Yatırımcı Arıyorum

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ne Demek?

Günümüzde girişimle başlayan ve süreç içerisinde hızla gelişme gösteren şirketler son olarak gelişmeye devam ederek büyük şirketler sınıfına girer. Büyük şirketler, itibarlarını parlatacak ve şirket sadakatini arttırmaya yönelik çalışmalar yapma yolunu tercih edebilir. Bu durumda devreye kurumsal sosyal sorumluluk yönetim anlayışı girer. Kurumsal sosyal sorumluluk entegre bir yönetim kavramı olarak ön plana çıkar ve bu kavramın içinde şirketlerin sosyal ve çevresel kaygıları ticari operasyonlarına ve paydaşlarıyla olan etkileşimleri de bulunur. Bu itibarla kurumsal sosyal sorumluluk kavramı genel olarak bir şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal zorunluluklar arasında bir denge kurulması anlamına gelirken aynı zamanda şirket hissedarları ve paydaşların beklentilerini de ele alması olarak da tanımlanır. Ancak bu anlamda düşünüldüğünde kurumsal sosyal sorumluluk stratejik bir işletme yönetimi kavramıdır dolayısıyla hayır işleri, sponsorluklar ya da hayırseverlik arasında bir ayrım yapmak son derece önemli bir durum olarak ön plana çıkar.

Bir diğer ifade ile kurumsal sosyal sorumluluk hayır işlerine değerli bir katkıda bulunsa da şirketin itibarını doğrudan artırarak markasını güçlendirse de kurumsal sosyal sorumluluk kavramı açıkça hayır işlerinin ötesine geçer. Bununla birlikte kurumsal sosyal sorumluluk uygulayan işletmelerin amaçları genel olarak toplulukları, ekonomi ya da çevreyi iyileştirme amacında olan şirketler olarak göze çarpar. Marka Bilinirliğini Artırmak

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Hesap Verebilir Olmayı Sağlar

Kurumsal sosyal sorumluluk şirketlerin sosyal olarak hesap verebilir olmayı sağlayan işletmenin öz düzenlemesi olarak da tanımlanır. Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini uygulayabilecekleri belirli ve tek bir yol bulunmaz. Bu nedenle birçok şirket kurumsal sosyal sorumluluk girişimlerini belirlerken halka, ekonomiye ya da çevreye olumlu katkıda bulunmayı önemser. Günümüzde şirketlerin müşterileri ve çalışanları kurumsal sosyal sorumluluk projelerine öncelik tanıyan işletmeler için müşteriler para harcamayı tercih ederken, çalışanlarda bu tür şirketlerde çalışmayı tercih ediyor. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları yapan şirketler bu yönden çok fazla fayda sağlamayı da başarır. Bu durum göz önüne alındığında müşterilerin şirket hakkında ne düşündüğü şirketin başarısı için kritik bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri şirketiniz için olumlu bir imaj oluşturmasının yanında şirketin imajını ve adını sosyal açıdan bilinçli bir şirket olarak parlatabilirsiniz.

Bununla birlikte Kobiler arasında kurumsal sosyal sorumluluk stratejisinin benimsenmesini teşvik etmek ve bu işletmelerin ihtiyaçlarına ve kapasitelerine uygunluk gösteren ve ekonomik canlılıklarını olumsuz yönde etkilemeyen yaklaşımları benimseyen stratejiler gerektirir. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri Kobilerin rekabet güçlerini zayıflatmadan sosyal ve çevresel standartları karşılamalarına destek olan Üçlü sonuç yaklaşımı ekonomik, sosyal ve çevresel performansa karşı kurumsal performansı ölçmek ve raporlamak için bir araç olarak kullanılabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri özel işletmeleri kar etmekten başka daha farklı ve kapsamlı bir dizi çalışma hedefi sağlayarak sürdürülebilir küresel kalkınma hedefine hizalama girişimi olduğundan bu konuda şirketlerim bakış açısı bir organizasyonun sürdürülebilir olması için önemlidir.

İşletmenizde Uygulayabileceğiniz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri

Şirketlerde kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri belirlenirken genel olarak temel kurumsal sosyal sorumluluk konuları tercih edilir. Bu konular arasında çevre yönetimi, eko- verimlilik, sorumlu kaynak bulma, paydaş katılımı ve çalışma koşulları, çalışan –toplum ilişkileri, sosyal eşitlik, cinsiyet dengesi, insan hakları, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele önlemleri gibi konular sayılabilir. Şirketler düzgün bir biçimde uygulayabilecekleri bir kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerine sahip olduğunda, sermaye ve pazarlara gelişmiş erişim, artan satış ve karların yanında operasyonel maliyet tasarruflarına katkı sağladığı gibi, gelişmiş üretkenlik ve kalite, müşteri sadakati, daha iyi karar verme ve risk yönetimi süreçlerin yanı sıra iyileştirilmiş marka imajı ve itibarı gibi konularda da şirketler gelişme gösterir. Yapılan araştırmalar şirketler bazında kurumsal sosyal sorumluluğun ne kadar kritik hale geldiğini de göstermektedir.

Amerika kaynaklı bu araştırmalarda tüketicilerin yaklaşık olarak %90’ı satın alma kararlarını şirketin onların önemsedikleri bir konuyu desteklemesinin etkilediğini de ortaya koymuştur. Bununla birlikte yapılan araştırmada tüketicilerin yaklaşık olarak %75’i şirketin kendi inançlarına aykırı bir konuyu desteklemeleri halinde satın alma işlemini gerçekleştirmediklerini de ortaya koymuştur. Dolayısıyla bir şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin günümüzde en iyi yeteneklere sahip kişilerin bu işletme ile çalışmayı seçmesinde önemli ve büyük bir faktördür. Buna göre yeni nesil çalışanlar insanlar, dünya ve gelir konusuna odaklanan şirketlerle çalışmayı istiyor. Bu durumda şirketleri karlarından arta kalanı kurumsal sosyal sorumluluk programlarına destek vermeye teşvik ediyor. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk sürdürülebilir kalkınma olarak nitelendirildiğinden bunun da bir işletmeye finansal olarak yardımcı olacağı da aşikârdır.

Şirketlerin Uygulayabileceği 3 Kurumsal Sorumluluk Konusu

Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk dendiğinde uygulayabilecekleri 4 farklı kurumsal sosyal sorumluluk konusu bulunur. Sosyal sorumluluk açısından şirketler tarafından gösterilen çabaların, müşteri ve çalışanlar açısından önemini fark eden şirketler söz konusu kurumsal sosyal sorumluluk kategorilerine odaklanır.

Bu kategoriler şu şekilde sıralanabilir;

  • Çevresel Çabalar; Hepimizin bildiği üzere kurumsal sosyal sorumluluk konularının başında çevre gelir. İşletmeler büyüklük ve kapasitelerinden bağımsız olarak büyük karbon ayak izlerine sahip olduğu bilinir. Bir şirketin karbon ayak izini azaltmak için yaptığı adımlar hem şirket hem de toplum için iyi olarak kabul edilir.
  • Hayırseverlik: Bazı şirketler sosyal amaçlara kâr amacı gütmeyen derneklere para, ürün ya da hizmet hibe ederek sosyal sorumluluk uygulama yoluna gider. Büyük işletmeler, hayır kurumları ve yerel topluluk programlarına bol kaynakları ile fayda sağlamayı tercih edebilir. Ancak küçük bir işletme olarak çabalarınız büyük bir fark yaratabilir. Aklınızda belirli bir hayır kurumu veya program varsa, kuruluşa ulaşın ve onlara özel ihtiyaçları ve para, zaman veya belki de şirketinizin ürünlerinin onlara en iyi şekilde yardımcı olup olmayacağınız konusunda bilgi almak isteyebilirsiniz.
  • Gönüllülük: Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri doğrultusunda yerel programlara katılabilir siz ya da personeliniz zamanınızı toplulukların etkinliklerine gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Gönüllülük şirketinizin samimi olduğunun da bir göstergesi sayılabilir. Şirketler, karşılığında hiçbir şey beklemeden iyi işler yaparak, belirli konular ve sosyal nedenler için desteklerini ifade edebilirler.

Kurumsal sosyal sorumluluk yapan şirketler arasında size ilham verecek nitelikte çalışmalar yapan şirketleri örnek almak isterseniz bu konuda ilk sıralarda dünyaca ünlü markalar geldiği gibi bu şirketler herhangi bir sıralamaya bağlı kalmadan aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Lego: Oyuncak şirketi olan Lego’nun çevreye duyarlı çabaları arasında ambalajın azaltılması, sürdürülebilir malzemeler kullanılması ve alternatif enerjiye yatırım yapılması yer alıyor.
  2. TOMS: Net karının üçte birini fiziksel ve zihinsel sağlığın yanı sıra eğitim fırsatlarını destekleyen çeşitli hayır kurumlarına bağışlayan şirket şimdilerde tüm kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını TOMS COVID-19 Global Giving Fund’a yönlendiriyor.
  3. Johnson & Johnson: Marka Johnson & Johnson çeşitli alternatif enerji kaynaklarına yatırım, çevre üzerindeki etkisini azaltmaya odaklanır. Johnson & Johnson, küresel olarak topluluklara temiz, güvenli su sağlamak için de çalışıyor.
  4. Starbucks: Küresel kahve zinciri olan işgücü çeşitlendirmek bir sosyal sorumluluk işe alım sürecini hayata geçirdi. Çabaları daha fazla gaziyi, kariyerlerine başlamak isteyen gençleri ve mültecileri işe almaya odaklanıyor.
  5. Google: Google, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve sürdürülebilir ofislere yatırım yaparak çevreye olan bağlılığını göstermiştir.

bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz