Yatırımcı Arıyorum

Soruna Çözüm Üretmede İnovasyon

Çözüm Üretirken İnovasyon

Günümüz piyasasında, inovasyon uygulaması sadece yeni ürünler yaratmakla ilgili değildir. Yeni pazar araştırmalarında, müşteri gereksinimlerini tespit etmede de kullanılabilmektedir. Fakat internet ticareti döneminde fikir bolluğu yaşandığı için inovasyon daha da zorlaşıyor. Bu nedenle, doğru fikirleri seçme, yürütme ve onları rakiplerinizden önce pazara sunmak aciliyet gerektiren bir zorunluluktur ve yenilikçi düşünce ile yapılmalıdır.

Bu yenilikçi çözümlere örnek vermek gerekirse; akıllı telefon üzerinden mobil ödeme süreci bu konuda mükemmel bir örnek olabilir. Mobil ödeme, kredi kartlarını ve diğer ödeme araçlarını taşıma zorunluluğunu önleyerek, müşterilere kolaylık sağlar. Henüz birçok işletme için norm haline gelmese de, mobil ödemenin yeni başlayanlar arasında yayılmasının müşterilere uygunluk ve kullanım kolaylığı yoluyla ulaşma arzusunun bir kanıtı olduğu görülüyor. Müşteri merkezli çalışan her firmanın sorunlara çözüm üretirken inovasyon çalışmalarına ihtiyacı vardır. Bu yenilikçi yapı yukarıdaki örnekte de verildiği gibi size ve müşterinize uygunluk ve kolaylık tanımasıyla daha da cazip hale gelmektedir.

Sorunları Çözerken İnovasyon Teknikleri

İşte şirketinizde problem çözerken kullanabileceğiniz inovasyon tekniklerinden bazıları;

Sorunu tespit edin

Herhangi bir sorunun çözümünde ilk adım çok önemlidir. Doğru sorunu çözmeye çalıştığınızdan ve tüketicinizin gözünde öncelikli olmayan bir şey için bir çözüm sağlamaya çalışmadığınızdan emin olunması gerekir. Bu, odak gruplarında doğru soruları sorarak ve gözlemleyerek ya da rekabetçi şirketleri, ürünleri ve müşterilerini değerlendirerek yapılmalıdır. Mesela X şirketi bizden daha iyi ne yapıyor? Gibi bir soru veya ürün ve hizmetinizi daha iyi hale getirecek tamamlanması gereken eksiklik nedir?’ gibi sorular sorularak yönünüzü belirlemeniz mümkündür.

Sorunu analiz edin

Bu aşamada, sorunu tersine çevirip bakmak gerekir. Buna neden olan her değişkeni ve değeri çıkararak soruna bakılmasını gerektiren bir süreçtir. Sorunun ne sıklıkta gerçekleştiğine, bunun ne kadar ciddi olduğuna, potansiyel nedenlere ve herhangi bir özel koşulun onu etkilemesi durumunda neler olacağına odaklanılmalıdır. Bir diğer öncelikli odak, Ne zamandır oluyor? Sorusunun zaman çerçevesi üzerinde olmalıdır.  Zamanla kötüye gidiyor mu ve olmasa da gelecekte bunu yapmasına neden olabilecek faktörler var mı? Diye sorulmalıdır.

Karar kriterlerini sınıflandırın

Satın alma niyetine yol açan ihtiyaçları açık bir şekilde tanımlayarak, burada karar verme sürecini etkileyen her türlü kararı tanımlamak gerekir. Bu kriterlerden hangisi en önemlidir? Karar yalnızca mevcut standartlara göre mi verilecek, yoksa kullanılabilecek benzersiz değerler var mı? Diye sorgulamak gerekir.

Çoklu çözüm bulun

Çeşitliliğin alternatifi yoktur ve bu aşamadaki amaç masaya daha değerli bir çözüm bırakmamaktır. Bu nedenle, ilk bulduğunuz çözümde durmayın. Bunun yerine, alternatif senaryoları mümkün olduğu kadar objektif olarak değerlendirin. Takip ettiğiniz çözümün en rekabetçi ve dolayısıyla kârlı olmasını sağlamak için her birinin artılarını ve eksilerini değerlendirin.

En iyi çözümü seçin

Sorunu çözmeye çalışırken izlediğiniz diğer adımlar ve sonuçları değerlendirildikten sonra, ilerleyerek kuruluşunuz içinde bir destek tabanı geliştirmelisiniz.  Ve herhangi bir iç veya dış durum için hazırlık yapmak için en ileri müşteri odaklı çözümü seçmelisiniz.Yenilikçi bir bakış açısı olaylara farklı bir açıdan bakarak yenilikçi bir pencereden görerek yeni sorun çözme teknikleri geliştirmeyi sağlar.

Bu bakış açısı ile elde edilen yetileri şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Hedeflenen nihai sonuca ulaşma için teknikler geliştirmek
  • Ekip çalışmasıyla sorun çözmeyi öğrenmek
  • Komplike durumlarda çözüm bulmayı öğrenmek
  • Analitik düşünce tarzıyla kararlar almak
  • Sorunlar karşısında büyük pencereden bakabilme yetisini geliştirmek
  • Sistematik düşünceyle çözümler bulmak
  • Değişik perspektiflere uyumlu hareket etme yetisi kazanmak
  • Yenilikçi bir düşünce tarzıyla çözümler bulmak

Başarı İçin İnovasyon Sağlamak

Bir firmada özellikle ekonomik kargaşa dönemlerinde çalışanların yaratıcılığı ve yenilikçiliği, işletmenin başarısı için esastır. Sorun çözümlerine bakıldığında katılımlı aktif çalışanların, daha yaratıcı oldukları gözlemlenmiştir. Bu kişiler diğerlerinden daha yenilikçi fikirler üretmeye ve kabul etmeye de isteklidirler. Çoğu şirket yaratıcılığa değer verir ve yaratıcı olmalarına izin verilen çalışanları mevcut konumlarıyla daha fazla ilgilenirler ve dolayısıyla daha başarılı olurlar.

Bir şirketin kültürü inovasyonu teşvik edebilir ya da dışlayabilir. Neyse ki, işletme liderleri birkaç temel kurala uyuyorlarsa ve daha yaratıcı bir çalışma ortamı oluşturup uygulamaya alıyorlarsa inovasyonda başarılı olurlar.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz