Yatırımcı Arıyorum

Ar-Ge Destekleri Nelerdir?

Ar-Ge Nedir?

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme), yenilikçi fikirlerin keşfedilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi veya mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi için yapılan sistematik çalışmalardır. Ar-Ge faaliyetleri, bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini kullanarak yeni bilgilerin üretilmesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, süreçlerin yeniden tasarlanması ve üretim yöntemlerinin iyileştirilmesini içerir. Ar-Ge çalışmaları, bir şirketin rekabet gücünü artırmak, yenilikçi ürünler ve çözümler sunmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için son derece önemlidir.

Ar-Ge faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla birçok ülke, şirketlere ve araştırmacılara çeşitli Ar-Ge teşvikleri ve destekleri sunmaktadır. Bu destekler, Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanını kolaylaştırmak, maliyetleri azaltmak ve riski paylaşmak için tasarlanmıştır.

Ar-Ge’nin Önemi ve Faydaları

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme), bir organizasyonun veya şirketin rekabet gücünü artırmasında ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamasında önemli bir rol oynar.

Ar-Ge’nin önemi ve faydaları hakkında detaylı bilgiler:

 1. İnovasyon ve Yenilik: Ar-Ge faaliyetleri, yeni fikirlerin, ürünlerin ve teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlar. İnovasyon, rekabet avantajı elde etmek, müşteri beklentilerini karşılamak ve pazarda öne çıkmak için hayati öneme sahiptir. Ar-Ge, yenilikçi çözümler sunarak şirketin rekabetçiliğini artırır.
 2. Ürün Geliştirme: Ar-Ge, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve yeni ürünlerin geliştirilmesi sürecinde kritik bir rol oynar. Müşteri gereksinimlerini anlamak, pazardaki eğilimleri takip etmek ve teknolojik ilerlemeleri değerlendirmek için yapılan Ar-Ge çalışmaları, daha iyi ve yenilikçi ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar.
 3. Rekabet Avantajı: Ar-Ge faaliyetleri, şirketin rakiplerinden farklılaşmasını ve rekabet avantajı elde etmesini sağlar. İleri teknolojilere sahip olmak, daha etkili süreçlere ve ürünlere sahip olmak, pazarda öne çıkmak ve müşteri sadakati kazanmak için önemlidir.
 4. Maliyet Tasarrufu: Ar-Ge çalışmaları, süreçlerin ve üretim yöntemlerinin iyileştirilmesiyle maliyet tasarrufu sağlar. Verimliliği artırmak, atıkları azaltmak ve kaynakları daha etkin kullanmak için yapılan Ar-Ge çalışmaları, şirketin operasyonel verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür.
 5. İşbirliği ve Ortaklık Fırsatları: Ar-Ge faaliyetleri, üniversiteler, araştırma kurumları, diğer şirketler ve endüstri liderleriyle işbirliği ve ortaklık fırsatları yaratır. Bu işbirlikleri, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eder, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar ve Ar-Ge projelerinin başarısını artırır.

Ar-Ge destekleri, şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerini finanse etmelerine yardımcı olur. Bu destekler, vergi avantajları, hibe programları, düşük faizli krediler veya üniversite-sanayi işbirlikleri gibi vb. çeşitli şekillerde sağlanabilir. Bu destekler, şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmalarını kolaylaştırır, riskleri azaltır ve inovasyonu teşvik eder. Böylece, Ar-Ge destekleri, şirketlerin büyümesini ve rekabet gücünü artırmalarını sağlar.

Ar-Ge Destekleri Türleri

Ar-Ge destekleri, şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmalarını kolaylaştırır, inovasyonu teşvik eder ve rekabet güçlerini artırır. Şirketler, bu destek programlarına başvurarak Ar-Ge projelerini finanse etme fırsatı elde eder ve rekabet avantajı sağlayabilirler.

Vergi Teşvikleri: Birçok ülke, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek için vergi indirimleri, vergi kredileri veya vergi muafiyetleri gibi finansal teşvikler sunmaktadır. Bu teşvikler, Ar-Ge harcamalarının belirli bir yüzdesini geri ödeme veya vergi indirimi şeklinde geri almayı içerebilir. Vergi teşvikleri, Ar-Ge maliyetlerini azaltırken şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmasını sağlar.

Hibe Programları: Hükümet kurumları, vakıflar veya uluslararası kuruluşlar, Ar-Ge projelerine maddi destek sağlayan hibe programları sunmaktadır. Bu hibe programları, projenin doğası ve hedefleri doğrultusunda belirli bir süre için finansal kaynak temin etmeyi amaçlar. Şirketler, bu hibe programlarına başvurarak Ar-Ge faaliyetlerini finanse etme fırsatı elde eder.

Krediler ve Destekler: Bazı ülkeler, düşük faizli krediler veya geri ödemeli destekler gibi finansal araçlarla Ar-Ge projelerini desteklemektedir. Şirketler, bu kaynakları Ar-Ge faaliyetlerini finanse etmek veya Ar-Ge ekipmanları satın almak için kullanabilir. Geri ödemeli destekler, projenin başarılı olması durumunda geri ödeme yapılmasını öngörebilir.

Üniversite ve Araştırma Kurumlarıyla İşbirliği: Şirketler, üniversiteler veya araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak Ar-Ge faaliyetlerini destekleyebilir. Bu işbirlikleri, bilimsel bilgi paylaşımını, teknik uzmanlığı ve kaynakları kullanmayı içerir. Üniversite-sanayi işbirlikleri veya ortak Ar-Ge projeleri, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine ve Ar-Ge faaliyetlerinin başarılı olmasına yardımcı olur.

Bölgesel ve Ulusal Destek Programları: Bazı bölgeler veya ülkeler, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla özel destek programları sunar. Bu programlar, bölgesel veya ulusal düzeyde Ar-Ge odaklı şirketlere finansal destek sağlar. Bu destekler, Ar-Ge altyapısı geliştirme, teknoloji transferi, danışmanlık hizmetleri veya eğitim gibi çeşitli alanlarda olabilir.

Patent ve Fikri Mülkiyet Destekleri: Bazı destek programları, şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri buluşları veya yenilikleri koruma altına almalarını teşvik eder. Patent başvuruları veya fikri mülkiyet haklarının tescili için mali destek veya danışmanlık hizmetleri sunulabilir.

Not: Şirketinize Ar-Ge desteği almaktan ziyade, sizde bir Ar-Ge merkezi kurabilirsiniz. Konu hakkında detaylı bilgi için: Ar-Ge Merkezi Kurmak adı içeriği inceleyebilirsiniz.

Ar-Ge Desteği Veren Kurumlar

Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla birçok kurum ve kuruluş, şirketlere ve araştırmacılara çeşitli Ar-Ge destekleri sunmaktadır.

İşte yaygın olarak Ar-Ge desteği veren kurumlar:

 • Kamu Kurumları: Birçok ülkenin devlet kurumları, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla çeşitli programlar sunmaktadır. Örneğin; Bilim ve Teknoloji Bakanlıkları, Ekonomi Bakanlıkları veya Kalkınma Ajansları gibi kurumlar Ar-Ge destekleri sağlamaktadır. Bu destekler, hibe programları, vergi teşvikleri, kredi imkanları veya diğer mali destekler şeklinde olabilir.
 • Üniversiteler ve Araştırma Kurumları: Üniversiteler ve araştırma kurumları, Ar-Ge projelerine ortaklık yapabilir veya doğrudan destek sağlayabilir. Bu kurumlar, uzmanlık bilgisi, laboratuvar olanakları ve araştırma personeli ile Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunurlar. Ayrıca, üniversitelerde bulunan teknoloji transfer ofisleri, şirketlerin Ar-Ge projelerini desteklemek ve ticarileştirmek için danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Vakıflar ve Fonlar: Birçok vakıf ve özel fon, Ar-Ge projelerini desteklemek için maddi kaynaklar sağlar. Bu vakıflar, belirli bir sektörde veya alanında yenilik yapmayı teşvik eden programlar düzenleyebilir. Ar-Ge projelerine maddi destek sağlayarak şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmasını kolaylaştırır.
 • Avrupa Birliği (AB) Programları: Avrupa Birliği, Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli programlar sunmaktadır. Örneğin, Horizont 2020 ve sonraki Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programları, şirketlere ve araştırmacılara mali destek ve işbirliği fırsatları sağlar. AB programları, uluslararası işbirliği ve Ar-Ge projelerinin sürdürülebilirliğini teşvik eder.
 • Sektörel Dernekler ve Birlikler: Bazı sektörel dernekler ve birlikler, Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için kaynak sağlar. Bu kuruluşlar, sektörel gelişmeleri takip eder, Ar-Ge projelerini teşvik eder ve şirketlere teknik destek sunar. Ayrıca, sektör içindeki işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik ederler.

Bu kurumlar ve programlar, şirketlere Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek ve finanse etmek için farklı fırsatlar sunar. Şirketler, bu kurumların destek programlarına başvurarak Ar-Ge projelerini finanse etme, işbirliği yapma ve inovasyonu teşvik etme fırsatı elde ederler.

Konu hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek adına bazı devlet kurumları tarafından sağlanan Ar-Ge destekleri hakkında da bilgi vermek istiyoruz.

TÜBİTAK Destekleri: Ar-Ge Projeleri ve Programları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla çeşitli programlar ve projeler sunmaktadır.

TÜBİTAK destekleri hakkında bilmeniz gerekenler:

 • 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destek Programı: Bu program, üniversiteler, kamu kurumları, araştırma enstitüleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşların Ar-Ge projelerine finansal destek sağlar. Proje başvuruları, belirli dönemlerde açılan çağrılar üzerinden yapılır ve değerlendirme süreci sonucunda seçilen projelere mali destek verilir.
 • 1512-Sanayi Odaklı Ar-Ge Projeleri Destek Programı: Bu program, özel sektör şirketlerinin Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Program kapsamında, şirketlerin inovasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine finansal destek sağlanır. Projeler, sanayi odaklı olmalı ve ticari potansiyel taşımalıdır. Başvurular belirli dönemlerde açılan çağrılar üzerinden yapılır ve seçilen projelere mali destek verilir.
 • 1007-Ürün ve Üretim Teknolojileri Geliştirme Destek Programı: Bu program, özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi hedefler. Program kapsamında, ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projelere mali destek sağlanır. Başvurular belirli dönemlerde açılan çağrılar üzerinden yapılır ve seçilen projelere finansal destek verilir.
 • KOBİ Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programları: TÜBİTAK, KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerine yönelik farklı programlar sunar. Bu programlar, KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini artırmak ve rekabetçiliklerini güçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. KOBİ’ler, Ar-Ge projeleri için mali destek alabilir, teknik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanabilir.
 • Uluslararası İşbirliği Programları: TÜBİTAK, uluslararası işbirliği projeleri ve programları aracılığıyla Türk araştırmacıların ve kurumların uluslararası projelere katılımını teşvik eder. Bu programlar, Türk araştırmacıların uluslararası alanda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlar ve uluslararası ağların oluşturulmasına destek olur.

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Ar-Ge ve İnovasyon Desteği programları sunmaktadır.

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği hakkında bilmeniz gerekenler:

 • Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği: KOSGEB, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla teknoloji geliştirme projelerine finansal destek sağlar. Bu destekleme programı kapsamında, işletmelerin yenilikçi ürün, süreç veya hizmetlerin geliştirilmesine yönelik projeleri desteklenir. Projeler, teknik ve mali açıdan değerlendirilir ve seçilen projelere mali destek sağlanır.
 • İnovasyon Projeleri Desteği: KOSGEB, işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmak amacıyla inovasyon projelerine destek verir. Bu destek programı, işletmelerin rekabetçiliklerini ve ürün/hizmet çeşitliliklerini artırmalarını hedefler. İnovasyon projeleri, işletmelerin ürün, süreç, pazarlama veya organizasyonel yenilikler yapmalarını içerir. Projeler, teknik ve mali açıdan değerlendirilir ve seçilen projelere mali destek sağlanır.
 • Patent Desteği: KOSGEB, işletmelerin buluşlarını ve yeniliklerini koruma altına almalarını teşvik etmek için patent desteği sağlar. Patent başvurusunda bulunacak işletmelere mali destek sağlanır. Bu destekleme programı, işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırımlarını koruma altına almalarını sağlar ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.
 • Test ve Belgelendirme Desteği: KOSGEB, işletmelerin ürünlerini test etme ve belgelendirme maliyetlerini destekler. Bu destekleme programı, işletmelerin ürünlerinin kalitesini, standardını ve güvenilirliğini kanıtlamalarına yardımcı olur. İşletmeler, ürünlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirerek pazar rekabetçiliğini artırır. KOSGEB Ar-Ge Destek Programı

Avrupa Birliği Fonları ile Ar-Ge Destekleri

Avrupa Birliği (AB), Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek ve inovasyonu desteklemek amacıyla çeşitli fonlar ve programlar sunmaktadır.

AB fonları ile Ar-Ge destekleri hakkında bilmeniz gerekenler:

 • Horizont 2020: AB’nin Ar-Ge ve inovasyon alanında en büyük destek programıdır. Bu program kapsamında, işletmeler, üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer kuruluşlar, yenilikçi projeler için mali destek alabilir. Program, farklı tematik alanlarda çağrılar açar ve seçilen projelere finansman sağlar.
 • Avrupa İnovasyon Konseyi: AB’nin en yenilikçi ve potansiyel yüksek büyüme gösteren girişimlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. EIC tarafından sunulan destekler arasında Ar-Ge finansmanı, işbirliği fırsatları, hızlandırma programları ve teknik destek yer alır. Girişimciler ve yenilikçi işletmeler, EIC programlarına başvurarak Ar-Ge projelerini finanse edebilir ve büyümelerini destekleyebilir.
 • COSME Programı: AB’nin KOBİ’leri desteklemek amacıyla oluşturulan bir programdır. Bu program kapsamında, KOBİ’lerin rekabetçiliklerini artırmak ve inovasyon kapasitelerini geliştirmek için çeşitli destekler sunulur. COSME Programı, KOBİ’lerin Ar-Ge projelerini finanse etmelerini sağlar ve işbirliği fırsatları sunar.
 • Erasmus+ Programı: eğitim, gençlik ve spor alanında projelere mali destek sağlayan bir AB programıdır. Bu program kapsamında, Ar-Ge odaklı projeler de desteklenir. Üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer kuruluşlar, Ar-Ge projeleri için Erasmus+ fonlarına başvurabilir ve proje faaliyetlerini finanse edebilir.

Sanayi Odaları ve Birliklerinin Ar-Ge Destekleri

Sanayi odaları ve birlikleri, ülkemizdeki sanayi sektörünün gelişimini desteklemek ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla çeşitli destekler sunmaktadır.

Sanayi Odaları ve Birliklerin Ar-Ge Destekleri hakkında bilmeniz gerekenler:

 • Ar-Ge Proje Destekleri: Sanayi odaları ve birlikleri, üyelerinin Ar-Ge projelerine finansal destek sağlar. Bu destek programları, üyelerin yenilikçi ürün, süreç veya hizmetlerin geliştirilmesini desteklemeyi hedefler. Proje başvuruları, belirli dönemlerde açılan çağrılar üzerinden yapılır ve değerlendirme süreci sonucunda seçilen projelere mali destek verilir.
 • Teknoloji Transferi ve Danışmanlık Hizmetleri: Sanayi odaları ve birlikleri, üyelerine teknoloji transferi ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler aracılığıyla, işletmelere Ar-Ge süreçlerinde ihtiyaç duydukları teknik bilgi ve deneyim aktarılır. Ayrıca, işletmelere inovasyon konusunda danışmanlık sağlanarak rekabet güçlerinin artırılması desteklenir.
 • Eğitim ve Seminerler: Sanayi odaları ve birlikleri, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik eğitim ve seminerler düzenler. Bu etkinliklerde, işletmelere Ar-Ge yönetimi, proje hazırlama ve fon kaynaklarına erişim gibi konularda bilgi ve beceriler aktarılır. Ayrıca, sektörün önde gelen uzmanları ve akademisyenlerin katıldığı konferanslar ve paneller aracılığıyla güncel Ar-Ge trendleri ve yenilikler hakkında bilgi paylaşımı yapılır.
 • İşbirliği ve Ağ Oluşturma Fırsatları: Sanayi odaları ve birlikleri, üyeleri arasında işbirliği ve ağ oluşturma fırsatları sunar. Bu fırsatlar, işletmelerin birbirleriyle projelerde işbirliği yapmalarını ve bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlar. Ayrıca, sanayi odaları ve birliklerinin düzenlediği etkinlikler ve platformlar aracılığıyla sektör paydaşlarıyla bağlantı kurma imkanı sunulur.

Özel Kuruluşların Ar-Ge Destekleri

Bazı özel kuruluşlar, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek ve yenilikçilik kültürünü desteklemek amacıyla çeşitli destekler sunmaktadır.

Bazı Özel Kuruluşların Ar-Ge Destekleri hakkında bilmeniz gerekenler:

 • Finansal Destek: Özel kuruluşlar, işletmelerin Ar-Ge projelerini finanse etmek için çeşitli fonlar sağlar. Bu fonlar, işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerine yapacakları yatırımları destekler ve projelerin başarı şansını artırır. Finansal destekler genellikle başvuru süreci, değerlendirme ve seçim aşamalarını içerir.
 • Mentorluk ve Danışmanlık Hizmetleri: Özel kuruluşlar, işletmelere Ar-Ge projelerinde mentorluk ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler, işletmelerin projelerini yönlendirmelerine ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olur. Deneyimli profesyoneller, işletmelere teknik, pazarlama ve iş yönetimi konularında rehberlik eder.
 • Altyapı ve Laboratuvar Erişimi: Özel kuruluşlar, Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için işletmelere altyapı ve laboratuvar erişimi sağlar. Bu altyapılar, işletmelerin deney ve test çalışmalarını gerçekleştirmelerine ve gerekli ekipmanları kullanmalarına imkan tanır. Böylece, işletmeler Ar-Ge faaliyetlerini daha etkili bir şekilde yürütebilir ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
 • İşbirliği ve Ağ Oluşturma Fırsatları: Özel kuruluşlar, işletmeler arasında işbirliği ve ağ oluşturma fırsatları sunar. Bu fırsatlar, işletmelerin birbirleriyle proje ortaklıkları kurmalarını ve bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlar. Ayrıca, özel kuruluşların düzenlediği etkinlikler ve platformlar aracılığıyla sektör paydaşlarıyla bağlantı kurma imkanı sunulur.

yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz