Yatırımcı Arıyorum

Başarılı Bir İnovasyon İçin Yapılması Gerekenler

İnovasyonun Önemi

İşletmelerin kendilerini geliştirebilmeleri ve gelecek yıllarda karlılık oranlarını artırmaları için inovasyona önem vermeleri gerekmektedir. Bu bağlamda işletmeler teknolojinin getirdiği faydaları kullanarak inovasyon alanında çalışmalarını artırdığı sürece hem o işletme hem de işletmenin bağlı olduğu ülkenin ekonomisinde büyük bir artış söz konusu olacaktır. Fakat inovasyona önem verilirken bunun başarılı sonuçlar da doğurması gerekir. Başarısız inovasyonlar işletmeler için artıdan çok eksi anlama gelmektedir.

Peki, başarılı bir inovasyon için yapılması gerekenler nelerdir?

İnovasyon Stratejisi Oluşturmak

Tüm işletmeler, bölgeler, sektörler ve ülkeler için tek bir inovasyon stratejisinin olması kesinlikle doğru bir şey değildir. Bunun için işletmelerin ve ülkelerin mevcut finansal durumları, teknolojik alt yapıları, insan kaynağı durumu, Pazar payı ve rakiplerine göre durumları göz önüne alarak özel bir inovasyon stratejisinin olması gerekmektedir. Bu şekilde oluşturulan özel inovasyon stratejileri o işletmenin veya ülkenin ekonomik gelişiminde büyük katkı sağlayacaktır.

Dışa Açık ve İçeride de etkileşim içerisinde olan bir sistemin olması

Günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylığı göz önüne alındığında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve edindiği bilgileri işletmeye dahil edebilen ve ortaya çıkan fırsatlara cevap verebilecek nitelikte bunu inovasyona dönüştürebilen bir iletişim ağının kurulması oldukça gereklidir. Bu iletişim ağı, dinamik ve dışa açık bir yapı sergilemek durumundadır.

Kültürel bir altyapıya ve işletme yapısına sahip olmak

İşletmeler içerisinde inovasyon faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, pazarlanabilmesi ve süreklilik kazanması için çalışanların da vizyon sahibi olmasıyla gerçekleşebilir. Çalışanlara vizyon ve değer kazandırma kültürel bir altyapı ile gerçekleşebilir. Bu altyapının geliştirilebilmesi için lider kadrosunun önemi çok büyüktür.

Yapılacak İnovasyonlar hakkında doğru kararlar verebilmek

İnovasyonlar belirli özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Artımsal inovasyonlar, ürün inovasyonları, hizmet inovasyonları, yönetimsel inovasyonlar, pazarlama inovasyonları, teknolojik ve teknolojik olmayan inovasyonlar ve destekleyici inovasyonlar bu sınıflara örnek olarak gösterilebilir. İnovasyon hakkında doğru kararlar verebilmek için işletmenin mevcut pazar araştırmasını, teknolojik altyapısını, rekabet ortamını ve ihtiyaçları iyi değerlendirmek gerekir. Örneğin teknolojik bir inovasyonun rekabet ortamının yüksek olması her şartta doğru bir karar olmazken, düşük maliyetli artımsalinovasyon gerçekleştirme rekabet gücünü yükseltip karlılık oranını artırabilir. Bu gibi durumları doğru değerlendirmek başarılı bir inovasyonun temelidir.

İnovasyonda Başarıya Ulaşmak

Yukarıda verilen bilgiler ışığında inovasyonun başarılı olması, işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden yapılacak inovasyonların belirli kıstaslarda değerlendirilip sonuca bağlanması yapılacak en doğru hamle olacaktır.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz