Yatırımcı Arıyorum

Eğitim Yatırım Teşvikleri

Eğitim bütün dünyanın üzerinde titizle durduğu, eğitim alanlarını gelişmesi ve her yeni gün şartların iyileşmesi için çalışmalar yapılan öncelikli bir konu. Eğitim yatırım teşvikleri Bakanlar Kurulu tarafından 19 Mayıs 2012 tarihinde resmi olarak yürürlüğe sunulmuştur. 31 Ocak 2014 tarihine kadar teşvik imkanlarından yararlanmış ve yatırımı minimum % 10 unu tamamlanmış yatırımlara önemli düzeyde avantajlar sağlanmaktadır. Eğitim teşvik yatırım alanında ön plana alınan ilerlemek ve ülkemizin özen gösterdiği konu olan eğitim seviyesini üst seviyelere yükseltebilmek adına yapılan çalışmalara son hızla devam edilen projeler arasındadır. Okul öncesi, kreş ve gündüz bakım evleri, ilköğretim, ortaokul, lise, üniversite, yüksek öğretim ve özürlüler için ilk ve orta öğretim hizmetleri, teknik ve mesleki orta öğretim olmak üzere yatırım alanları kapsamaktadır. Eğitim sektöründe yapılacak çalışmalar yeni okul, öğrencilerin eğitim seviyesini yükseltecek yatırımlar, okul da kullanılan araç ve gereçlerin modernleşmesi, spor tesisleri, okul için kullanılacak ek salon ve binalar yatırım kapsamında öncelikli sırada yerini alıyor. Yatırım teşvik alanında yatırıma uygun düzeyde arsa ve arazilere olamayan yatırımcılara devlet yatırım alanı olanağı da sağlamaktadır. Bölgesel teşvik  alanında destek alabilmek için hangi ilde olursanız olun ilk sıradaki bölgelerde 1 milyon asgari diğerlerinde ise 500 bin yatırım taahhüdü olması gerekiyor.

Özel okul yatırımı yapabilmek için Hazine Müsteşarlığından teşvik belgesi verilmektedir. Teşvik belgesini alabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığından  “eğitim yatırımları izin belgesi“  uygun belgesi alınması gerekmektedir.

Eğitim yatırım teşviklerinde Milli Eğitim Bakanlığının Özel Okullar uygun görüş belgesinin verebilmesi için talep üzerine istenilen belgeler;

 • Tebliğ ekindeki örneğe göre hazırlanmış yatırım bilgi formu
 • Dilekçe
 • Kurucunun nüfus cüzdanı ve noter onaylı imza sirküleri
 • Başvuru yapan kişi tüzel kişiyse özel eğitim kurum açacağına dair ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış. Noter tarafından onaylanmış tüzük, vakıf senedi belgesi ve ana sözleşme
 • Taahhütname
 • Başvuran kişinin seçimine ilişkin tüzel kişiliğin şirket, vakıf, vs. yönetim kurulu kararını ilgilendiren belgenin noter tasdikli örneği
 • Okulun yapılacağı arsanın İl Valiliğinden okul yapılacak arsanın uygun olduğuna dair belgesi,
 • Çevre ve Orman Bakanlığından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu”  belgesi  veya  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Değildir” karar belgesi istenmektedir.

Taahhütname

 • Binanın yapılacağı alan, 222 sayılı Eğitim Kanununda 61. Madde ve 5580 sayılı kanunda 4. Maddeye göre ve özel eğitim kurumları ile standartlara uygun olarak seçilecektir.
 • Okul bünyesinde eğitim ve öğretim kadrosunda çalışacak olanların 5580 sayılı kanunu ile buna bağlı olarak çıkarılmış olan yönetmeliklere göre görevlendirilecektir.
 • Teşvik belgesi alındığından itibaren üç ay içerisinde okul yapılacak arsayı temin ederek, özel eğitim kurumları standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.
 • Teşvik belgesinin bir kopyası Milli Eğitim Bakanlığındaki yerleştirilmek için Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğüne iletilecektir.

Dershanelerin kapatılması halinde yeniden okullara yoğunlaşmaya başlanmıştır. Özel eğitim alanında hizmet verenler dahil eğitim yatırım teşvikinden yararlanması durumunda masraflarının azalmasını sağlayacaktır. Ülkemizde eğitim alanında yapılan yatırımlar ön plana alınarak bu alandaki projelerin özen gösterilerek hazırlanması planlanıyor. Yeni okulun veya var olan okul binasının onarım, yenilenme, gelişme ve modern hale getirilmesi konusunda yapılacak yatırımlar eğitim yatırımları teşvik kapsamından faydalanması sağlanmaktadır. Öncelikli olarak okul yapımında kullanılacak alan, sigorta ve vergi konusundaki muaf olacağı teşvikler ve finansman desteği devletin sağlamış olduğu olanaklar arasındadır.kobi vadisi

Yorumunuz