Yatırımcı Arıyorum

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi Almak

İşletmelerin zaman içinde büyümesi, faaliyetlerini sürdürebilir hale getirmesi için zaman zaman bazı teşviklere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle KOBİ’ler, bu teşviklere daha çok ihtiyaç duyarlar. Yatırım teşvik belgesi, devletin, ülke sınırları içinde yapılan yatırımlara destek sağlamak amaçlı uyguladığı bir destek sistemidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Ne Demek?

Devletin zaman zaman şirketlere ve kişilerin kullanımına sunduğu teşvikler ve destekler, özellikle şirket bir darboğazdayken, kurtarıcı görevi görür ve şirketlerin zor zamanların üstesinden gelmesine yardımcı olur. Özellikle vergi muafiyetleri, vergi borcu yüksek olan işletmeler için kurtarıcı vazifesini görür.

Yatırım teşvik belgesinin amacı;

 • İstihdamın ve üretimin artırılması
 • İşletmelerin ve firmaların, uluslar arası rekabet gücünü artırmak için, Ar-Ge çalışmaları yüksek, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara özendirmek
 • Çevreye zarar vermeyen yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarını desteklenmesi
 • Uluslararası yatırımların artırılması gibi amaçları taşır

Yatırım süresi, işin niteliğine göre 2–4 yıl arası değişebilir ve belgede belirtilen sürenin yarısı kadar ek süre verilmektedir. Verilen desteğin tutarı ise, sektöre, bölgesine ve yatırımın büyüklüğüne göre değişebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kim Tarafından Verilir?

Yatırım teşvik belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir ve bu belgeyi almak isteyen kişi ve işletmeler, Ticaret bakanlığı’na başvurmak zorundadır. Ancak yatırım miktarı 10 milyon TL. yi aşmıyorsa, yatırımcının isteğine bağlı alarak, yatırım bölgesindeki yerel birimlere başvurması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi’nden Kimler Yararlanır?

Yatırım belgesinden yararlanacak tüzel ve gerçek kişilerin taahhütlerini gerçekleştirmeleri önemlidir.

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışı kaynaklı yabancı işletmelerin ve şirketlerin Türkiye’de faaliyet gösteren şubeleri
 • İş ortaklıkları
 • Sermaye şirketleri
 • Kooperatifler
 • Adi ortaklıklar
 • Gerçek kişiler

Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları yatırım teşviklerinden yararlanmaktadır.

Yatırım Teşviklerinden Faydalanmak

Yatırımların yatırım teşviklerinden yararlanmak için, yatırımcı için düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgesi alması gereklidir. Bu belgenin olmaması halinde, bu teşviklerden yararlanılmamaktadır.

Belirlenen konulardaki yatırımlarda yatırımların yapılması ve Ticaret bakanlığı’nca düzenlenip onaylanan Yatırım Teşvik Belgesi zorunludur.

Yatırım Teşviklerinde Sağlanan Destekler

 • Yatırım için alınacak olan ekipman ve makinelere sağlanan KDV istisnası
 • İthal edilecek ekipman ve makinelere Gümrük Vergisi muafiyeti
 • Belgenin istisnasında olan her türlü yatırım
 • Vadeli ithalat ile temin edilen Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ( yüzde 6’lık bedel) istisnası
 • Yatırım tutarından yüzde 10–60 ‘lık vergi indirimi (yatırımın yapıldığı şehre göre oran değişir ve belirlenen sektörlerde indirim yapılır)
 • Bu belge kapsamındaki yatırımlardaki istihdam için ödenmesi gerekli olan sigorta primi, işveren payının asgari ücrete denk eden bölümü, 2 ya da 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu destekte de oranlar, belirlenen sektörler ve yatırım yerine göre değişmektedir.
 • Faiz desteğinde, faaliyette kullanılan yatırım kredisinin kar payı ya da faizinin 1 ila 10 puanlık kısmının devlet tarafından karşılanmasıyla olur. Bu da illere ve sektörlere göre değişmektedir.
 • Yatırım yeri tahsisi desteği, yatırımın yapıldığı ile ve sektöre göre değişmektedir.
 • Bir diğer destek de, gelir vergisi stopajı desteğidir. Teşvik belgesinin geçerli olduğu yatırımlarla sağlanan istihdamda, işçi ücretlerinin asgari ücrete denk gelen bölümünden hesaplanan gelir vergisi, devlet tarafından, öncelikli bölgelerde, on yıl boyunca karşılanmaktadır.
 • Sigorta primi desteği de, sigorta primi işçi payının asgari ücrete denk gelen kısmı, öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlarda, on yıl boyunca karşılanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Ek Avantajları Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında;

 • İnşa edilen binalar 5 yıl emlak vergisinden muaf tutulur
 • Yatırımcılara tahsis edilen araziler, belgenin geçerlilik süresi boyunca emlak vergisinden muaf tutulur
 • Binalardan bina inşaat harcı alınmaz
 • Belediyeler, inşa halindeki tesis ve yapılardan, alınması zorunlu harçları almaz
 • Teşvik kapsamında yapılan yatırımlar için düzenlenen değerli kâğıtlar için alınan damga vergisi ve harçlara istisna sağlanır

Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi için Hangi Belgeler Gerekir?

 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalanan başvuru dilekçesi
 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri
 • Şahıs şirketleri, gerçek kişiler ve kamu kurumları için imza beyannamesi
 • Firmanın ortaklık yapısını gösteren faaliyet konuları ve sermaye miktarının son durumunu gösteren, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nin ya da Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı, noter ya da ilgili yerden onaylı sureti
 • Yatırım bilgi formu
 • SGK borcu olmadığına dair yazı
 • Beyan ve taahhüt belgesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan çevresel etki değerlendirilmesi kararına dair yazı
 • Firmanın mevcut kapasitesi ile ne kadar üretim yapabileceğine dair kapasite raporu
 • İthal ya da yerli, alınacak teçhizat ve makinelerin listesi
 • Yatırımın gerçekleşeceği bina, arazi ya da arsa kira ise kira kontratı, yatırımcıya aitse tapu fotokopisi
 • Müracaat harcı makbuzu
 • Vergi levhası fotokopisi

Yatırım Teşvik Belgesi Süresi

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın süresi boyunca, bazı istisnalardan ve muafiyetlerden yararlanılması için, yatırımcılara verilen belgedir ve yatırımların süresi içinde bitirilmesi gereklidir.

Süresi dâhilinde iş bitmediği takdirde, tekrar talep edilmesi halinde, ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Zorunlu ya da olağanüstü bir durum olması halinde, teşvik belgesi alan yatırımcıların faaliyetlerini sürdürememeleri ya da durdurmaları neticesinde, verilen ek süre de yeterli gelmezse, Bakanlık, yatırım konusu projeye bağlı olarak yine ek süre verebilir.

Bu zorunlu sebepler;

 • Yangın ve doğal afetler
 • Kamu idarelerince firmanın faaliyetlerinin geçici bir süre ya da tamamen durdurulması
 • Savaş hali, abluka altında olmak ya da devletin koyduğu yasaklar
 • Firmanın iflası ya da yatırımcının vefatı
 • Yatırımda kullanılan teçhizat ve makinelerin çalınması gibi durumlarda, talep halinde teşvik belgesinin süresi uzatılabilir

Süre Uzatımı için Gerekli Belgeler

 • Süre uzatım talep dilekçesi
 • Yatırım takip formu
 • Teşvik belgesinin aslı
 • Döviz kullanım belgesi aslı
 • SGK borcu yoktur yazısı

Yatırım Teşvik Belgesi Revize İşlemleri Nasıl Yapılır?

Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerler, son değerler değildir ve yatırımın ileriki aşamalarında değişiklik gösterebilir. Bu değişikliklerin takibini, ara sıra yaptıkları kontroller ile bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Belgedeki sabit yatırım tutarı, yüzde 50 oranında artar ya da azalırsa, yatırımcı teşvik belgesinin revizesi için başvuruda bulunabilir.

Yatırıma başlandıktan sonra alınan makine ve teçhizatlar, listede yer almıyor ancak proje ile uyumlu ise, talep halinde yatırım teşvik belgesi kapsamına dâhil edilebilir. Ayrıca;

 • Şirkette adres ya da unvan değişikliği olmuşsa
 • Kredi miktarında değişiklik varsa
 • Belgede belirtilen yatırım harici başka bir yatırım yapılma kararı alınmışsa
 • Yatırımların nakli gerekiyorsa

Sunulan belgelerin kaybı halinde, yatırım teşvik belgesi revize işlemleri yapılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi talep formu doldurulurken, tüm bilgilerin doğru olması, eksiksiz olmaması, iletişim bilgilerine ve hangi destekleri talep ettiğinize kadar tüm soruların doğru yanıtlanmasına özen göstermelisiniz. Ayrıca istenen belgelerin de daha sonra bir sorun yaşanmaması nedeniyle tam olması gereklidir.kobi vadisi
Abone Ol
Bildirim Alın
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments