlaları, 80 Tondan fazla Elma üretmiş. Küresel düzeyde elma yetiştiriciliğinde ilk sırada nerede ise her alanda olduğu gibi Çin bulunuyor.

Avrupa Birliği ülkeleri elma üretiminde ikinci sırada yer alırken Üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri ve ardından Türkiye geliyor. Uluslararası platformda en fazla ticareti yapılan meyvelerden biri hali ile. Ülkemizde İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi, Güney Kafkasların elmanın ana yurdu olduğu fakat ülkemizde tüm bölgelerde yetişebildiği belirtiliyor.

Ülkemizde elma yetiştiriciliği özel sektör tarafından gerçekleştirilmekte. Meyvecilik, tarım kökenli sanayi alanına ham madde temin eden, döviz getiren, istihdam yaratan niteliği ile ülkemiz için bir hayli önemli ekonomik faaliyetlerden. 2013-2014 aralığına kadar olan dönemlerde elmanın üretim kapasitesi yüksek olsa da ihracat için yeterli özellikleri taşımadığı bu nedenle ihracat rakamlarının bu dönemde düşük seyrettiği belirtilmiş.

Elma türlerine göre ticaret borsasında yer alan bir ürün, elma dahil bu yıl yaş meyve sebze sektörü genel ihracat rakamları 277.767 Bin Dolar seviyesinde gerçekleşmiş.

Elma Suyu Üreticiliği Yapmak

Küresel düzeyde bakıldığında meyve suyu üretimi 1930’lu yıllara rastlıyor ve genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yapılıyor. 1960 yıllarından itibaren nerede ise dünyadaki tüm ülkelerde meyve suyu üretimi gerçekleştirilmeye başlar. Elma, meyve suyu ve kuru meyve olarak üretimi yapılan meyvelerimiz arasında gittikçe daha fazla önem kazanır.

Kuru meyvede ülkemizin 2023 hedefi 3 Milyar Dolar olarak açıklanıyor. Sirkesi de yapılan elmanın sektöre katkısı oldukça fazla 2000 yıllarında sirkenin faydalarının medyada sıkça yer alması, elma sirkesinin özellikle diyetlerde kullanılması ve duyurulması ile sirke pazarı kısa sürede 40 Milyon Doları bulan büyüklüğe ulaşır.

BAŞARI ÖYKÜSÜ

Eskişehir’de bir binanın bodrum katında sirke üretimine başlayan girişimci, bugün ulusal ve uluslararası alanda ticari faaliyetini yürüten dev işletmenin sahibidir. Elma sirkesinde inovasyon gerçekleştiren firma ballısını da üreterek pazarını da kârını da büyüttü. İsim hakkını satan firma ürün yelpazesini genişleterek gücünü daha da artırdı.

Elma Sektörünün Gelişme Şartları

Türkiye, dünyadaki büyük üreticilerden biri olmasına rağmen ihracat rakamlarının beklenen düzeyde olmamasının temelinde yatan sorunların giderilmesi çalışmalarına ağırlık veriyor. Başlıca sorunlardan biri olarak görülen, elma üreticiliğinin küçük aile işletmeleri tarafından yerine getirilmesi. Küçük işletmelerin kaynak bulmakta, yeni teknikleri uygulamakta zorlanmaları ve eğitime gereksinim duydukları durumlar oluşması dezavantaj olarak gösteriliyor.

Uluslararası alanda rekabet güçlerinin olabilmesi için işletmelerin bir araya gelmeleri öneriliyor. Bir arada yürütülen faaliyetlere Avrupa Birliği ülkeleri örnek gösterilmekte bu ülkelerde üretimin kooperatifler tarafından gerçekleştirildiği ve pazarlandığı benzer durumun ülkemiz içinde söz konusu olabileceği belirtiliyor. Elma endüstrisini cazip kılan şartlar arasında maliyetinin az, talebinin çok olması, üretiminin ve ihracatının hızla yükseliyor olması gösteriliyor. Kaymak Ağacı Meyvesi Yetiştiriciliği Yapmak

Türkiye’de Elma Üreticiliği Çalışmaları

Dünya ekonomisinin stratejik sahası Tarım ve Gıda. Dünya ülkelerinin gündeminin en önemli konusunu dünya insanını besleyecek sağlıklı gıdanın üretimi oluşturuyor. Ülkemiz de dünya gündemi içinde tarım faaliyetlerini topyekûn ele alan dönüşüm sürecini başlatarak gerekli önlemleri almış, çalışma programını oluşturmuş gerekli yasaları çıkarmış. Çıkarılan yasalar arasında Araştırma-Geliştirme faaliyetleri de kapsama alınmış.

Çiftçiye verilen destekler yükseltilmiş, ilk Elma Çalıştayı 12-13 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşmiş. Çalıştay da yer alan bilgiler arasında Niğde ilimizin ülkemiz elma üretiminin %16 kadar bölümünü karşıladığı bulunurken çalıştayın konularını elma hasadı, elma yetiştirme teknikleri, hastalık ve zararlılardan korunma gibi içerikler oluşturmuş.

Türkiye’nin tarım alanındaki hedefi, ülkemizin bulunduğu coğrafyada bölgesel güç konumuna yerleşmesi, küresel ticaretin geçiş yolu haline gelmesi ve dünyanın ilk Beş ülkesinden biri olarak dünya platformunda yerini alması olduğu açıklanıyor kaynaklarda.

Elmanın dünyadaki Pazar büyüklüğü 144 Milyar Dolardır 2014 yılında ve Türkiye bu pazardan daha çok pay almak için elma üretimine büyük önem vermeye başlar depo, üretim biçimleri faaliyetlerinin iyileştirilmesi rekabet gücünün artırılmasında mücadele edilecek alanları oluşturmaktadır. Elmanın korunmasında ve taşınmasında başarılı lojistiğin oluşturulması mücadele alanının bir başka önemli aşamasını oluşturmakta.

Elma gelişen tarım sektörünün gücünü artıran uluslararası ürünüdür.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz