Yatırımcı Arıyorum

İşletmelerin Kredi Almasını Önleyen Faktörler

Kredi Neden Onaylanmaz?

Bir iş başlatırken veya mevcut bir işi büyütürken ticari kredi almak gerekli olabilir. Bu krediler genelde envanteri güvence altına almak, ekipman satın almak, operasyonel alan kiralamak, yeni çalışanları işe almak veya diğer işletme masrafları karşılamak için kullanılır. Ulusal Küçük İşletmeler Birliği’nin bir raporuna göre, 2017 yılında küçük işletmelerin yaklaşık dörtte üçü büyümeleri için gereken fonlara erişebilmişlerdir. Yapılan araştırma sonucunda, sermayelerini güvence altına alamayan işletmeler, çalışan sayısını azaltmak, operasyonlarını genişletmekten kaçınmak yanında satışlarını artırmaya veya talepleri karşılamak için envanterlerini artırmaya çalışmaktadırlar. Bu şirketler kısıtlı sermaye yapılarından dolayı bu zor önlemleri almak zorunda kalmışlardır.

Krediler küçük ölçekli bir işletmenin başarısı için kritik değerdedir. Kredi almak isteyenlerin karşılaştığı en yaygın engelleri bilinmesi, bu sürecin başarılı olarak sonuçlanmasına yardımcı olabilir. Çünkü işletme sahipleri bu engelleri öğrenerek, aşabilmek için gerekli adımları atabilir ve şirket için doğru kredi türünü bulabilme şansına erişebilirler.

Kötü Kredi Geçmişine Sahip Olmak

Kredi notu, borç verenin borçlunun güvenilirliğini belirlemesi için kullandığı araçlardan biridir. Kredi raporu, borçların ödenmesinde geçmişte problem olduğunu gösteriyorsa, kredi başvurusunda bulunulduğunda reddedilebilir.Bazen, çok iyi nitelendirilebilecek girişimciler bile, kontrolleri dışındaki nedenlerle, kredi sorunları yaşarlar. Ve ne yazık ki, bu durum küçük işletme dünyasında başarılı olabilmek için aşılması gereken gerçek bir engeldir.

Kredi puanı 700’den az olan küçük işletmelerin ticari kredi almaya hak kazanması zordur. Kredi uzmanları; 720 puanın kredi alma olasılığını önemli ölçüde artıran, adeta sihirli bir sayı olduğunu dile getirmektedirler. Bir şirketin kredi notu 700’ün altındaysa, mümkünse bu notun yükseltilmeye odaklanılması önerilir. Bu yüzden kredi başvurusu yapılmadan önce ilk olarak kredi notunun kaç olduğunu kontrol etmek gerekir. Eğer kredi notu düşükse ya da bir hata söz konusu ise onun düzeltilmesini sağlayarak, kredi başvuru işlemine geçilmelidir. Ayrıca, işletme kredisine başvurmadan önce güçlü bir kişisel kredi puanı oluşturmalı ve borçlar azaltmalıdır.İşletme sahibinin kişisel mali durumu ne kadar iyi olursa, iyi bir kredi seçeneğinin onaylanma olasılığı o kadar yüksek olur. Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Bunun yanında çoğu kredi bir tür peşinat gerektirir ve bu genellikle borçlunun mali geçmişine ve krediye verilen teminatlara göre değişir. Ve bu peşinat oran çoğu kredide 0 ila %20 arasında değişir. Bu adımları geçildikten sonra kredi onayı alınmasında hala risk varsa, kredi puanlarına daha az dikkat eden geleneksel olmayan finansman seçenekleri değerlendirilebilir. Bu finansman seçeneklerine örnek olarak, Melek yatırımcıları veya nihai gelirdeki bir pay karşılığında işe ortak olabilecek kişileri gösterebiliriz Bu şekilde işin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan finansman sağlanabilir.

Sınırlı nakit akışı sahip olmak

Nakit akışı bir şirketin olası bir krediyi geri ödemek için elinde ne kadar nakit olduğunun bir ölçüsüdür. Genellikle kredi verenlerin, işletmenin durumunu ölçerken ilk baktığı yerdir ve yetersiz nakit akışı, çoğu kredi verenin göz ardı edemeyeceği bir durumdur. Bu nedenle, işletme sahiplerinin kredi başvurularını yapmadan önce ilk düşünmeleri gereken unsur budur.

Ticari uzmanlara göre nakit akışı dengesi bir işin sağlıklı yürütülmesinde koruyucu bir unsur gibidir. Nakit akışı konusunda önerilen tedbirlerden biri, nakit akışının en az üç ayda bir hesaplanmasıdır. Eğer işletme sahipleri bunu yaparlarsa, kredi başvurusunda bulunmadan önce nakit akışlarını optimize edebilirler. Şirketin nakit akışının bir kredi ödemesinin ne kadarını karşılayabileceğini belirlemek için, net faaliyet geliri toplam yıllık borca bölünmeli ve borç karşılama oranı hesaplanmalıdır. Eğer nakit akışı aylık kredi ödemesine eşitse 1,0 oranına sahip olunur. 1.0 oranı genellikle kabul edilebilir olmasına rağmen, kredi verenler 1,35 oranını tercih eder ve bu da mali durumunda bir tampon vazifesi görür.

Sağlam bir iş planı oluşturmamak

Bir işletmenin iyi bir iş planına sahip olması ve ona bağlı kalması, finans dünyasında önemlidir. Ve kredi verenler bu iş planının iyi bir plan olduğunu görmek isterler. İş planı olmaması veya iyi hazırlanmamış bir planla yapılan kredi başvurusu iyi sonuç vermeyecektir. Bununla birlikte, çok küçük işletmelerin resmi bir iş planına veya herhangi bir plana sahip olmaması nadir bir durum değildir. Bu durumu düzeltmenin tek yolu, kredi başvurusunda bulunmadan önce kapsamlı bir iş planı geliştirmek için çalışmaktır.

Standart bir iş planı, şirketin, pazarın, ürünlerin ve finans kaynaklarının bir özetini içerir. Ve bu planın kredi verecek firmaların kabul etmesini sağlayacak kadar iyi çıkarılmış olması şarttır ve gerekirse bir uzmandan yardım alınması gerekir. Ayrıca bu planda alınmak istenen kredinin neye ilişkin alınacağına dair açıklama yer almalıdır. Başvuru sahipleri tam olarak neye ihtiyaç duyduklarını açıklayarak kendilerini daha iyi konumlandırabilirler. Mesela direk 100 Bin TL kredi ihtiyacı yazmak yerine, 33 bin TL envanter, 37 bin TL yeni işe alımlar, 20 bin TL mağazalardaki iyileştirmeler, 10 bin TL reklam kampanyaları şeklinde detaylandırarak iş planında açıklama yapmaları kredi alma şansını artırabilir.

Çok Fazla Kredi Başvurusu Yapmak

Bazı işletme sahipleri, aynı anda birden fazla kredi için başvurarak kredi alma şansını artırmaya çalışırlar. Ve bu şekilde, bir dizi potansiyel teklifi seçip değerlendirme yapabileceklerini düşünürler. Ancak, aynı anda çok fazla kredi başvurusu yapmak, kredi verenler için olumsuz olabilir ve başvurunun olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilir.

Evrak hazırlığının iyi yapılmamak

Potansiyel kredi verenlerle işletme sahiplerinin aynı dili konuşacakları unsurlar firma ile ilgili evraklardır. Bu, kredi başvurusu için gerekli tüm evrakların eksiksiz olarak ellerinin altında olması anlamına gelir. Kredi uzmanlarına göre kredi başvurusunda sorun yaşanabilecek faktörlerin biri, işletme sahiplerinin bankaların ihtiyaç duyduğu belgelere sahip olmamasıdır. Zorunlu hazırlanması gereken belgeler genellikle ayrıntılı bir iş planı ve teminat içerir. Ayrıca gelir vergisi beyannameleri, kişisel ve ticari banka hesap özetleri, kredi geçmişi ve bilanço gibi kapsamlı mali kayıtlar ve varsa franchise sözleşmeleri, işletme lisansları ve tesciller gibi yasal evraklar hazır bulundurulmalıdır.

Kredi başvurusu sırasında doldurulan evrakların yanlış doldurulması veya bilgilerin atlanması, başvurunun reddedilmesine neden olabilecek başka bir yaygın hatadır. Ayrıca, vergi beyannamelerinin sunulmaması veya iş ve kişisel faturaların bir araya getirilmemesi gibi özensiz defter tutma ve tutarsız iş uygulamaları da kredi almayı engelleyebilir. Evrakları teslim etmeden önce gerekli tüm bilgileri toplamak, formları eksiksiz doldurmaya titizlik gösterilmelidir. Hatta mümkünse bir uzmandan yardım alınması tavsiye edilir. Düşük Kredi Notuyla Nasıl Kredi Çekilir?

Uzman tavsiyesi almamak

İşletme için finansal kararlar almak söz konusu olduğunda, kredi verenler firmaların uzman rehberliği aldığını bilmek isterler ve muhasebeciler ya da mali müşavirler bu uzmanlara örnek gösterilebilir. Ayrıca, işletme sahiplerinin işletme ağlarından finansal tavsiye almasını ve önde gelen alternatif fon sağlayıcıların web sitelerinde araştırma yapmasını önermektedir. Çünkü birçoğunun küçük işletmeler için sunulan mevcut sermaye türleri ve bu finansmanı almak için nasıl hazırlanacaklarına dair bilgi sağlayan kaynak bölümleri vardır.

Araştırma yapmamak ve alternatifleri belirlememek

Bazı durumlarda kredi veren bir kaynak bulmak zor bir durum olabilir ve kredi almak isteyenler ilk tercihi değerlendirirler. Ancak, diğer seçenekleri görmeden körü körüne ilk tercihi seçmek hata olabilir. İşletme sahiplerinin böyle bir hataya düşmemesi için, kendilerine uygun geleneksel ve alternatif kredi verenleri araştırmak için zaman ayırması gerekmektedir. Uzmanlara göre, iş yapılacak topluluktaki finansal kurumlar, işletme kredisi aramaya başlamak için ideal bir yerdir. Yatırımcı destek programları takip edilerek düşük faizli, ya da hibe desteklerinden faydalanmak da mümkündür.

Geleneksel kredi veren diğer alternatifler arasında; online yatırım platformları, ortak bulma siteleri, arkadaş ve akraba ağları da sayılabilir. Eğer aile ve arkadaşlardan kredi sağlanacaksa ilgili tüm taraflar arasındaki yanlış anlaşılmaları veya anlaşmazlıkları önlemek için resmi ve noter tasdikli bir anlaşma yapılmasını önerilir.

Not: şayet bu alanda bir yatırımcı arıyorsanız, Kobi Vadisi desteğinden faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, yatırımcı arıyorum sayfasını ziyaret ederek projeniz veya işletmeniz için ilan vermek olacaktır.

Krediye Uygun Olduğunu Ispatlamak

Bir kredi başvuru sürecinin çoğu, somut belgelerin düzenli bir şekilde sunulmasıyla yönetilmektedir ve genelde duygusal bileşenler hatırlanmaz. Ve işletme sahiplerinin çoğunluğu neden kredi için iyi bir aday olduklarını göstermezler. Uzmanlara göre, kredi almak isteyenler borç verenlere kayıtsız bir tavırla yaklaşmaktadırlar. Oysa verilecek evraklar kadar gösterilen inanç ve güçlü tutumda önemlidir ve güven sağlar. Bunu sağlayabilmek yapmak için, işin başarısına olan inanç ve hedefler hakkında bir anlatım yapılmalıdır.

Bir işi başlatmaktan daha zoru, devam etmesini sağlamaktır ve bazı durumlarda kredi ihtiyacı olabilir. Finans sıkıntısı, çoğu işletmenin zaman zaman karşılaştığı bir durum olduğunu bilerek planlı hareket edildiği takdirde aşılmayacak hiçbir sorun yoktur. Kararlı, güçlü bir tutumla birlikte planlı olarak hareket etmek tüm kapıları açar.

Yeter ki; neyi, nasıl, nereden ve ne zaman isteyeceğinizi bilin!


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz