Yatırımcı Arıyorum

İş Yaşamında Kadının Gücü

Kadınların Çalışma Hayatı

Kadın dediğimiz fevkalade bir varlık. Çok yönlü ve becerikli kadınlar gücünü çalışma hayatında, iş yaşamında da gösteriyorlar. Ekonomiye de ayrı bir güç katan kadınlar toplumunda güçlenmesinde bu vesile ile büyük rol oynuyorlar. Kadınların iş yaşamlarındaki yeri de günden güne sağlamlaşmaktadır. Demokrasimizin ve ülke kalkınmamızın yıldızı olan kadınlarımız artık her alanda çok daha yetkiye sahipler.

Kadınların İş Hayatı

Kadınlarımızın iş hayatında aktif rol oynamaları ve bu denli iş hayatlarının içinde olmaları bir nokta da kalkınmanın da önemli bir işareti olarak görülmekte. İş dünyasında kadının varlığı gelişmiş bir ülke ve gelişmiş bir ekonominin de bizleri beklediğinin ispatıdır. Kadının toplum içinde varlığının temize çekilmesi ve statü sahibi olması yine en çok toplumu ve ülkemizi olumlu anlamda etkileyecektir.

Günümüz kadınları hem çalışıp hem evini çekip çevirmekte, hem de çocuklarının bakımını layıkı ile üstlenmekteler. Olumsuzu olumluya çevirmede de üstüne yoktur kadının. Sahip olduğu tüm güzellikleri ile aslında iş hayatının da kadına oldukça ihtiyacı vardır.

Kadınların İş Gücü

Ekonomisi ile dünya sıralamasına giren ülkemiz, kadınlarının iş gücüne katılımında ise daha alacağı yol bulunmaktadır. Ancak şartlar olumlu yönde değişmiş, değişen şartlar kadınlarımızın önünü açmaktadır. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız, kalkınmamız için daha çok teşvik edilmeli, kadınlarımıza daha çok fırsat verilmelidir. Kadınlarımızın çalışması ülkemize daha çok ivme kazandıracaktır. Kadının çalışmasının yoksulluğu da azalttığı rakamlar tarafından doğrulanmıştır.

Bugün yönetim katında çalışan kadınlarımızın diğer ülkeler ile kıyaslandığında yüzümüzü güldüren bir sonuç verdiği ortadadır. Ancak diğer kadınlarımızın daha fazla eğitilmesi ve iş hayatına dahil edilmesi gerçeği de bir kenarda durmakta. Bugün iş hayatında aktif rol oynayan annelerin de sadece yüzde on beşi çocuklarına bakım hizmeti alabilmekte. Oldukça az değil mi? Bu da geliştirilmesi gereken noktalardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Kadın Yatırımcılar İçin Destekler

Ancak grafik olarak düşündüğümüzde kadınların iş yaşamındaki grafiği daima yükseliş göstermektedir. Kadınlarımız artık çok daha bilgili ve öz güven sahibi. Üstelik öyle ki artık çocuk mu yoksa kariyer mi ikilemine verecek cevapları var. Üstelik çok net. Her ikisinin de altından muazzam biçimde kalkabilen kadınlar, çalıştıkça daha güçlü ve çevrelerine, ailelerine de daha verimli bireyler olmaktalar. Eğitim düzeyi arttıkça kadınların çalışma oranlarının da buna paralel olarak artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Yüksek öğrenim görmüş kadınlarımızın iş hayatına katılımlarının da yüksek olduğu bir gerçek. Üretmenin, ürettiğinin karşılığını almanın ve kendi ayakları üzerinde durmanın verdiği motivasyon ile kadınlarımız bugün çalışmayı eski zamanlara göre çok daha fazla arzu etmekteler.

Kadınlar değil bir iş yerinde çalışmak, dünyayı değiştirebilecek güce ve duygulara sahiptir.

İş Hayatında Kadın Erkek Eşitliği

İş hayatında sadece erkeklerin fikirlerinin döndüğünü düşünelim. Sadece erkeklerin kararlar aldığı bir şirket illaki bir yerde tökezleyecek, tıkanacaktır. Bu sebeple istikrarlı bir ülke ekonomisi için iş hayatının da kadınlara duyduğu gereksinim göz ardı edilmemelidir. İş hayatında kadının olması iş yerine diyaloğu, iletişimi, hoşgörüyü ve kaliteyi de beraberinde getirecektir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz