Yatırımcı Arıyorum

Şirketlerde Ürün Yaşam Döngüsü ve Aşamaları

Ürünün Önemi

Ürünlerde teslimat aşamasına gelene kadar, tıpkı canlılar gibi belirli yaşam evrelerinden geçerler. İlk önce piyasaya sürülürler ve müşteriler, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bulurlarsa ürünü kabul ederler. Böylece satışlar hızla artar ve sonunda ürüne ihtiyaç duyan herkes ürünü satın almak için harekete geçer. Bazı aşamalarda, ürün müşterinin ihtiyacını tatmin edemez hale gelir, üretimden kalkar veya ihtiyaçlar farklı çözüm noktalarından görülür. Sonuç olarak müşteri ürünü satın almayı bıraktığında ürün sona erdi.

Ürün Yaşam Döngüsü Aşamaları

1. Giriş Aşaması 

Bu, ürün yaşam döngüsünün ilk aşamasıdır ve şirket, ürün pazarını genişleterek satış yapar. Müşterinin genel ürün avantajlarından haberdar olması için ürün farkındalığı yaratır. Bunun yanında müşteriler, ürün avantajlarından şüpheleniyor ve ihtiyaçlarına hizmet edip etmeyeceğinden emin değilse ürünü almakta zorlanabilir. Bu aşamada reklam ve tanıtım faaliyetleri çok faydalı olur.

Bir ürün reklamında, ürünün farklı müşteri gruplarına hitap etmek için özel özellikler kazandırılması yerine, güvenilirlik ve işlevsellik vurgusuyla daha basit şekilde ön plana çıkarmak mümkündür.  Bunun yanında şirketin ar-ge ve ürün geliştirme maliyetini geri kazanması için piyasaya sunduğu fiyat yüksek olabilir Ve şirket, çok az rekabet olduğundan veya çok fazla rekabet olmadığı için yüksek fiyatlar talep edebilir. Ancak düşük fiyat bu aşamada yardımcı olur, çünkü müşteri avantajlı olduğundan emin olmadıkça düşük fiyatlı bir ürün satın almanın daha az riskli olduğunu düşünür.

Bazı satıcılar ürünü alırken yeni ürünleri stoklamak konusunda temkinli davranacaklarından dolayı satın alma konusunda istikrarlı alımlar yapmayabilirler, çünkü müşteriler tarafından kabul edilebilirliğinden emin değillerdir. Bu durumda ürünün yeterli şekilde dağıtılmasını sağlamak çok önemlidir.Şirketin tanıtım programları, ürüne yönelik farkındalık, merak ve istek geliştirdiği halde, müşteri ürünleri raflarda bulamadığı zaman, tüm yapılan çalışmalar ve masraflar boşa gittiği gibi marka imajı da zarar görebilir. Bu yüzden toptancı ve perakendecilerin bu ürünü satın almaları garanti edilmelidir. Çoğu yeni ürün, ürünü satın almak istemeyen müşterilerden ziyade müşteri talebine uygun olmadıkları için başarısız olmaktadır.

2. Büyüme Aşaması

Müşteriler bu aşamada ürünün farkındadır ve gereksinimlerine hizmet ettiğine inanmaktadır. Müşteri, ürünün genel yararlarını anlar ve şirket marka tercihi oluşturarak satış ve pazar payı oluşturur. Bu aşamada ürün farklılaşmayı sağlamak için yeniden tasarlanarak ve tanıtımla, farklılaştırılmış ürünün yararlarına vurgu yapılmalıdır. Şirket bu gayretini güçlü bir marka yaratma konusundaki çabalarına odaklanarak sağlamaya çalışır. Bu aşamadaki güçlü yapı, şirketin bu aşamada ortaya çıkan rekabetle mücadele etmesine yardımcı olur. Çok sayıda rakibin piyasaya girmesi nedeniyle fiyatlar üzerinde firmanın üzerinde baskı bulunduğu da unutulmamalıdır. Ürün Geliştirme Nedir?

Bu aşamada farklı segment ortaya çıkmaya başlar ve şirket hangi segmentte hizmet vermeye çalışacağına karar vermesi gerekir. Bazı şirketler, segment açıkça ortaya çıksa bile, tüm pazara bir veya birkaç standart ürünle hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu bir hatadır çünkü belirli bir segmenti hedefleyerek, odaklanmış rakiplerle mücadele etmek zorunda kalacaklardır. Ayrıca bazı firmalar tüm segmentlere hizmet etmeye çalışırlar ve ilk hamle avantajını kaybederler. Oysa birkaç kârlı bölüm seçilmeli ve bu bölümlerin, her biri için ayrı teklifler hedeflemelidir.

3. Vade Aşaması

Piyasa bu aşamada büyümez. Ve şirket, pahalı rekabetin üstesinden gelmek yerine kâr ve pazar payına bağlı kalmalıdır. Şirket, yalnızca rekabet pahasına satışlar kazanabileceğinden, güçlü zorlu rakiplerle karşı karşıya kalmakta ve bu da maliyet getiren promosyonlu fiyatlar vermelerine yol açabilmektedir. Bir markanın hedefi, şimdiki zamana odaklanarak marka sadakatini korumak ve tekrar satın alımları teşvik etmeyi sağlamaktır. Çünkü marka lideri hariç herkes için rekabet, fiyatları ve kar marjlarını aşındırabilir.

Bu aşamada, şirketler rakiplerinin pazar payını azaltmak için promosyonlu fiyatlar piyasaya sunarlar., ancak bu tür başarılar geçicidir. Çoğu firma, pazar payındaki kalıcı değişimleri promosyon fiyatlandırması ile etkileyememektedir. Bu nedenle, rakiplerin promosyon fiyatlandırma planını eşleştirmeye çalışmak yerine, şirketin teklifini farklılaştırarak markasını güçlendirmeye odaklanması gerekir.

4. Düşüş Aşaması

Bir şirketin er ya da geç satışlarda düşüş olacağını tahmin etmesi gerekir. Düşüş aşamaları için uygun stratejilerin benimsenmesinde en büyük engel, pazarlamacının hiçbir düşüşün olmadığına veya en azından bu kadar erken gelmeyeceğine dair yanlış olan inancıdır.Şirket, değişen yedek gerekliliklerini ve ortaya çıkan yedek çözümün etkinliğini ve kabul edilebilirliğini analiz ederek ürününün gereksiz hale geleceği hızı ölçmelidir. Bazen müşteri gereksinimi çarpıcı bir şekilde değişmiş olabilir veya ortaya çıkan çözüm çok etkili olabilir, bu nedenle şirketin derhal piyasadan çıkmak için planlar yapması gerekir. Ürün Yönetimi Nedir?

Ürün Yaşam Döngüsünde Müşteri Gereksinimlerini Değiştirmek

Bir ürünün yaşam döngüsünde, müşteri gereksinimleri kademeli olarak değişebilir ve ortaya çıkan çözüm hatalı olabilirken bu gerçeği kabul etme süreci yavaş işleyebilir.

Bu nedenle şirket;ürünü daha kademeli olarak piyasadan çekmesi etkilerini yumuşatırken yeni ürün içinde pazarda yer açar.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz