YATIRIM NEDİR?

Genel tanımı itibarı ile; bir kaynağın veya değerin gelir elde etmek amacı ile kullanılmasıdır. Yatırımın en önemli özelliği ise gelir elde etme hedefi içerdiğinden kaynağın asla tükenmemesidir. Ve genellikle uzun sürelidir.

YATIRIM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Yatırımcı elindeki değeri bir sermayeye yatırarak değerlendirmek bu şekilde kazanç sağlamak istiyorsa SERMAYE yatırımı söz konusudur.

 1. SERMAYE YATIRIMI

İş kurma faaliyetleri SERMAYE yatırımlarıdır. Girişimci elindeki değer ile makine alarak üretim yapabilir veya bir ürünü alıp satarak ticaretini yapabilir. Hizmet veya mal üretmek ya da alıp satmak ile yapılan sermaye yatırımlarında gelir artacağı için kazancın bir kısmını ayrı bir kaynak olarak değerlendirmek sermaye yatırımları dışındaki alanlara yatırım yapmak da mümkün olabilir.

 1. FİNANSAL YATIRIMLAR

İşletme kurmaktan tamamen farklı olan bazen kısa vadeli de olabilen kendi içinde oldukça çeşitli yatırım faaliyetlerine ayrılan belirli bir takip ve uzmanlık gerektiren yatırım faaliyetidir. Finansal yatırımların amacı, finansal unsurlardaki fiyat değişimlerinden kazanç elde etmektir.

 • Para Piyasaları

1 Yıldan daha kısa süreleri içermektedir, vadesi 1 yıldan az olan menkul değerlerin alınıp satıldığı piyasaları anlatmaktadır. Para piyasasında kullanılan araçlar; Tahvil, Bono, Hisse senedi, Banka mevduatları, yatırım Fonu Katılım Payları gibi menkul değerlerden oluşmaktadır, liste uzayarak devam etmektedir.

 • SERMAYE PİYASALARI

Borç veya ortaklık ifade eden 1 yıldan daha uzun dönemleri kapsayan senet, tahvil gibi araçları içermektedir. Yatırımcı kısa süreli yatırım gerçekleştirecekse Para Piyasalarına, uzun vadeli yatırım yapacaksa sermaye piyasası araçlarına yönelecektir.


FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI NELERDİR?

1-DEVLET TAHVİLİ

Devletin iç borçlanma senetleridir. Hazine tarafından çıkarılır ve süreleri 1 yıldan az olmaz. Devlet vadesi geldiğinde faizi ile birlikte ödeme yapar. Tüzel kişiler ve Bankalar Devlet Tahvili alabilir. Faizleri düşük ve ihalelerde teminat olarak gösterilebilmektedir.

Devlet Tahvilleri devlet garantisindedir, Likit yatırım aracı olarak bilinir, Yüksek e sabit getiri özelliği gösterir, Emanet hesabında ücretsiz olarak muhafaza edilirler, 1 Yıldan daha uzun süreleri kapsar, Kuponlu veya kuponsuz devlet tahvilleri indirimli olarak işlem görürler, tahvilin üzerinde yazılı bulunan nominal değer ödeme sırasında geçerlidir, Hazine tarafından çıkarılan tahviller Merkez Bankası aracılığı ile satışa sunulur, Satış elden teslim ya da emanet makbuzu ile gerçekleşir, İkinci el satışları mevcuttur, Düşük faiz dönemlerinde birim fiyatlar yükselişe geçer.

KİMLER DEVLET TAHVİLİ ALMALI?

Uzun veya orta vadede yatırım yapmak isteyenler, Güvenliğe önem veren risk almak isteyenler, Sabit kazanç elde etmek isteyenler.

DEVLET TAHVİLİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

 • Hazine tarafından çıkarılıp Merkez Bankası tarafından satışa sunulduktan sonra son vade tarihine dek piyasalarda el değiştirme özelliğine sahiptir.
 • Satış Bankalar, Aracı kuruluşlar aracılığı ile gerçekleşebilir
 • Para piyasaları hakkında bilgi edinmek gereklidir
 • %100 güvenlidir

2-HAZİNE BONOSU

Devlet Tahvili ile karıştırılır genellikle aralarındaki en büyük fark süredir, Hazine Bonolarının vadeleri 1 yıldan daha az süreleri kapsar.

3-HİSSE SENETLERİ

Borsada en fazla işlem gören finans aracıdır, Sermaye Şirketleri ortaklarının paylarını belgelerler Hisse Senetleri ile çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. Anonim Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirketler, Komandit Şirketler Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin aldıktan sonra Hisse Senedi çıkararak halka açılabilirler ancak çıkarılan Hisse Senetlerinin Borsaya Kote ettirilmeleri gerekmektedir.

BORSAYA KOTE OLMAK NEDİR?

Halka Arz edilecek Hisse Senetlerinin Borsaya kayıt edilmesi işlemi Borsaya Kote edilmek olarak tanımlanmaktadır. Borsaya kayıt olan bir başka ifade ile Kote edilen senet Borsada izinli olan, alım satıma uygun senet anlamına gelmektedir.

HİSSE SENEDİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Temettü Hakkı, Hisse satın alan kişi söz konusu şirket kâra geçtiği zaman elindeki hisseler oranında kârdan pay alır alınan bu pay Temettü olarak tanımlanır finans piyasalarında. Şirket elde ettiği kârdan kanunen ayrılması gereken bölümü ayırması koşulu ile Temettü gelirlerini pay sahiplerine dağıtabilmektedir.

Rüçhan Hakkı, Şirket bedelli sermaye artırımına gidebilir böyle bir durumda pay sahipleri artırımda payları oranında hak sahibi olurlar ancak pay sahiplerinin haklarını kullanabilmeleri eski Hisse Senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun talep ettiği süre içinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Yönetimde bulunma hakkı, pay gerekli büyüklüğe sahipse, ortağın oy verme ve yönetime katılma hakkı söz konusudur.

SEKTÖR SEÇİMİ

Yeni yatırımcıların kazanç elde edebilmeleri, kazançlarının ve girişimlerinin sürdürülebilir nitelik taşıması girişimcilik yetenek ve bilgileri dışında lokomotif sektörlere yatırım yapmalarına bağlıdır. Kazanç ve başarı olasılığını yükseltmek olası desteklerden yararlanmak konusunda fırsat niteliği taşıyan, yükselen sektörler cazip yatırım alanları olarak değerlendirilebilir.

FİRMA SEÇİMİ

Yeni girişimci adayı olarak bağımsız bir işletme açmayı düşünüyorsanız sektör seçimi, ardından yeni dünyaya getireceğiniz işletmenizin marka değerini, üretim ve kalite sistemlerini dolayısı ile ilgili tüm giderlerin işletme yer seçimi ve Resmî işlemler de dahil yapılması gerekenleri hesaplayabileceğiniz fizibilite çalışmasına gereksiniminiz olacaktır.

Yatırımınızı bir ortaklığa da yapabileceğiniz seçeneğini değerlendirin. Franchising veren, Bayilik veren bir firma ile küçük veya Orta ölçekte bir işletmenin sahibi olarak ticari yaşamda yerinizi alabilir pek çok avantajdan yararlanarak rekabet koşullarını lehinize çevirebilirsiniz. Her iki durumda da sektör ve firma araştırmanızı en iyi biçimde gerçekleştirir güvenilir fizibilite çalışması yaparsanız piyasada ki fırsatları yakalayacak potansiyeli oluşturursunuz.

ARAŞTIRILMASI GEREKEN ALANLAR

 • Lokasyon
 • İş alanı
 • Bayi ya da Franchising alınacak ise Şube sayısı
 • Ortak olunacak firmanın yaşı
 • Faaliyet alanı
 • Personel sayısı
 • İstihdama katkısı
 • Büyüme oranı
 • Mali kaynak tutarı
 • Ana firmanın sağlayabileceği destekler
 • Mevcut Devlet destekleri kapsamına giren bir uygulama alanı var mı?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

 • Seçilen sektör ve İş alanı ile faaliyetin düşünüldüğü lokasyonun uyumlu olup olmadığı
 • Yatırılan kaynağın geri dönüşüm süreci
 • Bayi ya da Franchising alınacak ise Firmanın güvenilir olup olmadığı
 • Yatırım tutarı ile mevcut sermaye arasındaki gerçekçi ilişki
 • Bir yıllık amortisman giderlerinin dikkate alınması
 • Olası risk hesaplamalarının yapılarak bir planın ortaya konulması

BAĞIMSIZ YATIRIMCI OLACAKSANIZ

Belirli bir hedef oluşturmadınız hangi sektöre girsem noktasında bulunuyorsanız, ülkemizdeki gelişen sektörleri inceleyerek, lokomotif sektörler ve alt sektörleri ile detaylı bir araştırma yapmanız sizi doğru bilgilere götüreceği gibi piyasadaki fırsatları da görmenizi sağlayacaktır.

Vergi indirimimi, prim indirimi gibi ayrıcalıklar olabileceği gibi piyasa koşulları ile ilgili çeşitli avantajları barındıran iş faaliyet alanları ile karşılaşmanız mümkün hedef oluşturduktan sonra oldukça titiz hazırlanmış fizibilite raporları sağlıklı adımlar atamanızda en büyük rehberiniz olacaktır.

 • Gençler ne kadar erken yatırım yapmaya başlarlar ise yaşları ilerlediğinde o kadar çok paraları
 • İşleri basit tutun, sınırlarınızı iyi bilin
 • Yatırım yapacağınız ürün ya da faaliyetin yarını olsun, geleceğine bakın
 • Bir ürünün gelecekteki alacağı değere yatırım yapılmaz, ürünün kendi değerine yatırım yapılır bu yüzden Üretin
 • Başkalarının tahminleri ile yola çıkılmaz araştırma yapın, fikir alışverişi yapın fakat kendi ön görüleriniz ile hareket edin
 • Çalışmaya ara vermeyin
 • Yakın ve uzak hedeflerinizi belirleyin ve hedeften gözünüzü ayırmayın
 • Ulusal ve uluslararası gündemi takip edin
 • Çağdaş yöntemleri her zaman yaşamınıza dahil edin, güncel kalın
 • Küreselleşen dünyada ilişkiler bir tuş kadar uzak bu nedenle uluslararası ticari dili konuşun ve daha fazlasını öğrenmeye çalışın
 • Bilgi sahibi olun hangi alanda faaliyet gösteriyorsanız her ne yapıyorsanız hakkında tam bilgi edinin
 • Bütçenizi asla aşmayın
 • Risklerinizi bir plan ve mantık dahilinde bilgiye dayalı olarak almayı unutmayın
 • Fırsatları iyi takip edin ve kaçırmayın

İŞLETMECİLİK NEDİR?

İşletmelerin iç ve dış faaliyetlerinin neden sonuç ilişkisini inceleyen işletme yönetimi ile ilgili bilgileri ortaya koyan bilim dalı olarak tanımlanmakta bir başka söylem ile makine, hammadde, insan gücü birliği ile ürün ortaya koymak amacı ile üretim yapma faaliyetidir.

GÜNÜMÜZ İŞLETMECİLİK YAKLAŞIMI NEDİR?

Bugün yakın geçmiş de dahil olmak üzere Türkiye gelişmiş ülkelerde uygulanan modeli esas almış ve uygulamaya koymuştur, yaklaşımın temeli Vatandaşa Yardım ve Rekabetin desteklenmesidir.

Yeni Yönetim Yaklaşımının Özellikleri;

 • Şeffaflık
 • Hesap verebilirlik
 • Katılımcılık
 • Stratejik Yönetim
 • Açıklık
 • Risk Yönetimi
 • İnsan Odaklılık
 • Performans Yönetimi
 • Bilgiye Dayalı Yönetim

 

KURUMSAL YÖNETİM NEDİR?

Hukuka uygun, toplumsal beklentileri karşılayan, yüksek performans ile sermaye ve insan kaynağını bir araya getirerek faaliyet gösteren işletmecilik yaklaşımıdır, gelişmişliğin ölçüsü kurumsallaşma seviyesi ile değerlendirilmektedir.

İŞLETMELERİN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI NASIL SAĞLANIR?

Bugünkü söylemi ile sürdürülebilir olmak şeklinde tanımlanan uzun ömürlü olmak niteliği işletmelerin büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmelerine, hedefledikleri kârlılığa ulaşmalarına bağlıdır. Hedeflerin gerçekleşmesindeki en önemli uygulama olarak işletmelerin kurumsal bir yapı sergilemeleri gösterilmektedir. Uzun ömürlü olmak kurumsal olmanın yanında güncel gelişmeleri uygulamaya evrensel işletmecilik uygulamalarını eş zamanlı olarak her girişimcinin işletmesinde hayata geçirebilme kabiliyetine bağlıdır.

İŞLETMECİLİĞİN YENİ YÜZÜ EKOGİRİŞİMCİLİK

1990 yılından itibaren gelişmeye başlar Eko girişimcilik faaliyet ve yaklaşımları, Yeşil Girişimcilik olarak da tanımlanmaktadır. Çevreci davranış gösteren, sosyal sorumluluk anlayışı içinde değer yaratarak üretim yapan işletme sahibini ifade etmektedir. Sosyal, Kültürel alanda bir sorunu gideren veya sosyal, kültürel, sağlık alanlarında fayda yaratarak üretim yapan fayda yaratarak kazanç sağlayan girişimleri anlatmaktadır Eko girişim ve günümüz işletmecilik anlayışı Yeşil Ekonomi adı altında yeni bir formasyona kavuşmaktadır sadece ülkemizde değil tüm dünyada.

Hayatınızın en enerjik ve en keyifli zamanlarında yatırıma başlamak, geleceği olabildiğince hızlı ve hayallerinize yakın bir şekilde güvence altına almak demektir. Üstelik yatırım yapmak için birbirinden kolay seçenek bulunuyor! Düşen faiz oranları, maliyetlerin değişmesi, birikim oranının %25’ten %20’ye indirilmesi genç yaşta yatırımı biraz daha kolaylaştırıyor. Geleceğinizi garanti altına alma yolunda ihtiyacınız olan bazı önerileri sizlerle paylaştık. Konut kredisi ile ev sahibi olmak veya birikim yaparak hayallerinizi gerçekleştirmek sandığınızdan çok daha kolay. Bu infografiği dikkate alın ve gelecek hayallerinize yaklaşın.

Yatırım yapmak, sahip olduğunuz parayı katlayarak cebinizde tutmaktır. Birikimlerinizi yatırıma dönüştürmek ve geleceğe güvenle bakmak için geç kalmak istemiyorsanız sizin için bazı önerilerimiz var. Karlı yatırımların sırrı bu rehberde gizli, lütfen dikkatlice okuyun. Öncelikle finansal planlama gerekiyor.


1. Hedef Planlama

 • Hedeflerinize öncelik sırası koyun
 • Hedeflerinizi belirleyin (ev almak, araba almak…)
 • Bir banka hesabı oluşturun (damlaya damlaya göl olsun)

Hedeflerinizi 3 şekilde kategorize edebilirsiniz:

KISA DÖNEM – YARI DÖNEM – UZUN DÖNEM

Gençlik güzel dönem. Genç olduğunuz için diğer kategorileri de inceleyebilirsiniz.

SAĞLIK EĞİTİM YERLEŞİM EVLİLİK EMEKLİLİK

2. Yatırım Planlama

Aylık bütçe yapmak için gelirinizi 3’e bölerek yol alabilirsiniz:

BİRİKİMLER > MASRAFLAR > YATIRIM

Yatırım planınızın bağlı olduğu konular:

 • Yaş, gelir, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler gibi detaylar yatırım planlarken alabileceğiniz riski belirler.
 • Almak istediğiniz risk miktarını belirlerken risk alma isteğinizle orantılı hareket etmelisiniz.
 • Yatırımı takip edecek ve ilgilenecek ne kadar vaktiniz var?
 • Yatırım yapma amacınız nedir?

3. Risk Yönetimi (Sigorta)

Gençler için sigorta, daha uygun fiyatlarda.

Bu yüzden ne kadar erken yaparsanız o kadar karlı çıkarsınız.

Bu sayede bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler de güvende olur.

4. Finansal Plan Oluşturma

 • Nakit akışınızı takip edin.
 • Özel olarak organize edilmiş bir bütçe!
 • Harcamalar konusunda detaylı bir güzergah çizmenizi sağlar.
 • Harcamaları nereden kısacağınızı planlayın.
 • Biriktirirken de harcama yaparken daha bilge adımlar atmanızı sağlar.
 • Masraflarınızı düzene sokar.

Genç Yaşta Yapılabilecek En Doğru Yatırımlar:

 • Mortagage ile ev almak
 • Taşıt kredisi ile ev almak
 • Bireysel emeklilik
 • Sigorta hizmetleri
 • Birikim hesapları

Gençler için yatırım rehberi, sahip olduğunuz parayı arttırmak, hayallerinize kavuşmak ve geleceği güvence altına almak adına tüm bilgileri içeriyor. Hedeflerinizi kategorize ettikten sonra adım adım yatırım yoluna girebilirsiniz.

YATIRIM YAPILABİLECEK EN CAZİP SEKTÖRLER

LOJİSTİK

 • ÖZELLİĞİ: Lokomotif sektör
 • YAŞI: Genç bir sektör
 • YAPISI: Emek yoğun, Teknoloji yoğun
 • AVANTAJLARI: Ortadoğu, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri arasında önemli bir lokasyona sahip.
 • BÜYÜME HIZI: %10-15
 • İSTİHDAM KATKISI: Yüksek
 • SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ: Kalkınmada öncelikli bölgeler Teşviki, İşveren Sigorta Prim İndirimi Desteği, Genç ve Kadın İstihdamını Artırma Desteği, İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamının Teşviki, Araştırma-Geliştirme Teşviki
 • YABANCI YATIRIMCI CAZİBESİ: Türkiye, kıtalararası avantaja sahip olması yeni ipek yolunun inşa edilmesi nedeni ile uluslararası lojistik üs olması beklenen bir ülke. Ayrıca Türkiye’de ucuz iş gücü olanağının söz konusu olması yabancı yatırımcıların cazibe alanını oluşturuyor.

İNŞAAT

 • ÖZELLİĞİ: Lokomotif sektör
 • YAŞI: Sektörel kalkınması 1920 yılında genellikle alt yapı inşaatları ile başlar
 • YAPISI: Emek, Sermaye, Teknoloji yoğun
 • AVANTAJLARI: Sürdürülebilir büyümeye sahip
 • BÜYÜME HIZI: 2017 yılında %8,9
 • İSTİHDAM KATKISI: Yüksek
 • SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ: Kalkınmada Öncelikli Bölgeler Teşviki, İşveren Sigorta Primi İndirimi Desteği, Genç ve Kadın İstihdamını Artırma Desteği, İşsizlik Ödeneği alanların İstihdamı Desteği, Araştırma-Geliştirme Desteği
 • YABANCI YATIRIMCI CAZİBESİ: Yüksek

ENERJİ

 • ÖZELLİĞİ: Lokomotif sektör
 • YAŞI: 1910 yılında yabancılara tanınan kolaylıklardan sonra Elektrik üretimi artar, enerji üretimi yabancı ortaklıklar ile gelişir.
 • YAPISI: Sürdürülebilir büyümeye sahip
 • AVANTAJLARI: Yenilenemeyen fosil enerjiler (Kömür, Petrol gibi) yerini doğal kaynaklara ve yenilenebilir enerjilere bırakmaya başladı. Güneş, Rüzgâr gücü ile elektrik üretmek daha ucuz ve devamlı olması nedeni ile sektör kedini farklı alanlarda yeniliyor.
 • BÜYÜME HIZI: 2016 Yılında %1,7-2017 yılında %6,4
 • İSTİHDAM KATKISI: Yüksek- Yenilenebilir Enerji sektörü istihdamın en büyük çözümü olarak değerlendiriliyor.
 • SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ: AR-GE Teşvikleri, Bayan ve Genç istihdamını artırma teşvikleri, İşveren Sigorta Prim İndirimi, İşsizlik Ödeneği alanların İstihdamı Desteği, Kalkınmada Öncelikli Bölgeler Teşviki
 • YABANCI YATIRIMCI CAZİBESİ: Çok yüksek

YEŞİL EKONOMİ

 • ÖZELLİĞİ: Lokomotif
 • YAŞI: 9
 • YAPISI: Sürdürülebilir büyümeye sahip
 • AVANTAJLARI: Dünya ülkeleri ortak çabası ile doğa ve doğal kaynakları korumak, doğaya ve doğal kaynaklara zararı azaltan üretim ve faaliyetlerde bulunmak, doğayı ve doğal kaynakları geliştirici aynı zamanda sosyal, kültürel değerleri koruyan faaliyetlerde ve üretimde bulunmak yasalar ile düzenlenerek teşvik edilmekte. İşletmeler arasında Yeşil Ekonomik faaliyetler bir rekabet unsuru olarak alanını ve ekonomiyi büyütmekte. Ekonomi, Yeşil Ekonomiye dönüş sürecindedir yakın bir tarihte sadece Yeşil Ekonomiden söz edilecek ayrıma gerek kalmayacaktır ve bu süreç fırsat niteliği taşımaktadır. Paris Anlaşması ve Yeşil İklim Fonu, uluslararası Yeşil Çabanın aşamalarındandır.
 • BÜYÜME HIZI: Tüm sektörler içinde farklı büyüme hızına sahip-Tüm sektörlere uyarlanabilir ayrı özellik
 • İSTİHDAM KATKISI: Yüksek (İstihdam yaratan sektör doğası gereği sosyal fayda sağladığından yeşil bir faaliyet göstermiş demektir)
 • SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ: Ulusal değil uluslararası destek de almaktadır.
 • YABANCI YATIRIMCI CAZİBESİ: Uluslararası önemsenen alan, çok yüksek.
Proje İlanı Verin


Proje İlanı

Size ait olan fikirleriniz, projeleriniz can bulsun!

Bir fikrim var, Yatırımcı arıyorum, Sponsor arıyorum yada Girişimim var diyorsanız; proje ilanı verin.

Projelerinizi Türkiye ve Dünya genelinde bulunan yatırımcılara ücretsiz bir şekilde tanıtabilirsiniz.

Proje EkleŞirket Tanıtımı

Şirketiniz için yeni yatırımcılar bulun!

Ortak arıyorum, Satılık marka yada Satılık şirketim var diyorsanız; şirket ilanı verin.

İlanınızı ücretsiz olarak yayınlayın, yeni yatırımcılar anlık olarak size ulaşsınlar.

Şirket İlanı Ver


Hazır İşyeri / Devren


Devren İlanları – YENİ

Aktif olarak çalışan işyeriniz için yatırımcılar bulun.

Bayi, Franchise, Avm mağazası, Zincir işletme gibi vb. işyerleriniz için yeni yatırımcılara ulaşın.

Firma ilanlarınızı ücretsiz olarak yayınlayın, yeni alıcılar anlık olarak size ulaşsınlar.

Devren İlanı Ver


Destekler


 • %100 ücretsiz
 • Bir veya daha fazla ilan verme hakkı
 • Online başvuru alabilme
 • Üst sıra gösterimi
 • Mobil uygulama yayını
 • Konum, telefon, video, görsel, telefon ekleyebilme
 • Melek yatırımcılar, Mentorlar, Brokerlar ile paylaşarak
 • Tüm web sitesi platformlarımızda
 • Anlaşmalı çözüm ortaklarımızda
 • Sosyal ağlarda
 • Arama motorları desteği
 • Push bildirim
Eğer bir yatırımcı iseniz veya ilginizi çekebilecek farklı iş modellerine yatırım yapmayı düşünürseniz, Kobi Vadisi yatırım ilanları sayfalarında bulunan; “8 farklı ana kategoride yer alan” iş modellerine ulaşabilir, anlık olarak ilan sahibi kişi/firma ile iletişim kurabilirsiniz.


çok yakında

[Toplam:7    Ortalama:4.1/5]

Yatırım Rehberi hizmetimizi değerlendirmek ister misiniz?