Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yatırım Yaparken Doğru Alana Yönelmek

SEKTÖR SEÇİMİ

Yeni yatırımcıların kazanç elde edebilmeleri, kazançlarının ve girişimlerinin sürdürülebilir nitelik taşıması girişimcilik yetenek ve bilgileri dışında lokomotif sektörlere yatırım yapmalarına bağlıdır. Kazanç ve başarı olasılığını yükseltmek olası desteklerden yararlanmak konusunda fırsat niteliği taşıyan, yükselen sektörler cazip yatırım alanları olarak değerlendirilebilir.

FİRMA SEÇİMİ

Yeni girişimci adayı olarak bağımsız bir işletme açmayı düşünüyorsanız sektör seçimi, ardından yeni dünyaya getireceğiniz işletmenizin marka değerini, üretim ve kalite sistemlerini dolayısı ile ilgili tüm giderlerin işletme yer seçimi ve Resmî işlemler de dahil yapılması gerekenleri hesaplayabileceğiniz fizibilite çalışmasına gereksiniminiz olacaktır.

Yatırımınızı bir ortaklığa da yapabileceğiniz seçeneğini değerlendirin. Franchising veren, Bayilik veren bir firma ile küçük veya Orta ölçekte bir işletmenin sahibi olarak ticari yaşamda yerinizi alabilir pek çok avantajdan yararlanarak rekabet koşullarını lehinize çevirebilirsiniz. Her iki durumda da sektör ve firma araştırmanızı en iyi biçimde gerçekleştirir güvenilir fizibilite çalışması yaparsanız piyasada ki fırsatları yakalayacak potansiyeli oluşturursunuz.

Yatırım Yaparken Araştırılması Gereken Alanlar

 • Lokasyon
 • İş alanı
 • Bayi ya da Franchising alınacak ise Şube sayısı
 • Ortak olunacak firmanın yaşı
 • Faaliyet alanı
 • Personel sayısı
 • İstihdama katkısı
 • Büyüme oranı
 • Mali kaynak tutarı
 • Ana firmanın sağlayabileceği destekler
 • Mevcut Devlet destekleri kapsamına giren bir uygulama alanı var mı?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

 • Seçilen sektör ve İş alanı ile faaliyetin düşünüldüğü lokasyonun uyumlu olup olmadığı
 • Yatırılan kaynağın geri dönüşüm süreci
 • Bayi ya da Franchising alınacak ise Firmanın güvenilir olup olmadığı
 • Yatırım tutarı ile mevcut sermaye arasındaki gerçekçi ilişki
 • Bir yıllık amortisman giderlerinin dikkate alınması
 • Olası risk hesaplamalarının yapılarak bir planın ortaya konulması

BAĞIMSIZ YATIRIMCI OLACAKSANIZ

Belirli bir hedef oluşturmadınız hangi sektöre girsem noktasında bulunuyorsanız, ülkemizdeki gelişen sektörleri inceleyerek, lokomotif sektörler ve alt sektörleri ile detaylı bir araştırma yapmanız sizi doğru bilgilere götüreceği gibi piyasadaki fırsatları da görmenizi sağlayacaktır.

Vergi indirimimi, prim indirimi gibi ayrıcalıklar olabileceği gibi piyasa koşulları ile ilgili çeşitli avantajları barındıran iş faaliyet alanları ile karşılaşmanız mümkün hedef oluşturduktan sonra oldukça titiz hazırlanmış fizibilite raporları sağlıklı adımlar atamanızda en büyük rehberiniz olacaktır.

Yatırımcılara Tavsiyeler

 • Gençler ne kadar erken yatırım yapmaya başlarlar ise yaşları ilerlediğinde o kadar çok paraları
 • İşleri basit tutun, sınırlarınızı iyi bilin
 • Yatırım yapacağınız ürün ya da faaliyetin yarını olsun, geleceğine bakın
 • Bir ürünün gelecekteki alacağı değere yatırım yapılmaz, ürünün kendi değerine yatırım yapılır bu yüzden Üretin
 • Başkalarının tahminleri ile yola çıkılmaz araştırma yapın, fikir alışverişi yapın fakat kendi ön görüleriniz ile hareket edin
 • Çalışmaya ara vermeyin
 • Yakın ve uzak hedeflerinizi belirleyin ve hedeften gözünüzü ayırmayın
 • Ulusal ve uluslararası gündemi takip edin
 • Çağdaş yöntemleri her zaman yaşamınıza dahil edin, güncel kalın
 • Küreselleşen dünyada ilişkiler bir tuş kadar uzak bu nedenle uluslararası ticari dili konuşun ve daha fazlasını öğrenmeye çalışın
 • Bilgi sahibi olun hangi alanda faaliyet gösteriyorsanız her ne yapıyorsanız hakkında tam bilgi edinin
 • Bütçenizi asla aşmayın
 • Risklerinizi bir plan ve mantık dahilinde bilgiye dayalı olarak almayı unutmayın
 • Fırsatları iyi takip edin ve kaçırmayın

Türkiye’de İşletmecilik

İŞLETMECİLİK NEDİR?

İşletmelerin iç ve dış faaliyetlerinin neden sonuç ilişkisini inceleyen işletme yönetimi ile ilgili bilgileri ortaya koyan bilim dalı olarak tanımlanmakta bir başka söylem ile makine, hammadde, insan gücü birliği ile ürün ortaya koymak amacı ile üretim yapma faaliyetidir.

GÜNÜMÜZ İŞLETMECİLİK YAKLAŞIMI NEDİR?

Bugün yakın geçmiş de dahil olmak üzere Türkiye gelişmiş ülkelerde uygulanan modeli esas almış ve uygulamaya koymuştur, yaklaşımın temeli Vatandaşa Yardım ve Rekabetin desteklenmesidir.

Yeni Yönetim Yaklaşımının Özellikleri;

 • Şeffaflık
 • Hesap verebilirlik
 • Katılımcılık
 • Stratejik Yönetim
 • Açıklık
 • Risk Yönetimi
 • İnsan Odaklılık
 • Performans Yönetimi
 • Bilgiye Dayalı Yönetim

 

KURUMSAL YÖNETİM NEDİR?

Hukuka uygun, toplumsal beklentileri karşılayan, yüksek performans ile sermaye ve insan kaynağını bir araya getirerek faaliyet gösteren işletmecilik yaklaşımıdır, gelişmişliğin ölçüsü kurumsallaşma seviyesi ile değerlendirilmektedir.

İŞLETMELERİN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI NASIL SAĞLANIR?

Bugünkü söylemi ile sürdürülebilir olmak şeklinde tanımlanan uzun ömürlü olmak niteliği işletmelerin büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmelerine, hedefledikleri kârlılığa ulaşmalarına bağlıdır. Hedeflerin gerçekleşmesindeki en önemli uygulama olarak işletmelerin kurumsal bir yapı sergilemeleri gösterilmektedir. Uzun ömürlü olmak kurumsal olmanın yanında güncel gelişmeleri uygulamaya evrensel işletmecilik uygulamalarını eş zamanlı olarak her girişimcinin işletmesinde hayata geçirebilme kabiliyetine bağlıdır.

İŞLETMECİLİĞİN YENİ YÜZÜ EKOGİRİŞİMCİLİK

1990 yılından itibaren gelişmeye başlar Eko girişimcilik faaliyet ve yaklaşımları, Yeşil Girişimcilik olarak da tanımlanmaktadır. Çevreci davranış gösteren, sosyal sorumluluk anlayışı içinde değer yaratarak üretim yapan işletme sahibini ifade etmektedir. Sosyal, Kültürel alanda bir sorunu gideren veya sosyal, kültürel, sağlık alanlarında fayda yaratarak üretim yapan fayda yaratarak kazanç sağlayan girişimleri anlatmaktadır Eko girişim ve günümüz işletmecilik anlayışı Yeşil Ekonomi adı altında yeni bir formasyona kavuşmaktadır sadece ülkemizde değil tüm dünyada.