Yatırımcı Arıyorum

Kişisel İnovasyonun Önemi

Kişisel İnovasyonun Faydaları

Günlük yaşantımıza adapte olmuş olan bu kavram, kişilerin tüm gün boyunca hayatlarının tümünü daha çok başarıya ulaşmak daha mutlu olmak ve de dahi iyi birer insan haline gelebilmek için zihinsel ve bedensel olarak ruh gelişimini hedefleyerek, o an ki durumlarını göz önünde bulundurması ile ortaya çıkan bir düşünce haline geldiği görülüyor.

Bu düşünce türü kişi üzerinde bireysel gelişiminin anlık olarak daha fazla ileriye taşıdığı düşünülüyor. Bu düşünceyi hedefleri arasına alan bir kişinin ilk adım olarak ilham aldığı durumları ve de belirlemiş olduğu hedeflerini bir kâğıda yazarak üzerinde düşünmesi ile oluşuyor. Kişinin kendisini yeniden yaratma isteği üzerine hayatının amacını düşünerek üzerinde çalışmalar yapması gerektiği belirtiliyor. İnovasyon İçin Ne Yapılması Gerekiyor?

İkinci adım olarak olayı ortaya çıkarmayı başaran kişinin yetkinliğini ve gelişmesini istediği yönlerini, kendisini durdurmayı başaran korkularını, zihindeki inançlarını bir kâğıda yazarak yüzleşmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu durumları açıklığa kavuşturan bir kişinin kendisini yeniden yaratma isteği sürecinde nasıl geliştireceğini ve de bu düşünceyi nasıl kullanacağını belirleyerek devamlılığını korumayı başarır.

Üçüncü adım olarak hareket planları devreye giriyor. Bir düşünce türü olan inovasyon uygulanma konusunda ve kişinin hareket planını devreye almak açısından düşüncelerini hayata geçirerek kişisel inovasyonunu sürekli bir hale getirmeyi başardığı gözlemleniyor.

Son adım olarak kişinin alışkanlıklarını süreklilik adı altında birleştirerek kendisini her geçen gün biraz daha yenileyerek içerisinde bulunduğu durumu değiştirmeyi süreklik haline getirmiş olup, bu durumu alışkanlık halinde sürdürmeyi başarır.

Kişisel İnovasyonda Kurum Kültürünün Önemi

Günümüz iş hayatı üzerinde rekabetçi koşullar göz önüne alındığında devamlılık sağlamak amacı ile başarılı olmayı hedeflemiş kişiler ve de kurumlar için gerekli çözümlerin sağlanması amacı ile kişilere inovasyon kültürünü ve inovatif kurum kültürünü yaratmak amacı ile çalışmalar devam ediyor. Genel olarak bakıldığında inovatif kurum kültürünü yaratmanın temel noktalarından bir tanesi de bireyler üzerinden gerçekleşiyor.

Çalışan her bir bireyin inovatif olabilmesi için kendisini geliştirerek ve de çalışmalarını arttırmasını sağlamak adı altında kişisel inovasyonunu geliştirmesi gerekiyor. Bu durumların getirmiş olduğu sebeplerden bir tanesi de kişisel gelişimlerin yerini inovasyonlara bırakmış olmasıdır. Günümüz koşullarının bireyler üzerindeki gelişimlerin anlık ve de durumsal nitelik taşımasını daha farklı boyutlara taşıyarak yaşam süreçlerinin bütününe yayılmasını sağlamayı hedefliyor. Kişi ise bu durumlardan faydalanarak kişisel değişim durumlarını alışkanlık haline getirmeyi sağlayarak devamlılığını korumayı hedefliyor.

Kurumsal ve Kişisel İnovasyonun Ortak Noktaları

Bu iki düşünce yapısının ortak noktaları bireyler adı altında gerçekleştiği için kurumların hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmek istedikleri stratejilerinin hayata geçirilmesi bireyler üzerinden devamlılık sağlar. Bu durumu gerçekleştirmenin 2 aşaması vardır.

Bu aşamalar;

  1. Birinci adım olarak: kurumlarda oluşturulmuş olan stratejilerin belirlenmiş parçalara ayrılması ile kişilere aktarılır. Aktarılan stratejilerin bireyler üzerinde devamlılık sağlaması açısından bu ortaya atılmış olan fikirleri sahiplenmeleri hedeflenir. Bu stratejilerin sahiplendirilmesi ise en kolay açıdan bakacak olursak, gerçekleştirilebilecek olan davranışların geliştirilmesi ile bu davranışlar üzerindeki durumları alışkanlık haline getirebilmeleri için çalışmalar yapılır.
  2. İkinci adım olarak: çalışan kişilerin kişisel inovasyonlarını gerçekleştirebildiği bir ortam ayarlanması sağlanarak ve kişilerin düşündükleri fikirleri destekleyerek hayata geçirmeleri sonucunda istenilen hedeflere ulaşılır.

Genel olarak bakıldığında her birey kendi kişisel inovasyonunu gerçekleştirebilecek durumda olabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken bazı olumsuz durumlar meydana gelebiliyor. Genel olarak bu durumlara bir göz atacak olursak, kişisel inovasyonunu başlatmayı başaran kişilerin ilk aşamalarda ezber bozan, yeniliklere açık, yaratıcılığı gelişmiş, stratejik düşünme konusunda üst seviyelerde, çözüm odaklı olabilen, sorunları tüm anlamıyla algılaya, bilen ve bu sorunları parçalara ayırabilen, sorgulama konusunda ileri seviyelerde olabilen, esnek, adapte olma konusunda kendin geliştirmiş ve de sorunlara alternatif yönden bakabilen kişiler içerisinde yer almayı başaramayabiliyor. İnovasyona Doğru Yaklaşım

Kariyer İçin İnovasyonu Kullanmak

Bu düşünce türü için hangi sektör içerisinde çalışıyorsanız, hangi pozisyon içerisinde devamlılık gösteriyorsanız gösterin inove edilmesi gereken ürünlerin başında kişiler, kişilerin hayatları ve de kişinin kariyeri geliyor. Bu nedenle iş hayatındaki tüm kurum ve kuruluşlar kişisel inovasyonu desteklemeye devam ediyor.

Bu duruma yöneticiler açısından bakacak olursak günümüz iş sektörlerinde rekabetlerin açık ara büyüdüğü ülkemizde ortak bir düşünce olan inovasyon, tüm kişilerde devamlılık göstermesi teşvik edilerek ilgili çalışmaların sürdürülmesi gerektiği düşünülüyor.kobi vadisi

Yorumunuz