Sosyal İnovasyon Nedir?

Sosyal İnovasyon

Sosyal yenilik, olumlu etki için yeni bir fikir yaratmaktadır. Öyleyse, neden haber içeriğini eklediğimizi soruyor olabilirsiniz! Tüm iyi blog yazarları ve internet siteleri gibi, sosyal yenilikleri gerçekten orijinal kılan şey hakkında Kobi Vadisi olarak bizde görüşlerimizi belirtmek istedik. Sosyal inovasyon konusuna sizlerin de desteğiyle daha sağlıklı bir öneri getirmeyi düşünüyoruz.

Yeni fikirleri nasıl elde edebiliriz?

İyi fikirler genellikle yaratıcılık stresiyle olağanüstü parlak fikirli insanlardan geldiği düşünülür. Bununla birlikte, yalnızca doğru koşullar sağlanırsa, herkesin mükemmel fikirleri olduğuna inanıyoruz. İşte bu koşullardan bazıları:

  • Aklında bir amacın var. Dünya açlığına son vermek veya küresel yoksullukla mücadele etmek istediğinizi düşünüyorsanız, o halde SMART hedefleri oluşturmanız gerektiğini unutmayın. Yani, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekten iyi ve doğru zamanı hedefleyin.
  • Beyin fırtınası veya yenilik gerçekleşmesi düşünülen bir alanınız var. ofiste bir köşe, açık alanlı bir park, bir çevrimiçi alan veya yatağın altındaki karanlık bir alanda olabilir. Önemli olan konuyu düşünmek için zihinsel alan oluşturmanızdır. Twitter hesabınızı merak etmediğiniz veya yemek pişirmeyi yapmadığınız belirli bir saat. Düşünebileceğiniz bir yer bulmak için kendinize izin verin (en iyi konsantre olacağınız yere odaklanın).
  • Ekibini bul. Yeni fikirler her zaman yatağınızın altında düşünürken aklınıza gelmeyebilir. Düşüncelerinizi tartışmak ve oluşturmak için aynı tutkuları, hedefleri ve bakış açısına sahip kişileri bulmanız gerekir. Unutmayın, bu SOSYAL yeniliktir.
  • Piyon olmaktan korkmuyorsun. Fikirler ve durumlar değişir ve hızlı bir şekilde hareket etmeye hazır olmanız gerekir. Gerçekten bir fikre inanıyorsanız, işi yapmanın farklı yollarına açıkken, o fikre sadık kalmaktan daha iyi bir duygu bulunamaz. Bir sohbet esnasında konuştuğunuz kişiden gelen farklı bir yorum, fikrinizin karman çorman olması ile daha ileriye taşınması arasındaki anahtardır/ince noktadır.

Olumlu etki nedir?

Yukarıdaki yönergeler, yaratıcı ve olumlu fikirler bulma konusunda size yardımcı olsa da, toplumu ve sosyal yenilikleri çok fazla önemsiyoruz. Yani; Yenilikler ve yaratıcı fikirler topluluğunun dünyada olumlu bir etkisi vardır. İşte bu noktada toplumsal yenilik tanımı zorlaşıyor. Sanırım hepimiz, hastalığı, dünya açlığını ve yoksulluğu azaltmaya yardımcı olan yeniliklerin toplumsal bir olumlu etkiye sahip olduğunu kabul etsek de, yeni yenilikler çoğunlukla subjektiftir. Program kodlamanın ilk okullara getirilmesi için programlama gerçekten bir toplumsal yenilik mi? Yerel sanatçıları veya akıllı telefon gibi bir yeniliği teşvik eden bir uygulama ne olacak? Bunların kesinlikle büyük etkisi olabilir, ancak akıllı telefonların ve yeni nesil kodlayıcıların toplumun yararı olup olmayacağı kişiden kişiye değişebilir.

Kobi Vadisi olarak, birçok organizasyonun toplumsal iyiliğe yardımcı olduğuna inanıyoruz. Çözümlerin sosyal bir yenilik olarak sunulmaya layık görülebileceğini kabul edeceğimizi sanmıyoruz, bu nedenle sosyal iyi ve sosyal yenilik tanımımızda yardımcı olmak için birkaç güvenilir kaynağa yönelteceğiz:

“Toplumsal bir yenilik, toplumsal bir probleme, daha etkin, etkili, sürdürülebilir veya sadece mevcut çözümlerden daha yeni bir çözümdür ve yarattığı değer öncelikle bireylerden ziyade topluma tahakkuk etmektedir” – Stanford İş Dünyası Merkezi Sosyal İnovasyon

Sosyal yeniliğin bu tanımında çok iyi şeyler var. Örneğin, çözümün verimli ve sürdürülebilir olmasını gerektirdiklerini severiz. Bize göre bir sosyal problemi neyin oluşturduğu konusundaki görüşler ilginçtir. Sosyal ve toplum kelimeleri aynı güzergahları paylaşıyor – bu nedenle toplumsal inovasyon da toplumu bireylerden daha iyi geliştiren bir şeyler arıyor olmalıyız. Bununla birlikte, bireylerin hayatlarını iyileştirirsek (özellikle düşük bir sosyo-ekonomik geçmişe sahip olanlar) toplumsal değişimle sonuçlanır. Bu gerçekten sosyal yeniliğin en iyi tanımı mı?

Sosyal Yenilikler

Sosyal yenilikler, sivil toplumu genişleten ve güçlendiren, çalışma koşullarından eğitimden toplum gelişimine ve sağlığa kadar her türlü sosyal gereksinimi karşılayan yeni stratejiler, kavramlar, fikirler ve organizasyonlardır. Sosyal yenilik, açık kaynak metotları ve teknikleri gibi yeniliğin toplumsal süreçlerini ve ayrıca mikro kredinin veya uzaktan eğitim gibi toplumsal bir amacı olan yenilikleri içerir. Wikipedia

Bu tanımın süreci içerdiğini seviyoruz. Örneğin, bir kişi gerçekten iyi bir fikir bulup kendi başına uygularsa, bu yine de toplumsal yenilik olarak değerlendiriliyor mu? Yoksa sadece bir kişi iyi bir şeyler mi yapıyor? ‘Sivil toplumu güçlendirme’ satırı güzel bir somut terimdir. Yine insanlar, sivil toplumun neyin geliştiğine dair farklı tanımlamalara sahip olacaklar.

Bu da bizi yenilikteki ilk noktamıza getiriyor. Etki yaratmak için bir hedefle başlamanız gerekir. Birçok siyasi örgüt, gayri resmi taraflar ve işletmeler, kendi topluluklarında ulaşmak istedikleri şeylerin hedeflerine sahiptir. Esasen ekibinizi bulmanız  ve bu sorunları birlikte çözmeniz gerekiyor.

Hedefiniz, şehrinizin karbon ayak izini azaltmak, nüfusun sağlığını iyileştirmek veya gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklara eğitim vermek olsun, bir etki yaratma şekli hedeflerinize bağlı olacaktır.

Sosyal yeniliğin basit bir tanımını istiyorsanız, bu blog yazısının ilk satırına bakın. Bununla birlikte, tanımını gördüğümüz yenilikler kadar geniş olduğuna inanıyoruz. Yenilik yoluyla sosyal etki yaratmaya çalışanlar, sosyal yeniliği tanımlayan şey konusunda endişelenmiyorlar. Sosyal yenilikçiler tanıma ihtiyaç duymaz, topluma yardımcı olacağına inandıklarını zaten biliyorlar, ancak gerçekten bir tanıma ihtiyaç duyarsanız, bizce bunu en iyi özetleyen:

Sosyal Yeniliğin Faydaları

Bu konuyla ilgili çok fazla konuşmadık, basit bir çalışma tanımını kabul ettik: Sosyal yenilik, insanları ve gezegeni birincil kılan yeni kavram ve uygulamaların oluşturulması, geliştirilmesi, benimsenmesi ve entegrasyonunu ifade eder. Sosyal Yenilikler mevcut sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel zorlukları çözer. Bazı sosyal yenilikler, sistemleri değiştiriyor; daha önce bu zorlukları doğuran algıları, davranışları ve yapıları kalıcı olarak değiştiriyor. – Kanada Sosyal Yenilik Merkezi

Ne düşünüyorsun? Sosyal yeniliklerin şu anki tanımlarına katılıyor musunuz? Bunu tanımlamanın daha iyi yolları var mı? Sosyal yeniliği tanımlamamız gerekiyor mu?

Lütfen yorum yaparak sizde kendi düşüncenizi belirtin.kobi vadisi

Yorumunuz

sosyal inovasyon nedir
Sosyal İnovasyon Nedir?
Doblin'in 10 Yenilik Türü
Doblin’in 10 Yenilik Türü
Mavi Yaka ve Dijital Dönüşüm
Mavi Yaka ve Dijital Dönüşüm
Yıkıcı Teknoloji ve Yıkıcı İnovasyon Nedir?
Yıkıcı Teknoloji ve Yıkıcı İnovasyon Nedir?
İşi Büyütmek İçin İnovasyonu Kullanmak
İşi Büyütmek İçin İnovasyonu Kullanmak
Küçük Şirketlerin, Büyük Şirketlerle Rekabette İnovasyon Yolları
Küçük Şirketlerin, Büyük Şirketlerle Rekabette İnovasyon Yolları
Kurumsal İnovasyon Stratejileri
Kurumsal İnovasyon Stratejileri
İnovasyon Neden Bu Kadar Zordur?
İnovasyon Neden Bu Kadar Zordur?
İnovasyonun Şirketlere Sağladığı Faydalar
İnovasyonun Şirketlere Sağladığı Faydalar