Yatırımcı Arıyorum

İnovasyon İçin Ne Yapılması Gerekiyor?

İnovasyon İçin Neler Yapılmalıdır?

Yenilikçilik anlamına gelen inovasyon, genel olarak ülke sınırlarımız içerisindeki birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanılıyor. Ek olarak toplumumuzun çoğunun yakından takip ettiği bu kavram iş hayatı içerisindeki oluşan sorunlara bir çözüm üretebilme yolu olarak görülüyor. Yenilik, büyüme ve de gelişme gibi birçok durumu iç bünyesinde barındırıyor. Herhangi bir ürünü ya da sorunu sıradanlıktan kurtararak alışan bir seçeneğin dışına aktarılarak ticari anlamda ilerlemesi kolay bir hale getirmek olduğu belirtiliyor.

Genel olarak inovasyona bakacak olursak, herhangi bir icat ya da buluş anlamına gelmiyor. Geliştirilen icatlar ya da buluşlar yenilik gibi görünse de yenilikçilik genel anlamında elde bulunan herhangi bir ürünün ileriye taşınma durumu ya da geliştirme durumlarını iç bünyesinde barındırıyor. Ülke sınırlarımız içerisinde herhangi bir girişimcinin bir girişimde bulunmadan önce izlemesi gereken bazı seçenekler meydana geliyor. Bu seçenekler hem kişisel hem de genel olarak iş düzeyinde olan seçenekler olduğu belirtiliyor.

Öncelikle kişisel inovasyon için izlenilmesi gereken bazı yöntemler;

  • Kişilerin yeniliğe açık olması
  • Kişilerin yeni fikirler ortaya çıkartması
  • Kişilerin birçok gözlem yapması
  • Kişilerin iç bünyesinde sorgulayıcı bir düşünce oluşturması

Genel iş hayatındaki inovasyon için izlenilmesi gereken bazı yöntemler;

  • Ticaretleştirme
  • AR-GE
  • Risk

Girişimciler İçin İnovasyon

Girişimcilerin yeniliğe açık olması durumunda inovasyon için çeşitli fikirler ortaya çıkarabilir. Yenilikler hayatın her döneminde oluşsa da kişilerin bu durumları avantaj olarak görerek üzerinde gerekli çalışmaları sergileyebilir. Yeniliklere açık olmak genel anlamda kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmasına olanak sağladığı belirtiliyor.

Bu ve benzeri seçenekler ise yeni fikirlerin olmasına olanak sağladığı gözlemleniyor. Kısaca özetleyecek olursak yenilikler, kişilerin yaşamlarının içerisindeki monotonluktan kurtararak değişimlerini beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Girişimcilerin Yeni Fikirler Ortaya Çıkartması

Girişimcilerin yeni fikirler ortaya çıkartması genel anlamda elde edecekleri gelirleri meydana getirecek birer etken olarak görülüyor. İnsana özgü olan akıl ve beceri, düşünme becerileri ve de bu etkenleri aktarabilmek için konuşma yeteneğimiz var iken kişilerin yeni fikirler ortaya çıkaramaması için çok büyük nedenlerin olmadığı vurgulanıyor.

Kişilerin yeni fikirler ortaya atması durumunda gelişmelerine olanak sağlıyor. Çünkü anlam anlamda bakacak olduğumuzda ortaya atılan yeni bir fikir olmadan yeniliğin yapılamayacağı ve de yeniliğin olmadığı zamanlarda ise gelişimin ilerlemeyeceği belirtiliyor. İşi Büyütmek İçin İnovasyonu Kullanmak

İnovasyonda Gözlem ve Sorgulayıcılık

Herhangi bir insana olanı ve de oluşturulan yeniliklerin görülmesini sağlayan bir etken olarak gözlem meydana geliyor. Gözlem yöntemi ile girişimciler yeni fikirler ortaya atabiliyor. İnovasyon genel olarak tek kişinin gözlemlerine değil, birden fazla kişinin gözlemleri sonu ortaya çıktığı belirtiliyor. Çünkü birden fazla kişinin oluşturduğu fikirler sonucu birden fazla kişinin bakış açısı ile inovasyonun oluştuğu ön görülüyor.

Kişilerin yeni fikirler üretmek için iç bünyesinde sorgulayıcılık düşünceleri barındırması gerekiyor. Herhangi bir konuda inovatif bir fikir üretebilmek için ürünün hangi kısmında eksik olduğunu ya da nasıl geliştirilebilir olduğuna dair sorgulayıcılık ruhu oluşturulması durumunda istenilen aşamaya ulaşılabilir.

İnovasyonda Ticarileşme

Genel olarak inovasyon, iş hayatı içerisindeki ticaret yapılması için gerekli görülen ve pazarlamanın ilerlemesine olanak sağlayan bir yol olarak gözlemleniyor. Herhangi bir firmanın geleceği ve de uzun vadede gündem içerisinde kalabilmesi için sahip olduğu ürünleri ticaretleştirmesi gerekiyor. Örnek verecek olursak, ülke sınırlarımız içerisindeki sosyal medya kullanan birçok kullanıcı olduğu gözlemleniyor. Kullanıcıların bir süre sonra kullandıkları uygulamadan sıkılıp, sildiğini varsayalım.

Meydana gelen bu ve benzeri durumlar için yöneticilerin yapması gereken çalışma ise yeni fikirler üreterek site ya da uygulama içerisinde entegre etmesi gerekiyor. Meydana gelen bu durum inovasyonun oluşumuna olanak sağlıyor.

İnovasyonda AR-GE ve Alınacak Riskler

Ülke sınırlarımız içerisinde bulunan her firma bir AR-GE (araştırma-geliştirme) bölümü iç bünyesinde barındırıyor. Piyasa üzerindeki öne sürülen mallar ilk olarak bu bölüm içerisinde uygulanıyor ve denenebilir bir hale getiriliyor. Burada çalışması uygun görülen kişilerin ise girişimci ve araştırmacı kişiler olması uygun görülüyor. Çünkü araştırmacı ve girişimci olmayan kişilerin bu bölümde çalışması durumunda meydana gelecek sorunların pek iç açıcı olmayacağı belirtiliyor. Ar-Ge Çalışmaları

Gerek teknolojik gerekse meydana gelen inovasyon çeşitlerinin çoğu pazarlama ya da AR-GE bölümlerine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Herhangi bir fikrin inovasyon yolunda ilerlemesi için stratejiler belirlenerek alınacak risklerin belirlenmesi gerekiyor. Strateji uygulanmasındaki temel amaç ise rekabet gücüyle doğru orantıda ilerlediği belirtiliyor. Kişilerin stratejileri riskli bir iş için ise doğru stratejiler ile inovasyon yapılması gerekiyor.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz