Yatırımcı Arıyorum

İş Kurarken Bilinmesi Gereken Hukuki Konular

İş Kurmak İsteyenlerin Bilmesi Gereken Hukuki Konular

İşletme sahiplerinin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, işletmenin başarısı için hayati önem taşır. İşletme sahipleri, çalışanlarının haklarını korumak, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek, tedarikçileriyle olan sözleşmeleri yönetmek, müşteri şikayetlerini ele almak gibi vb. birçok hukuki sorumluluğu yerine getirmek zorundadırlar.

İş kurarken bilinmesi gereken hukuki konular arasında aşağıdaki maddeler yer alabilir:

 • İşletme türüne göre izinlerin alınması ve gerekli kayıtların tutulması
 • Çalışma koşulları ve işyeri güvenliği ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve çalışanların haklarının korunması
 • Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve finansal kayıtların düzenli tutulması
 • Müşteri şikayetlerinin ele alınması ve tedarikçilerle olan sözleşmelerin yönetilmesi
 • Fikri mülkiyet hakları ve ticari markaların korunması
 • Rekabet hukuku ve tüketicinin korunması ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi

Bu hukuki konulara hakim olmak, işletme sahiplerinin işlerini yürütmelerine ve potansiyel hukuki sorunlardan kaçınmalarına yardımcı olabilir. Ancak, her işletmenin özel ihtiyaçları ve gereksinimleri olduğu için, bir avukatla çalışmak veya hukuki danışmanlık hizmetleri almak da faydalı olabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

İşletmenin logosu, adı, ürünleri vb. gibi varlıkların korunması ve tescil edilmesi

Fikri mülkiyet hakları, bir işletmenin varlıklarının en önemli unsurlarından biridir ve bu haklar, işletmenin başarısını ve rekabet avantajını korumak için çok önemlidir.

İş kurarken fikri mülkiyet hakları hakkında bilinmesi gereken konular şunlardır:

 • Fikri mülkiyet haklarının ne olduğunu ve nasıl korunduğunu anlamak: Fikri mülkiyet hakları, bir işletmenin yaratıcı işlerini korumak için tescil edilen haklardır. Bu haklar, işletmenin ticari markalarını, patentlerini, telif haklarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını içerebilir.
 • Patentlerin ve ticari markaların tescil edilmesi: Bir işletme, yaratıcı işlerini korumak için patent ve ticari marka tescili yapabilir. Bu, işletmenin ürün ve hizmetlerini rakiplerinden korur ve tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini garanti altına alır.
 • Telif haklarının korunması: Bir işletmenin, yaratıcı işlerini korumak için telif hakkı tescili yapması gerekir. Bu, işletmenin diğerlerinin yaratıcı işlerini kopyalamasını veya kullanmasını engeller ve işletmenin intelektüel mülkiyet haklarını korur.
 • Lisanslama ve işbirliği anlaşmaları: Bir işletme, diğer işletmelerle işbirliği yaparak fikri mülkiyet haklarını koruyabilir. Bu, başka bir işletmenin yaratıcı işlerinin kullanımını lisanslama veya kendi yaratıcı işlerini diğer işletmelere lisanslama yoluyla mümkündür.
 • Fikri mülkiyet haklarının ihlali: Bir işletme, fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeyen bir başka işletme ile karşılaşırsa, hukuki yollara başvurarak bu hakları koruyabilir.
 • Alan adı haklarının korunması: Bir işletmenin, kendine özgü alan adı / domain (internet sitesi adresi) isminin alınması işletmenin sanal dünyada varlığını korumak için tescil edilen haklardır. Bu, işletmenin internet dünyasında hem öne çıkmasını sağlar hem de müşterilere karşı bir güven hissi oluşturmaklar beraber işletme ile ilgisi olmayan kişiler tarafından bilgilerin kopyalamasını veya kullanmasını engeller ve işletmenin mülkiyet haklarını korur.

Bu hukuki konulara hakim olmak, bir işletmenin fikri mülkiyet haklarını korumasına yardımcı olabilir.

Vergi Yükümlülükleri

Vergi beyannameleri, vergi ödemeleri ve diğer vergi yükümlülükleri hakkında bilgi

Vergi yükümlülükleri, bir işletmenin faaliyetlerinden kaynaklı oluşacak vergi borçlarıdır ve işletmelerin bu yükümlülükleri yerine getirmesi yasal bir gerekliliktir.

İş kurarken vergi yükümlülükleri hakkında bilinmesi gereken konular şunlardır:

 • Vergi türleri: İşletmelerin ödeyeceği vergi türleri, faaliyetlerine, ürün veya hizmetlerine ve yasal statülerine göre değişebilir. Örneğin; işletmeler genellikle gelir vergisi, KDV, damga vergisi ve muhtasar vergi gibi vb. çeşitli vergi türlerini öderler.
 • Vergi beyannameleri: İşletmeler, ödemesi gereken vergileri beyan etmek ve ödemek için belirli vergi beyannamelerini doldurmak zorundadır. Beyannameler genellikle yıllık, aylık veya üç aylık olarak verilir.
 • Vergi tahakkuk ve ödeme dönemleri: İşletmelerin ödeme yapması gereken vergi miktarı, vergi tahakkuk dönemleri boyunca belirlenir. Vergi tahakkuk dönemleri, vergi türüne ve işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre değişebilir.
 • Cezalar ve faizler: Vergi borçlarının zamanında ödenmemesi, işletmelerin cezalara ve faizlere tabi olmasına neden olabilir. Bu cezalar ve faizler, zamanında ödeme yapılması durumunda önlenilebilir.
 • Vergi danışmanlığı: Vergi yasaları karmaşık olabilir ve işletmelerin vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmesi için uzman vergi danışmanlığı alması faydalı olabilir.

İşletmelerin vergi yükümlülüklerine uygun bir şekilde yerine getirmesi, yasal bir gerekliliktir ve cezalara veya yasal sorunlara yol açmadan işlerini sürdürmelerine yardımcı olur.

Çalışma Hukuku

İşçi hakları, iş sözleşmeleri, çalışma saatleri, izinler vb. gibi çalışma koşulları hakkında bilgi

Çalışma hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır ve işletmelerin çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

İş kurarken çalışma hukuku hakkında bilinmesi gereken konular şunlardır:

 • İş sözleşmeleri: İşletmeler, çalışanlarla imzaladıkları iş sözleşmelerinde iş koşullarını belirlemelidir. İş sözleşmelerinde belirtilmesi gereken konular arasında; çalışma saatleri, maaş, izinler ve diğer haklar yer alabilir.
 • Çalışma saatleri: İşletmeler, çalışanların günlük veya haftalık çalışma saatlerini yasal sınırlar içinde belirlemelidir. Türkiye’de çalışma saatleri haftada 45 saati geçemez ve çalışanların haftada en az bir gün izin yapması zorunludur.
 • Maaş: İşletmeler, çalışanların yasal asgari ücreti almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, çalışanların fazla mesai ücretlerini ve resmi tatil günlerindeki ücretlerini de ödemeleri gerekmektedir.
 • İzinler: İşletmeler, çalışanların yasal izinlerini kullanmalarını sağlamakla yükümlüdür. Türkiye’de çalışanlar, yıllık izin, doğum izni, evlilik izni, istirahat raporu ve askerlik izni gibi vb. çeşitli izinlerden yararlanabilirler.
 • İş güvenliği: İşletmeler, çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak zorundadır. İşletmeler, iş güvenliği ve iş sağlığı konularında yasal yükümlülüklere uymalı ve çalışanların iş kazalarına karşı korunmasını sağlamalıdır.
 • İşçi sendikaları: Çalışanlar, işçi sendikalarına üye olabilirler ve işletmeler, çalışanların sendika üyeliğini engelleyemezler. İşletmeler, sendika üyeleriyle ilgili yasal düzenlemelere uygun davranmak zorundadır.

İşletmelerin çalışma hukukuyla ilgili yasal yükümlülükleri, işletmenin büyüklüğüne, faaliyetlerine ve çalışan sayısına bağlı olarak değişebilir. İşletmeler, çalışanlarının haklarını korumak ve yasal sorunlardan kaçınmak için iş hukuku konularında uzman bir danışmanla çalışabilirler.

Sözleşmeler

İşletmeyle yapılan sözleşmelerin hazırlanması, yürürlüğe konulması ve uyuşmazlıkların çözümü hakkında bilgi

İşletmeler, çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve iş ortakları gibi çeşitli kişi ve kurumlarla ilişkileri olduğu için sözleşme yapmak zorundadırlar.

İşletmelerin sözleşme yaparken dikkat etmesi gereken konular şunlardır:

 • Taraflar: Sözleşmelerde, tarafların tam adı, adresi, vergi numarası gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir. Ayrıca, sözleşmenin tarafları arasındaki ilişki de belirtilmelidir.
 • Sözleşme konusu: Sözleşmede, konusu, amacı ve kapsamı belirtilen hususlar yer almalıdır. Örneğin, bir iş sözleşmesinde çalışma koşulları, bir hizmet sözleşmesinde hizmetin niteliği ve miktarı, bir tedarik sözleşmesinde mal veya hizmetin tedariki gibi konular yer alabilir.
 • Ücret ve ödeme koşulları: Sözleşmelerde, ödenecek ücretin miktarı, ödeme şekli, vade tarihi ve diğer koşullar yer almalıdır. Ayrıca, tarafların olası gecikmelerde uygulanacak cezai şartlar gibi koşulları da belirlemeleri gerekmektedir.
 • Gizlilik sözleşmeleri: İşletmeler, ticari sırlarını ve müşteri bilgilerini korumak için gizlilik sözleşmeleri yapabilirler. Bu sözleşmelerde, bilgilerin paylaşımı, kullanımı ve saklanması ile ilgili koşullar belirtilir.
 • Uyuşmazlık çözümü: Sözleşmelerde, olası uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hususlar belirtilmelidir. Taraflar, uyuşmazlık halinde arabuluculuk, tahkim gibi alternatif çözüm yollarını da tercih edebilirler.

Sözleşmeler, işletmelerin yasal sorumluluklarını da belirlemekte ve olası sorunlardan korunmalarını sağlamaktadır. Ancak, sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması, hukuki uzmanlık gerektiren bir alandır.

Not: yeni işyeri açma veya var olan işletmeyi başarılı bir şekilde yönetmek için, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan işletmecilik rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz

Ticaret Hukuku

Ticari işlemler, mal ve hizmet satışları, ticari defterler, ticari davalar vb. gibi ticaret hukuku konuları hakkında bilgi

Ticaret hukuku, işletmelerin faaliyetleri sırasında uymaları gereken yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır.

İşletmelerin ticaret hukukuna uyum sağlamaları için dikkat etmeleri gereken konular şunlardır:

 • Şirket türleri: İşletmelerin kuruluş şekline karar verirken, ticaret hukukunda tanımlanan şirket türlerini bilmeleri gerekmektedir. Anonim şirket, limited şirket, kooperatif gibi farklı şirket türleri, işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı avantajlar sağlayabilir. Şirket Türleri Nelerdir?
 • Ticari defterler: İşletmeler, ticari defterleri düzenli bir şekilde tutmak zorundadır. Bu defterler arasında genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak tutulan defterler, vergi, ticaret sicili ve işletme sahipleri açısından önem taşımaktadır.
 • Ticari işlemler: İşletmelerin ticari işlemlerinde, sözleşme yaparken dikkat etmeleri gereken konuları önceki bölümde belirtmiştik. Ticari işlemler aynı zamanda; fatura, irsaliye, sipariş gibi belgelerle de belgelendirilmelidir.
 • Rekabet hukuku: İşletmeler, rekabet hukukuna uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Bu kapsamda, kartellerden kaçınmak, tekelcilik yapmamak gibi vb. hususlara dikkat etmek gerekmektedir.
 • İşletme sahiplerinin sorumluluğu: İşletmelerin sahipleri, işletmenin faaliyetleri nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluklarının farkında olmalıdır. İşletmenin zarar vermesi durumunda, işletme sahipleri kişisel olarak da sorumlu tutulabilirler.

Ticaret hukuku, işletmelerin faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, işletmelerin ticaret hukukuna uyum sağlamak için hukuki uzmanlık gerektiren konuları dikkate almaları önemlidir. Ticaret hukuku konusunda uzman bir personel ile çalışmak, işletmelerin hukuki sorunlardan korunmalarını sağlayabilir.

Borçlar Hukuku

İşletmenin borçları, borçların ödenmesi ve borçların tahsili hakkında bilgi

Borçlar hukuku, özel hukukun önemli bir dalıdır ve işletmelerin faaliyetleri sırasında karşılaşabilecekleri borçlarla ilgili yasal düzenlemeleri içerir.

İşletmelerin borçlar hukukuna uyum sağlamaları için dikkat etmeleri gereken konular şunlardır:

 • Sözleşmeler: İşletmelerin faaliyetleri sırasında, müşterileriyle, tedarikçileriyle ve iş ortaklarıyla çeşitli sözleşmeler yapmaları gerekmektedir. Borçlar hukuku açısından, bu sözleşmelerdeki borç ve alacaklar, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.
 • Borçların yerine getirilmesi: İşletmelerin, yaptıkları sözleşmelerdeki borçları zamanında ve tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Borçların zamanında yerine getirilmemesi, işletmelerin müşteri ve tedarikçileriyle ilişkilerinde sorunlara neden olabilir.
 • Borçların temerrüde düşmesi: İşletmelerin, yaptıkları sözleşmelerde belirtilen borçları zamanında ödememesi durumunda, borç temerrüde düşer. Bu durumda, alacaklılar yasal yollara başvurarak borcun tahsilini talep edebilirler.
 • Zararların tazmini: İşletmelerin faaliyetleri sırasında, müşterilerine ve diğer taraflara zarar verebilecekleri durumlarla karşılaşabilirler. Bu durumlarda, işletmelerin zararları tazmin etmeleri gerekmektedir.

Borçlar hukuku, işletmelerin faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri borçlarla ilgili yasal düzenlemeleri içermektedir. Bu nedenle, işletmelerin borçlar hukukuna uyum sağlamaları, hem işletmenin hem de müşterilerinin ve tedarikçilerinin haklarının korunması açısından önemlidir. Borçlar hukuku konusunda uzman bir mali müşavir ile çalışmak, işletmelerin hukuki sorunlardan korunmalarını sağlayabilir.

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku ihlalleri, rekabetin korunması ve piyasa düzenlemeleri hakkında bilgi

Rekabet hukuku, işletmelerin piyasada rekabet etmelerini ve tüketicilere en iyi hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bir hukuk dalıdır.

İşletmelerin rekabet hukukuna uyum sağlamaları için dikkat etmeleri gereken konular şunlardır:

 • Rekabet ihlalleri: İşletmelerin rekabet hukukuna uyum sağlamak için öncelikle rekabet ihlalleri yapmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Örneğin; fiyat kartelleri, üretim kotaları ve pazar payı anlaşmaları gibi uygulamalar, rekabet hukukuna aykırıdır ve yasaklanmıştır.
 • Fikri mülkiyet hakları: İşletmelerin, sahip oldukları fikri mülkiyet haklarını korumaları, aynı zamanda diğer işletmelerin fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeleri gerekmektedir. Bu, patent, telif hakkı, marka gibi fikri mülkiyet hakları için geçerlidir.
 • Rekabeti bozucu davranışlar: İşletmelerin, piyasada rekabeti bozucu davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir. Örneğin, diğer işletmelerin ürünlerini kötüleyerek müşterileri kendi ürünlerine yönlendirmek veya rakiplerin mal ve hizmetlerini taklit etmek gibi davranışlar, rekabeti bozucu niteliktedir ve yasaklanmıştır.
 • Tüketici hakları: İşletmelerin, tüketicilerin haklarını korumak için rekabet hukukuna uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Bu, yanıltıcı reklamlar, tüketicilere ürün veya hizmetler hakkında eksik veya yanıltıcı bilgi vermek, ürün / hizmetlerin garanti prosedürlerini doğru uygulamak veya fiyatlandırmada hile yapmak gibi uygulamalardan kaçınmak anlamına gelir.

Rekabet hukuku, işletmelerin piyasada rekabet etmelerini sağlamak ve tüketicilere en iyi hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bir hukuk dalıdır. İşletmelerin rekabet hukukuna uyum sağlamaları, hem işletmenin hem de tüketicilerin haklarının korunması açısından önemlidir. Rekabet Avantajı Nasıl Sağlanır?

İşletme Yönetimi Hukuku

İşletme yönetiminde hukuki sorumluluklar, yönetim kurulları, işletme yönetimi kararları vb. gibi konular hakkında bilgi.

İşletme yönetimi hukuku işletmenin kuruluşundan itibaren işletmenin tüm faaliyetleri ve süreçlerinin yönetimi ile ilgili hukuki konuları kapsar. Bu kapsamda işletme yönetimi hukuku, işletmenin organizasyon yapısı, yönetim organları, ticari işlemler, iş sözleşmeleri, borçlar, krediler, lisanslar, ticaret sicili kayıtları, vergi yükümlülükleri ve diğer yasal gereklilikler gibi birçok konuyu içermektedir.

İşletme yönetimi hukuku, işletmenin sürdürülebilirliği ve başarısı açısından son derece önemlidir. İşletme yönetimi hukukuna uygun hareket etmek, işletmenin olası hukuki sorunlarla karşılaşmasını önler, işletmenin risk yönetimini sağlar ve tüm süreçlerin düzenli ve yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlar.

İşletme yönetimi hukuku, işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan yasal düzenlemeleri içerir ve işletmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, ticari riskleri en aza indirmeye çalışır. Bu nedenle, işletme sahipleri, işletme yönetimi hukuku konusunda bilgili olmalı ve işletmelerinin yasal gerekliliklerini yerine getirmeleri için gerekli adımları atmaları gerekir.

Özetle, her işletme veya yeni kurulacak işletme direk ve doğrudan resmi devlet kurumları ile bağlantılı olacağından dolayı neredeyse tüm işletme hayatı süresi boyunca hukuksal konularla iç içe olmaktadır. Bundan dolayı, her işletmenin özel ihtiyaçları ve gereksinimleri olduğu için, konusunda uzman bir avukat, muhasebeci, mali müşavir ile çalışmak veya hukuki danışmanlık hizmetleri almak her koşulda faydalı olabilir.kobi vadisi

Yorumunuz