Kobi Nedir?

KOBİ

Küçük ve Orta Boylu İşletmeler,

Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesi KOBİ firmaları için sunulan haklardan faydalanabilmesi için niteliklerinin yasalarda belirlenen kriterler kapsamında olması gerekmektedir.

 • Yıllık gelirinin net miktarı
 • Mali Bilanço Üst sınırı
 • Yıllık çalışan Personel sayısı üst sınırı

Mikro İşletmeler senelik on kişiden az iş gören çalıştıran firmaları kapsamaktadır, Küçük işletmeler ise yıllık 50 kişiden az iş gören çalıştıran ve gelir üst sınırını aşmayan işletmelerdir bu limit en son 8000 TL idi. Orta büyüklükteki işletmelere gelince iş gören sayısı 250 kişiden az olan ve geliri üst sınırı aşmayan işletmeler sayılmakta bu sınır en son 40.000 TL idi. Ayrıca bir firmanın KOBİ olarak tanımlanabilmesi için bulunması gereken bir diğer özellik işletmenin bir başka işletmedeki ortaklığının %25’den fazla olmamasıdır.

KOBİ yani küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ki bu tanıma Mikro işletmeler de dahil küresel düzeydeki bakış açısı ile bir ülkenin ekonomik kalkınmasının ana hareket parçası bir başka söylem ile lokomotifi olarak tanımlanmaktadır. Bu anlayış dünya ülkelerinin ortak görüşü olması nedeni ile tüm ülkelerde KOBİ işletmeler teşvik edilmekte varlıklarının sürdürülebilirliği çeşitli yasal destekler ile korunmakta büyümeleri için kredi olanakları sunulmakta yeni kurulacak KOBİ işletmelere de teşvikler verilmektedir.

Teşvik ve kredi haklarının sunulması faaliyetleri uluslararası ekonomik anlaşmalar ile desteklenmekte ortak kararlar alınarak bazı faaliyetler hayata geçirilmektedir.

ULUSLARARASI ORTAK YAKLAŞIMDA KOBİ

 • Sınırlı finansal güce sahip olan, kısıtlı pazarda faaliyet gösteren, kendi gücü ile ticari varlığını sürdüren, ulusal ya da uluslararası pazara mal ya da hizmet satan.
 • Ülkede meydana gelebilecek iktisadi problemlerden etkilenmeye müsait durumda bulunan
 • Rekabet koşulları ve gücü ile büyük firmaların avantajlarına sahip olmayan bu nedenle iktisadi krizlerde çözüm olanakları kısıtlı olan
 • Ülke kalkınması ve istihdama katkılarında KOBİ işletmeleri bir bütün olarak büyük katkı sağlamaktadır

2015-2018 KOBİ KALKINMA PLANI

 • Kobilerin rekabet koşullarının uluslararası arenada iyileştirilmesi
 • Ülke ekonomisine kattıkları değerin artırılması
 • KOBİ işletmelerin Araştırma-Geliştirme kabiliyetlerinin artırılması

Bilgi edinerek ilerleme anlayışının geliştirilmesi, patent alma ticari kimlik oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesi, uluslararası iş birliği çalışmalarının üniversiteler ve işletmeler düzeyinde gerçekleşmesi

 • KOBİ işletmelerin kaynak sorunlarının giderilmesi

Banka kredisi kullanmak isteyen KOBİ işletmelerin işlemlerinde kolaylık sağlanması, alternatif kaynak kullanımının bulunması ve kolaylaştırılması

KOSGEB İŞLETMELERDE 2018 YAKLAŞIMI

4. Sanayi devriminin sonuçlarına ve etkilerine göre ekonomik faaliyetlerin şekillendiği, bilim ve teknoloji ağırlıklı yatırımların öne çıktığı, teşvik aldığı, üretimde inovasyon ve Araştırma-Geliştirme çalışmalarının önem kazanarak bilgiye dayalı üretim anlayışının benimsendiği yeni bir iktisadi yaşamın küresel düzeyde gerçekleştirilmesi faaliyeti başladı ve sürüyor.

Türkiye’nin küresel konumu bu kez dünya ülkeleri ile eş zamanlı belirlenmektedir, gelişmeleri belirli mesafe ile takip eden konumdan ayrılmış durumdadır. KOSGEB işletmelerin iyileştirilmesi ve rekabet edebilirliklerinin artırılması faaliyetlerinin alt yapısı çıkarılan yasalar ile hızlı işler hale getirilmiş.

Üretimin Desteklenmesi kanunu, Araştırma-Geliştirme Kanunu, Patent Kanunu gibi işletmelerin yolundaki engelleri kaldıran yasal faaliyetler ile KOBİ işletmeler güçlendirilmiş, KOBİ destekleri ve kredi fonları ile işletmelerin finans sorunu giderilmeye çalışılmış.

KOBİ işletmelerin inovasyon çalışmalarına önem vermesi, teknoloji yoğun çalışma anlayışını benimsemesi amaçlanarak stratejik ürün geliştirme programları da uygulamaya konulmuş. Model fabrika uygulaması ile işletmelerin sanayi kuruluşlarına dönüşümü uygulamalı olarak öğrenilecek bir alan olarak faaliyete geçirilmiş.

İthal eden ülke konumundan uzaklaşmak amacı ile 1000 ürün 1000 KOBİ projesi ile ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretilmeye başlanması hedeflenerek hayata geçirilmiş. Bir başka hedef Türkiye’nin kendi otomobillerini üretmesi projesi, araç imalat sanayinin geliştirilmesini de hedefleyen proje için ilk adımlar atılmış.

KOBİ işletmeler ülkemizde istihdamın %78 civarındaki kısmını karşılıyor, ortaya konan artı değerin %55 gibi bir rakamını karşılıyor, gelirin %65 oranındaki kısmını da karşılarken ekonomik koşullara uyumlu esnek yapı sergilemeleri nedeni ile ülke ekonomimizin temel taşını oluşturuyorlar.

Hayata geçirilen Modern KOBİ politikaları ile KOBİ işletmelerin bürokratik işlemlerinin kolaylaştırılması, ekonomik sorumluluklarının azaltılması amaçlanmış. Finans çevrelerinin KOBİ kredi alanlarını genişletmesi, uluslararası ticari etkileşim fırsatlarını genişletmesi faaliyeti ile KOBİ işletmeler güçlendirilmek istenmiş.

Ekonomik kalkınma ve işsizlik problemlerinin giderilmesinin ana çözüm noktası olarak Ülkedeki girişimci sayısının artırılması hedeflenmiş bu amaçla 2010 yılında kurulan Girişimcilik Destek Programı uygulamaya konularak etkin biçimde uygulanmış uygulanmaya da devam etmekte.


[Toplam:8    Ortalama:5/5]

Kobi Nedir? adlı makalemizi değerlendirmek ister misiniz?

instagram kobivadisi
kobi vadisi

Yorumunuz