Yatırımcı Arıyorum

Kuru Yemiş Sektörünün Ekonomiye Katkısı

Kuru Yemiş Sektörü

Mevcut gıda üretiminin günümüzde ve gelecekte nüfusu nasıl besleyeceği konusu tüm dünya ülkelerinin gündemine oturmuş Türkiye gibi tarım ülkesi olma niteliği taşıyan devletler gıda üretimi ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerini arttırarak üretim teknolojilerinin yaygın kullanılması sektöre gerekli olan profesyonel eğitimli iş gücünün yetiştirilmesi çalışmalarına hız vermiştir.

Ülkelerin ekonomisi nasıl bir ivme izliyor olursa olsun dünyanın ortak sorunu olan beslenme konusunda yapılacak bir atılım bilinçli ve ülke ekonomisinin yapısına koşullarına uygun gerçekleştirildiğinde yatırımcısı ve yatırım yapılan ülke açısından yüz güldürecek olumlu sonuçlar verecektir.

KURU YEMİŞ SEKTÖRÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Sektörde başarılı olmak için öncelikle yatırım yapılması düşünülen alanda mevcut sorunlar nelerdir araştırılmalı karşılaşılacak engellere çözüm projeleri hazırlanmalıdır.
 • Rekabet gücü gıda sektöründe arttırılması gereken en önemli faaliyetlerden biri olarak anılmaktadır.
 • Üretim ihtiyacı doğru tespit edilmelidir.
 • Verimlilik üretim ve kalite etkileşimi doğru dengelerde oluşturulmalıdır.
 • Üretim düşük olduğunda fiyatlar yükselir.
 • Sanayicilerin gelecek dönemi görememeleri durumunda doğru planlama yapamamaları

TÜRKİYE’NİN KURU YEMİŞ SEKTÖRÜNDEKİ AVANTAJLARI

 • Fındık, İncir, Kayısı, üzüm gibi ürünlerde Türkiye dünyanın ana üretim merkezidir.
 • Dünyanın 3. büyük üreticisidir
 • İç pazarda geleneksel tüketim alışkanlığına sahip kolay ve yoğun tüketilen ürünlerdir.
 • Miktar, Kalite ve Üretim konularına dikkat edilerek sektörün ihtiyaçları karşılandığında ticari başarısı yüksektir.
 • Coğrafi koşullar Türkiye’nin sektörde dünya liderliğine oynamasını sağlayan en önemli avantajdır.
 • Fındık üretiminde Türkiye dünya lideridir.
 • Dış ticaret dengesi bakımından değerlendirildiğinde kuru yemiş ihracat oranları ithalat oranlarını karşılamaktadır.

Kuruyemiş sektörüne sizde yatırım yapmayı düşünüyorsanız, Kuru Yemiş Dükkanı Açmak adlı makaleyi incelemenizi tavsiye ediyoruz.

SEKTÖRDE GİDERİLMESİ GEREKEN EKSİKLER

 • Üretimin küçük aile şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi nedeni ile yeterli kurumsallaşmanın sağlanamaması.
 • Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği.
 • Ürünün saklanması korunması için gerekli depolama çalışmasının hasat bölgelerinde kurulmasına yeterli özenin gösterilmemesi.
 • İhracatın gerçekleşmesi için gereken alt yapı çalışmalarının hedef Pazar oluşturmak ve eyleme geçmek için planlama çalışmalarının profesyonel düzeyde gerçekleşmemesi.
 • Teknolojinin sektörde yetersiz kullanımı.
 • Üretim aşamasında olumsuz hava koşullarından korunmak için gerekli önlemlerin alınmaması.
 • Üniversitelerde gerekli bilimsel yaklaşım modellerinin üretilmesi hayata geçirilmesi konusunda yetersizlik bulunması.
 • Rekabet gücünün arttırılması bakımından ülkemizde üretilmeyen ürün grupları ile ilgili çalışmaların yetersiz olması.

TÜRKİYE’NİN SEKTÖRDEKİ AVANTAJLARI

 • Düşük ücret, ucuz iş gücü
 • Genç nüfus yükselen eğitim seviyesi
 • Coğrafi konum itibarı ile geniş lojistik avantajlar

Kuru Yemiş Sektöründe Teşvikler

Teşvikler Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmakta dağıtım KOSGEB, Kalkınma Ajansları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kapasite artırım projeleri Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenmekte pazarlama faaliyetlerinden kalite hizmetlerine kadar danışmanlık desteği de sağlanmaktadır.

KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNDE KALİTE YAKLAŞIMI

İhracatın geliştirilmesi dünya platformundaki rekabet gücünün arttırılması bakımından Türkiye çağdaş teknolojilerin kullanılması, nitelikli iş gücünün sektörde istihdamı ve Avrupa Birliği uyum çalışmalarının etkisi nedeni ile dünya kalite anlayışına uygun standartlarda yüksek kalitede üretim yapılması faaliyetlerine hız vermiştir.

KURUYEMİŞ SEKTÖRÜ VE ALT SEKTÖR İLİŞKİSİ

Sektörü tek başına ele almak sadece sanayici ya da satıcısı ile başarılı olmak elbette mümkün değildir. Kuruyemiş sektörü alt sektörü olarak tanımlanan üretim aşamalarını oluşturan yatırımcıları ile birlikte geliştiğinde sektörde beklenen başarı elde edilebilecektir.

Sektör başarısına engel olan kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmekte gümrük vergisi oranları yapılan faaliyetler sırasında dikkate alınmalıdır.

Kuruyemiş Sektörü İçin Yapılabilecekler

 • Kuruyemişler sağlıklı atıştırmalık olarak tavsiye edilmeli yüksek protein mineral zenginliğine vurgu yapılırken, daha fazla tüketilmeleri konusundaki öneriler güvenilir kuruluşlar aracılığı ile desteklenmelidir.
 • Sektörde dile getirilen işgücü hacmi 2017 senesinde 7 Milyar Dolar civarında en büyük talep ise Ayçiçeği olarak ifade edilmiş o yıllar için.
 • 2017 senesinde Türkiye’nin dünya pazarındaki ambalajlı kuruyemiş faaliyetinde payı %70 civarında
 • Pazarın büyütülmesine gayret edilmeli yeni pazarlara girmek için gerekli araştırmalar profesyonel düzeyde yürütülmeli böylece yeni müşterilere ulaşılmalıdır.
 • Rekabeti engelleyen sorunların giderilebilmesi için rekabet gücünün önündeki engeller doğru biçimde ve titizlikle tespit edilmeli mücadele edilecek çözüm faaliyetleri profesyonel düzeyde planlanmalıdır.
 • İç ve dış pazardaki riskler fizibilite çalışması yapılırken doğru tespit edilmeli verimliliği artırma çalışmaları sırasında mevcut bilgilerden de yararlanılarak güncel yeni hızlı uygulanabilir stratejiler geliştirilmelidir.
 • Coğrafi konumun getirdiği avantajlar en etkin ve verimli biçimde kullanılmalı
 • Ürünlerin sağlıklı ve yararlı olması avantajı reklam- pazarlama çalışmaları sırasında etkin biçimde değerlendirilmelidir.

Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz