Yatırımcı Arıyorum

KOBİ’lerin Finansman İhtiyaçları

KOBİ’lerde Yaşanan Finansal Sorunlar

Küçük işletmelerin büyük bir kısmının herhangi bir zamanda fon aradığı tahmin edilmektedir. Ancak fon arayışında olanların sadece küçük bir kısmı, büyümeleri ve piyasada etki yaratacak çalışmaları için yeterli fon alabilmektedirler. Bu durum bu işletmeler için büyük bir sorun teşkil etmekte ve 10 erken aşamadaki işyerinden dokuzunun başarısızlık nedeni olmaktadır. Birçok genç şirket için, ihtiyaç duydukları ölçeklendirme finansmanını güvence altına almak hala zordur.

Fakat yeni başlayanlar için büyük destekler sağlayan yatırım ve hibe destek programlarından faydalanmak önceki dönemlere nazaran çok daha uygulanabilir durumdadır.

Bunun yanında kredi alınabilecek banka ve kredi şirketlerinin önceki yıllara nazaran şartlarını esnetmeleri ve vade sayısını artırmaları da küçük işletmeler için finansal problemlere çözüm olabilmektedir. Nitekim durum her ne kadar bu şekilde olsa da yapılan araştırmalara göre sağlanan bu finansal ek yatırımları küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarının çok küçük bir kısmını karşılamaya yeterli olmaktadır.

Yani bu demek oluyor ki; KOBİ’lerin yarısından fazlası büyümek için ihtiyaç duydukları fona ulaşamamaktadır.

Oysa dünya çapında bakıldığı zaman KOBİ’lerin ekonomideki yeri büyüktür ve bu yüzden ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmalarını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Dünyanın içinde bulunduğu belirsiz ekonomi ikliminde, girişim aşamasında olan bir firmanın işine fon sağlaması daha zorlu koşullarda olabilir. Bunun bir plan dâhilinde yürütülmesi, ne yapacağının adımlarını hesaplayarak atması yatırımcılar açısından işi cazip kılabilir.

İşte KOBİ’lerin girişimlerine yatırım fonu sağlamanın adımları:

KOBİ’ler İçin Finansal İhtiyaçlara Çözüm Yolları

İyi bir araştırma ile başlamak

İşletmeye fon sağlamada adımların başında araştırma aşaması gelmektedir. İşletmeye hangi kaynaktan fon sağlanacağı konusunda bir fikir sahibi olunduysa, o fikir doğrultusunda araştırmalar derinleştirilmelidir. Mesela işletmesine yatırımcıları çekmek isteyen bir girişimci, yatırımcı ağlarını takip edebilir, yatırımcı aradığına dair ilanlar verebilir veya ilan veren yatırımcıların ilanlarını değerlendirebilir.

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için; Türkiye’nin en büyük melek yatırım ağı ile araştırma yapmaya başlayabilirsiniz.

Uygun bir plan geliştirmek

Erken aşamadaki işletmelerin, işletmelerine daha fazla fon sağlama konusunda başarısız olmalarının en yaygın sebeplerinden biri, uygun planlama eksikliğidir. Tipik olarak, yapılan ortak hata; girişimcilerin enerji ve güce dayalı işlere daha fazla önem vermesidir. Elbette iş gücü önemlidir fakat işin geleceği için yatırım şarttır. Bunun içinde yatırımcılardan finansman sağlamak için, yönetim ekiplerinin hedefledikleri yatırımcı türünü, en iyi zamanlamayı, aranan fon miktarını ve şirketin bu titizlikle nasıl başa çıkacağını belirleyen kapsamlı bir plan hazırlamaları gerekir. Girişimci Kredileri: İş Açarken Nereden Kredi Alınır?

Planlama aşamasında yatırımcıların soracağı soruların hakkında bilgi sahibi olarak onlar konusunda hazırlanmaları, yatırımcılar tarafından güven kazanmalarını sağlarken işletmeleri için ihtiyaç duydukları fona ulaşma şanslarını artıracaktır. Takdir edilmesi gerekir ki; para kolay kazanılmıyor ve kime yatırım yapılması gerektiği ve paranın nereye harcanacağı konusunda herkes güvenilir adımlar atmak isteyecektir. Yaptıkları işler ve atılacak adımlar konusunda ön görülü bir girişimci de gelecek ve güven vaat eder.

İşe olan tutku ve heyecanı göstermek

Yatırımcılar karşılarında tutkulu bir girişimci görmek ister ki; yapacakları yatırımlarının geri dönüşü konusunda kendilerini güvende hissedebilsinler. Bu nedenle küçük işletme sahibinin işi hakkında tutkulu olması yatırımı cazip kılar. Unutulmamalıdır ki, potansiyel yatırımcıların göz önünde bulundurduğu binlerce işletme yatırım arayan çok fazla girişimci rekabeti olduğu bilinmelidir. Bu yüzden sahaya ve toplantılara coşku ve heyecan içinde katılmak, şirketin öne çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu tutum, yatırımcıların ilgisini çekmeye ve onları gerçekten desteklemeye değer bir iş yaratıldığına ikna etmeye yardımcı olacaktır.

Çünkü bir işletme kurmak ve başarılı olmak için en önemli duygu o işe olan tutku, o tutkuyu sürdürme isteğidir Ve bu duygular işin büyümesine yardımcı olmak için finansmanın kilidini açan anahtardırlar.

Etkileyici bir anlatı oluşturmak

Genç şirketler henüz büyüme sürecinin erken bir aşamasında olduklarından, büyük olasılıkla önemli bir ticari başarı sağlayamamışlardır. Yatırımcıların gözlemleyebileceği kanıtlanmış bir başarıları olmayacağı için şirket için etkileyici bir anlatı yaratmak önemlidir, çünkü yatırımcıların satın alacağı ve onları bir işi desteklemeye ikna edeceği faktör budur. Piyasanın potansiyelini açıkça ifade eden ve neden birisine yatırım yapmak istediğini açık ve net bir teklife sahip olmak önemlidir.

Yapılacak olan anlatı ve sunum belki de yatırımcılara ulaşmak için ilk ve son temas olabilir. Bu yüzden bu anlatımın çok başarılı bir şekilde planlanması, vurucu ve çekici olması gerekir.

Büyüme potansiyelini göstermek

Bir işletme sahibinin yatırım çekmek için sergilediği strateji ve öneriler başlangıç ​​noktasıdır. Her ne kadar bu başlangıç noktası olsa da işin büyüme potansiyelini pratik olarak göstermek çok önemlidir. Bu noktada işin vizyonunun uygulanabilir olması, uygulanabilir bir iş planına yerleştirilmesi, pragmatik adımlar ile şirketin büyümesini nasıl güvence altına alacağının anlatımı tamamen yatırımcıların beklediği gibi olmalıdır. Bunun için yatırımcının ne beklediği iyi analiz edilmeli ve ona göre şirketin büyüme potansiyeli anlatılmalıdır. Girişimcilerin Düşünmesi Gereken İşletme Hedefleri

Finansman Sağlamada Ekibin Önemi

Güçlü bir yönetim ekibine sahip olmak

Yatırımcıların görebileceği güçlü bir yönetim ekibine sahip olmak, bir araya getirilen vizyon, strateji ve iş planını sunma konusunda elzemdir. Yatırımcılar heyecan duyacakları girişimlere yatırım yapmak isterler. Çünkü firmalar başarılı olduklarında kendi güçlerini onlarda görürler. Dolasıyla fon sağlamak isteyen küçük işletmenin ekibinin ne kadar güçlü bir ekip olduğu yatırımcıları yakından ilgilendirir. Günümüzde ekip çalışmasının ve güçlü bir ekibe sahip olmanın başarı üzerindeki etkileri yadsınamaz bir gerçektir.

Sahip olunan ekibin yetkin bir ekip olduğu yatırımcıya yansıtılamadığı takdirde alınması planlanan fonu almakta zorlanılabilir.

Zamanlamanın doğru olduğundan emin olmak

Zamanlama; ana hatlarıyla belirtilen tüm faktörlerden en somut olanıdır, ancak gerçekten önemlidir. Yalnızca yatırım yeterince güçlü bir pozisyondayken ve bunu destekleyecek kadar iyi performans gösterdiğinde yatırım yapmayı düşünmek önemlidir. Fon için uygun bir temel oluşturmak için şirketin yerinde bir yapıya, sisteme, insan kaynağına ve BT desteğine sahip olması çok önemlidir. Tüm bunlar yapılmadan finansman sağlamaya devam edebilir, ancak, eğer hepsi düşünülmüş ve uygulanmışsa, başarı şansı ölçülemez bir şekilde artacaktır.

Finansmana Erişim Sağlamak

Bir işletmenin ihtiyacı olan fona erişim göz korkutucu bir zorluğa sahip olabilir; engeller çok yüksek, hatta aşılmaz gibi görünebilir.

Ancak bu konuya titizlikle yaklaşılarak, yatırım almak için odaklanıldığında ihtiyaç olan yatırımı alamamak için bir neden yoktur.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz