Yatırımcı Arıyorum

Cadde ve Avm Mağazacılığı Arasındaki Farklar

Cadde Üzerinde veya AVM’de Mağaza Açmak

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin yeni iş fikirleri arasında genellikle mağaza açmak bulunmaktadır. Girişimcilerin mağaza açma fikrinde de 2 seçenek önlerine çıkmaktadır. Mağaza açmak isteyen girişimciler; cadde üzerinde veya AVM’de yeni mağaza açabilirler. Seçeneklerden birinin seçilmesiyle birlikte diğer seçeneğe kıyasla farklılıklar ortaya çıkacaktır. Girişimcilerin cadde üzerinde mi yoksa AVM’de mi mağaza açacakları sorusunun yanıtını mağazanın bulunduğu alana yönelik olarak vermesi gerekir. Teknolojik gelişmelerle birlikte internet üzerinden yapılan alışverişin önem kazanmasıyla girişimcilerin mağazacılığa olan ilgisinin azaldığı açık bir şekilde görülmüştür. Ancak AVM mağazacılığı veya cadde mağazacılığı girişimcilerin her zaman ilgisini çeken ve kâr sağlayan bir girişim modelidir.

Ülkemizde tüketicilerin çoğu, internet üzerinden almak istedikleri ürünleri mağazalardan denemeden almıyorlar. Bu nedenle girişimcilerin hem fiziksel bir mağaza hemde internet üzerinden satış yapabilecekleri bir mağaza sunmaları oldukça faydalı olacaktır. Tüketici deneyimlerini iyileştirmek isteyen girişimcilerin hem fiziksel mağaza hemde internet mağazası seçeneklerini tüketicilere sunması gerekir.

Girişimcilerin fiziksel olarak açacakları mağazalar için cadde ve AVM arasında karar vermeleri gerekir. Cadde üzerinde mağaza açmak isteyen girişimcilerin emlakçılar veya işyeri sahipleriyle kiralama işlerini halletmesi mümkündür. Cadde mağazacılığında yaşanan talep artışıyla bu alana yönelen pek çok girişimci bulunmaktadır. Alışveriş merkezleri bir merkezi birim tarafından dizayn edilmiş, planlanmış, yapılandırılmış ve çeşitli hizmetlerin sunulduğu bir alandır. Bu nedenle alışveriş merkezlerinde mağaza açacak olan girişimciler belirli kurallardan sorumlu olacaktır.

Mağaza Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Girişimcilerin cadde üzerinde mi yoksa alışveriş merkezinde mi mağaza açacağına karar verebilmesi için iki seçenek arasında bulunan farkları bilmesi gerekir. Öncelikli olarak girişimcilerin mağazalarını kuruluş aşamasında kuruluş yeri seçiminde dikkat etmesi gerekir.

 • Cadde üzerinde açılan mağazaların yıllardır oluşturmuş oldukları bir müşteri profili bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinde açılan mağazaların ise tüketiciye fiziksel ve sosyal farklılıklar sunmaktadır ve dolayısıyla müşteri profili değişim göstermektedir.
 • Cadde üzerinde açılan mağazalar alışveriş merkezlerine oranla daha işlek ve kalabalıkkonumlarda açılır. Bu nedenle cadde üzerinde açılan mağazaların tüketici tarafından tanınırlığının sağlanabilmesi daha avantajlı olacaktır.
 • Cadde üzerinde açılan mağazaların tüketici profillerine göre mağazayı konumlandırma şansı bulunmaktadır. Girişimcilerin tüketicilerin yoğunlukta bulunduğu konuma yakın olarak açacakları cadde mağazaları seçenekleri bulunmaktadır. Alışveriş merkezi mağazalarında ise böyle bir seçenek bulunmamaktadır. Alışveriş merkezinin kurulduğu konuma göre girişimcilermağazalarını açabileceklerdir.
 • Alışveriş merkezlerinde açılacak olan mağazalar tüketicilere pek çok konuda avantaj sağlamaktadır. Alışveriş merkezleri tüketicilerin araçlarını park sorunu olmadan, güvenlik sunulması, ürün çeşitliliği sunulması gibi nedenlerle cadde mağazacılığına kıyasla avantajlı bir konumdadır. Cadde üzerinde açılan mağazaların tüketicilere park ve güvenlik avantajı sunmaları mümkün değildir.
 • Alışveriş merkezleri kuruluş amaçlarına göre tüketicilerin zaman geçirmesini hedefler. Bu nedenle alışveriş merkezlerinde açılan bir mağaza dinamik bir yapıya sahiptir ve rakipleri yakınlarında bulunur. Cadde üzerinde bulunan mağazaların rakipleri yakınlarında bulunabilir ancak dinamik bir yapıya sahip olup olunamayacağına girişimci kendisi karar verir.
 • Cadde üzerinde açılacak bir mağaza için girişimcilerin işyerini kiralaması veya satın alması mümkündür. Alışveriş merkezlerinde açılacak olan mağazalarda ise girişimcilerin işyerini satın alması mümkün değildir.
 • Alışveriş merkezlerinde girişimcilerin tüketicilere hangi marka ürünü sunacağı sözleşme ile sabitlenmiştir. Girişimcilerin markaları değiştirmek istemesi halinde alışveriş merkezinde yetkili olan kişilerden izin alması gerekir. Cadde üzerinde açılan mağazalarda ise girişimciler herhangi bir sözleşmeye bağlı olmadan markalarını değiştirebilirler.
 • Alışveriş merkezi mağazaların kazançlarını takip ederler ve kiralarını kazançlara oranla belirlenir ve değişim gösterir. Cadde mağazalarında ise kazançlar takip edilmez ve sözleşmeye göre belirli bir kira ödenir.
 • Alışveriş merkezleri hedef kitlesine yönelik olarak belirli markaların mağaza açmasına izin verir. Cadde üzerinde açılacak bir mağazada ise böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Cadde üzerinde açılan mağazaları tüketicilerin tercih etme sebeplerinden bazıları indirim alabilme, alışkanlık gibi nedenlerdir. Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde indirim alamayacaklarını bilmeleri halinde cadde üzerinde açılan mağazaları tercih etmeleri mümkündür.
 • Alışveriş merkezlerinde açılan mağazalar genellikle konsept olarak cadde üzerinde açılmış olan mağazalara göre avantajlı olmaktadır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda tüketicilerin daha çok alışveriş merkezinde bulunan mağazaların konseptlerini beğendikleri belirtilmiştir.
 • Tüketicilerin cadde üzerinde açılan mağazalara yönelik olarak bazı düşünceleri önceden belirlenmiştir. Bu düşüncelerden bazıları cadde üzerinde bulunan mağazaların fiyatlarının alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalara kıyasla daha uygun olduğu düşüncesidir. Bu durum cadde mağazacılığına bir avantaj sunmaktadır.
 • Alışveriş merkezleri yapıları gereği tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle alışveriş merkezlerinde bulunan tüketicilerin çoğu girişimcilerin için potansiyel müşterilerini oluşturmaktadır. Cadde üzerinde açılan bir mağazanın ise potansiyel müşterileri cadde üzerinde bulunan kişiler olmayabilir. Görsel Mağazacılık Stratejisi ile Satışları Arttırmak
 • Alışveriş merkezlerinde açılan mağazaların giderleri arasında ortak alan gideri ödemesi bulunmaktadır. Cadde üzerinde açılan mağazalarda ise böyle bir gider bulunmamaktadır.

Girişimcilerin cadde üzerinde veya alışveriş merkezlerinde mağaza açma seçenekleri arasında karar verebilmesi için farklılıkları göz önünde bulundurması gerekir. Aynı zamanda kuruluş yeri seçimi için gerekli olan adımları izlemesi girişimciler için oldukça önemlidir. Bu nedenle girişimcilerin seçenekleri değerlendirmesi için giderlerini göz önünde bulundurması, hedef kitlesini incelemesi gibi pek çok adımdan sonra karar vermesi gerekir.

İşyeri Kuruluş Yeri Seçimi

Girişimcilerin mağaza açmadan önce kuruluş yeri seçimlerini doğru şekilde yapması gerekir. Girişimcilerin açacakları mağazalar için belirledikleri hedefler doğrultusunda amaçlarına en uygun olan kuruluş yerini seçmeleri gerekir. Kuruluş yeri girişimcilerin hedeflerine en kolay ulaşabildikleri yeri ifade eder. Bu nedenle girişimcilerin alışveriş merkezlerinin sağladığı avantajları ve cadde üzerinde açılacak bir mağazanın sağladığı avantajları değerlendirerek kuruluş yerine karar vermesi gerekir. Girişimciler için en uygun kuruluş yeri mağazaların giderlerin ve gelirlerinin değerlendirilerek en yüksek olan kârın sağlandığı yerin seçilmesidir.

Kuruluş yeri seçimi girişimcilerin verimliliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle girişimcilerin kuruluş yeri seçiminde izlemesi gereken belirli adımlar vardır. Bu adımlar şu şekildedir;

 • Mağazanın açılacağı bölgenin seçimi

Girişimcilerin açmayı düşündükleri mağazaya yönelik olarak bölge seçimi yapması gerekmektedir. Girişimcilerin belirledikleri hedef kitlenin bulunduğu bölgeleri seçmeleri ve bu bölgelerde bulunan alışveriş merkezlerini ve işlek olan caddeleri tespit etmesi gerekir. Aynı zamanda bölgede bulunan hedef kitlenin ayrıcalıklı olarak tüketim alışkanlıklarıyla incelenmesi gerekir. Hedef kitlenin belirli bir bölgede bulunması girişimcilerin sundukları ürünleri talep edebilecekleri anlamına gelmemektedir. Bu nedenle girişimcilerin seçtikleri bölgelere yönelik olarak tüketim alışkanlıklarını incelemesi gerekir.

 • Mağazanın açılacağı il ve ilçenin seçimi

Girişimcilerin mağaza açmak için seçtikleri bölgelerde bulunan il ve ilçeleri incelemesi kuruluş yeri seçiminde ikinci adımı oluşturmaktadır. Girişimciler seçtikleri bölgedeki illerde bulunan alışveriş merkezlerini ve işlek caddeleri belirledikten sonra ilçelerin belirlenmesi gerekir. Girişimcilerin seçtikleri il ve ilçelerde bulunan alışveriş merkezlerinin tespit edilmesiyle birlikte işlek olan caddelerin belirlenmesi gerekir. Girişimciler belirledikleri seçeneklere yönelik olarak en fazla kâr sağlayabileceği kuruluş yeri seçerek gelir elde edebilecektir.

 • Mağazanın açılacağı konumun belirlenmesi

Girişimcilerin kuruluş yeri seçiminde izleyecekleri son aşama mağazanın açılacağı konumu belirlemektir. Girişimcilerin bölge, il ve ilçe seçimlerinden sonra dikkat etmesi gereken aşama konum belirlemektir. Girişimciler mağazaların sundukları hizmetlere göre cadde üzerinde bir mağaza mı yoksa alışveriş merkezinde bir mağaza mı açacaklarına karar verme aşamasını içermektedir. Bu nedenle girişimcilerin kuruluş yeri seçimine başlamadan önce mağaza hedeflerini çok iyi belirlemiş olması gerekir. Hedefleri iyi belirlenmiş olan bir mağaza girişimcilerin seçimlerini doğru şekilde yapmasına yardımcı olacaktır.

İş Yeri Açma Rehberi

Eğer sizde yeni bir iş yeri açma aşamasındaysanız, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan; işyeri açma rehberi adlı içeriklere ulaşabilirsiniz.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz