Yatırımcı Arıyorum

2019 Yılı İş Dünyası

Başta Türkiye olmak üzere, birçok dünya ülkesi zorlu bir ekonomik yılı geride bıraktı. 2019 yılı itibariyle Türkiye, ekonomik anlamda toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Uzmanlar, ekonomi için sürdürülebilir dengeli bir büyüme planlaması yapıldığını ifade ediyor. 2018 yılı Türkiye için ekonomik anlamda kötü bir yıl olarak tarihe geçti. Ancak 2019 yılı itibariyle tabloya bakıldığında umut verici konuşmak mümkün. Bu süreçte en riskli sektörlerden biri şüphesiz bankalar oldu. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinden itibaren dalgalı bir süreç yaşandı, ancak uzun zamandır görülmemiş olan bir volatil dönemde bankacılık zorlu bir sınavdan geçti.

Türk İş Dünyası İçin 2019 Yılı

Türkiye’de birçok sektörde yaşanan dalgalanmalar, 2019 yılının başında iş hayatında da kendini gösterdi. Uzmanlara göre 2019 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomide bir dengelenme söz konusu olacak ve haliyle iş dünyasında da dalgalanmalar durulmuş olacak. Ekonomik anlamda bir büyümenin söz konusu olacağı ön görülüyor.

Disiplinli ve sıkı para politikası uygulanan bir yıl geçirildiği takdirde hem pozitif ilerlemelerin görüleceği hem de iş dünyası dahil olmak üzere birçok sektörün de bu gelişmelerden olumlu etkileneceği söyleniyor.

2019 Yılının Sektörlere Etkisi

Dünya genelinde herkesin temkinli yaklaştığı bir yıl içerisindeyiz. Bu durumda iş dünyası da bazı sorunlarla yüz yüze geliyor. Türkiye’nin politik ve jeopolitik anlamda pek çok uğraş vermesi başta ticaret olmak üzere birçok alanı olumsuz etkilemekte. Yükselen fiyatlar ve kurda yaşanan dalgalanmalar iş dünyasını küçülmelere yöneltti. İstihdam oranını düşüren şirket ve kuruluşlar, yılın ikinci yarısında yaşanması muhtemel gelişmeleri bekliyor. Yatırımcıların da gözü yılın ikinci yarısında meydana gelecek ilerlemede. İnşaat sektörü bu zorlu yıldan önce de bazı sıkıntılar içindeydi ancak geçtiğimiz yıl itibariyle dövizdeki artışın, malzeme fiyatlarında artışa neden olması yaşanan sorunları üst seviyeye taşıdı. Bir diğer sorun ise gıda sektöründe baş göstermiştir.

Artan gıda fiyatlarıyla birlikte, şirket ve pazar alanlarında da küçülmeler yaşandı. Piyasadaki zorlu faaliyetler üretim ve tüketim dengesini olumsuz etkilerken, yeni siparişlerin işleyişini de yavaşlattı. Ancak son dönemdeki yavaşlamanın önceki aylara göre daha hafif geçtiğini söylemek mümkün. İhracat siparişlerinde yaşanan ivme kaybı yeni iş hacmine oranla daha sınırlı bir alanda ilerliyor. Sektörlerde yaşanan yavaşlama istihdam oranlarını azaltarak devam etti. Şimdi gözler yılın ikinci yarısında yaşanacak gelişmelerde. 2019 En Popüler İş Fikirleri

2019’da Dövizin Türk İş Dünyasına Etkileri

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, küresel ekonomide yaşanan gelişmelere yön vermek amacıyla, 2019’da gerçekleşecek tedbirler ve teşviklerle birtakım daralmaların önüne geçebileceklerini ifade ediyor. Türkiye’de yaşanan ekonomik olumsuzluklar hakkında uzmanların genel görüşü dövizden kaynaklandığı yönünde. Ülkede yaşanan enflasyon da onların düşüncesini destekler nitelikte.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’a göre iş dünyasında kurdan kaynaklanan dalgalanma ve ekonomik açıdan yaşanan bozulmalar finansal istikrarımızı olumsuz etkilemiştir. Akabinde döviz, faiz, enflasyon birleşerek Türkiye ekonomisini ve haliyle iş piyasasını oldukça sarsmıştır. Türkiye kurdan kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmek için Yeni Ekonomi Planı hazırlayarak kendisine farklı bir yol haritası çizdi. Erdal Bahçıvan, bu dönemde şirketlerin oldukça zorlandığını dile getirdi. Çoğu şirket finansman bulma açısından sıkıntı çekmeye başladı. Bu anlamda hükümet her sektöre can suyu vermek amacıyla dönemsel bazı teşvik kararları aldı. Teşviklerin yürürlüğe girmesiyle birtakım toparlanmaların yaşanacağı ön görülüyor. İlgililere göre, yılın ilk yarısı başarılı geçti ancak ikinci yarının olumsuz sonuçlanması ve %2,5’luk bir büyüme ile yılın kapatılacağı ifade ediliyor.

Dövizde yaşanan iniş çıkışları kabul edip köşesine çekilmeyen ülke politikaları yeni çözüm yolları bulma arayışında. İhracat hedeflerinin önümüzdeki yıllarda 200’lü rakamlara erişerek 100’lü rakamları geride bırakacağı düşünülüyor. İş piyasasında yaşanan durgunluk yine ihracatla çözüme kavuşacak. Özellikle; tasarım, markalaşma, Ar-ge, İnovasyon gibi alanlarda artan çalışmayla 2023 yılında ihracat hedeflerinin artacağı ve haliyle yavaşlayan iş dünyasının hareketleneceği ön görülüyor. Türkiye gelecek dönemlerde yeni iş konseyleri kurarak bu piyasayı bir adım ileri taşımayı hedefliyor. 2019 yılından iş dünyasının üç farklı konuda beklentisi mevcut. Bunlar, finansmana erişimde iyileşme sağlanması, kamuyla iş yapan yüklenici firmalara hak edişlerinin zamanında ödenmesi ve KDV ödemelerinde hızlı hareket edilmesi gibi konulardan oluşuyor. Ülkenin iş piyasasını nasıl kapatacağını, yıl sonuna kadar yapılan atılımlar belirleyecek.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz