Yatırımcı Arıyorum

Çalışma Hayatında İş Stresi

İşyerinde Stresle Başa Çıkma Yolları

İş hayatı hem işverenler hem de çalışanlar için genellikle stresli bir ortamdır. Özellikle bu stres,mutsuz müşterilerle uğraşmak veya fiziksel olarak tehlikeli koşullarda çalışmak zorunda olan çalışanlar için yaşamlarının düzenli bir parçası haline gelmektedir. Stres ayrıca örgütsel değişimden de kaynaklanabilir, çünkü değişim belirsizlik yaratır ve belirsizlik duygusu başarısızlık veya kaybetme riski beraberinde stres yaratır.

İşte tüm bu nedenlerden dolayı bu stres, çalışanların sağlığını, performansını ve yaratıcılığını olumsuz yönde etkileyen endişe ve gerilimlere sebep olmaktadır. Bu durum da stresi artırır ve sonuçta çalışanın tükenmesine, ciro kaybına veya iş başarısızlığına neden olabilecek aşağı doğru bir spiral oluşturur.

Bunun yanında şirketler çalışanlarını potansiyel olarak iş stresinden tamamen koruyamazlar. Ancak çalışanların stresin zayıflatıcı etkilerini sınırlayacak şekilde yanıtlamasına ve yönetmesine yardımcı olabilirler. Yani, çalışan esnekliğini artırmak için bazı stratejiler uygulayabilirler. Esneklik, bir kişinin zor veya belirsiz durumlara stresin zararlı etkilerini azaltacak şekilde yanıt verme yeteneğini yansıtırken, aynı zamanda çalışan bağlılığına katkıda bulunur. Çalışan Bağlılığının Arkasındaki Sır

Aşağıda şirketlerin çalışan esnekliğini geliştirmek ve desteklemek için uygulayabilecekleri bazı stratejiler yer almaktadır:

Stresle Başa Çıkma Stratejileri

Çalışanların stresle başa çıkma davranışlarını teşvik etmek

Kişilerin stresli durumlara verdiği cevap, genellikle stresi daha da kötüleştiren davranışlar şeklindedir.Bu cevaplara örnek olarak; uzun saatler boyunca çalışmak, yeterli uyumamak ya da egzersiz yapamamak gösterilebilir. Veya iş talepleriyle başa çıkmak için kafein veya şekerli yiyecekleri enerji kaynağı olarak kullanması da diğer bir örnektir. Şirketler, çalışanlarının uyku düzenlerini korumalarını sağlamak, işyerinde onlara sağlıklı yiyecek seçenekleri sunmak ve düzenli fiziksel egzersiz imkânı sağlayan kaynaklara zaman ve erişim sağlamalarına fırsatlar sunmak gibi, stresle etkili başa çıkma davranışlarında bulunmaya teşvik edilmelilerdir. Bunlara teşvik edildiklerinde fiziksel ve ruhsal dayanıklıları artacak ve strese karşı daha dayanıklı hale geleceklerdir.

Çalışanlara bilişsel davranışçı terapi tekniklerini kullanımını öğretmek

Bilişsel davranışçı terapi (CBT), stresli durumlara dayanıklılığı artıran psikolojik teknikler anlamına gelmektedir. Kişiler bu teknik sayesinde sorunlara perspektif olarak bakabilir, stresin ana nedenlerini belirleyebilir ve bu sorunları ele alabilirler. Ve bu sayede stresi yönetmede daha etkin olurken kendine güven duyguları artar ve kendi kendine koçluk yaparlar. Bilişsel davranışçı teknikleri bir tenis raketi kullanmayı veya egzersiz basamağını çıkmayı öğrenmek gibi çoğunlukla pratik ve tekrarlama yoluyla öğrenilebilirler.

Yapılan araştırmalara göre, kişiler uygulamasının pratik ve kolay öğrenildiği bu teknikler sayesinde, stresini yönetmede olumlu sonuçlar elde edebilmektedirler. Ve bu teknikler özellikler baskı altında ve çok stresli ortamlarda çalışmak mecburiyetinde olan çalışanlar için çok etkili olurken, kişilerin duygusal olarak zorlandığı iş ortamlarında onlara yardımcı olması açısından da değerlidirler.

İşyeri Stresini Yenmenin Yolları

Güçlü sosyal ağlara katılımı teşvik etmek

İnsan sosyal bir varlıktır ve yanında başkalarının olduğunu bilmek ona güç verir. İşte stresle başa çıkmada da kişiler, eğer bir grubun veya ekibin parçası olduklarını düşündüklerinde daha iyi başa çıkabilirler. Özet olarak güçlü sosyal ağlar, stresin zararlı etkilerine karşı korunmaya yardımcı olmaktadır. Bu yüzden şirketler, ekip gelişimini desteklemeli ve çalışanları tek başına zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmayacaklarını düşünmeye teşvik etmelidir. Örgütsel yeniden yapılanmaların çoğu zaman önemli bir stres yarattığı, çünkü aynı zamanda değişim ve sosyal ağları bozdukları bilinmektedir. Bu yüzden özellikle bu dönemlerde çalışanlarla iletişim güçlü tutulmalı ve onların yanlış düşüncelere kapılmaları, tedirgin ve stresli olmalarının önüne geçilmelidir.

Çalışanlara takdir edildiklerini göstermek

Değer görmek herkesin hoşuna gider. Çalışanlar şirkete sağladıkları katkıların değer gördüğünü ve firma tarafından yeteneklerine güvenildiğini düşündüklerinde stresle daha iyi baş edebilirler. Bu anlamda özellikle yöneticilerin baskı altındayken çalışanlarını tanıması daha da önemli bir hal almaktadır. Çünkü kişiler stresli olduğunda neyin yanlış gittiği konusunda karar veremezler ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olma eğilimindedirler. İşte eğer yöneticiler çalışanlarını iyi tanıyorsa stresli anlarında onları doğru şekilde yönlendirme şansları daha fazla olur.

Bilinmelidir ki bu durum kesinlikle zorlukları görmezden gelmek veya küçümsemek anlamına gelmezken, onların zorlukların üstesinden gelmek için harcadıkları çabalarının fark edildiğinin gösterilmesini sağlar.

Destekleyici liderlik davranışları sergilemek

Firma liderleri çalışanlarla eğer duygudaşlık yaparlarsa çalışanlar stresli durumlarla başa çıkmaya yardımcı olur. Bu özellikle çalışanlar, işle iş dışı talepler arasındaki çatışmanın yol açtığı stres ile mücadele ederken önemlidir. Liderler, çalışanları diğer yaşam yükümlülükleriyle dengelemeye çalışırken çalışanların karşılaştığı zorlukları kabul etmelidirler. Ve ideal olarak, çalışma dışı yükümlülüklere veya sağlık gereksinimlerine öncelik verdikleri örnekleri çalışanlarla paylaşarak onlara rol model olmalılardır. Mesela, kasıtlı olarak iş günü boyunca yürüyüş yapmak, egzersiz yapmak için zaman planlamak ya da bir aile etkinliğine katılmak için işten erken ayrılmayı düşünmek gibi davranışlar destekleyici rol model davranışlar olabilir.

Çalışanların özgüvenini korumak

İş hayatındaki stresi tetikleyen ortamlardan biri de yönetimdeki kişilerin çalışanlar hakkında yaptıkları eleştirilerden kaynaklanabilir. Çalışanların pratikliği, çalışan bağlılığı, zekâ veya yetkinlik konularında yersiz eleştirilmesi onların özgüven kaybına uğramalarına neden olabilir ve bu da stresli olmalarına yol açar.

Yapılan araştırmalara göre çalışanlara yapılan bu eleştirilerin kötü niyetli veya aşağılayıcı bir tavırla yapılması onların performanslarını yükseltme de nadiren faydalı olur. Bu fayda geçici bir durumdur çünkü genelde kişinin iş ihtiyacı ve o iş yerinde kalmak zorunda kalmasından kaynaklanır. Çalışanların davranışlarını veya fikirlerini eleştirmek iyidir, ancak bunu yapmanın yolu onlara kötü ve aşağılayıcı davranmak asla değildir. Ekibini tembel, aptal veya beceriksiz olarak adlandırmak veya onları istihdam durumlarına ilişkin tehditlerle zorlamak gibi davranışlar sergilemek bir yöneticinin sahip olduğu liderlik seviyesine bakılmaksızın işten çıkarılma sebebi olmalıdır.

Ayrıca bazı işverenlerin çalışanlarına küstahça, saygısızca ve onların sahibiymiş gibi davranmasının da af edilecek bir durum olmadığını belirtmek gerekir. Bilinmelidir ki; çalışanlar o an o davranışlara maruz kaldıkları halde çalışmaya devam ediyorlarsa mecburiyetlerinden dolayıdır. Başka bir fırsat ellerine geçtiği veya işvereni cezalandırabileceklerini düşündükleri bir koşul oluştuğu an, o işyerini terk edeceklerdir. Özellikle yanında uzun süreli bir personel kalmayan, sürekli çalışan değiştirmek zorunda kalan liderler üsluplarını gözden geçirmeleri faydalı olacaktır. Bu hem kendi iş başarıları hem de çalışanları açısından zorlayıcı koşulların aşılmasında yardımcı olacak bir tutum olacaktır.

İş Stresi ve Tükenmişlik

Albert Camus’un bir sözü vardır, der ki “İş olmadan yaşam berbattır, fakat ruhsuz bir işte yaşam boğulur ve ölür”. Bu cümleye baktığımızda iş hayatının insan yaşamında ne denli önemli rol aldığı vurgulanmaktadır. Kişilerin günlük hayatı ile iç içe geçmiş olan iş hayatında eğer stres kaçınılmazsa, onunla baş etme yollarını öğrenmek şarttır.

İş stresini yönetmek içinhem şirket yöneticilerinin hem de çalışanların gayretli, istekli ve istikrarlı olmaları gerekir. Ve bu anlamda kilit nokta; çalışan esnekliğini sağlayan ve destekleyen iş kültürleri oluşturmak için adımlar atmaktır. Bilinmelidir ki; bu motive olmuş işgücü kazanılmasında etkin adımlar arasındadır. Şirket Kültüründe Motive Olmuş İşgücükobi vadisi

Yorumunuz