Yatırımcı Arıyorum

Muhasebenin Amaçları Nelerdir?

Muhasebenin Önemi

Muhasebe her işletmenin bel kemiğidir ve işletmeler de muhasebe sistemleri, sürekli olarak doğru finansal bilgiler üretebilecek güvenilir bir çerçeve sunarak kuruluşların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurlar. Bu önemli sistemin çok değerli amaçları vardır ve bunlar bir şirket için çok önemlidir.

Muhasebenin Temel Amaçları

 1. Kayıt

Muhasebenin temel rolü, gerektiğinde alınabilecek ve gözden geçirilebilecek bir işletmenin tüm işlemlerinin sistematik, eksiksiz, doğru ve kalıcı bir kaydını tutmaktır. Güvenilir bir finansal kayıt, diğer tüm muhasebe hedeflerinin tehlikeye gireceği herhangi bir muhasebe sisteminin bel kemiğidir.

 1. Planlama

Kurumların, gelecekteki rakip ihtiyaçlara sınırlı kaynaklarını (örneğin; nakit, işçilik, malzeme, makine ve ekipman) nasıl tahsis etmeyi düşündüklerini planlamaları gerekir. Bunu yapmanın etkili bir yolu, çeşitli bütçe biçimlerini kullanmaktır. Bütçeleme, yönetim muhasebesinin önemli bir bileşenidir. Bütçeler, kurumların iş ihtiyaçlarını ve kaynaklarını tahmin ederek önceden plan yapmalarını sağlar. Bütçeleme, bir organizasyonun farklı bölümlerinin koordinasyonunda yardımcı olur.

 1. Karar

Muhasebe, yöneticilere kurumsal süreçleri daha verimli hale getirmek için çeşitli iş kararları vermede ve politikalar geliştirmede yardımcı olur. Muhasebe bilgilerine dayanan yönetim kararlarına örnek olarak şunları verebiliriz;

 • Ürün ve hizmetlerden maksimum kar elde etmek için ne kadar ücret talep edilmeli
 • Kârı en üst düzeye çıkarmak için nakit para, işçilik ya da malzeme gibi kaynak kıtlığı durumunda hangi ürünlerin üretilmesi gerektiğine
 • Bir işletmenin finansman kazanması gerekip gerekmediğine
 • Bir işletmenin bir iş fırsatına yatırım yapıp yapmaması gerektiğine
 • Bir işletmenin düşük performans gösteren bir ürünü sonlandırması gerekip gerekmediğine
 • Bir işletmenin belirli bir müşteriye kredi sunması gerekip gerekmediğine
 1. Performans

Muhasebe, bir şirketin finansal bilgileri ölçülebilir önlemlerle (örneğin satış geliri, kar, giderler, vb.) özetleyerek ne kadar iyi performans gösterdiğinin belirlenmesine yardımcı olur. Kuruluşların kilit performans göstergelerini ölçmede güvenilir bir bilgi kaynağına sahip olmaları önemlidir; böylece kendilerini rakiplerinin yanı sıra geçmiş performanslarıyla karşılaştırarak gelişebilirler.

 1. Görev

Finansal tablolar bir işteki finansal pozisyonunu  gösterir. Finansal pozisyon, o dönemde bir işletmenin finansal durumunu yansıtır ve örnek olarak şunları verebiliriz;

 • İşe ne kadar sermaye yatırımı yapıldı?
 • İşletmelerdeki fonlar nasıl kullanıldı?
 • Kümülatif kar veya iş kaybı nedir?
 • İşletmenin başkalarına ne kadar borcu vardır? (yani borçlar)
 • İşletmeye ait nakit, stok, makine ve diğer varlıkların tutarı nedir?
 1. Nakit Yönetimi

Nakit yanlış yönetimi, çoğu işletmede başarısızlığın nedenidir. Muhasebe, işletmelere finansal taahhütleri için ne kadar nakit ve diğer nakit kaynakların kullanılabileceğini belirlemelerinde yardımcı olur. Bu bilgi, işletme sermayesi yönetimi için gereklidir ve kuruluşların finansal dar boğazlı zamanında tespit edilmesi yoluyla iflas riskini azaltmalarına yardımcı olur.

 1. Finansman

Finansmanın temininde muhasebe bilgileri gereklidir. Bir kuruluşun bir banka kredisi veya hissedarlar tarafından yapılan bir yatırım için başvuru yapıp yapamayacağı gibi, tarihi tahminler (örneğin, son beş yıl için kar veya zarar) ve finansal tahminler (örneğin gelecek 3 yıl için satış tahminleri) sağlaması gerekecektir. Çoğu durumda, bu tür bilgiler finansörlerin denetçi olarak bilinen dış muhasebe uzmanları tarafından doğrulanması istenecektir.

 1. Kontrol

Bir muhasebe sisteminin temel hedeflerinden biri, bir kuruluş içinde değerli kaynaklarının korunması için yeterli iç kontrollerin yerleştirilmesidir. Bir işletmenin varlıkları (örn. Nakit, binalar, envanter, vb.) Hırsızlık, sahtekarlık, hata, eskime, hasar ve yanlış yönetimden kaynaklanan zararlara karşı hassastır. Muhasebe, organizasyona çeşitli kontroller koyarak bu risklerin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesini sağlar. Örneğin, bir kuruluşun muhasebe politikası, doğruluğu sağlamak ve hileli ödeme riskini en aza indirmek için üst düzey bir yönetim kurulu üyesi tarafından onaylanacak belirli bir eşiğin üstünde ödemeler gerektirebilir.

 1. Sorumluluk

Muhasebe, bir kurumun birkaç kademesinde hesap verebilirliği teşvik eden bir işletmenin bir süre içinde performans değerlendirmesi için bir temel sağlar. Nihayetinde hissedarlar finansal tablolarda yayınlanan muhasebe bilgilerine dayanarak şirketlerinin genel performansından sorumlu olarak yöneticileri tutabilirler.

 1. Yasal Zorunluluk

Muhasebe çoğu işletme için yasal bir gerekliliktir. Kanun, işletmelerin işlemlerinin doğru bir finansal kaydını tutmasını ve finansal sonuçlarını hissedarlara, vergi makamlarına ve düzenleyicilere bildirmelerini gerektirir. Muhasebe ayrıca; doğru miktarda borç, alacak, ödeme ve makbuzları kaydederek kuruluşların finansal haklarını ve yükümlülüklerini doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur.

 1. Kullanıcılar

Muhasebenin rolü sadece çalışanların ve bir işletmenin yatırımcılarının bilgi ihtiyaçları ile sınırlı değildir. Günümüzde muhasebe, çeşitli paydaş gruplarının ve kendisinin bilgi gereksinimlerini, karşılar.

Muhasebe Sistemi

Muhasebe bir işletmenin en önemli unsurlarından biridir. Muhasebe sistemi bulunmayan bir işletme hakkında ne devlet, ne üçüncü kişiler, ne ortaklar, ne çalışanlar ne de şirket sahibi bilgi sahibi olamaz.

Bilgi sahibi olunmayan bir varlık hakkında da ne geçmişi ne geleceği hakkında yaptırımlarda bulunmak mümkün değildir.kobi vadisi

Yorumunuz