Yatırımcı Arıyorum

Genç Girişimcilere Verilen Vergi Prim Desteği

Genç Girişimcilere Yeni İş Kurmalarında Verilen Vergi ve Prim Desteği

Ülkemizde, eğitimlerini tamamlayarak ya da istedikleri sektörde bir iş kurmak isteyen gençler, iş kurdukları takdirde 3 yıl vergi, 1 yıl da prim desteği uygulamasından yararlanıyor. Genç girişimci teşvikleri, 18-29 yaş arası gençlerin, ekonomik yaşama destek olmak ve çeşitli sektörlerde bir iş sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Genç girişimciler için uygulanan vergi teşvikleri 2016 yılında, prim teşvikleri ise 2018 yılından itibaren uygulanmaya başlandı. 1 Haziran 2018’den yine 2018 Aralık ayına kadar, sadece vergi teşvikinden ve prim teşvikinden 13.483 genç girişimci yararlandı ve 2020 yılı Eylül sonuna kadar da başvuru yapıp yararlanan genç girişimci sayısı arttı.

Genç Girişimcilere Verilen SGK Vergi ve Prim Desteği Tutarı

Yeni iş kuran genç girişimcilere, 1 yıl prim ve 3 yıl vergi teşvik destekleri uygulanmakta. 2020 yılında kendi işini ilk kez kuran ve ilk kez vergi mükellefi olarak kayıt yaptıran genç girişimci, 2020 yılında 28 Bin TL’ye kadar destek alabiliyor. 2020–2021 ve 2022 yılları sonuna kadar alacağı destek 58,200 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Zirai, mesleki ya da ticari faaliyette bulunan 18–29 yaş aralığındaki genç girişimcilerin yararlanacağı destekte, 75 Bin TL’lik tutar, Gelir Vergisi istisnasına tabi tutuluyor. Bir hesaplama yaparsak;

2020 yılında 75 bin TL’lik gelir elde eden genç girişimci;

  • 2020 yılında 15,720 TL
  • 2022 yılı sonunda 47.016 TL

gelir vergisi ödemesi yapmayacak anlamına geliyor.

Başvurular Nereye Yapılacak?

2020 yılında kendine ait işini ilk defa kurmuş genç girişimci, işyerinin bağlı bulunduğu Vergi Daire’sinden alması gereken Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası belgesi ile birlikte, yine bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğüne, başvuru formları ile birlikte başvurusunu yaparak, teşvikten yararlanabilecektir.

Girişimci gencin, SGK ve vergi teşviklerinden yararlanması için, BAĞ-KUR’lu olarak sigorta tescilini ilk kez yaptırması gerekiyor. Genç girişimcinin aranan şartları taşıması halinde, asgari ücretin yüzde 34,5’i üzerinden hesaplanan 1 yıllık SGK primleri, Hazine Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Bu da 2020 yılında aylık 1.015,33 TL yıllık ise 12.184 TL’ye tekabül ediyor. 4B statüsünde sigorta kaydı olan girişimci, 1 yıl prim teşviki, 3 yıllık da vergi teşvikinden yararlanıyor.

Genç Girişimci Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

Genç girişimci teşviklerinden yani vergi ve prim teşviklerinden, mesleki, tarım ya da zirai sektörlerde faaliyet gösteren ve ilk kez gelir vergisi mükellefi olan, 18-29 yaş aralığındaki gençler yararlanıyor. 29 yaşını doldurmamış ve 30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Teşviklerden yararlanan genç girişimcinin, beyana tabi gelirleri, menkul kıymet sermaye iradı ve kira gibi gelirleri olması durumunda sadece mesleki, tarım ya da zirai kazançları dikkate alınacak.

Teşvik bedelinin altında bir kazanç elde edilirse, teşviklerden yararlanılamayan tutar, bir sonraki yıla devredilemiyor.

Teşvikten yararlanmak için, genç girişimcinin işe başladığını yasal sürelerde bildirmesi, işinde çalışıyor olması ve bizzat işinin başında olması gerekiyor. Ancak askerlik, hastalık, seyahat ve tutukluluk gibi zorunlu durumlarda, işinin başında çalışmamak ve işi yönetememek gibi haller, teşvikten yararlanmaya da engel teşkil etmiyor.

Genç bir girişimci olup, vefat eden anne ya da babasının işini devam ettirmek isteyenler, bu teşviklerden yararlanabiliyor. Ancak, 3.derece akrabalar ve eşten kalan işleri sürdürmek isteyenler, bu teşviklerden yararlanamıyor. Ailenin kurmuş olduğu mevcut işletmeye ortak olan genç girişimci teşvikten yararlanamazken, mesleki faaliyet ya da işletmeyi devralanlar, teşviklerden yararlanabiliyor. 

Genç Girişimci Teşvikinden Ortaklar Yararlanabiliyor mu?

İki ya da daha fazla genç girişimci, adi ortaklık kurdukları takdirde, teşviklerden yararlanabiliyorlar ancak tüm ortakların ayrı ayrı istenen şartları taşıması zorunlu. Yani ortaklardan teki bile istenen şartlara uymuyorsa, diğer iş ortakları da teşviklerden yararlanamıyor.

Yararlanma Şartlarına Kısaca Bakacak Olursak;

  • Genç girişimcinin 18–29 yaş aralığında olması (29 yaşını bitirmeye 1 ay kalanlar yararlanabiliyor)
  • Mesleki, ticari ya da zirai faaliyette ilk kez gelir vergisi mükellefi olması
  • Kurduğu işte bizzat çalışmak ve işin başında durmak, teşvikten yararlanılması için istenilen şartlardır

Genç Girişimci İşinden Ayrılıp Yeni İş Kurarsa, Teşvikten Yararlanabilir mi?

Teşvikten yararlanmanın şartlarından biri, ilk defa gelir vergisi mükellefi olmaktır. Bu nedenle girişimci genç, bu teşvikten sadece bir kez yararlanma hakkına sahiptir. Teşvik aldığı faaliyeti terk ederse ve üç yıl içinde yeni bir faaliyete başlarsa, vergi ve prim teşviklerinden yararlanamamaktadır.

Ancak bazı durumlarda teşvikten yararlanma imkânı da mevcuttur.

Örneğin, genç girişimci işe başlama faaliyetini gerekli kuruma bildirmiş, ancak işyerini tutmaktan vazgeçip, başka bir adreste yani beyan edilen adres dışında bir yerde işini kurarsa, ilk defa vergi mükellefi olma şartını ihlal etmediğinden dolayı, teşvikten yararlanabiliyor.

2020 Yılında Genç Girişimci Destekleri Devam Ediyor mu?

2020 yılında genç girişimcilere olan vergi ve prim destekleri devam ediyor. İlk defa işini kuracak olan, 18 yaşından gün almış ve 29 yaşını doldurmamış gençler, desteklerden yararlanabiliyor.

2021 yılı ilk başvurular için bildiğimiz kadarıyla kesin bir açıklama yok, ancak vergi ve prim destekleri sayesinde iş kuran gençlerin sayısı artıkça, bu desteklerin devam etmesi büyük olasılık dâhilinde görülüyor.

Desteklerden bahsetmişken, genç girişimci KOSGEB desteklerine de bir göz atalım.

Genç Girişimcilere, KOSGEB Desteği Devam Ediyor mu?

KOSGEB, Kobi’lere 2020 yılında 2 Milyar Liralık destek vereceğini açıklamıştı. KOSGEB, uzun yıllardır KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki yerini sağlam tutmak için destekler veriyor. Ayrıca, teknolojik gelişimi sağlamak, milli ve yerli üretimi desteklemek ve cari açığı azaltmak için de KOBİ’lere destekler sağlanıyor. Sağlanan bu destekler sayesinde pek çok küçük ve orta ölçekte işletme, faaliyetlerini daha da genişleterek, ekonomideki önemini artırdı.

2020 yılında KOSGEB’in genç girişimcilere verdiği destek, 70 Bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca yine yeni girişimcilere, vergi muafiyeti ve SGK, BAĞ-KUR destekleri de girişimcilerin ekonomide güçlenmesini de sağlamıştır.

Genç Girişimci KOSGEB Desteğinden Nasıl Yararlanır?

Yeni iş alanları ve istihdam sağlayan, sürdürülebilen, orijinal ve ülke ekonomisine fayda sağlayacak olan tüm genç girişimciler ve projeleri, KOSGEB desteklerinden yararlanabiliyor.

Maddi imkânları yetmediği için işini başlatamayan, herkese yararlı olabilecek projesine destek bulamayan ya da işini devam ettiremeyen gençlere, başvurdukları ve şartları oluşturdukları takdirde KOSGEB, destek oluyor.

Bu destekler, yeni girişimci desteği altında veriliyor. Yani, yeni kurulacak işletmeler ve hayata yeni geçirilecek projeler, maddi olarak destekleniyor. Bu maddi destekler de geri ödemesiz ve sıfır faiz ile girişimcilere sağlanmaktadır.

KOSGEB, 2020 yılında girişimci eğitimini çevrimiçi kurs olarak vermeye başladı. Bu da genç girişimciler için büyük kolaylık sağladı. KOSGEB’in bu eğitimini tamamlayan ve sertifikasını alan genç girişimciler, talepleri halinde teşviklerden de yararlanıyor.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB’in bu desteğinden yararlanmak için;

  • E-devlet üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olun
  • TC Kimlik numaranız ve şifrenizle E-Devlete giriş yapın (E-devlet şifrenizi PTT’den almanız gerekir)
  • E-devlete giriş yaptığınızda KOSGEB sayfasına yönlendirme yapın
  • Sistem üzerinden yeni girişimci desteği başvuru formunu doldurun

Başvuru kabul edildiğinde ise yine e-devlet üzerinden taahhütneminizi doldurun. Başvuru kararı revize ise, gerekli düzeltmeleri yapın. Tüm bunlar yerine geldikten sonra size gerekli bilgiler verilecektir.

Girişimcilik Rehberi

Eğer sizde yeni bir girişimci adayıysanız, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan girişimcilik rehberi‘ni incelemenizi öneriyoruz.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz