Yatırımcı Arıyorum

Limited Şirketi ile Anonim Şirketi Arasındaki Farklar

Anonim ve Limited Şirketinin Farkları

Birçok girişimci şirket kurmak için limited ve anonim şirketleri araştırmaktadır. En son yürürlüğe girmiş olan 01/07/2012 yılındaki Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) hala bazı eksikleriyle, değişiklikleriyle, artılarıyla, ilave yönetmelikleriyle ve eleştiri konularıyla hala gündemden düşmemektedir. Bunun nedeni ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan iki sermaye arasındaki yani limited ve anonim şirketin avantaj ve dezavantajlarıdır. Birçok girişimciyi oldukça meşgul eden limited şirketi ve anonim şirketi arasındaki farklar oldukça fazla olup girişimciler için her ikisinin de birçok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır.

Bu yazımızda sizlere bu farkları sıralayarak fikir sahibi olmanıza çalışacağız. Bakalım bu iki sermaye arasındaki farklar nelermiş?

Anonim Şirket Özellikleri

 • Anonim şirketlerde tek ortaklı şirketler kurulabilir ve ortak sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın sınırsız ortak sayısı mevcuttur.
 • Sermaye bazında bakılacak olursa esas sermaye için asgari 50.000 TL iken, kayıtlı sermaye için bu asgari ücret 100.000 TL olmaktadır.
 • Sermayesi 250.000 TL ve daha üstünde olan anonim şirketler bir avukat ile görüşerek danışmanlık yapılması için anlaşmak zorundadır.
 • A, B, C gibi grupların sermayeyi temsil etmesi anonim şirketlerde sıkça rastladığımız bir durumdur. Şirket sözleşmelerinde esas sermaye paylarının bu grupları ayrılabilmesi için bu uygulama doğrultusunda bir düzenlemenin bulunması gerekir.
 • Esas sermayenin en az yarısına tekabül eden ortakların karar vermesi doğrultusunda şirket sözleşmesi değiştirilebilmektedir.
 • Anonim şirketlerin halka açılma imkanları vardır.
 • Tahvil çıkarma hakları vardır. Yani ödünç para bulabilmek amacıyla borç senedi çıkarabilirler.
 • Ortakların şirket için vermiş oldukları ödünçler, emanet paralar veya borçlar herhangi bir koşul belirtilmesine gerek kalmadan geri iade edilebilmektedir.
 • Şirketin pay senedinden 2 yıl geçmesi durumunda şirketin satılması halinde elde edilmiş olan kazanç tutarı vergiye dahil edilmemektedir.
 • Şirket ortaklarının kamu borçlarına dair bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yani anonim şirketler için ortakların SGK, vergi veya şirkete ait diğer borçlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumlarda ortakların tek sorumluluğu taahhüt etmiş olduğu sermaye borcunu ödemesidir.

Limited Şirket Özellikleri

 • Limited şirketlerde tek ortaklı şirketler kurulabilmektedir ancak ortak sayısında belirli bir sınıp olup bu sınır, 50 ortak olarak gösterilmektedir.
 • Limited şirketlerde esas sermaye geçerli olup bu sermaye için asgari 10.000 TL ile kurulabilmektedir.
 • Limited şirketlerin herhangi bir avukat bulundurma zorunluluğu kanunda yer almamaktadır.
 • Esas sermayelerin gruplara ayrılması limited şirketlerde de mümkün kılınmaktadır. Örnek verecek olursak; limited şirkete ait esas sermaye A, B, C grupları olmak üzere üç gruba ayrılabilmektedir. Ancak esas sermayenin bu şekilde gruplara ayrılabilmesi için şirket sözleşmelerinde gruplara ayrılma doğrultusunda belirli bir düzenlemenin yer alması gerekmektedir.
 • Esas sermaye öngörülmediği takdirde limited şirket ortaklarının 2/3 ü kadarının kararı doğrultusunda şirket sermayesi değiştirilebilmektedir.
 • Limited şirketlerin halka açılma gibi bir durumları söz konusu değildir.
 • Ödünç para bulmak amacıyla tahvil çıkarma gibi bir durum yoktur. Aynı zamanda menkul değerler konusunda da aracılık faaliyetinde limited şirketleri bulunamamaktadır.
 • Şirket ortaklarının vermiş olduğu bütün ödünçler, borçlar veya emanet paralar, ancak ve ancak bütün alacakların ödenmesi ile birlikte geri ödenmektedir.
 • Şirketin hissesi kaç yıl geçerse geçsin satıldıktan sonra elde edilmiş olan kazanç gelir vergisine tabidir.
 • Şirket ortaklarının kamu borçlarına, SGK veya şirketin diğer borçlarına dair sorumlulukları bulunmaktadır.

Not: Yeni bir şirket kurmamı düşünüyorsanız bu konu hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için; anonim ile limited şirket farkları rehberini incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Şirket Kurarken Mali Müşavir Desteği Almak

Yukarıda vermiş olunan limited şirketi ve anonim şirketi arasındaki farklar doğrultusunda girişimciler için anonim şirketin biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de sizlerin mali müşavir desteği alarak da bu konuda karar vermeniz daha doğru olacaktır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz