Yatırımcı Arıyorum

Kırsal Kesim Turizmi Doğu Anadolu Bölgesi – Yeşil İş Fikri

Doğu Anadolu Bölgesinde İş Kurmak

Dünya iş gücünün %7 oranındaki kısmı küresel Turizm sektöründe istihdam ediliyor bu nedenle dünyanın en büyük endüstri dallarından biri olarak kabul ediliyor. Turizm kendi faaliyet alanı dışında alt dalları, besleyen ilgili dalları ile beraber büyük bir potansiyel koyuyor ortaya.

Turizm faaliyeti yabancı sermaye, Döviz, İstihdam gibi değerler yaratması nedeni ile dünyaca önemsenen büyük bir sektör. Son yıllarda Doğa Turizmi ve Ekoturizmin çok hızlı büyüme gösterdiği, normal turizm faaliyetlerinin ortalamasını bir hayli geçtiği yine araştırma sonuçları ile paylaşılan bilgiler arasında.

Doğu Anadolu Bölgesinin Turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacı ile Üniversite düzeyinde araştırmalar gerçekleştirilerek mevcut durumu tespit edilmeye çalışılmış. Akarsuları ve göllerinin bölgenin doğa turizmine elverişli yapısını ortaya koyduğunu ancak sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile doğal güzelliklerin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiş.

Bölgede tespit edilen eksikler Lojistik, Rehberlik, Konaklama faaliyetleri olarak sıralanmış bölgenin turistik açıdan geliştirilmesi düşünüldüğünden ulaşım faaliyetleri, rehberlik hizmetleri, küçük ve orta ölçekli konaklama işletmelerinin hizmete açılması bölgede yatırım yapılabilecek cazip sektörler olarak göze çarpıyor.

Doğu Anadolu Bölgesini Cazip Kılan Unsurlar

 • Kaya ve buzul tırmanışlarına uygun coğrafi yapı sergilemesi
 • Kış turizmine uygun coğrafi yapı sergilemesi
 • Su sporlarına uygun yapı sergilemesi
 • Botanik açıdan zengin olması bitki örtüsünün çeşitliliği

Dünya turizminin odak noktası deniz, kum, güneş olmaktan çıkıp doğal ormanların, dağların sıralandığı yabani hayvanların hüküm sürdüğü doğal koşullara olan merak ve spor faaliyetleri aldı. Tüketici talebinin doğal yaşama duyulan ilgi ve özlem çerçevesinde biçimlenmesi arz faaliyetlerine başka bir yön verirken değerlendirilmemiş coğrafyaların önemi artarak turizm faaliyetlerinin gündemine oturdu.

Yatırımcı Açısından Doğu Anadolu Bölgesi

Piyasaya ilk girecek ürün ya da toplumda ilk verilecek hizmetler her zaman fırsat sektör olarak değerlendirilir. Kazanç elde etmek için Yeni gelişen bölgelerde doğan fırsatları izleyen yeni girişimci adayları ya da uzun vadeli yatırımcılar durum değerlendirmesi yapacaklardır.

Yeşil Turizme yatırım yapacak kimseler için Doğu Anadolu zengin seçenekler sunuyor bölgenin devlet tarafından gelişiminin desteklenmesi, yeşil yatırım faaliyetlerinin desteklenmesi, KOBİ işletmelerin desteklenmesi bir arada pek çok fırsatı gözler önüne seriyor. Kırsal Turizm yaklaşımı ile Küçük veya Orta ölçekli düşünülebilecek Türkiye’nin hızla büyüyen lokomotif sektörlerinden lojistik alanına veya su-kayak merkezi sektörüne veya termal su turizmine yatırım yapılabilir.

Doğu Anadolu bölgesinin rüzgâr gücü 13,19, hızı ise 2, 69 olarak verilmiş bilimsel araştırma sonuçlarında. Bölge rüzgâr santrallerinin kurulmasına elverişli elektrik üretim sektörü açısından da cazip bir bölge. Kazanç elde etmek isteyen, girişim yaptığı sektörde büyümek isteyen yatırımcı adayları için tek seçenek Marmara bölgesi değil artık.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN YATIRIMA UYGUN ÖZELLİKLERİ

 • Doğu Anadolu dünya turizminden pay alabilecek niteliklere sahip
 • Akarsular kültürel, ekonomik kalkınma amaçlı değerlendirilebilir
 • Kampçılık faaliyetlerine elverişli
 • Kış sporları faaliyetlerine elverişli
 • Zengin bitki örtüsü ve dağları, yaylaları ile doğa turizmine elverişli
 • Av potansiyeli mevcut

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN İHTİYAÇLARI

 • Konaklama
 • Ulaşım
 • Rehberlik ve Seyahat Acentesi hizmetleri
 • Sermaye yatırımı
 • Nitelikli personel

Özel sektör yatırımları söz konusu eksiklikleri gidererek bölge kalkınmasına destek sağlarken kazanç olasılığını yükseltecektir. Bölgede varlığını sürdüren kış turizminin mevcut potansiyelinin aksamadan dinamizmini koruması, gelişme göstermesi anlamında eksiklerin giderilmesi büyük önem taşıyor bu nedenle bölge destek ve teşvik alan bir yapı sergilediği gibi seçilen yatırım türünün yeşil içerikli olması girişimciye başka fırsat ve destekleri de alması konusunda seçenekler sunuyor. Doğu Anadolu Bölgesinde Yapılabilecek İşler

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

Ajans tarafından bölgenin zayıf ve güçlü yanları ortaya konuluyor, tehdit ve fırsatlar detaylı biçimde araştırılarak tespit ediliyor. Ajans pek çok alanda destek sağlıyor girişimcilere.

Mali destek

 1. Doğrudan Finansman desteği
 2. Faiz desteği
 3. Faizsiz kredi desteği
 4. Fizibilite desteği
 5. Güdümlü proje çağrısı ve Proje teklif çağrısı
 6. Aşamalı teklif çağrısı

Teknik destek

Bölgeye yatırım yapacak girişimcilerin bilgi edinebileceği destek alabileceği kaynaklar oldukça fazla Kobi Vadisi olarak ülkemizin gelişen bölgelerini yatırım fırsatlarını güncel olarak izleyerek yatırımcı adaylarına aktarmaya gayret gösteriyoruz. Bölge gerek Rüzgâr Santralleri yatırımları gerek Kırsal Turizm  Yatırımları, Ekoturizm yaklaşımlı yatırımları bünyesinde barındıracak ve büyütecek potansiyele sahip ayrıca Türkiye’nin dünya platformuna yeni ipek yolu ile yeniden entegrasyonunu gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda bu gelişmelere kıtalar arası sağladığı iş birliği ve iyi ilişkileri de eklendiğinde bölgenin yatırım açısından cazibesinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz