Yatırımcı Arıyorum

Termik Santrallerin Doğaya ve Üretime Olan Etkisi

Termik Santrallerin Etkileri

Sürekli artan nüfus ve enerji ihtiyaçlarının artması, elektrik üreten termik santrallerinin artmasına neden olmuştur. Termik santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren, santrallerdeki suyun ısıtılarak, oluşan buhar gücünün türbinleri döndürerek elektrik enerjisine çevirmektedir.

Termik Santrallerin Yararları

  • Kömürün taşınabildiği her yere termik santral kurulabilir.
  • Termik santrallerin ana kaynağı buhar olduğu için sınırsız elektrik üretimi yapılabilir.
  • Kalitesiz kömür ve suyun kullanımı sebebiyle maliyeti düşük ve enerji üretimi kolaydır.
  • Termik santrallerin özellikle kömürlü termik santrallerin yoğun olarak yer aldığı bölgelerde, üreticilerin ürettiği sebze ve meyveler büyük tehdit altında. Yüksek miktarda hava kirliliğine neden olan termik santraller, bölgelerindeki köylerde özellikle domates üreticilerine büyük zarar vermiş durumda.

Termik Santrallerin Yarar ve Zararları

Kömür ve linyitle çalışan termik santraller, tarım arazilerine, doğaya ve en önemlisi de insan sağlığına çok ciddi zararlar veriyor.

Yapılması planlanan pek çok termik santral var. Her bir santralin etki alanı 150–200 Km. çapta ve yeni santrallerin de kurulumu ile etki alanı ciddi boyutlara ulaşıyor. Ayrıca hava kirliliği de ciddi boyutlara ulaşmak üzere.

Kömürlü termik santrallerinin atmosfere sera gazı salgılaması iklim değişikliklerine de neden olmaktadır. Bu iklim değişiklikleri tarlada yetişen ürünlere de büyük darbe vurmaktadır.

Çernobil faciasının izleri Karadeniz bölgesinde hala silinmiş değil. Bu faciaya peş peşe açılan termik santrallerin etkileri de eklenince ve doğanın nefesi ormanlık alanların da yok edilmesi zararı artırmıştır.

Zonguldak ili Kilimli İlçesi Çatalağzı beldesinde 7 tane üniteden oluşan 3 termik santral var ve insan hayatını ve doğayı olumsuz etkiliyor. Bölgede kanser olanların ya da kanserden ölenlerin sayısı her yıl artış göstermekte.

Termik Santrallerin Zararları

  1. Termik santrallerde yapılan üretim sırasında azot oksit ve kükürt dioksit gibi zararlı maddeler açığa çıkmakta, bu da insan sağlığı için büyük zararlara ve tehlikelere neden olmaktadır. Araştırmalara göre bu zararlı maddeler termik santrallerin etkisi alanında olan yörenin insanının sinir sisteminin de olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır.
  2. Bu çıkan zararlı gazlardan etkilenen sadece insanlar değil ekolojik sistem de zarar görmektedir. Etrafa yayılan bu gazlar, etkisi altında bulunan hayvanlara ve ayrıca çevre tarlalarda yer alan tarım ürünlerine, su kaynaklarına ve bitki örtüsüne de zarar vermektedir.
  3. Bacalardan yayılan gazlar asit yağmurlarına neden olur ki bu asit yağmurları termik santralin bulunduğu bölgelerdeki toprak yapısının bozulmasına ve verimin düşmesine sebebiyet verir. Ayrıca bu asit yağmurları yine etkilediği bölgelerdeki ağaçlara ve dolayısıyla da hayvancılığa da zarar vermektedir.
  4. Üretim sırasında bacalardan salınan küller insanlar tarafından solunmakta olduğundan çevre bölgelerde meydana gelen kanser riskini arttırmaktadır. Özellikle termik santrallerin yoğun olduğu yerlerde kansere yakalanan kişilerin oranı sürekli artmaktadır.
  5. Santrallerin zarar verdiği bir diğer ekolojik bölge da akarsu ve yeraltı kaynaklarıdır. Santrallerde yüksek sıcaklıktaki buharın soğuması için akarsular ya da yeraltı suları kullanılmaktadır. Santrallerde sıcak suyun yerini soğuk su almakta ve bu şekilde sirkülasyon sağlanmaktadır. Ancak bırakılan sıcak su, bırakılan ortamdaki tüm canlılara zarar verir. Su kaynakları kirletilmekte ve yeşil alan tahribata uğramaktadır.

Termik santraller, ucuz maliyetle elektrik üretimi sağladığı için yararlıdır ancak doğaya ve ekolojiye sağladığı zarar daha da büyüktür. Termik santrallerin bulunduğu yerlerde insanlar zarar görmekte, bitkiler tarlalarda hastalanmakta ve üretim yapılamamakta, hayvanlarda da hastalıklar görülmektedir.

Daha fazla zarar vermemesi için yapılması gereken, gerekli tedbir ve önlemlerin alınarak, çevreye verilen tahribatın minimum düzeye indirilmesi hatta tamamen engellenmesini sağlamaktır.

Termik santrali inşaatına başlanacağı zaman, eğer bölge ormanlık bir arazi ise, binlerce ağacın da yok edileceği göz önüne alınarak, termik santral yerine daha alternatif çözüm yolları üretilmek için uğraşılmalıdır.

Raporlara Göre Termik Santraller

Yükseliş ve Çöküş 2018 raporuna göre, dünya devletleri kömürlü termik santraller açısından artık gerekli tedbirleri almaya başlamış durumda.

34 ülke ve eyalet, kömürlü santralleri kapatacağını açıklarken. 24 şirket ve kuruluşta kömürsüz santralleri faaliyete geçireceklerini açıklamış.

Avrupa Birliği üyesi 10 ülke, Portekiz, İtalya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Fransa, Danimarka, Belçika. Avusturya ve Birleşik Krallık, elektrik üretiminde kömür kullanımını sonlandırdı ya da sonlandıracağını açıkladı ki bunun için de 2030 yılını gösterdiler.

Çin ve Hindistan’da kömürlü termik santrallerde düşüş yaşandı. Türkiye ise kömürlü termik santral inşasında 4. sırada.

Termik santrallerin coğrafi dağılımına baktığımızda gözle görülür bir düşüş görülmektedir ki bunun sebebi artık insanların ekolojik dengeye ve çevreye zarar vermemelerini istememeleri gelmektedir. Yani diyebiliriz ki dünya artık yavaş yavaş kömürlü termik santrallerini emekli ediyor.


yatırım ilanları

kobi vadisi
Abone Ol
Bildirim Alın
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments