yatırımcı arıyorum

Türkiye’de Eğitim Sektörü

Veriler Türkiye’nin her yıl; %4 büyüme gösterdiğini söylüyor, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 17. Sırada bulunduğu da aktarılan bilgiler arasında. Basında yer alan Dünya Bankası Raporuna göre, Türkiye’de 2003 yılından bu yana eğitimin gelişme gösterdiği, verimliliğin arttığı değerlendirmesinde bulunulmuş.

Eğitim Turizmi

İktisatçılara göre, yabancı bir öğrencinin eğitim gördüğü ülkeye sağladığı döviz 35-40 Bin Dolar’ı bulmakta, Uluslararası platformda değerlendirildiğinde bu rakam 200 Milyar Dolar olarak açıklanmış. Türkiye’de Eğitim Sektörünün ülke ekonomisi içindeki hacmi gittikçe büyüyor Yabancı Öğrenci Sınavının kaldırılmasından sonra Türkiye’deki Üniversitelere yabancı öğrenci talebi ciddi rakamlara ulaşarak, Japonya ve İngiltere gibi ülkeler ile rekabet edecek konuma gelmiş.

Yabancı öğrencilerin Türkiye’de eğitim alma nedenleri geldikleri ülkelere göre farklılıklar göstermekte. Batılı öğrenciler daha çok Tarih, Din, Mimarlık gibi alanlara kayıt yaptırırken, Orta Doğu ülkelerinden gelen öğrenciler Tıp, Mühendislik gibi alanlara kayıt yaptırmışlar.

Uluslararası Öğrencilerin Özellikleri

Yabancı öğrenciler bulundukları ülkenin rekabet gücünü yükselten ve ekonomik kalkınmaya büyük destek sağlayan unsur olma özelliği taşıyor. Eğitim gördükleri Üniversitelere yaptıkları ödemeler dışında Dört veya Beş yıl bazen daha da uzun bir süre o ülkede yaşayarak konaklama giderlerinde, seyahat giderlerinde, gıda tüketimlerinde, giyim sektöründe ekonomik faaliyetlerin pek çok alanında yaptıkları harcamalar ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadırlar ayrıca öğrencilerin yakınlarının da ülkeye gelmesi ile bu rakamlar hızlı bir biçimde artış göstermektedir.

Ülkeler arası iyi ilişkileri de geliştirme ve pekiştirme özelliği göstermekte öğrenci turizmi. Öğrencilerin eğitim amaçlı gerçekleştirdikleri uzun süreli konaklama Eğitim sektöründeki rekabeti artırmış istihdama olan katkısı nedeni ile cazip bir sektör haline gelmiş.

Özel Okul teşvik Yatırımları

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi Eğitim sektörünü ‘Öncelikli Yatırım Sektörleri’ kapsamına almış, Lise, İlköğretim, Teknik ve Meslek Eğitim Liseleri, Özürlüler için ilk ve orta öğretim, kreş yüksek oranlar ile yatırım teşviki almış.

Eğitimde İnovasyon

İnovasyon olanı yeniden şekillendirmek, baştan yapılandırmak anlamında kullanılan bir tanım, bazen yeni fikirler dahil olsa da olanı baştan yapılandırarak farklılaştırmak anlamına gelmektedir. Eğitimde İnovatif yaklaşım denildiğinde bugüne dek uygulanmış eğitim anlayışının tamamen değiştirildiği çocukların okulda mutlu olduğu, öğrencilerin iyi ezberleyen değil hayal güçlerinin geliştiği zihinsel becerilerinin gelişmesine yönelik yaklaşımların uygulandığı bir eğitim sistemini hedeflediklerini belirtmekte konunun yetkili uzmanları.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için: eğitimde inovasyon adlı makaleyi okumanızı tavsiye ederiz.

Uzmanlar çocuklara bilgi vermekteki yaklaşımdan vazgeçilmesi gerektiğini öğretmenlerin de sürekli bilgi aktaran kişi konumundan çıkartılması gerektiğini belirtirken, çocukları düşünen, üreten, hayal kuran kimselere öğretmenleri onların bu yönlerini ortaya çıkaran yeteneklerini fark etmelerini sağlayan kişi konumuna yerleştirmek gerektiğini belirtiyorlar.

1961 yılında kurulan Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü, dünya ülkelerinin ekonomik yeterliliğe kavuşmalarını ve gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimdeki yeterlilikler ölçülürken OECD ülkelerinin diğer üyeleri ile karşılaştırılmakta eğitimdeki eksiklere bu ölçüm sonuçlarına göre vurgu yapılmakta.

Ülkelerin eğitim giderleri içinde eğitime ayrılan miktar ciddi rakamlara ulaşsa da kaynaklar yine de eğitim giderlerini karşılamakta yetersiz kalabilmektedir. Ülkelerin kalkınabilmeleri her sektörde yeterli bilgi ve beceriye sahip düşünen, üretme yeteneğinde olan üretebilecek oluşumu hazırlayabilecek kapasiteye sahip bireylerin çabaları ve çalışmaları ile mümkün olacaktır.

Nitelikli, donanımlı bireyler ise ancak eğitimle var olacaklardır. Eğitimli bireylerin daha üretken olması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vermesi, yenilikleri uygulamaya istekli olması genellikle yenilik çalışmalarına öncülük etmesi bulunduğu toplumun gelişmesine katkı sağlayacak sosyal etkileşim toplumsal değişimi tetikleyecektir.

Eğitim seviyesi yükseldikçe teknolojiyi kullanma alanları ve kullanan kişi sayısı artacak gelişme hız kazanacak ve yine sosyal etkileşim ile toplumun diğer katmanlarına hızla yayılacaktır. Eğitim, istihdamı da körükleyen kalkınma ve gelişme faaliyetidir. Eğitim merkezlerinde, okullarda nitelikli eğitimcilerin istihdamı artacak ülke ekonomisi içinde öğretmen istihdamı büyük oranda gerçekleşecektir.

Eğitim seviyesi yükselen toplumların teknolojik, ekonomik sorunları çözülerek her sektörü ile üreten ve ürettiğini uluslararası platformda satabilen, teknolojiyi en verimli ve etkin şekilde kullanabilen toplumlar haline geleceklerdir. Toplumun refahı yükselirken toplumdaki suç oranları düşmekte yaşam kalitesi ise yükselişini sürdürmektedir.

Beşeri Sermayenin Geri Dönüşümü

Eğitim bir toplumun insanına yaptığı yatırımdır, bireyin çalıştığı iş yerinde gider unsuru olmaktan çıkıp kaynak olduğunun farkına varılması ile birlikte insana yatırım yapmaya, eğitim seviyesi yükseltilmeye çalışıldı. Toplumun her katmanında üreten kişilerin çalışacakları sektör ile ilgili iş kolunda yeterli bilgi ve beceri ile donatılması iş yerlerinde ki verimi yükseltecek, firmaların kazançlarını artırmadaki faaliyetlerini etkin şekilde yönlendirmiş olacaklardır.kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

Türkiye’de Eğitim Sektörü

okuma süresi: 4 dk
0