Yatırımcı Arıyorum

Tıbbi ve Medikal Cihazların Satışını Yapmak

Medikal Aletleri Sektöründe Girişimci Olmak

El aletleri sektörü imalat sanayi içinde yer alıyor. El aletleri büyüyen ve dinamizmini koruyan bir sektör zira; otomotivden, inşaata, tarımdan, enerjiye, savunma sanayine kadar her sektörde el aletlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Manuel el aletleri kullanımı gerekli olduğu gibi elektrikli el aletlerine olan ihtiyaç da artarak büyümektedir.

Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğunun KOBİ işletme özelliği gösterdiği belirtiliyor. Yıllık el aletleri üretiminin önceki dönemde 40 Milyon TL civarında olduğu belirtilirken Pazar hacminin ise 400 Milyar TL civarında olduğu açıklanmakta.

El aletleri dediğimizde tıbbi cihazlar da bu tanım içinde bulunuyor. Tıbbi cihaz sektörü dinamik olarak tespiti yapılan sürekli büyüme içinde olduğu belirtilen bir sektör. Ülkemiz tıbbi cihaz ihtiyacını yüksek oranda ithalat ile elde etmekle beraber kaynaklar sektörün sağlıklı büyüme gösterdiğini belirtiyor.

Tıbbi Cihaz Sektöründe İş Kurmak

Sektördeki ürün sayısının yaklaşık 300 bin civarında olduğu belirtiliyor. İhracat rakamı %15 olarak verilmiş. Piyasanın en önemli özelliğinin sadece özel sektörden oluşması olarak açıklanmış. Türkiye’de üretilen tıbbi cihazlar arasında ameliyat ve Jinekoloji masaları, ameliyat örtüleri, muayene eldivenleri, taş kırma cihazları, katater gibi pek çok ürün çeşidi bulunuyor.

Not: Bu sektörde yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan medikal mağazası iş planı içeriğini incelemenizi öneriyoruz.

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

Sektörün toplam istihdam içindeki payı oldukça düşük verilmiş gerekçe olarak da sektörde yetişmiş uzman personel eksikliği çekildiği ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün eğitimlere ağırlık verilerek giderilmesi gerektiği bilgisine yer verilmiş. Tıbbi cihaz sektöründe Mühendis, Operatör, Teknisyen ve Teknik eleman ihtiyacı bulunduğu belirtiliyor.

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE YASAL BOYUT

Türkiye Avrupa Birliği uyum çalışmaları nedeni ile Tıbbi cihazlar ile ilgili yasalarında düzenlemeye gitmiş, yasalar Avrupa ile uyumlu duruma getirilerek Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş.

KÜRESEL PAZARDA TIBBİ CİHAZLAR

Sağlık hizmetlerinin dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden olduğu belirtiliyor. Küresel düzeydeki sağlık pazarı hacmi 2011 yılı itibari ile 6,9 Trilyon Dolar olarak açıklanmış, sektör iyi yetişmiş nitelikli personel ihtiyacı gerektirmesine rağmen araç-gereç ağırlıklı bir sektör olma özelliği taşıyor. Küresel tıbbi cihaz pazarının %40 kadar bölümü Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avrupa Birliği bu pazarın %23 kadar bölümünü elinde bulundururken %10 kadar bölümü de Japonya tarafından yönetiliyor.

TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ PAZARININ DURUMU

2011 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE: BU DÖNEMDE ÜLKEMİZDE BULUNAN Tıbbi cihaz üretici-tedarikçi sayısı Bin civarında sektör 2005 yılından itibaren devamlı büyüme göstermiş. Kaynaklar, ülkemizdeki üretim pazarının sadece %15 kadar bir bölümünün bizim elimizde olduğunu söylüyor.

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE İNOVASYON, AR-GE

Ülkemizde bu alandaki AR-GE çalışmalarının yetersiz olduğu belirtiliyor. Sektör ile ilgili en önemli fırsatın Avrupa Birliği 6. Çerçeve programı olduğu, Türkiye’nin bu programa iştirak etmiş olması gösterilerek AR-GE çalışmaları için yabancı firma ve üniversiteler ile çalışma olanağının bulunduğu, parasal kaynak konusunda destek sağlanabileceği ifade ediliyor. Ar-Ge Çalışmaları

TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE HEDEF

Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nun kendi sayfasında yer alan açıklamalarında Tıbbi Cihaz üretiminde hedefin ülkemizin bir üs haline getirilmesi olduğu bilgisine yer veriliyor. Sağlık Bakanlığı’nın hedefinin Türkiye’yi üs konumuna getirmek olduğu belirtiliyor. Tıbbi cihaz üretiminde 2023 yılı üretim hedefi %20 olarak açıklanmış. Ağırlık verilecek çalışmaların ise AR-GE ve Yazılım olacağı belirtilmiş.

MEVCUT DURUM

Türk şirketlerinin ve ürünlerinin yurt dışı pazarda yükselen bir grafik izlediği belirtiliyor ürünlerdeki kalite standartlarının Avrupa ülkeleri ile uyumlu olduğu ve rekabet gücünün yüksek olduğu, Ortadoğu ve Afrika’da Türk Tıbbi cihazlarının tercih edildiği bilgisine yer veriliyor.

FUAR ETKİNLİKLERİ

22 Mart-25 Mart 2018 Tarihleri arasında Uluslararası Cihaz, Sistem, teknoloji Hastaneler Fuarı gerçekleşmiş. 40 ülkeden 850 firma katılım sağlamış yaklaşık 35 Bin kişi tarafından ziyaret edilmiş. Türkiye’nin ve Avrasya bölgesinin en büyük Fuar etkinliği olduğu belirtiliyor. Fuarda start-up yatırımcıya ulaşmak gayreti de hedefler arasında yer almış.

Medikal Ürünler Sektöründe Bayilik Almak

Sektör gerek üretim gerek tedarik ve hizmet alanları ile geniş hizmet alanına sahip, AR-GE çalışmaları için gereken çabalar da düşünülünce büyüme potansiyeli olduğu, alanın geniş olduğu ve daha yapılacak çok iş olduğu sonucuna ulaşılıyor. Ülkemizde ki sektör ile ilgili belirlenen hedefler ve çaba da göz önünde bulundurulduğunda faaliyet gösterilebilecek büyüyen Pazar niteliği taşıyan alanlardan biri olarak değerlendirilebilir.

Sektörde Medikal ürünler ile ilgili bayilik veren pek çok firma bulunuyor sektör ilginizi çekiyorsa ve finansal açıdan size cazip geldiyse araştırmalarınızı aktardığımız ön bilgilerden yola çıkarak derinleştirebilir medikal ürün bayiliği veren firmaları mercek altına alabilirsiniz.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz