Yatırımcı Arıyorum

Melek Yatırımcı ve Bireysel Katılım Yatırımcısı

Melek ve Bireysel Yatırımcılar

Günümüz üzerinde yaygınlaşan melek yatırımcı ve türevleri oldukça farklı boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Dünya üzerinde genel olarak birçok melek yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcılar henüz iş fikirleri üzerinde yolun başında ve oluşabilecek fırsatlar içerisindeki değerleri keşfederek yatırımcılarının devamlılığını sağlayan kişiler olarak biliniyor.

Genel olarak uzmanlara göre bu sistem girişimcinin melekleri olarak nitelendiriliyor. Ülke sınırlarımız ve dünya üzerindeki tüm melek yatırımcıların hedefi, girişimcinin meydana getirmiş olduğu iş fikirleri üzerinde bir potansiyel fark ettikleri an içerisinde yatırımlarını sağlamak olduğu nitelendiriliyor. Herhangi bir iş fikrinin potansiyel olarak üst seviyelere ulaşması durumunda olduğunda her melek yatırımcının dikkatini çekerek devamlılığı sağlanıyor.

Bireysel Katılım Yatırımcılarının Sağladığı Yararlar

Dünya üzerinde oluşmuş olan bu düzen, ülke sınırlarımız dışarısında Business Angel olarak tanımlanıyor. Günümüzde giderek yaygınlaşan ve de ülkemizde melek yatırımcı olarak bilinmesi sağlanan bu sistem yeni yeni gelişim göstermeye başlıyor. Kullanılan bu tabir ile adını Bireysel Katılım Yatırımcısı olarak yürürlüğe girdiği görülüyor.

Bu yatırım türü bireylerin kişisel varlıklarından oluşan belli bir kısım paraları ve sahip oldukları tecrübeler ile birlikte başlangıç seviyesindeki şirketlere ulaşımını sağlayan bir aracı olarak nitelendiriliyor. Bireysel Katılım Yatırımcılarının yapmış oldukları yatırımlar sayesinde, meydana gelen fonlar ve de stratejik ortaklıklar ile kıyaslanması durumunda düşük seviye içerisinde olan yatırımların büyümesine ve gelişmesine olanak sağladığı gözlemleniyor.

Bireysel Katılım Ağı ve Girişimci Açısından Etkileşimi

Bir yatırımcı türü olan bu yönetmelik ağı, meydana gelebilecek birçok kişiliğe sahip olan ve de Bireysel Katılım Yatırımcıların meydana getirmiş olduğu oluşumlardan bir tanesine deniyor. Bu katılım yatırımcılarının gerekli şartlar sağlanması durumunda Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilerek yürürlük içerisine oluşturulan ağ eklenir.

Bir bireysel yatırımcının birçok bireysel katılım yatırımcı ağına katılmasına olanak sağlandığı görülüyor. Ağ içerisine kabul edilen yatırımcının gerekli şartları yerine getirmesi durumunda meydana gelebilecek özelliklerinden bazıları şunlardır;

  • Kişisel olarak oluşturulmuş ağ içerisine bireysel yatırımcılar tarafından Müsteşarlığa sunulmuş olan ş fikir ve planlarının, uyum konusundaki yeterliliği ve de Müsteşarlık tarafından hazırlanması istenen raporları sunması gerekiyor.
  • Ağ içerisine seçilerek alınmış olan girişimcilerin meydana getirebilecekleri usulsüzlükleri, belirlenen kurallara uygun olarak raporlamaları gerekiyor.
  • Müsteşarlığın takip ettiği konular üzerindeki istatiksel bilgileri istenilen zaman içerisinde sunmaları gerekiyor.

Bireysel Katılım Yatırımcısı Olmanın Şartları

Öncelikle bu yatırımcı türü içerisinde olabilmek için Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı alınması gerekiyor. Ülke sınırlarımız içerisindeki girişimcilerin bu lisansı alabilmeleri için Müsteşarlığa başvurulması gerekiyor. Fakat lisans alabilmek için Müsteşarlığın koymuş olduğu bazı şartlar iki ana grup içerisinde yaygınlık kazandığı gözlemleniyor.

  • Yüksek Gelir Kriteri
  • Tecrübe Kriteri olarak iki ana başlık adı altında nitelendirilerek gerçeklik kazandığı gözlemleniyor.

Yüksek Gelir Kriteri

Yatırımcıların lisans alma durumlarından iki yıl önceki yıllık gelir vergi beyannamesinde yer bulmuş gelir unsurlarında, ücretli çalıştırılan bireyler için yıllık ücretleri doğrultusunda oluşmuş tutarlarının toplamının en az 200.000 TL olması gerekiyor. Yatırımcıların müracaat zamanı içerisinde sahip olduğu tüm birikimlerin ve de gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel gelirlerinin toplam değerleri 1.000.000 TL ve üzeri olması gerekiyor. Bir Melek Yatırımcı Ne İster?

Bireysel Katılım Yatırımcılarının meydana gelen iki unsur içerisinden herhangi birine sahip olma durumları oluştuğunda ağ içerisine katılma süreçleri gerçekleştiği gözlemleniyor. Fakat dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise, devamlılık gösteren konutlar üzerinde ipotek ya da herhangi bir kredi sözleşmelerinden doğabilecek hakların servet hesaplamaları içerisinde dikkate alınmadığı bildiriliyor.

Tecrübe Kriteri

Yatırımcıların iç bünyesinde barındırmaları gereken ana durumlardan bir tanesi de tecrübe kriteri olarak gözleniyor. Bireyler banka ya da finansal kuruluş içerisinde fonlar ya da portföy yöneticisi olarak görev alıyor ve de girişim sermaye şirketleri üzerinde müdür pozisyonunda en az iki yıl tecrübe edinmiş ise lisans alabilme haklarından birine sahip olabilmesi ön görülüyor.

Lisans almadan önceki geçmiş olan beş yıl içerisinde en az iki yılık cirosu 25.000.000 TL olan işletmeler üzerinde genel müdür yardımcısı ya da dengi bir pozisyonlarda görev almış ise lisans almak için yerine getirmesi gereken durumlardan bir tanesi olduğu belirtiliyor. Bu durumlara uyum sağlayan kişilerin lisans alma durumlarında olumsuz bir etkenin olmadığı nitelendiriliyor.kobi vadisi

Yorumunuz