Yatırımcı Arıyorum

İş Simülasyonu Nedir?

İş Simülasyonu Ne Demek?

İş simülasyonlar genellikle; askeri, havacılık, bazı sanayi sektörleri ve diğer riskli meslek gruplarında kendilerini geliştirmek ve olası risk ve felaketlere karşı önlem için uygulanan yöntemlerden biridir. Peki, simülasyonu iş dünyası için uygulamak söz konusu olamaz mı?

Herhangi bir alanda faaliyet gösteren bir şirketin iş simülasyonu yöntemini uygulayarak olası yönetimsel felaketler ve mali krizlere karşı deneyimli ve önlem almasına neden olabilir. İş simülasyonu bilgisayar tabanlı iş süreçleri ve dinamiklerini modelleme sistemi olarak da tanımlanabilir. İş simülasyonu şirketlerde işletme ve finans hakkında çalışanların bilgi edinmenin en iyi yollarından biri olarak da bilinmektedir. İş dünyasında simülasyonların tasarlanması için kullanılan bilgiler gerçek pazarda faaliyet gösteren ve gerçek dünyadaki işletmelerin gerçek verilerinden alınır. Bu bilgiler katılımcıların simülasyon sırasında ve finansal raporlarda gözlemlediği stratejik, finansal ve operasyonel ilişkileri oluşturmaları için kullanılır. Bu durum göz önüne alındığında iş simülasyonları bir şirketin gelecekte karşılaşabileceği dünya durumlarını simüle ederek personel ve liderler bu durumlarla karşılaştırıldığında etkin önlemler alabilmeleri için liderleri daha iyi hazırlamak için uygulanır.

Bu anlamda her simülasyon katılımcıların olabilecek olaylar karşısında gerçekçi tepkiler vermesini sağlamak için de oluşturulur. İş simülasyonları iş zekâsını, stratejik düşünmeyi, karar vermeyi, problem çözmeyi, pazar analizini ve özellikle ekip çalışması ve liderliği geliştirmek için kullanılır.

İş Simülasyonlarının Faydaları

Şirket liderleri, yöneticileri ve personelleri şirket içinde gerektiği hallerde ve belirli dönemlerde eğitimler düzenlenerek kendilerini ve işlerini genişletmelerine olanak sağlanır. Geleneksel eğitimler genellikle bir seminer ya da eğitim salonunda oturup eğitmeni dinlemek şeklinde uygulanır. Simülasyonlar, bu yönüyle geleneksel eğitimlere göre daha avantajlı ve değişik bir şekilde düzenlenir. Bir diğer ifade ile simülasyonlar, şirket yöneticilerine gerçek hayatta olabilecek herhangi bir soruna karşı karar verme pratiği yapmalarını sağlayan kusursuz fırsatlardan biri olmalarının yanında zor ve ilginç bir öğrenme ortamı yaratır.

İş simülasyonunun en önemli avantajlarından birisi de personel ya da yöneticilerin alışılmış düşünme tarzının dışına çıkarak düşünmelerini sağlar. Bunun yanında ekip ve liderlerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayan iş simülasyonları iş dünyasında her konu için kullanılamayabilir. Bu nedenle iş simülasyonu için karar vermeden önce problemi belirlemek ve ne tarz bir simülasyon kullanılması gerektiğine de karar vermek çok önemlidir.

Bir iş organizasyonunda iş simülasyonu karmaşık ve dinamik bir ortam oluşturularak karar alınmasını sağlayacak yöntemlerin öğretilmesi için kullanıldığı gibi, simülasyon sayesinde katılımcıların yöntemleri uygulayarak öğrenilmesini de sağlar. Bu da katılımcıların iş rollerini yerine getirme yeteneklerini artırır. İş simülasyonu ekip ruhunu geliştirmek ya da kültürel zorlukları aşmak gibi diğer ihtiyaçların karşılandığı durumlarda kullanılmalıdır.

İş Simülasyonu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

İş dünyasında simülasyon özellikle ne tür simülasyon seçilmesi gerektiği konusu son derece önemli bir konudur. Hangi konuda simülasyon yapma ihtiyacınız olduğunu belirledikten sonra simülasyon şirketlerine başvurarak bu konuda profesyonel destek almanız daha doğru bir tercih olacaktır. Simülasyon hizmeti veren şirketler, her biri farklı bir konu ve beceri alanına uygun çeşitli simülasyonlar sunar.

Simülasyon konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Paydaş yönetimi
  • Etkileme ve liderlik becerilerini geliştirmek
  • Değişimi yönetmek
  • Proje Yönetimi
  • Riski yönetmek
  • Kriz yönetimi veya lider değişim veya yenilik

Bu konularda yapacağınız herhangi bir simülasyon, şirketinizi ve yönetim kadronuzla birlikte personelinizi güçlendirmenin bir yolu olarak size geri döner. İyi bir iş simülasyonu için bazı unsurların sağlanması gerekir. Simülasyon planlamak ve iş simülasyonu oluşturmak komplike ve zor bir iştir. İyi bir simülasyon için zaman önemli bir kavramdır. İyi bir iş simülasyonunun kendilerine tahsis edilen zamana uyması gerekir. Simülasyonların zamana uyum sağlaması son derece önemlidir çünkü daha uzun çalışan simülasyonlarda hazırlık süresinin fazla olmasının etkisiyle daha maliyetli olduğu bir gerçektir. Karmaşıklık düzeyi de iyi bir simülasyon oluşturulması için gerekli faktörlerden birisidir. Simülasyondaki potansiyel karar ve değişken sayısı simülasyonun karmaşıklığının yanında çalışma süresini ve maliyetlerini de belirleyen önemli bir faktördür. İş simülasyonu ne kadar karmaşık olursa o kadar gerçekçi olabilir ancak karmaşıklık düzeyinin fazla olması iş simülasyonunun iyi olduğunu göstermez. Oluşabilecek herhangi bir ek karmaşıklık simülasyonda tasarlanan herhangi bir kararın ve ilişkinin neden ve etkisini belirleme yeteneğini etkiler. Bunun yanında çok basit simülasyonlarda istenilen oranda gerçekçi olmadıklarından ve gerçek hayatta karşılaşabilecek olayları taklit etmediklerinden katılımcıların ilgisini çekmez. Bu itibarla iş simülasyonlarında doğru karmaşıklık düzeyini belirlemek son derece hayatidir. İş Süreci Yönetimi (BPM) Nedir?

Her iş simülasyonu en iyi gerçekçilik, karmaşıklık ve kullanılabilirlik karışımına sahip olacak şekilde dengelenmesi gerektiği önemli bir gerçektir. Bir iş simülasyonunda pazarın önemli unsurları bir diğer ifade ile pazarın dinamikleri simülasyona dahil edilir. Ancak simülasyonların yalnız tek pazarda faaliyet gösteren gerçek kuruluşları temsil ettiklerini unutmamanız gerekir. Her ne kadar iyi bir iş simülasyonu gerçek iş dinamiklerine dayanıyor olsa da tüm pazar dinamikleri simülasyona katılamaz. Dinamiklerin kapsamı, katılımcıların karar verici olarak gelişmelerini sağlayan kritik konulara odaklanarak simülasyonlarda uygulanır. İyi bir simülasyon programı katılımcıların iş karar vericisi olarak zayıf yönlerini güçlendirirken, güçlü yönlerini de geliştiren programlardır.

İş dünyasında uygulanan simülasyonlar gerçek iş dünyasında felakete ya da şirketin batmasına neden olmazlar. Şirket yönetiminde ve personellerin zayıf ve güçlü yanlarını ortaya çıkarması sebebi ile de şirketler eğitim yapmak yerine iş simülasyonu programlarına yönelir.

İş Dünyası Neden İş Simülasyonu Kullanmalı?

Günümüzde son yılların trendi olan iş simülasyonu, şirket içi eğitimlerin yerine daha çok kullanılır hale gelmiştir. Katılımcılar iş simülasyonunda sürece aktif olarak dahil olduklarından eğitimlerde öğrendiklerinden daha çok bilgi öğrenebilir. Bir diğer ifade ile öğrenme sürecine katılımcıların aktif biçimde dâhil olmaları, seminer, panel ya da eğitimlerde strateji, finans gibi konularda konuşan birini dinlemekten daha çok ilgilerini çeker.

Gerçek bir iş simülasyonu; konu dinleme, tartışma, analiz etmeyi ve aktif olarak uygulamalar içerir. İş dünyasının gerektirdiği tecrübe geleneksel yöntemleri ile geliştirilmediğinden deneyim yoluyla kazanılması gerekir. Bunun en iyi yolu da son yıllarda iş simülasyonlarıdır. Her İşletmenin İzlemesi Gereken Temel Metrikler

İş simülasyonları sonuçları bakımından değerlendirildiğinde şirketler ve şirket yöneticileri için simülasyonların kullanılma nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

  • İyi bir simülasyon programı sayesinde risk almanın sonuçları azalır: Katılımcıların simülasyon programında karar almalarını kolaylaştıran programlardır. Bu programlar sayesinde katılımcılar simülasyon tarafından sağlanan gerçekçi iş ortamına yerleştirilir. Simülasyonda katılımcılar aldıkları kararları gerçek dünyada almalarının oluşturacağı risk ve sonuçları yaşamadan bu kararları uygularlar ve bu sayede iş başında deneyim sahibi olabilir.
  • İyi bir iş simülasyon programı sayesinde şirketler büyük resmi görebilir: Bir iş simülasyonunda karşılaşılan geniş iş dinamikleri katılımcıların iş zekasını arttıran uygulamalardan birisidir. Katılımcılar, gerçek iş dünyasında benzer durumlarla karşılaştıklarında verecekleri iş kararlarında, simülasyondan öğrendiklerini uygulayarak karar verme mekanizmalarının yanında performanslarını da iyileştirmeye yönelik daha iyi hazırlanır.

İyi bir iş simülasyon programı kullanan şirketler bu sayede, karşılaştıkları olumsuz olaylar ve hatta felaketlerle bile hiç zarar görmeden ya da en az zararla başa çıkan bir yönetim ekibine sahip olmalarını sağlayan programlar olarak ön plandadır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz