Yatırımcı Arıyorum

Pazarlamada Dijitalleşme Nedir?

Pazarlamada Dijitalleşme Ne Demektir?

İnternet ve bilgisayarın yaşamlarımıza girmesi ile birlikte alışveriş ihtiyacımız bilgisayar ekranlarındaki mağazalara taşındı, perakende mağazaları fiziki dükkanlarını, internet ortamındaki sanal mağazalarda sergilemeye başladılar, her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiği sitelerdeki pazarları tercih ettiler.

Mağazaların ve sattıkları ürünlerin tanıtımı, hedef müşteri kitlesine ulaşması çabaları da perakende satış uygulamalarının değişimi gibi farklılık gösterdi, yeni meslekler yeni faaliyet alanları yaratarak e- pazarlama, e-reklam, sosyal medya uzmanlığı, dijital pazarlama gibi yeni yöntem ve meslekleri yarattı.

İnternet ve bilgisayar kullanımı başladığında çocuk olan genç nesil bugün interneti yoğun biçimde kullanarak alışverişlerini sanal mağazalarda yapmayı tercih ediyorlar, bugün yeni doğan bebekler ve çocuklar ise 10-20 yıllık süreler içinde teknolojiyi çok daha yoğun biçimde kullanacaklar fiziki mağazaların pek çoğu şubelerini azaltarak mağazalarını sanal pazarlara taşıdı, bankalar pek çok şubelerini kapatarak fiziki bankacılıkta küçülmeyi seçerek internet bankacılığını tercih etti.

Firmaların ürünlerini hedef müşteri kitlesine internet ortamında ulaştırması müşteri işletme ilişkilerinin sanal ortamda gerçekleşmesi e-pazarlama faaliyeti olarak tanımlanmakta. Ticari ilişkilerin internet ortamında gerçekleşmesi, üreticinin ya da mağazanın ürünlerini sanal ortamda tanıtması pazarlamanın dijitalleşmesi olarak tanımlanmakta.

Sanal pazarların en önemli faydalarından biri bulunulan bölge ile sınırlı kalmayan müşteri potansiyeli, sanal mağazada bir ürünü beğenen tüketici Almanya’dan ya da Rusya’dan veya dünyanın bir başka ucundan ürün satın alabilmekte veya aynı ülkede uzak bir şehirden ürün siparişi gelebilmekte mağazaya.

Konu hakkında daha detaylı bilgi için: Dijital Pazarlama Nedir? adlı içeriği de inceleyebilirsiniz.

Pazarlamada Neler Değişiyor?

Pazarlamada teknik ve usuller değişti yöntemler değişti dolayısı ile satış pazarlama eğitimlerinin alanı ve hedef kitlesi bu kitleye ulaşmak için izlenecek yollar hedef kitlenin durumunu izlemede kullanılacak araçlar değişti. Satış pazarlama eğitiminin dijital boyutu oluştu bu alan ve usuller hakkında bilgi sahibi olmak için üniversite eğitimi, özel mesleki eğitimler zorunlu hale geldi.

Bilgisayar ortamında çeşitli yazılım programları ile ziyaret eden müşteri sayısını alışveriş grafiklerini ve tercihlerini izleyebilmek bir istatistik oluşturmak mümkün. Mağaza sahipleri için kazançlarını artıracak stratejileri belirlemek, sanal ortamdaki müşteri profilinin tercihleri doğrultusunda ürün geliştirmek kolaylaştı.

Görsellik günümüzün en vazgeçilmez özelliği tüm nesnelerde görsellik ön planda aranan bir unsur. Sanal ortamlar her nesneyi yerimizden kalkmadan görüp inceleme olanağı tanıdığından 21. Yüz yıl insanı fiziki bir mağazaya gitmek yerine her işlemi birkaç tuşla gerçekleştirebileceği yüzlerce ürün çeşidini birkaç saniye içinde görebileceği sanal ortamdaki sanal mağaza seçeneklerini tercih ediyor.

Akıllı telefonlardaki mobil uygulama özellikleri nedeni ile bilgisayara ihtiyaç duyulmadan sadece telefon ile tüm alışverişi gerçekleştirmek mümkün hale geldi. İletişimde mail kullanılması kolay ve hızlı iletişimin sağlanması sadece alışveriş faaliyetlerini değil reklam çalışmalarını da hızlandırdı ve kolaylaştırdı. Pazarlama Yöntemlerinde Yeni Trendler

Firmalar kendilerini ve ürünlerini tanıtmak için sosyal medyayı diğer reklam çalışmalarından daha yoğun ve daha ucuza kullanmaya başladılar. Tanıtım çalışmaları, marka çalışmaları ve imaj oluşturma çalışmalarının hepsini sosyal medya araçlarını kullanarak gerçekleştirmek mümkün, daha hızlı ve daha kolay ve ulaşılabilirliği çok daha yüksek.

DİJİTALLEŞME KURUMSALLIĞIN EN ÖNEMLİ KRİTERİ Mİ?

Evet dijitalleşme, teknolojiyi yoğun biçimde uygulamak çağdaş güncel teknolojik olanakları ve cihazları kullanmak işletmeler için kurumsal bir firma olup olmadıkları konusunda önemli bir ölçüt olarak değerlendirilmekte bu tespit sadece iç Pazar tarafından dile getirilen bir unsur değil, uluslararası platformda yer alacak işletmelerin teknolojiyi en üst seviyede kullanan gelişmiş ülkeler ile iletişimde ve rekabette eksiklik yaşamayan dijitalleşme sürecini eş konumdaki işletmeler ile aynı düzeyde tamamlamış olması beklenmekte uluslararası çevrelerde.

Dijitalleşmenin Verimliliğe Etkisi Nedir?

Dijitalleşmek işletmelerin üretimde ve yönetimde gelişmiş teknolojileri kullanmaları anlamına gelir ki bu tam olarak işletmenin dünyadaki diğer işletmeler ile eşit koşullarda rekabet edebileceği hızlı, kaliteli ve verimli üretim yapabileceği, aynı hız ve verimlilikte iletişim kurabileceği firma içi yönetim ağının bilgi alışverişinin maksimum seviyede gerçekleşeceği işletmenin tüm alanlarda hız kazanacağı anlamını içermektedir.

Teknoloji sayesinde hızlı ve kaliteli yapılan işler kısa zamanda daha fazla ve yüksek kalite ürün elde etmeyi olanaklı kılmaktadır. 21. Yüz yıl işletme yöneticileri firmalarını ancak teknolojiyi kullanma yetenekleri ve becerileri sayesinde başarıya taşıyabileceklerdir. Firmaların başarısını etkileyen faktörler değiştiği gibi uygulayıcılarda aranan kriterler de değişmiştir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz