Yatırımcı Arıyorum

Acentecilik Faaliyetleri

Acente Nedir?

Bir sıfatı olmadan (Ticari Mümessil, Ticari vekil veya müstahdem gibi) belirli bir bölgede, belirli bir yerde sürekli olarak bir Ticari bir işletmenin sözleşmelerine aracılık eden, bu sözleşmeyi o ticari işletme için yapan ve bu işlemi bir sözleşmeye dayanarak yapan, bu faaliyeti meslek edinmiş kişiye Acente denilmektedir. Acentenin daha detaylı olarak ne olduğu, ne iş yaptığı ve ne demek olduğu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Acente Nedir adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Acenteliğin Unsurları Nelerdir?

 • Ticari işletmeye tabi değildir
 • Acentelik faaliyeti bir sözleşmeye dayalı olarak başlar
 • İş faaliyetinin içeriğini İşletme adına sözleşmelerin yapılması, aracılık edilmesi oluşturur.
 • Belirli bir bölgede, belirli bir yerde faaliyet gösterir
 • Süreklidir
 • Meslek edinmiştir

Türk ticaret kanununa göre 2 tip acente vardır:

1- Sözleşme yapma yetkisine sahip acente

Acente sözleşmeyi ticari işletme adına yapar

2- Aracı acente

Ticari işletmeye ait işleri onun adına yapmaz sadece anlaşmaların yapılmasına aracılık eder.

ACENTELİKTE RİSK KİME AİT?

Acente ticari işletmeye aracılık etmekte veya onun adına işlem yapmaktadır bu nedenle risklerin sorumluluğu ticari işletmeye aittir.

ACENTE TEKEL HAKKINA SAHİP MİDİR?

Acentecilikte tekel hakkı zorunlu bir unsur olarak yer almıyor Acentenin onayı ile kaldırılabilen nitelik taşıyor.

ACENTE TEMSİL ETTİĞİ TİCARİ İŞLETMEYE BAĞLI MIDIR?

Acente temsil ettiği ticari işletmenin emir ve talimatlarına uygun faaliyet göstermek ile yükümlüdür.

Acente Faaliyet Alanları

TURİZM ACENTELERİ FAALİYETLERİ

WTO (Dünya Turizm Teşkilatı) tanımına göre Seyahat Acentesi, turistlere bilgi aktaran konaklama ve seyahat satışları faaliyetinde aracılık ederek komisyon alan işletmedir.

Acenteler, turizm kapsamındaki gezi, eğlence, konaklama faaliyetlerini sağlayan, faaliyetler hakkında turistlere bilgi aktaran ve bu faaliyetlerden gelir elde ederken ülke Turizm Ekonomisine katkı sağlayan işletmelerdir. 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu kapsamında yükümlülükleri ve hakları belirlenmiş. Seyahat acentelerinin yürüttüğü turizmle ilgili belli başlı fonksiyonları bulunmaktadır.

 • REZERVASYON

Rezervasyon faaliyeti pek çok detay içerebilir, hangi ulaşım, transfer biçimi, konaklama sırasındaki restoran kullanımı gibi ayrıntılar acente tarafından dikkatli ve özenli bir biçimde kayıt altına alınarak yine aynı titizlikle uygulamaya konulur. Hızlı ve kusursuz hizmet için Acentelerde otomasyon programları kullanırlar turist talep bilgilerini içeren form Tur Operatörleri tarafından ilgili acenteye verilir Acente istenen koşulları sağlayabiliyor ise rezervasyonu gerçekleştirir.

 • OPERASYON

Turist transfer faaliyetlerini içerir ve satışı yapan tur operatörünün sorumluluğundadır, turistlerin satın aldıkları tatil paketi kapsamında ulaşımları, talep edilen hizmet biçimlerine göre gerçekleştirilir. Uluslararası seyahatlerde turistin limandan alınması otele transferi konaklama biçimi seyahati sırasında gezilecek yerler, tatil sonu otelden limana transfer operasyon sürecidir paketi satan tur operatörü ve acentenin sorumluluğundadır.

 • GÜMRÜK-VİZE UYGULAMALARI

Acenteler uluslararası seyahatlerde konukları adına gümrük-vize işlemlerini kendileri yürütürler ve ayrıca bir ücret talep etmezler bu işlemler için vergi ve harçlar ise turistler tarafından ödenir. Her ülkenin uygulaması farklı olabileceğinden nelerin yasak olduğu konusunda yolcuların bilgilendirilmesi de Seyahat Acentesinin görevlerinden biridir.

 • ENFORMASYON

Seyahat Acenteleri Birliği Yönetmeliği uyarınca Seyahat Acenteleri turistleri ilgili ülkenin döviz, gümrük, vize gibi işlemleri hakkında bilgilendirmekle yükümlüler 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Yasası uyarınca Seyahat Acenteleri bilgi aktarımını gerçekleştirecek Enformasyon memuru çalıştırmak zorundalar. Ancak bu hizmet ile ilgili ücret alımı masrafsız uygulamalar için şart konulmamış.

 • ARAÇ KİRALAMA

1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Yasası kapsamında acentelerin en az 10 aracı bünyelerinde bulundurabilecekleri, araç kiralama hizmeti verebilecekleri belirtilmiş. Seyahat acenteleri konuklarını araç kiralamam hizmetini sunabilmekteler.

 • EKSTRA TUR SATIŞLARI

Acenteler bölgesel turlar düzenleyerek paket dışı konuklarını gezdirebilir bu faaliyetlerden de ciddi kazançlar elde edebilmekteler.

 • BİLET SATIŞI

Seyahat Acenteleri tüm ulaşım araçlarının biletlerini satabiliyorlar. Spor karşılaşmaları, konferanslar ve tiyatro biletlerinin de acenteler tarafından satılabileceği belirtilmiş.

Seyahat Danışma El Kitabı dünyada yaygın olarak kullanılan, turistin işlerin kolaylaştıran rehber niteliğinde hazırlanmış.

Sigorta Acenteleri Faaliyetleri

5684 Sayılı Yasa kapsamında Müsteşarlıktan uygunluk belgesi alan, levhaya kayıtlı kimseler Sigorta Acentesi açabiliyorlar. Gerçek veya tüzel kişi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından görevlendirilmiş il veya ilçe Ticaret Odasına başvurulur, başvuru Müsteşarlığa gönderilir onaylandığında levhaya kayıt edilmek üzere evrak Türkiye odalar ve Borsalar Birliğine gönderilir. Yetkili kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler dışında hiç kimsenin Sigorta acentesi faaliyetinde bulunmasına izin verilmiyor.

GÖREV KAPSAMI

Sigorta Acenteleri sadece kendilerinde vekaleti bulunan sigorta veya emeklilik şirketleri adına aracılık sigorta hizmetlerini yürütebiliyorlar.

Sigorta Acentesi Açacak Kişilerde Olması Gereken Özellikler

GERÇEK Kişiler için;

 • Türkiye’de ikamet etmesi
 • Medeni hakları kullanmasına engel bir durumu olmaması
 • Adli sicilin temiz olması
 • İflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması
 • En az mal varlığı şartını yerine getirmiş olması
 • Acentelik faaliyeti için gerekli niteliklere sahip olması

Tüzel kişiler için;

 • Merkezin Türkiye olması
 • İflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması
 • En az sermaye koşulunu sağlamış olması
 • Sigorta acentesi açacak niteliklere ve ekibe sahip olması
 • Medeni hakları kullanmaya engel bir durum olmaması

Not: Bu sektörde yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan sigorta acenteliği iş planı içeriğini incelemenizi öneriyoruz.

Sigorta Acentelerinin İşlevi

Kaynaklar toplam prim gelirlerinin, 2012 yılı itibarı ile %65 gibi bir bölümünün acenteler tarafından karşılandığını belirtilirken mevcut acente sayısı da söz konusu tarih itibarı ile 16 Bin olarak verilmiş. Ülkemizde sigorta acenteleri trafik sigortası acentesi gibi bir ayrıma gidilmeksizin 5684 Sayılı yasa kapsamında sigorta şirketlerinin hesabına sözleşmelere aracılık etmekteler.

2018 yılı itibarı ile 7216 Gerçek kişi, 8604 Tüzel kişiliğe sahip Acente faaliyet göstermekte. Kaynaklara göre ülkemizde yabancı Sigorta Acentesi bulunmuyor ancak 6 yabancı ortaklı Acente faaliyet gösteriyor. Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik ile 2017 yılında azami primler belirlenmiş.kobi vadisi

Yorumunuz