Yatırımcı Arıyorum

Kobi – Üniversite İşbirliği Neden Yetersiz Kalıyor?

Kobi’lerin orta gelir tuzağından kurtularak bir an önce yüksek gelir seviyesine çıkabilmesi için öncelikli olarak Ar-Ge yatırımlarını üst düzey bir şekilde yapması gerekiyor. Ancak Ar-ge yatırımlarını yapabilmesi ve bunu çok daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için öncelikli olarak kobi’lerin üniversiteler ile işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Tüik tarafından yapılan araştırmalara göre üniversiteler ile ilişkili olan kobi’lerin sayısı yaklaşık olarak % 6 civarındadır. Dünya genelindeki en düşük ortalamalardan bir tanesi olarak görülebilecek üniversite ve kobi işbirliği yüzdeliği,  maalesef ki ilerleyen dönemlerde de çok fazla artış göstermeyecek gibi görünüyor. Bu problemin oluşmasında her ne kadar kobilerin iletişimsizlik problemi ortaya çıksa bile üniversitelerin de bu tarz işbirliklerine çok fazla açık olmadıkları görülebiliyor.

Üniversiteler kobilere ne tür katkılarda bulunabilir ?

Dünya geneline bakıldığında kobilerin ve üniversitelerin sürekli olarak beraber çalıştıkları gözlemlenir. Bu birlikte çalışmanın her iki tarafa da ciddi kazançları olduğu bilinir. Kobiler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine çaba harcamadıkları sürece her zaman için KOBİ olarak kalmaya mahkum olacaklardır. Üniversitelerimizin kobilere katkıda bulunmaları değerlendirildiğinde;

  • Kimya alanında çalışan kobi’ler için çok daha etkili materyallerin hazırlanmasında bilimsel destek sağlamak
  • Pazarlama ve satış konusunda gerekli destekleri vererek kurumsal altyapıyı geliştirmek
  • Mevcut pazarın konumunu belirleyerek bu pazarın geliştirilmesinde büyük katkı sağlamaya çalışmak
  • İlaç sanayi alanında faaliyet gösteren kobilere sağlık alanında laboratuvar desteği vermek
  • Gıda üzerine çalışan kobilere gıda güvenliği ile ilgili laboratuvar desteğinde bulunmak

gibi çeşitli faydaları olduğunu söylemek mümkündür. Normal şartlar altında yukarıda sayılan bütün pozitif etkiler en az %45 oranında kobilere etki etmesi gerekiyordu. Ancak ülkemiz için bu sayının komik bir oranda olduğunu söylemek mümkündür. Avrupa ve Amerika’daki üniversiteler incelendiğinde genellikle oradaki orta ölçekli veya büyük ölçekli işletmelerin üniversite ile işbirliğine girerken kürsü kurdukları bile çok rahat görülebilir. Hatta bazı dönemlerde üniversitede çalışan akademisyenlerin bir kısmının şirket içerisinde önemli pozisyonlarda yer aldığı da rahatlıkla görülebiliyor. Ancak Türkiye için böyle bir durumun söz konusu olduğunu söylemek maalesef ki imkansız. Kobi İşletmeler Neden Birleşmiyor?

Peki kobiler üniversitelere ne tür katkılarda bulunabilir ?

Üniversitelerin en çok sorun yaşadığı konulardan bir tanesi de genellikle ar-ge veya laboratuvar çalışmaları için  kaynak bulmaları ile ilgilidir. Her ne kadar bazı üniversiteler vakıf desteği alarak çeşitli laboratuvar çalışmaları yapsalar bile maalesef bu oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle de üniversitelerin en çok yardımına koşabilecek kuruluşlardan bir tanesi de kobiler olmaktadır. Normal şartlarda  Avrupa Birliğine üye bir çok ülkede  ve  Kuzey Amerika’da çalışmalar bu yönde yapılırken, Türkiye’de bazı problemler de ortaya çıkabilmektedir.

  • Üniversitelerin çeşitli birimlerinde Ar-ge faaliyetlerinin yapılmasına destek olmak
  • Çeşitli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılırken gerekecek laboratuvar ekipmanlarını hızlı bir şekilde sağlamak
  • Kendi alanında uzman olan kişilerin üniversite içerisindeki bilimsel aktiviteye katkıda bulunmasını sağlamak
  • Üniversite içerisindeki öğrencilerin kendi kuruluşlarında staj yaparak daha fazla bilgi beceri ve deneyim kazanmasına yardımcı olmak

Tüm bu maddeler kobi’lerin üniversitelere en çok sağlayabileceği yardımlar arasında gösterilebilir. Amerika kıtasından, Asya’ya kadar tüm kuruluşların KOBİ ve üniversite işbirliği bulunurken; Türkiye için bu işbirliğinin olmaması beraberinde bazı olumsuz sonuçları da getirir. Türkiye’deki kobilerin çok fazla ihracat odaklı olarak dışarıya açılamaması ise bunun en büyük kanıtlarından bir tanesidir.

KOBİ ve üniversite işbirliği nasıl geliştirilebilir ?

Tüm kobileri orta gelir tuzağından çıkartıp ihracat yapan büyük kuruluşlar haline getirmek istiyorsak öncelikli olarak KOBİ ve üniversite işbirliğini artırıcı yöntemleri uygulamamız gerekiyor. Bu noktada her ne kadar üniversite temsilcileri ve KOBİ faaliyetinde bulunan temsilcilerin işbirliği önemli olsa bile, KOBİ Vadisi gibi platformlar da üniversitelerin ve Kobilerin bir araya gelmesine destek vermeye çalışır. Böylece üretim ve büyümenin temel aktörlerinden sayılabilecek Ar-ge ve inovasyon  faktörleri de  sağlanmış olur. Üniversiteler ve kobiler arasındaki işbirliği gelişmediği takdirde kobilerin büyümesi yalnızca balon bir büyüme olacak ve kurumsallaşma gibi önemli detaylarından gözardı edildiğine şahit olacağız. Kobi Faaliyetleri


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz