Yatırımcı Arıyorum

Rüzgar Türbini (Yeşil İş Fikri)

Rüzgar Enerjisi İşi Yapmak

Rüzgâr dünyanın en fazla gücünden yararlanmaya başladığı, üzerinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü küresel enerji ihtiyacının karşılanmasında, en ucuz ve etkin çözüm olarak değerlendirildiği doğal bir kaynak artık.

Ülkemizde kullanım alanı henüz yaygın değil ne yazık ki. Meslek Lisesi eğitimlerinde ve Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinde Yeşil Ekonomi içinde yer alacak iş gören adayları, dünyanın yeni enerji üretim modelleri ve doğal kaynakların etkin kullanımı konularına hazırlanıyorlar. Yatırımcıların da yeni gelişen sektör ve bağlı olarak yeni oluşan endüstri kollarına yönelmeleri ülkemizde Yeşil Ekonominin daha hızlı büyümesini sağlayacaktır.

Yeşil ekonominin küresel boyutta gelişimini, benimsenmesini teşvik eden önemli unsurlardan biri de çevreci işletmecilik anlayışının, katma değer yaratan üretimin, doğal kaynakların etkin kullanımının günümüz ticari yaşamında rekabete konu olması.

Ev Tipi Rüzgar Türbini Kurmak

Kullanılan araçlar kolayca elde edilebilecek ürünlerden oluşuyor. Darbeli matkap, Pervane, Tahta plaka, Boru, Taşlama makinesi, Şablon ve Direk. Rüzgâr yoğun kinetik enerji taşıdığından türbin kanatlarına çarptığında enerjinin yarısını kanatlara bırakmakta çarpmanın etkisi ile dönmeye başlayan pervane kinetik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürerek enerjiyi depolamakta böylece elektrik üretimi gerçekleşmekte.

Petrol, Kömür, Doğalgaz gibi Karbondioksit emilmesi yüksek yakıtların öncelikle pahalı olması ve tabi ki çevreci olmaması nedeni ile hiç bitmeyecek ve dünyayı kirletmeyecek Rüzgâr kaynağı kullanılmaya başlandı. Ev tipi üretim yapılabilmesi kolayca uygulanabilmesi yakın zaman içinde kişilerin kendi elektriğini üreten konutlarda oturmasına olanak tanırken yeni bir imalat sektörü ve yeni bir ticari faaliyetin de temellerini atmış oldu.

388 Milyon Ton Karbondioksit eş değer sera gazı emisyonunun azaltılabileceği, bu hedefe yönelik 80 Milyar Yatırım hedefinin 2023 yılına dek gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Rüzgar Türbinlerinde Yatırım Atakları

İlk Rüzgâr Türbini Kanat Fabrikası İzmir’de General Elektrik Bünyesindeki LM Wind Power tarafından faaliyete geçirilmiş 11 Temmuz 2017 yılında, yatırım tutarı 50 Milyon Dolar olarak açıklanmış, istihdama sağladığı katkı 450 teknik personel.

Rüzgar Türbini Pazarı

Elektrik tüketiminde her yıl artış gerçekleştiği gibi tüketime paralel üretim artışının da gerçekleşmesi gerektiğinden hareketle enerji üretiminin artırılması için her yıl başına ortalama 3.500 MW yatırım yapılmalıdır ön görüsünde bulunulmuş.

Pazarın gelişmesi için elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi gerektiğine de ayrıca dikkat çekiliyor zira rüzgâr gücünden yoğun biçimde ve sorunsuz yararlanılmasının bu işlemin gerçekleşmesine bağlı olduğu belirtilirken 2016 Yılında Sekiz dağıtım şirketi 4,6 Milyarlık yatırım teşviki almışlar.2017 yılından itibaren Rüzgâr enerjisine 4-5 yıl içinde gerçekleşecek yatırımların tutarının 6,5 Milyar Doları bulacağı belirtilmiş. Rüzgâr Enerjisine ilgi gösteren ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri yer alırken ardından Avrupa ülkeleri geliyor Japonya ve Avustralya, İran gibi ülkeler takip ediyor listeyi. Türkiye’nin hidrojen üretimine yönelmesi gerektiği de planlamalar ön görüler arasında bulunuyor.

Not: Bu sektörde yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan yenilenebilir rüzgar enerjisi iş planı içeriğini incelemenizi öneriyoruz.

Rüzgar Türbinleri: Hem Yatırımcı Hem Ülke İçin Kazançlı

Yeşil Ekonomi kapsamında bulunan Rüzgâr enerjisi ile elektrik üretiminin enerji ihtiyacımızın karşılanmasında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarması yanında yatırımcısına da yüksek kazanç sağlayacağına dikkat çekiliyor.

Araştırma sonuçlarına göre 2.5 Milyon Euro maliyetli bir Rüzgâr Türbininin 2,5 megavat gücü ile %30 kapasite ile çalışacağı ve 371 Bin 250 Euro miktarında ciro getirebileceği belirtilmiş. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği verilerine göre Marmara, Ege ağırlıklı bölgeleri oluştururken bölgede 61 adet Rüzgâr Enerji Santralinin 2 Bin 312 megavat elektrik ürettiği 604 megavat elektrik üretecek 23 Rüzgâr Enerji Santralinin yapımının sürdüğü, 185 Rüzgâr Enerji Santralinin de Lisans aşamasında olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Not: konu hakkında daha kapsamlı fikir edinebilmeniz için, Rüzgardan Elektrik Üretmek adlı içeriği okumanızı öneriyoruz.

Ülkemizde 180 adet firmanın Rüzgâr Enerji Santrallerine yatırım yaptığı, ülkemizde 2023 yılı hedeflerine göre 100 Bin megavat elektrik üretiminin amaçlandığı bu rakamın 20 Bin megavat gücünün Rüzgâr Enerji Santrallerinden elde edilmesinin arzu edildiği fakat bu arzunun gerçekleşebilmesi için her yıl 800 ile 2000 megavat gücünde santralin faaliyete geçmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Rüzgar Türbini İçin En Uygun Bölgeler

Trakya bölgesi, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Hatay en fazla cazibesi olan bölgeler olarak aktarılmış. Yatırım yapılan Rüzgâr Enerji Türbinleri 6 ile 7 yıl arasında kendi maliyetlerini çıkardıkları uzaktan kontrol sistemi gibi teknoloji kullanımına uygun olduğu üretim kapasitesinin, çalışma sürecinin izlenebildiği belirtilmiş.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz