Yatırımcı Arıyorum

Sanat Olarak Yönetim

Sanatsal Yönetim

Yönetim aynı zamanda sanat olarak kabul edilir, çünkü her ikisi de benzer özelliklere sahiptir. Sanatın tanımına bakıldığında ikisinin de ne kadar yakın olduğunu gözlemlemek mümkündür. Sanat, yaratıcılık ve beceri gerektiren sistematik bir bilgi topluluğudur ve bir sanatçının mükemmel olması ya da kabul edilebilir olması için belirli bir mükemmellik seviyesine ulaşması gerekir. Bu mükemmellik seviyesine ulaşıncaya kadar da sürekli olarak pratik yapması şarttır.İşte insanları yönetme sanatı da aynı bu şekildedir ve mükemmellik seviyesine gelene kadar sürekli çalışmak gerekir.

Ancak, buradaki mesele sanatın gerçek bir şahıs tarafından ifade edilmesi gerektiğidir. Kişi, sanat eserinde edindiği bilgileri öğrenemez ve uygulayamaz. Başka bir deyişle, bir birey veya özel bir kişi, etkileyici bir şey üretmek için yeteneklerini ve yaratıcılığını kullanmalıdır. Sanat eğitiminde temel ilkeler öğrenildikten sonra, öğrencilerden daha ileri gitmeleri ve görünür bir çalışma üretmek için yaratıcılıklarıyla karıştırmaları istenir. Ve hiçbir zaman bir şey yaratmayan birisini sanatçı olarak adlandırmak yerinde bir tutum değildir.

Yönetimi Sanat Yapan Özellikler

Yönetimin sanat olarak atfedilmesi için sanatla aynı özellikleri taşıması lazımdır. Aşağıda yönetimin sanat ile taşıdığı ortak özellikler bulunmaktadır:

1. Teorik Bilginin Kullanımı

Sanat öğrenilir ve uygulanır. Öğrenme süreci uygulamadan önce gelir. Kişilerin sanat hakkında daha iyi bir anlayış ve kaliteli çıktı yani eser elde etmelerine yardımcı olacak çalışma materyalleri ve kitapları kaynak olarak kullanılır. Bu bilgileri içeren kaynaklar sanat üzerine endüstri bilgisini öğrenmek ve geliştirmek için kullanılırken usta bir sanatçıdan püf noktaları öğrenmek  bir şans atfedilir. Aynı durum yönetim için de geçerlidir. Yönetimde de öğrenme yoluyla edinilen teorik bilgiler vardır. Başka bir deyişle, yöneticiler çalışma materyallerinde sağlanan yönetim işlemleri ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olabilirler.

2. Kişiselleştirilmiş Bilgi

Sanat okurken bir kişi teorik bilgi öğrenebilir ve edinebilir, ancak bu kadarla yeterli kalmaz. Kazanılan bilgi, sonuçların elde edilmesi için verimli bir şekilde uygulanmalıdır. Sonuç olarak, her sanatçının kişisel becerilere ve yaratıcılığa sahip olması beklenir, çünkü ancak bu şekilde kazandığı bilgiyi iyi bir şekilde kullanabilir. İki veya daha fazla sanatçı aynı şeyi öğrendiğinde bile, yaratıcılıkları ve becerileri kazandıkları bilgiyi kullanarak ne kadar iyi sonuçlanacaklarını belirleyecektir. Aynı şey yönetim için de geçerlidir. Öğrenme yönetimi ilkeleri ve teorileri yeterli değildir, olumlu sonuçlar elde etmek için edinilen bilgileri kullanmak için gerekli becerilere ve yaratıcılığa sahip olmak gerekir. Sanatta olduğu gibi, iki veya daha fazla yönetici aynı şeyi öğrenebilir, ancak elde edilen sonuç, yetenekleri ve yaratıcılıkları nedeniyle farklı olabilir.

3. Pratik ve Yaratıcılık

Her sanatçının mükemmelliğe ulaşmak için sürekli pratik yapması gerekir. Düzenli bir eğitim olmadan, söz konusu sanatçı da kendini geliştiremez. Teorik yönlerini öğrendikten sonra, sanatçı mükemmellik elde etmek için pratikler üzerinde çalışması gerekir. Peki ya yönetimde durum nedir? Uygulama sayılır mı? Diye sorulduğunda evet sayılır. Sertifika sahibi bir yönetici, bir yönetici rolünü uygulamadan veya güvenceye almaksızın çok ileri gidemez. Çünkü teoride öğrendiği bu yönetim ilkelerini uygulamaya almalıdır. Yönetim yaratıcılıkla uygulandığında geliştirmek ve üzerinde çalışmak için ihtiyaç duyduğu alanları tespit edebilir. Bu yüzden, sanat ve yönetim konusunda eğitim şarttır. Dolayısıyla yönetimde bir sanattır çünkü ikisi de aynı özelliğe sahiptir.

Bilim ve Sanat Olarak Yönetim

Yönetim aynı zamanda bilimdir. Bilim gibi bir alanı sınıflandırmak için kullanılan her şeyi içerir. Örneğin, bilim değişkenler arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar, ayrıca söz konusu değişkenleri bağlayan prensipleri de dikkate alır.Ancak, bilimsel prensipler test içeren olağan bilimsel yöntemlerle belirlenir. Ve bu süreç, bir dizi test aracılığıyla yapılan gözlem ve doğrulamayı içerir.Birçok birey yönetimi bir grup yetenek olarak görür. Bazı kişilerde  sanat ve meslek olarak görür. Ancak, yönetimin bunları içtenlikle temsil edip etmediğini bilmek için, bir grubun, sanatın ve mesleğin özelliklerini dikkate alması gerekir. Anca bu şekilde sonra onları yönetimin anlamı ve özellikleri ile karşılaştırılabilir.

Yönetimi; başlı başına tek bir yetenekle ya da bilgiyle sınırlandırma yapılamaz. Çünkü liderlik her seviyede pek çok yetenek ve bilgiyle olgunlaşan  ve insan sevgisiyle paralel büyüyen kombine bir yetidir. Başarılı Liderlerin Sahip Olduğu Özellikler


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz